Účet za teplo môže milo prekvapiť

Správcovia domov veľké nedoplatky neočakávajú. Rizikom vo vyúčtovaní je najmä elektrina.

(Zdroj: ilustračné foto ARCHÍV SME)

Ak bývate v bytovke, najneskôr do konca mája dostanete vyúčtovanie za teplo, osvetlenie chodieb či vodu. Či budete doplácať, závisí najmä od toho, ako máte nastavené preddavky.

BRATISLAVA. Robí vám vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu každoročné škrty v rozpočte? Do konca mája by ste mali dostať vyúčtovanie od správcu. Z neho sa dozviete, či budete aj tento rok doplácať alebo vám naopak správca vráti peniaze naspäť.

Pri teple skôr preplatky

Čo si treba všímať
 • Skontrolujte si, či sú údaje o vašom byte na vyúčtovaní správne. Veľa nákladov sa rozúčtováva podľa podlahovej plochy bytu.
 • Niektoré platby sa odvíjajú od počtu osôb v byte. Skontrolujte si preto aj tento údaj vo vyúčtovaní.
 • Ak máte merač, teplo sa účtuje podľa plochy bytu a nameraných hodnôt. Pomer základnej zložky k spotrebnej býva 40 % : 60 %. Nadpolovičná väčšina vlastníkov môže zmeniť pomer na 50 %: 50 % či na 30 % : 70 % v prospech nameranej spotreby.
 • Byty s nepriaznivou polohou bývajú pri teple zvýhodnené koeficientom. Ten je odporúčaný, vlastníci ho nemusia uplatniť.
 • Ak nemáte merače tepla v bytoch, spotreba sa odmeria na takzvanej päte domu a celkové náklady za teplo sa rozpočítajú podľa podlahovej plochy bytov.
 • Teplá voda sa rozúčtováva v pomere 90 % : 10 %. Prvá zložka je spotrebná, druhá platba je za dostupnosť.
 • Pri vode sledujte koeficient prepočtu. Ak je výrazne vyšší ako 1, niekto ovplyvňuje merač v byte alebo máte poruchu na potrubí za fakturačným meradlom.
 • Pri energiách musí byť uvedená spotreba aj jednotková cena.
 • Ak vám správca nepredloží vyúčtovanie do konca mája, nemusíte mu platiť poplatok za správu, kým vyúčtovanie nepredloží.
 • Častým dôvodom nesprávnych vyúčtovaní sú pokazené merače.

Zdroj: SZBD, Spokojné bývanie

Tradične je najväčším problémom v bytovkách teplo a teplá voda. Je totiž najväčšou položkou na faktúre.

Tento rok vás však zrejme šok z nedoplatku za teplo nečaká. Jozef Popluhár, asistent technickej sekcie Slovenského zväzu bytových družstiev hovorí, že na ľudí čakajú skôr preplatky. ,,Preplatky by mali byť preto, že sa spotrebovalo menej tepla. Zima bola miernejšia. Pri nastavení preddavkov sa tiež predpokladalo, že cena tepla bude ešte rásť, no nedvíhala sa,“ povedal.

Aj keď sa zdalo, že je zima, najchladnejšie mesiace už nespadali do roku 2009, ktorý sa zúčtováva. Nepočítajte však s vysokými preplatkami, najviac do 5 percent, upozorňuje Popluhár.

O miernejšej zime hovorí aj Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla. ,,Zima, aj celý minulý rok, boli atypické. Často na juhu bolo chladnejšie ako na severe,“ povedal. To znamená, že aj vo vyúčtovaniach sa môžu vyskytnúť drobné odchýlky.

Pozor dajte na elektrinu

Zradiť vás tento rok môže elektrina, ktorá sa minie na chodbách a v pivniciach bytovky, tiež na prevádzku výťahov. Na západnom Slovensku totiž za minulý rok výrazne zdražela takzvaná distribučná zložka ceny za elektrinu. Ide najmä o poplatky, ktoré sa odvíjajú od veľkosti ističov v bytovkách. Popluhár hovorí, že väčšina správcov na zdraženie rýchlo zareagovala a zahrnula ho do preddavkov. Niekde ich nastavili o čosi vyššie než bolo treba, takže budú preplatky.

Plošne to však neplatí. Napríklad Stavebné bytové družstvo Komárno bude preddavky meniť od júna. Domácnosti v správe tohto družstva čaká za minulý rok asi 30­eurový nedoplatok. Na strednom a východnom Slovensku to na nedoplatky nevyzerá. ,,V porovnaní s rokom 2008 zaznamenali vlani ceny mierny nárast,“ povedala hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Anna Žatková.

Pre rok 2010 zasa pre podniky a organizácie, medzi ktoré sa zaraďujú aj správcovia, firma znížila cenu za dodávku elektriny o 10 až 25 percent. To by vám mal správca zohľadniť v preddavkových platbách na tento rok. V opačnom prípade peniaze dostanete naspäť až pri budúcoročnom vyúčtovaní.

Prírastok do rodiny hláste

Pri teplej vode všetko záleží od toho, koľko ste jej minuli. Zvlášť sa ráta aj teplo, ktoré je potrebné na jej ohrev a straty, ktoré vniknú počas obehu tepla.

,,Pri nahliadnutí do už spracovaných vyúčtovaní som videl aj tento rok nedoplatky v niekoľkých prípadoch, a to pre zvýšenú spotrebu teplej vody. Prečo? V rodine sa narodilo dieťa, takže mali väčšiu spotrebu teplej vody,“ hovorí Popluhár. Upozorňuje, že ľudia by mali nahlasovať, keď sa mení počet osôb v byte, či sa z iných dôvodov dá predpokladať, že vody viac spotrebujú.

Obšivaný zo zväzu teplárov hovorí, že vo všeobecnosti ,,sa stále mierne šetrí s teplou vodou“. Pri teplej aj studenej vode tiež treba myslieť na to, že spotreba sa prakticky nedá odpočítať v jeden deň. Nezľaknite sa teda, keď sa nameraná spotreba bude líšiť od tej, ktorú napokon spolu so susedmi zaplatíte. Najmä však dávajte pozor pri odpisovaní spotreby vody. Odpisujú sa len čierne políčka, nie červené, hovorí Popluhár, ktorý sa s podobným omylom domácností stretol už veľakrát.

Ak nie ste spokojní s vyúčtovaním, môžete sa obrátiť aj na inšpekciu

Vyúčtovanie môžete reklamovať u správcu. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo Štátnu energetickú inšpekciu.

BRATISLAVA. Nepozdávajú sa vám čísla vo vyúčtovaní? Prvé, čo by ste mali urobiť, je kontaktovať správcu. Vo všeobecnosti máte právo reklamovať vyúčtovanie tri roky.

„Reklamácia nemá odkladný účinok,“ hovorí Marek Hargaš, konateľ spoločnosti Spokojné bývanie. Znamená to teda, že domácnosť musí svoj nedoplatok zaplatiť aj v prípade, že podala reklamáciu. Od klientov si Spokojné bývanie nedoplatky žiada do 30 dní, v rovnakej lehote vracia aj preplatky.

Ak nepochodíte u správcu, môžete uspieť s podnetom na Slovenskej obchodnej inšpekcii. „Vlani Slovenská obchodná inšpekcia evidovala 515 podnetov, ktoré boli zamerané na vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu. Opodstatnených bolo 65 z nich,“ povedala hovorkyňa inšpekcie Danuša Krkošová. Úspešné boli pritom najmä podnety na nesprávne vyúčtovanie a nevybavovanie reklamácie. Ľudia v podnetoch tiež často poukazujú aj na zmluvné podmienky, úroveň služieb, či činnosť správcov.

Obchodná inšpekcia skúma formálnu stránku, čiže preveruje napríklad postup pri vybavovaní reklamácie. „Do vecnej stránky nevstupuje. Ak sa cíti spotrebiteľ poškodený na svojich právach, môže sa obrátiť na nezávislý súd,“ dodala Krkošová. Pri problémoch s rozúčtovaním tepla by vám však mala byť nápomocná Štátna energetická inšpekcia.

Ak ste nespokojní s tým, aké platíte každý mesiac preddavky, treba sa opäť obrátiť na správcu. Hargaš upozorňuje, že na zníženie preddavkov musíte mať vážny dôvod. „Ak niekto príde a zdôvodní to, tak mu môžeme preddavky znížiť napríklad vtedy, ak mal v minulosti preplatky alebo keď vidíme, že urobil nejaké úsporné opatrenia,“ hovorí Hargaš. Automaticky sa znižujú preddavky, ak sa dal dom zatepliť. Podobne uspejete, ak sa zníži počet členov domácnosti.

Daniela Krajanová
Čakajte aj údaje o fonde

S vyúčtovaním k vám dorazia aj informácie o tom, čo všetko sa v bytovke urobilo.

BRATISLAVA. Pri teple, vode či elektrine sa vyúčtovanie zďaleka nekončí. Pozorne si treba všímať napríklad aj informácie o likvidácii a odvoze smetí. Aj tu vám totiž môže vzniknúť nedoplatok.

Napríklad, ak sa zistí, že nepostačuje objem kontajnerov, tak sa kúpi ďalší alebo sa zmení frekvencia odvozu odpadu, hovorí konateľ spoločnosti Spokojné bývanie Marek Hargaš. „Často pre takéto malé položky nemeníme zálohový predpis a potom vznikne nedoplatok,“ povedal. Ďalšou možnosťou je, že ceny za odvoz odpadu zdvihne mesto či obec.

Vyúčtujú vám aj poplatky za zrážkovú vodu, havarijnú službu či upratovanie. Niektorí správcovia zaviedli zvlášť poplatok za náklady spojené s vyúčtovaním a vyňali ich z nákladov za správu.

Zvlášť si všímajte fond opráv. O tom, ako sa s peniazmi hospodárilo, vás totiž musí správca osobitne informovať vo vyúčtovaní fondu. Je povinný predložiť vám aj správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, najmä o finančnom hospodárení domu, vraví hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Daniela Krajanová
Tento rok sledujte schôdze vlastníkov

Niektoré domácnosti môžu doplatiť na väčšinové rozhodnutie vlastníkov bytov cez účet za teplo.

BRATISLAVA. Tento rok niektoré domácnosti ohrozí novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od prvého januára sa totiž zmenil spôsob rozúčtovania tepla.

Doteraz sa v bytoch s meračmi rozúčtovávalo teplo pomerom základnej zložky k spotrebnej 40 k 60. Vlastníci bytov si nadpolovičnou väčšinou mohli odsúhlasiť účtovanie 50 ku 50 alebo 30 percent k 70 percentám v prospech nameranej spotreby. Určitá časť nákladov na teplo by sa mala rozpočítavať medzi všetky byty nezávisle od spotreby, pretože všetci spolu vykurujú celú bytovku.

Novela vyhlášky hovorí o 60­percentnej základnej zložke a zvyšok je spotreba. Nebezpečenstvo číha v tom, že sa vlastníci bytov budú môcť po novom dohodnúť na akomkoľvek inom pomere, teda aj na stopercentnom účtovaní podľa nameranej spotreby.

Spravodlivé to však nie je. ,,Napríklad byt, ktorý bude neobsadený a vypne kúrenie, nezaplatí v takomto prípade za teplo nič. Teplota v byte pritom pod 18 stupňov neklesne. Odkiaľ teplo zobral? Od susedov,“ hovorí Jozef Popluhár, asistent technickej sekcie Slovenského zväzu bytových družstiev.

Hocikomu sa môže stať, že jeho susedia budú kúriť len v dvoch miestnostiach zo štyroch, prípadne ďalší pod ním prestane kúriť úplne. Problém je, že poškodených bude určite menej než tých, ktorí ušetria. Ak si takéto rozúčtovanie odhlasujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou, nie je šanca, že menšinové domácnosti uspejú s prípadnou žalobou, hovorí Popluhár.

Daniela Krajanová

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 572
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 484
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 289
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 851
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 962
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 337
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 086
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 032
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 618

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol preto povinný odkryť vlastnícku štruktúru. Neurobil to.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.