Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 6. mája (SITA) Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 5,7 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 30. aprílu 6,3527 mld. USD. Na náraste rezervných aktív SR sa uplynulý týždeň podieľala predovšetkým Národná banka Slovenska (NBS), ...

BRATISLAVA 6. mája (SITA) -


DOMÁCE UDALOSTI

BRATISLAVA - Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 5,7 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 30. aprílu 6,3527 mld. USD. Na náraste rezervných aktív SR sa uplynulý týždeň podieľala predovšetkým Národná banka Slovenska (NBS), ktorá zaznamenala nárast svojich rezervných aktív o 128,9 mil. USD. NBS tak evidovala devízové rezervy vo výške 4,846 mld. USD. Naopak, devízové rezervy komerčných bánk poklesli o 123,2 mil. USD na 1,5067 mld. USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala NBS.

BRATISLAVA - Poslanci Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu sa v piatok zaoberali návrhom zákona o zrušení Úradu pre štátnu pomoc (ÚŠP), ktorý na rokovanie predložil minister financií František Hajnovič. Podľa väčšiny poslancov však úrad, ktorý ešte pri jeho zriadení označila bývalá ministerka financií vzhľadom na integračné snahy Slovenska pred vstupom do Európskej únie (EÚ) za nevyhnutný, plní svoju úlohu dobre a netreba ho zrušiť. Pri presune právomocí úradu na Protimonopolný úrad SR (PMÚ) by sa podľa nich mohli vyskytnúť viaceré problémy a schvaľovanie štátnej pomoci by mohlo byť paralyzované. Ako na rokovaní uviedol predseda ÚŠP Miroslav Hladík, schvaľovanie štátnej pomoci na PMÚ nebude nezávislé, lebo vláda bude môcť zasahovať do procesu schvaľovania.

BRATISLAVA - Dozorná rada Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) by v pondelok mala definitívne rozhodnúť o predaji ôsmych balíkov regionálnych pohľadávok v objeme 4,8 mld. Sk a tiež jedenástich individuálnych pohľadávkach v celkovej výške 4,54 mld. Sk, na ktoré vyhlásila SKo verejné výberové konanie začiatkom marca. "O balíky regionálnych pohľadávok prejavilo záujem 5 subjektov a predložili spolu 20 záväzných ponúk a o individuálne pohľadávky sa uchádza 12 subjektov, pričom predložili 18 záväzných ponúk," uviedla v piatok generálna riaditeľka SKo Mária Papcunová.

BANSKÁ BYSTRICA - Situácia, že by sa Slovensko ako člen Európskej únie (EÚ) dostalo medzi čistých prispievateľov, nenastane skôr ako o 10 až 15 rokov, vyhlásil v piatok na besede so študentmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici komisár pre rozšírenie EÚ Gűnther Verheugen. Poznamenal pritom, že Slovensku želá, aby sa čo najskôr stalo čistým prispievateľom, akým môžu byť len bohaté

BRATISLAVA - V balíku pohľadávok označovanom ako Pilotný projekt 1 v celkovej hodnote 13,011 mld. Sk, ktorý vlani predala Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) približne za 3,3 % ich nominálnej hodnoty, sa nachádzala aj vysoko bonitná pohľadávka, za ktorú ručil štát. Podľa prvostupňového rozhodnutia súdu tak štát musí spoločnosti Vinaco Holdings Ltd., Nicosia Cyprus, ktorá balík pohľadávok voči 116 dlžníkom v minulom roku od SKo kúpila, zaplatiť 154 % nominálnej hodnoty predanej pohľadávky. Vyplýva to z rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu. "Takúto neefektívnosť a hanbu si nemôžeme dovoliť, aby niekto kúpil od štátu podľa zápisov klasifikovanú pohľadávku za 4 % jej nominálnej hodnoty a získal za ňu v priebehu necelého mesiaca 154 %," uviedol predseda výboru Pál Farkas. Požiadal preto generálnu riaditeľku SKo Máriu Papcunovú, aby finančný výbor čo najskôr informovala, či sa v predanom alebo na predaj ponúkaných balíkoch nenachádzajú ďalšie bonitné pohľadávky, kde štát vystupuje ako dlžník.

BRATISLAVA - Podľa projektu Novelizácia Zákonníka práce, ktorý ukončila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), je novelizácia zákonníka nedostatočná. PAS tvrdí, že odstraňuje iba niekoľko najzávažnejších nedostatkov, preto negatívne ovplyvní podnikateľské prostredie v SR. Do novely zákonníka bolo zakomponovaných šesť z celkových 22 požiadaviek aliancie, čo je podľa výkonného riaditeľa PAS Jozefa Hajka iba čiastočné splnenie jej zámeru.


PODNIKOVÉ UDALOSTI

BRATISLAVA - Krajský súd v Banskej Bystrici v najbližšom období spresní, ktorý majetok Pratexu Plus, s.r.o., Čadca bude zaradený do konkurznej podstaty Pratexu Čadca, a.s. Ide o hnuteľné a nehnuteľné veci s hodnotou zhruba 100 mil. Sk. Po rozhodnutí súdu budú znova precenené. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla správkyňa konkurznej podstaty Pratexu Čadca Vlasta Olekšáková, usiluje sa aj o vrátenie ostatného majetku Pratexu, ktorý Pratex Plus previedol na Pratex Comp.

BRATISLAVA - Žilinská Prvá komunálna banka, a.s. ukončila hospodárenie v prvom kvartáli so ziskom takmer 59 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila svoj zisk o 21 mld. Sk. K dosiahnutému výsledku výrazne prispelo rozpustenie rezerv a opravných položiek v objeme 62,3 mil. Sk, ich tvorba bola pritom necelých 29,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

BRATISLAVA - Spoločnosť Tatra-Leasing zaznamenala v roku 2001 rekordný 141-percentný nárast v objeme obchodov. V minulom roku uzavrela spoločnosť 4 996 zmlúv v objeme vyše 3,317 mld. Sk v obstarávacích cenách bez DPH. Podľa celkového objemu lízingu je Tatra-Leasing na 5. mieste v rebríčku lízingových spoločností s 9,61-percentným podielom na slovenskom lízingovom trhu, čo predstavuje medziročný nárast o 3,76 %. Agentúru SITA o tom informoval Roman Začka riaditeľ Public Relations Tatra banky.

BRATISLAVA - Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) vykázal za prvý štvrťrok stratu 3,7 mil. Sk, pri celkových nákladoch 49,7 mil. Sk a výnosoch 30,6 mil. Sk, pričom dotácia zo štátneho rozpočtu predstavovala 15,4 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala ekonomická námestníčka spoločnosti Jana Vrbovská.

BRATISLAVA - V otázke nepodpísanej zmluvy medzi spoločnosťami U.S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) a spoločnosťou Želba, a.s. o dodávke vysokopecných peliet z odštepného závodu Želby, Sideritu Nižná Slaná sa Želba bude snažiť dosiahnuť kompromis. Podľa generálneho riaditeľa Želby Vojtecha Krála prezident USSK John H. Goodish o podmienkach Želby nemal vzhľadom na jeho neprítomnosť v SR dostatočné informácie, čo viedlo k štvrtkovému zamietnutiu návrhu dohody zo strany USSK. Ako ďalej povedal Král, Želba už predložila nový návrh a prezidenta USSK okamžite požiadal o stretnutie. "Nakoľko už nemáme veľa času, dohoda by mala byť podpísaná počas budúceho týždňa, " dodal Král.

BRATISLAVA - Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava (ZSE) dosiahla za prvý štvrťrok nezdanený zisk 178,672 mil. Sk, čo predstavuje pokles z úrovne 257,942 mil. Sk dosiahnutej za prvé dva mesiace tohto roka. Od novembra minulého roku, kedy sa ZSE odčlenila od štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, do konca roka 2001 vykázala spoločnosť stratu vo výške 391,9 mil. Sk. Tržby ZSE dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 4,605 mld. Sk, z čoho za dodávky elektrickej energie spoločnosť utŕžila 4,549 mld. Sk. Informovala o tom Lujza Kittlerová z komunikačného oddelenia ZSE.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI

BUDAPEŠŤ - Podľa piatkovej správy maďarskej centrálnej banky dosiahol bežný účet Maďarska v marci prebytok 32 mil. eur. Analytici pritom očakávali schodok vo výške až 182 mil. eur. Prekvapujúce zlepšenie krajina dosiahla najmä vďaka lepším ako očakávaným obchodným výsledkom, keď v marci vzrástol export medziročne o 5,2 %, import o 2,3 % a schodok obchodnej bilancie predstavoval 33 mil. eur. Maďarsko vykázalo za prvé dva mesiace tohto roka schodok bežného účtu 588 mil. eur. V marci minulého roka deficit bežného účtu dosiahol 48 mil. eur.

PRAHA - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) predbežne súhlasí s predajom českých plynárenských firiem nemeckej spoločnosti RWE Gas, ak splní tri podmienky. Hovorca ÚOHS Kristián Chalupa uviedol, že RWE nesmie prostredníctvom Transgasu a Jihomoravské plynárenské ovládnuť Moravské naftové doly ani v nich zvýšiť súčasný podiel.

ŽENEVA - Správa Organizácie Spojených národov (OSN) uvádza, že tranzitívne ekonomiky dosiahli v minulom roku aj napriek globálnemu spomaleniu ekonomického rastu lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Hospodársky rast východného bloku sa predpokladá i v tomto roku, no už pomalším tempom. OSN podľa piatkovej správy očakáva rast v rozmedzí od 3 do 4 %. Vlani východoeurópske ekonomiky vzrástli o 5 %, kým pôvodné prognózy hovorili o 4,2-percentnom raste.

BRUSEL - Ekonomický sentiment v eurozóne sa v apríli po predchádzajúcich štyroch mesiacoch rastu zhoršil. Index ekonomických nálad, zostavený na základe prieskumu medzi podnikmi a spotrebiteľmi 12 krajín Európskej únie (EÚ), klesol vo štvrtom mesiaci z marcových 99,5 bodu na 99,4 bodu. Separovaný indikátor klímy v podnikateľskom sektore sa v rovnakom období znížil z marcovej revidovanej hodnoty mínus 0,59 bodu na mínus 0,64 bodu.

WASHINGTON - Vysokí predstavitelia Európskej únie (EÚ) a USA na summite, ktorý vyvrcholil vo štvrtok vo Washingtone, dosiahli len malý pokrok v oblasti transatlantickej obchodnej vojny. Na vrcholnej schôdzke sa zúčastnil prezident USA George W. Bush, predseda Európskej komisie Romano Prodi, ako aj predseda vlády Španielska José Maria Aznar, ktorého krajina v súčasnosti predsedá EÚ. Očakávalo sa, že stretnutie bude jedným z najkonfrontačnejších napriek úzkej spolupráci v boji proti globálnemu terorizmu od útokov na USA 11. septembra.

VIEDEŇ - Ku koncu apríla tohto roka bolo v Rakúsku o 39 776 viac nezamestnaných ako v apríli minulého roka. Podľa informácií rakúskeho ministerstva hospodárstva a práce bolo v apríli celkovo 231 167 Rakúšanov nezamestnaných. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 20,8 %. V medzimesačnom porovnaní poklesol počet nezamestnaných o 6 438 osôb alebo o 0,21 %. Národná miera nezamestnanosti dosiahla ku koncu apríla 6,88 %, kým ku koncu marca to bolo 7,4 %. Miera nezamestnanosti prepočítavaná podľa metód Európskej únie dosiahla 4 %.

WASHINGTON - Miera nezamestnanosti v USA vzrástla v apríli na 6 %, čo je najvyššia úroveň od augusta roku 1994, keď tiež dosiahla 6 %. V marci americká miera nezamestnanosti predstavovala 5,7 %. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo práce. Údaje tak naznačili, že americká centrálna banka (Fed) sa nebude ponáhľať so začatím zvyšovania úrokových sadzieb.

FRANKFURT - Rusko síce disponuje obrovskými zdrojmi ropy a plynu, potrebuje však zahraničné finančné prostriedky. Preto ruskí politici a poprední zástupcovia tamojšej podnikateľskej sféry v apríli odcestovali do Hannoveru na nemecko-ruský kongres o energetike. "Za posledných 10 rokov ruský energetický sektor získal 20 mld. USD, do roku 2020 však potrebuje 20 mld. USD ročne. Nie je to len v záujme Ruska, ale i v záujme zabezpečenia energetických zásob Západu," povedal Vladimír Katrenko, predseda Výboru pre energiu Štátnej dumy.

SANTANDER - V prvom štvrťroku 2002 navštívilo Španielsko približne 8,5 milióna turistov, čo je najviac za posledných 5 rokov. V sobotu o tom informoval španielsky ekonomický minister Rodrigo Rato. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak Španielsko navštívilo o 5,4 % turistov viac, čo hovorí o raste spokojnosti zákazníkov a obnove turistického ruchu v tejto juhoeurópskej krajine. Rato dúfa, že rast návštevnosti krajiny potrvá aj počas zvyšku tohto roka.

in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 994
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 096
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 877
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 027
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 808
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 3 948
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 508
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 171
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 470
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 214

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

ŠPORT

Sagan ukázal cit pre taktiku a ešte lepšiu formu ako pred rokom

V sobotu bol druhý, v nedeľu už vyhral.

KOMENTÁRE

Plot bol jeho nápad, nie Orbánov. Dnes má dom kúsok od pletiva

Ako sme sa nestretli so starostom Ásotthalomu.

PLUS

Ako prvá žena pred takmer sedemsto rokmi prežila cisársky rez

Českí vedci prišli s novým objavom.

Neprehliadnite tiež

Na letisku v Kráľovej prerušili prevádzku, na plochu vnikol bager

Incident na malom letisku 35 kilometrov od hlavného mesta pravdepodobne súvisí so sporom o pôdu.

Voľné ruky pre ministra Druckera už neplatia

Premiér Fico kritizoval šetriace opatrenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Nakupovať pôdu na Slovensku zrejme budú môcť aj cudzinci

Ministerstvo chce predložiť návrh novely o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop