Účet za teplo môže milo prekvapiť

Správcovia domov veľké nedoplatky neočakávajú. Rizikom vo vyúčtovaní je najmä elektrina.

(Zdroj: ilustračné foto ARCHÍV SME)

Ak bývate v bytovke, najneskôr do konca mája dostanete vyúčtovanie za teplo, osvetlenie chodieb či vodu. Či budete doplácať, závisí najmä od toho, ako máte nastavené preddavky.

BRATISLAVA. Robí vám vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu každoročné škrty v rozpočte? Do konca mája by ste mali dostať vyúčtovanie od správcu. Z neho sa dozviete, či budete aj tento rok doplácať alebo vám naopak správca vráti peniaze naspäť.

Pri teple skôr preplatky

Čo si treba všímať
 • Skontrolujte si, či sú údaje o vašom byte na vyúčtovaní správne. Veľa nákladov sa rozúčtováva podľa podlahovej plochy bytu.
 • Niektoré platby sa odvíjajú od počtu osôb v byte. Skontrolujte si preto aj tento údaj vo vyúčtovaní.
 • Ak máte merač, teplo sa účtuje podľa plochy bytu a nameraných hodnôt. Pomer základnej zložky k spotrebnej býva 40 % : 60 %. Nadpolovičná väčšina vlastníkov môže zmeniť pomer na 50 %: 50 % či na 30 % : 70 % v prospech nameranej spotreby.
 • Byty s nepriaznivou polohou bývajú pri teple zvýhodnené koeficientom. Ten je odporúčaný, vlastníci ho nemusia uplatniť.
 • Ak nemáte merače tepla v bytoch, spotreba sa odmeria na takzvanej päte domu a celkové náklady za teplo sa rozpočítajú podľa podlahovej plochy bytov.
 • Teplá voda sa rozúčtováva v pomere 90 % : 10 %. Prvá zložka je spotrebná, druhá platba je za dostupnosť.
 • Pri vode sledujte koeficient prepočtu. Ak je výrazne vyšší ako 1, niekto ovplyvňuje merač v byte alebo máte poruchu na potrubí za fakturačným meradlom.
 • Pri energiách musí byť uvedená spotreba aj jednotková cena.
 • Ak vám správca nepredloží vyúčtovanie do konca mája, nemusíte mu platiť poplatok za správu, kým vyúčtovanie nepredloží.
 • Častým dôvodom nesprávnych vyúčtovaní sú pokazené merače.

Zdroj: SZBD, Spokojné bývanie

Tradične je najväčším problémom v bytovkách teplo a teplá voda. Je totiž najväčšou položkou na faktúre.

Tento rok vás však zrejme šok z nedoplatku za teplo nečaká. Jozef Popluhár, asistent technickej sekcie Slovenského zväzu bytových družstiev hovorí, že na ľudí čakajú skôr preplatky. ,,Preplatky by mali byť preto, že sa spotrebovalo menej tepla. Zima bola miernejšia. Pri nastavení preddavkov sa tiež predpokladalo, že cena tepla bude ešte rásť, no nedvíhala sa,“ povedal.

Aj keď sa zdalo, že je zima, najchladnejšie mesiace už nespadali do roku 2009, ktorý sa zúčtováva. Nepočítajte však s vysokými preplatkami, najviac do 5 percent, upozorňuje Popluhár.

O miernejšej zime hovorí aj Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla. ,,Zima, aj celý minulý rok, boli atypické. Často na juhu bolo chladnejšie ako na severe,“ povedal. To znamená, že aj vo vyúčtovaniach sa môžu vyskytnúť drobné odchýlky.

Pozor dajte na elektrinu

Zradiť vás tento rok môže elektrina, ktorá sa minie na chodbách a v pivniciach bytovky, tiež na prevádzku výťahov. Na západnom Slovensku totiž za minulý rok výrazne zdražela takzvaná distribučná zložka ceny za elektrinu. Ide najmä o poplatky, ktoré sa odvíjajú od veľkosti ističov v bytovkách. Popluhár hovorí, že väčšina správcov na zdraženie rýchlo zareagovala a zahrnula ho do preddavkov. Niekde ich nastavili o čosi vyššie než bolo treba, takže budú preplatky.

Plošne to však neplatí. Napríklad Stavebné bytové družstvo Komárno bude preddavky meniť od júna. Domácnosti v správe tohto družstva čaká za minulý rok asi 30­eurový nedoplatok. Na strednom a východnom Slovensku to na nedoplatky nevyzerá. ,,V porovnaní s rokom 2008 zaznamenali vlani ceny mierny nárast,“ povedala hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Anna Žatková.

Pre rok 2010 zasa pre podniky a organizácie, medzi ktoré sa zaraďujú aj správcovia, firma znížila cenu za dodávku elektriny o 10 až 25 percent. To by vám mal správca zohľadniť v preddavkových platbách na tento rok. V opačnom prípade peniaze dostanete naspäť až pri budúcoročnom vyúčtovaní.

Prírastok do rodiny hláste

Pri teplej vode všetko záleží od toho, koľko ste jej minuli. Zvlášť sa ráta aj teplo, ktoré je potrebné na jej ohrev a straty, ktoré vniknú počas obehu tepla.

,,Pri nahliadnutí do už spracovaných vyúčtovaní som videl aj tento rok nedoplatky v niekoľkých prípadoch, a to pre zvýšenú spotrebu teplej vody. Prečo? V rodine sa narodilo dieťa, takže mali väčšiu spotrebu teplej vody,“ hovorí Popluhár. Upozorňuje, že ľudia by mali nahlasovať, keď sa mení počet osôb v byte, či sa z iných dôvodov dá predpokladať, že vody viac spotrebujú.

Obšivaný zo zväzu teplárov hovorí, že vo všeobecnosti ,,sa stále mierne šetrí s teplou vodou“. Pri teplej aj studenej vode tiež treba myslieť na to, že spotreba sa prakticky nedá odpočítať v jeden deň. Nezľaknite sa teda, keď sa nameraná spotreba bude líšiť od tej, ktorú napokon spolu so susedmi zaplatíte. Najmä však dávajte pozor pri odpisovaní spotreby vody. Odpisujú sa len čierne políčka, nie červené, hovorí Popluhár, ktorý sa s podobným omylom domácností stretol už veľakrát.

Ak nie ste spokojní s vyúčtovaním, môžete sa obrátiť aj na inšpekciu

Vyúčtovanie môžete reklamovať u správcu. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo Štátnu energetickú inšpekciu.

BRATISLAVA. Nepozdávajú sa vám čísla vo vyúčtovaní? Prvé, čo by ste mali urobiť, je kontaktovať správcu. Vo všeobecnosti máte právo reklamovať vyúčtovanie tri roky.

„Reklamácia nemá odkladný účinok,“ hovorí Marek Hargaš, konateľ spoločnosti Spokojné bývanie. Znamená to teda, že domácnosť musí svoj nedoplatok zaplatiť aj v prípade, že podala reklamáciu. Od klientov si Spokojné bývanie nedoplatky žiada do 30 dní, v rovnakej lehote vracia aj preplatky.

Ak nepochodíte u správcu, môžete uspieť s podnetom na Slovenskej obchodnej inšpekcii. „Vlani Slovenská obchodná inšpekcia evidovala 515 podnetov, ktoré boli zamerané na vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu. Opodstatnených bolo 65 z nich,“ povedala hovorkyňa inšpekcie Danuša Krkošová. Úspešné boli pritom najmä podnety na nesprávne vyúčtovanie a nevybavovanie reklamácie. Ľudia v podnetoch tiež často poukazujú aj na zmluvné podmienky, úroveň služieb, či činnosť správcov.

Obchodná inšpekcia skúma formálnu stránku, čiže preveruje napríklad postup pri vybavovaní reklamácie. „Do vecnej stránky nevstupuje. Ak sa cíti spotrebiteľ poškodený na svojich právach, môže sa obrátiť na nezávislý súd,“ dodala Krkošová. Pri problémoch s rozúčtovaním tepla by vám však mala byť nápomocná Štátna energetická inšpekcia.

Ak ste nespokojní s tým, aké platíte každý mesiac preddavky, treba sa opäť obrátiť na správcu. Hargaš upozorňuje, že na zníženie preddavkov musíte mať vážny dôvod. „Ak niekto príde a zdôvodní to, tak mu môžeme preddavky znížiť napríklad vtedy, ak mal v minulosti preplatky alebo keď vidíme, že urobil nejaké úsporné opatrenia,“ hovorí Hargaš. Automaticky sa znižujú preddavky, ak sa dal dom zatepliť. Podobne uspejete, ak sa zníži počet členov domácnosti.

Daniela Krajanová
Čakajte aj údaje o fonde

S vyúčtovaním k vám dorazia aj informácie o tom, čo všetko sa v bytovke urobilo.

BRATISLAVA. Pri teple, vode či elektrine sa vyúčtovanie zďaleka nekončí. Pozorne si treba všímať napríklad aj informácie o likvidácii a odvoze smetí. Aj tu vám totiž môže vzniknúť nedoplatok.

Napríklad, ak sa zistí, že nepostačuje objem kontajnerov, tak sa kúpi ďalší alebo sa zmení frekvencia odvozu odpadu, hovorí konateľ spoločnosti Spokojné bývanie Marek Hargaš. „Často pre takéto malé položky nemeníme zálohový predpis a potom vznikne nedoplatok,“ povedal. Ďalšou možnosťou je, že ceny za odvoz odpadu zdvihne mesto či obec.

Vyúčtujú vám aj poplatky za zrážkovú vodu, havarijnú službu či upratovanie. Niektorí správcovia zaviedli zvlášť poplatok za náklady spojené s vyúčtovaním a vyňali ich z nákladov za správu.

Zvlášť si všímajte fond opráv. O tom, ako sa s peniazmi hospodárilo, vás totiž musí správca osobitne informovať vo vyúčtovaní fondu. Je povinný predložiť vám aj správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, najmä o finančnom hospodárení domu, vraví hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Daniela Krajanová
Tento rok sledujte schôdze vlastníkov

Niektoré domácnosti môžu doplatiť na väčšinové rozhodnutie vlastníkov bytov cez účet za teplo.

BRATISLAVA. Tento rok niektoré domácnosti ohrozí novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od prvého januára sa totiž zmenil spôsob rozúčtovania tepla.

Doteraz sa v bytoch s meračmi rozúčtovávalo teplo pomerom základnej zložky k spotrebnej 40 k 60. Vlastníci bytov si nadpolovičnou väčšinou mohli odsúhlasiť účtovanie 50 ku 50 alebo 30 percent k 70 percentám v prospech nameranej spotreby. Určitá časť nákladov na teplo by sa mala rozpočítavať medzi všetky byty nezávisle od spotreby, pretože všetci spolu vykurujú celú bytovku.

Novela vyhlášky hovorí o 60­percentnej základnej zložke a zvyšok je spotreba. Nebezpečenstvo číha v tom, že sa vlastníci bytov budú môcť po novom dohodnúť na akomkoľvek inom pomere, teda aj na stopercentnom účtovaní podľa nameranej spotreby.

Spravodlivé to však nie je. ,,Napríklad byt, ktorý bude neobsadený a vypne kúrenie, nezaplatí v takomto prípade za teplo nič. Teplota v byte pritom pod 18 stupňov neklesne. Odkiaľ teplo zobral? Od susedov,“ hovorí Jozef Popluhár, asistent technickej sekcie Slovenského zväzu bytových družstiev.

Hocikomu sa môže stať, že jeho susedia budú kúriť len v dvoch miestnostiach zo štyroch, prípadne ďalší pod ním prestane kúriť úplne. Problém je, že poškodených bude určite menej než tých, ktorí ušetria. Ak si takéto rozúčtovanie odhlasujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou, nie je šanca, že menšinové domácnosti uspejú s prípadnou žalobou, hovorí Popluhár.

Daniela Krajanová

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 493
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 364
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 180
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 278
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 060
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 462
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 448
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 340
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 541
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 073

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kto robí Slovensku v Amerike reklamu? Aj statočný pes a splašený medveď

Krajinu často zviditeľnia iba virály.

Neprehliadnite tiež

BMW musí stopnúť výrobu, problémy má dodávateľ

Prerušenie výroby by mohlo stáť BMW denne desiatky miliónov eur.

Ikea začína hľadať nové chute. Známe mäsové gule nestačia

Na predaji jedla a nápojov zarába reťazec 1,7 miliardy eur ročne.

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch