Po novom sa dá založiť živnosť na jednom mieste

Namiesto hŕby listov dostanete jeden, ale možno zaplatíte viac. Zákon sa zmenil, aby sa zjednodušila byrokracia na začiatku podnikania. V minulosti osvedčené veci sa vrátili.

(Zdroj: Ilustračná - TASR)

BRATISLAVA. Niektoré zmeny sa po čase ukážu ako krok nesprávnym smerom a nasleduje návrat k tomu, čo už bolo. Od 1. júna platí novela živnostenského zákona, ktorou sa určité veci vrátili do stavu spred októbra 2007.

Väčšina zmien sa týka ľudí, ktorí si chcú založiť živnosť. Oproti tým, ktorí to urobili do mája, získajú určité výhody. Ale môžu aj stratiť.

Všetko na jednej listine

Druhy živností
 • Remeselné, podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 • viazané, podmienkou je určité vzdelanie, výcvik, rôzne certifikáty,
 • voľné, nič si nevyžadujú.

Od októbra 2007 sa na každom živnostenskom liste uvádzal jeden predmet podnikania. Ministerstvo vnútra si od toho sľubovalo sprehľadnenie systému. Ani nie po troch rokoch sa osvedčenia vydávajú opäť s viacerými predmetmi podnikania a opäť sa hovorí o sprehľadňovaní.

„Dôvodom tejto zmeny je jednak snaha zvýšiť prehľadnosť a transparentnosť na strane podnikateľa a jednak znížiť pracovné zaťaženie zamestnancov živnostenských úradov," hovorí riaditeľ zodpovedného odboru na ministerstve vnútra Ján Dutko.

Za voľnú živnosť zaplatíte viac

Keď sa zaviedol systém „jedna živnosť - jeden list", živnostník s desiatkami predmetov podnikania mohol mať v rukách hotovú brožúru.

„Prax ukázala, že je komplikované na každú činnosť vydávať osobitný doklad. Preto sa vraciame do starého systému," hovorí Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu. Aj Slovenská živnostenská komora túto zmenu hodnotí pozitívne. Pripomína však, že za každý predmet podnikania, hoci sú na jednom papieri, sa platí zvlášť a poplatok za voľnú živnosť sa zvýšil z troch na päť eur.

Dutko tvrdí, že oproti viacerým krajinám Európskej únie máme oveľa nižší poplatok za neregulovanú živnosť. Niektoré iné poplatky sa, naopak, znížili.
„Z pohľadu živnostníkov, podnikateľov si myslíme, že by bolo najlepšie, keby boli poplatky jednotné," povedala Kromerová.

Nový systém je pohodlnejší

Dôvodom na novelizáciu živnostenského zákona bola predovšetkým smernica Európskeho spoločenstva o službách na vnútornom trhu. Jednotné kontaktné miesta, ktoré pracujú na živnostenských úradoch, vám však už aj predtým mohli vybaviť všetko potrebné.

Nebola to ich povinnosť, ale vaša možnosť. Teraz už musíte uviesť aj údaje pre potreby daňového úradu a zdravotnej poisťovne.

Okrem toho vás môžu zapísať do obchodného registra, ak to potrebujete. Pozitívom je aj to, že výpis zo živnostenského registra získate na ktoromkoľvek jednotnom kontaktnom mieste.

Od júna sa rušia koncesie, väčšina sa zaradila medzi viazané živnosti. Bokom ostali iba vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, nákladná cestná doprava a taxislužba - povolenie na podnikanie v tejto oblasti začalo vydávať ministerstvo dopravy.

Kliknite - obrázok zväčšíte

Prehľad zmien od 1. júna

Od októbra 2007 ide o najväčšiu zmenu v živnostenskej legislatíve.

1. Zmenilo sa rozdelenie živností

Do 31. mája tohto roka sa živnosti delili na ohlasovacie a koncesované. Koncesia je povolenie, ktoré sa vyžadovalo len v určitých prípadoch. Od 1. júna sú koncesie minulosťou.

Už sú len ohlasovacie živnosti, a tak tento prívlastok stratil význam. Delia sa na remeselné, viazané a voľné. Koncesované živnosti sa presunuli medzi viazané.

K remeselným živnostiam pribudli dve: strechár a manikúra - pedikúra.

2. Treba mať prax

Remeselná živnosť si vyžaduje odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore alebo praxou. Iba v jednom prípade zákon urobil výnimku. Do 31. mája platilo, že prax nepotrebujete, ak ste si zaplatili a vykonali kvalifikačnú skúšku pred komisiou vymenovanou ministerstvom vnútra. Od 1. júna skúška nestačí. Musíte mať najmenej šesťmesačnú prax v odbore.

3. Noví živnostníci majú osvedčenie

Oprávnenie na živnosť sa do 31. mája preukazovalo živnostenským listom alebo koncesnou listinou. Od 1. júna ide o „osvedčenie o živnostenskom oprávnení". Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 však zostávajú v platnosti. Doterajší živnostníci nemusia o nič žiadať.

4. Rôzne predmety podnikania sú na jednom papieri

Kto ohlásil živnosť od októbra 2007 do mája 2010, mohol dostať niekoľko živnostenských listov. Každý predmet podnikania totiž musel byť na osobitnom papieri. Od 1. júna je to opäť ako kedysi - všetky predmety podnikania sa zaznačia na jednom osvedčení. Za každý z nich treba zaplatiť zvlášť.

5. Úrad má prísnejšiu lehotu

Na rozhodnutie o koncesii mal živnostenský úrad 30 dní od doručenia žiadosti a výpisu z registra trestov. Od 1. júna ide o viazané živnosti a osvedčenie na ne sa vydáva do piatich pracovných dní.

6. Živnosť sa dá pozastaviť najviac na tri roky

Živnostník si do konca mája mohol pozastaviť živnosť najmenej na šesť mesiacov a na tomto sa nič nezmenilo. Od 1. júna to však nemôže urobiť na neobmedzený čas. Maximum sú tri roky.
K dôvodom, z ktorých môže úrad zrušiť živnosť, zasa pribudla nečinnosť. Stačí, že živnosť nevykonávate dlhšie ako dva roky bez toho, aby ste si ju pozastavili.

7. Preklad nemusí mať pečiatku

Pre občana iného štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska platí aj po zmene zákona, že bezúhonosť môže preukázať aj výpisom z registra trestov v cudzom jazyku a takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace. Jeho preklad však už nemusí byť úradne overený.
To istí platí pre doklady o odbornej kvalifikácii, finančnej spoľahlivosti a o poistení proti rizikám živnosti.

8. Úrad rozšíril služby

Obchodné spoločnosti, družstvá a iné právnické osoby sa zapisujú do obchodného registra. Od júna na to môžu využiť svoje jednotné kontaktné miesto. Úrad urobí aj prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby - za každých začatých 15 strán zaplatíte päť eur.

tabulka.jpg

Jozef Čavojec
Remeselníci musia mať prax

Už aj absolventi rekvalifikačných kurzov musia praxovať. Najmenej šesť mesiacov.

BRATISLAVA. Kedysi si remeselná živnosť vyžadovala najmenej trojročnú prax v odbore. V októbri 2007 prišla zmena - novým remeselníkom stačí, že sa v odbore vyučili.

Absolventom odborov ako zámočníctvo, hodinárstvo, kamenárstvo, mäsiarstvo, stolárstvo, murárstvo či kaderníctvo to vzápätí umožnilo uplatniť sa v podnikaní. Ministerstvo vnútra usúdilo, že odborné vzdelávanie je dostatočnou zárukou kvality ich služieb.

Prax zostala povinná pre každého, kto sa nevyučil v odbore. Obísť sa dala iba kvalifikačnou skúškou pred komisiou vymenovanou ministerstvom vnútra. To nahrávalo absolventom rekvalifikačných kurzov podnikania, ktorí skúšku robili.

Teraz došlo aj na nich - po novom musia mať najmenej šesťmesačnú prax.

Slovenská živnostenská komora to považuje za komplikáciu. „Keďže väčšinu rekvalifikačných kurzov absolvujú nezamestnaní, táto zmena prakticky znamená, že na to, aby si mohli založiť živnosť, sa musia najskôr zamestnať. Prácu im musí poskytnúť firma, ktorá pôsobí v danom odbore a ktorá by mala ,zaučiť' svojho potenciálneho konkurenta," píše komora. Ak nezískajú pol roka praxe, úrad práce im nemôže priznať ani príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, alebo si musia založiť voľnú živnosť.

Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu má na to iný názor. „Príliš voluntaristický prístup sa nám neosvedčil. Chceme tým chrániť na jednej strane samotného podnikateľa, na druhej strane aj zákazníka. Ide o kvalitu nášho života," povedala. Priznáva však, že „nie sú doriešené niektoré momenty".

Jozef Čavojec
Predmety podnikania nájdete na webe

Vybrať si oblasť podnikania je jednoduchšie, ako pomenovať ju tak, aby to vyhovovalo živnostenskému zákonu a úradom.

Ak viete, čo chcete robiť, ako by ste definovali predmet svojho podnikania? Živnostenský úrad to od vás bude chcieť. Mal by vám s tým pomôcť. Ale pre prípad, že sa neradi rozhodujete na mieste, urobíte najlepšie, keď si vyberiete vopred.

Podstatné je, akú živnosť chcete ohlásiť. Ak voľnú, pozrite si Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie na webe ministerstva vnútra. Druhá možnosť je zistiť si, čo majú ako predmet podnikania živnostníci z vášho fachu. Nato je živnostenský register.

Nájdete ho na www.zrsr.sk a konkrétneho živnostníka vyhľadáte podľa priezviska a mena fyzickej osoby. Tento typ živnosti je voľný preto, že si nevyžaduje odbornú spôsobilosť, ale voľný je aj predmet podnikania. Zoznam na stránke ministerstva slúži len ako odporúčanie, svoju činnosť môžete označiť aj inými slovami, ale vyžaduje sa určitosť a zrozumiteľnosť.

Remeselníci to majú ťažšie. Potrebujú výučný list z odboru alebo prax. Na druhej strane nemajú toľko možností, ako nazvať svoju činnosť.

Remeselné živnosti sú vymenované v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v prílohe číslo 1. Od tohto júna ju tvorí 34 predmetov podnikania. Ich názvy zväčša vystihujú, o čo ide. Sú však aj také, pod ktorými si človek môže predstaviť všeličo.

V takom prípade môžete zájsť na stránku ministerstva vnútra a pozrieť si Obsahové náplne remeselných živností. Dozviete sa, čo tá-ktorá živnosť zahŕňa, pre ktoré učebné a študijné odbory je vlastná a tiež to, na ktoré práce nepotrebujete remeselnú živnosť.

Aj viazané živnosti vymenúva zákon. Príloha číslo 2 obsahuje 85 predmetov podnikania, ktoré si vyžadujú určitú odbornú spôsobilosť. V tomto prípade netreba pátrať po detailoch. Aký papier musíte mať a ktorý zákon o tom hovorí, je v spomenutej prílohe.

Jozef Čavojec

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 6. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 9. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 420
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 563
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 856
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 745
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 742
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 866
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 944
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 1 814
 9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 805
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 617

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

DOMOV

Poisťovne otočili. Dopoludnia sa vakcína platila, popoludní nie

Dve z troch poisťovní tvrdia, že očkovanie proti osýpkam preplatia.

Neprehliadnite tiež

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany

Ovocie zamrzlo u nás aj v Poľsku. O koľko zdražejú jablká a jahody?

Premiér Robert Fico hovorí o odškodňovaní ovocinárov. Nárok však nebudú mať všetci.

Stovky zamestnávateľov ponúknu na veľtrhu 31 tisíc pracovných miest

Veľtrh práce nie je určený len ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop