Na daňové priznanie zostávajú tri dni

Daň z príjmu do minulého týždňa priznala len polovica z vyše 960­-tisíc ľudí, na úradoch sa preto čakajú návaly.

Do konca marca treba daň nielen priznať, ale aj zaplatiť.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ ARCHÍV SME – PETER ŽÁKOVIČ)

Ak ľudia a firmy nestihnú priznať dane z príjmu včas, teda do konca marca, pokutám sa nevyhnú. Ľudia dostanú najmenej 33 eur a firmy 66 eur.

BRATISLAVA. Daňové úrady aj tento rok čakajú zvýšený záujem ľudí, ktorí si nechali priznanie dane na poslednú možnú chvíľu. Doteraz daňové priznanie podala zhruba polovica z vyše 960-tisíc ľudí. Zvyšnej polovici zostávajú už len posledné tri dni. Dovtedy musia dane nielen priznať, ale aj zaplatiť. Ak to nestihnú, hrozia im pokuty. Za nepodanie daňového priznania je to minimálne 33,19 eura.

Daňové úrady majú v súčasnosti otvorené každý deň do šiestej večer a podľa potreby aj dlhšie. Ak aj prídete na rad pár minút po termíne, neodmietnu vás. „Pracovníci budú na daňových úradoch dovtedy, kým nevybavia všetkých, ktorí budú chcieť podať daňové priznanie,“ povedala šéfka komunikačného oddelenia na Daňovom riaditeľstve Beáta Uhrínová.

Možné postihy
Ak podá priznaniepo 31. marci:
 • minimálna pokuta pre fyzickú osobu je 33, 19 eura,
 • minimálna pokuta pre firmu je 66,38 eura,
 • najviac môže daňový úrad vyrubiť 16 596, 95 eura.
Daň neprizná vôbec, preto ho vyzve správca dane:
 • najmenej 331,93 eura pre fyzickú osobu,
 • najmenej 1659,69 pre právnickú osobu,
 • najviac 49 790,87 eura.
Ak niekto neskoro zaplatí daň alebo ju neodvedie:
 • úrad mu vyrubí sankciu vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (dnes 1 percento) platnej v deň vzniku nedoplatku,
 • sankčný úrok sa počíta najviac štyri roky a vyrubí sa, len ak je nad 16,60 eura.
Keď daňovník zaplatí menej, ako mal:
 • pokuta je trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB,
 • úrok sa počíta z rozdielu medzi tým, čo zaplatil a mal zaplatiť,
 • sankčný úrok sa neuloží, ak je nižší ako 16,60 eura.

Daňovníci však nemôžu čakať, že im pracovníci budú poskytovať odborné rady. Budú mať nanajvýš čas skontrolovať, či tlačivo nemá formálne chyby a či daňovníci pridali k nemu aj potrebné prílohy.

Na pošte rozhoduje pečiatka

Daň sa dá priznať viacerými spôsobmi. Poštou, elektronicky alebo osobne. Poštou možno priznanie podať aj v stredu. Vôbec pritom neprekáža, že tlačivo do konca marca na daňový úrad nepríde. Dôležité je, že na podacom lístku bude odtlačok pečiatky z 31. marca.

Daňovník, ktorý priznáva daň elektronicky, ale nemá zaručený podpis, musí do piatich dní priniesť na úrad priznanie aj v tlačenej podobe, inak je neplatné. Daň sa dá priznať aj faxom. Platí pritom rovnaká povinnosť ako pri elektronickom podaní bez zaručeného podpisu. Ak má niekto zaručený elektronický podpis, nemusí nosiť na daňový úrad nič. Ak nemáte zaručený elektronický podpis alebo dohodu s daňovým úradom o elektronickom doručovaní písomností, táto možnosť nie je v súčasnosti príliš reálna, keďže na priznanie dane je čas len do stredy.

Viac spôsobov je aj na platenie daňového nedoplatku. Platiť sa dá bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Tú nájdu ľudia aj na daňovom úrade. „Na poštovej poukážke sú predtlačené všetky údaje potrebné na úhradu dane. Daňový subjekt uvádza sumu, variabilný symbol, konštantný symbol, adresu odosielateľa,“ povedala Uhrínová.

Za deň platby sa považuje deň, keď pošta peniaze prijala. Pri platbách z bankového účtu je to inak. Keďže prevody medzi bankami môžu trvať aj dva dni, analytik Slovenskej bankovej asociácie Marcel Laznia odporúča, aby ľudia nedoplatky uhradili najneskôr 30. marca.

Cez dvetisíc eur

Daňové priznanie nemusia podávať všetci, ale len tí, ktorí zarobili vlani viac ako 2012,85 eura. Za väčšinu zamestnancov robia firmy ročné zúčtovanie dane, preto priznávanie podávať nemusia.

Zamestnanci, ktorí o zúčtovanie dane nepožiadali, musia daň priznať sami. Ak zarábali iba zo zamestnania, podávajú tlačivo A. Podnikatelia a ostatní daňovníci majú béčko.

Najčastejšie chyby v priznaní
 • ľudia zabudnú v úvode tlačiva krížikom vyznačiť typ daňového priznania,
 • chýba daňové identifikačné či rodné číslo, a to na každej strane daňového priznania,
 • ak daňovníci nepoukazujú dve percentá dane, zabudnú to v dvanástom oddieli vyznačiť krížikom,
 • nie je vyznačený počet príloh k daňovému priznaniu,
 • ľudia často zabudnú podpísať daňové priznanie a aj žiadosť o vrátenie daňového preplatku,
 • daňovníci nepriložia potrebné prílohy a doklady, napríklad účtovné výkazy, kópiu potvrdenia od zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti alebo kópiu potvrdenia o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala zrážkou,
 • neuvedú základné údaje o manželskom partnerovi, ak si naňho uplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane (zvyčajne 4025,70 eura za minulý rok) a jeho vlastné príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dane (do príjmu manželky/manžela sa napríklad započítava materská, rodičovský príspevok však medzi vlastné príjmy už nepatrí).
Penzisti môžu získať späť daň z úrokov

Dobrovoľným podaním daňového priznania sa môžu dôchodcovia dostať k dani z minuloročných úrokov.

BRATISLAVA. Podaním daňového priznania si môžu penzisti privyrobiť. Môžu takto získať daň z úrokov, ktorú im z vkladov na účtoch alebo vkladných knižkách strhla banka. Umožňuje to zákon o dani z príjmov.

Nulová daňová povinnosť

Štát im však daň nevráti sám od seba. Musia ho o to požiadať v daňovom priznaní typu B. Je na každom daňovom úrade aj na internetovej stránke daňového riaditeľstva. V úvode treba vyplniť rodné číslo, dátum narodenia a označiť, že ide o riadne daňové priznanie.

Potom nasleduje prvý oddiel s menom a adresou. V treťom oddieli musia v riadku 29 urobiť krížik, ktorým potvrdia, že poberali vlani penziu.

Pokračujú oddielom sedem - do druhého riadku tabuľky napíšu celkovú sumu úrokov, ktorú im banka vyplatila. Ak mali viac vkladov a prípadne aj v iných bankách, sumy musia spočítať a zapísať do spomínaného riadku. Sumu úrokov potom napíšu aj do riadku 10 tej istej tabuľky a potom ešte aj do riadkov: 46, 48, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69 a 77.

Do riadku 78 patrí daň. Ak boli úroky napríklad 600 eur, daň je 114 eur. Daň treba napísať aj do riadku 87, 99 a 106 (daňový preplatok). V riadku 93 je nula.

Priložiť treba potvrdenia

Pod 13. oddielom musia vyznačiť počet príloh, ktoré prikladajú k daňovému priznaniu. Sem musia napísať dátum a priznanie aj podpísať. Prílohami sú potvrdenia z banky o vyplatených úrokoch a zrazenej dani.
Žiadosť o vrátenie preplatku je v 15. oddieli, kde vyznačia, akým spôsobom im daňový úrad má peniaze poslať. Aj tu je potrebný dátum a podpis. Daň od štátu získajú späť len dôchodcovia s úrokom do 2012,85 eura.

Na dve percentá máte iba niekoľko dní

Dve percentá z daní môžu darovať len tí, ktorí daň za minulý rok zaplatia najneskôr do konca marca.

BRATISLAVA. Ak chcú ľudia, ktorí podávajú daňové priznanie, darovať neziskovým organizáciám dve percentá daní, musia sa rozhodnúť najneskôr do konca marca. Oproti zamestnancom, za ktorých daň zúčtovala firma, sú v nevýhode. Tí totiž majú čas na rozhodovanie do konca apríla.

Žiadosť o dve percentá je v dvanástom oddieli daňového priznania typu B. Áčko ju má vo ôsmom oddieli. Ľudia môžu neziskovkám poslať najmenej 3,32 eura a firmy 8,30 eura. Keď to je menej, dane darovať nemôžu. Zoznam neziskoviek je na webe notárskej komory.

Daňový portál stále neslúži, ako by mal

Internetová stránka Daňového riaditeľstva je stále veľmi pomalá. Získavanie informácií trvá aj desiatky minút.

BRATISLAVA. Hoci na priznanie dane zostávajú už len tri dni vrátane toho dnešného, portál Daňového riaditeľstva, kde môžu ľudia získať potrebné údaje o daniach a vyplniť daňové priznanie, stále nefunguje, ako by mal. Dostať sa na stránku Daňového riaditeľstva trvá aj niekoľko minúť.

Ďalšie desiatky minút strávite tým, ak sa pokúšate prepracovať k elektronickému tlačivu a aj ho vyplniť. Dôvod zníženej funkčnosti daňového portálu nám hovorca Daňového riaditeľstva Miroslav Dobák neuviedol.

V marci čakajú na ľudí aj odvody

Zúčtovanie zdravotných odvodov musia ľudia tento rok stihnúť o tri mesiace skôr ako vlani. Veľa času im už nezostáva.

BRATISLAVA. V marci neriešia ľudia len dane. Tento rok musia do konca marca stihnúť aj ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za minulý rok. Vlani mali na to čas do konca júna.ä

Posúva sa aj čas, dokedy treba zaplatiť prípadné nedoplatky. V minulom roku to bolo do konca októbra, tento rok je to do konca júna. Ak ľudia termín na zúčtovanie odvodov nestihnú, hrozí im pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zúčtovanie zdravotných odvodov sa týka asi pol milióna ľudí. Musia ho robiť podnikatelia a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby. A to aj tí, ktorí mali čo len deň platnú podnikateľskú licenciu. Zúčtovaniu sa nevyhnú ani podnikatelia, ktorí mali stratu.

Zo zamestnancov sa zúčtovanie týka iba tých, ktorí popri zamestnaní aj podnikali. Takisto aj tých, ktorí nepodnikali, ale mali takzvané kolísavé príjmy, teda v niektorých, ale nie vo všetkých mesiacoch zarobili viac ako 2006,16 eura hrubého.

Ako vláda plní sľub zrušiť súčasnú podobu zúčtovania zdravotného poistného

Čo sľúbili: Vláda zruší súčasnú podobu ročného zúčtovania poistného.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne, keďže by to znížilo administratívnu záťaž obyvateľstva.

Aká je realita? Sľub je prevažne nesplnený. Vláda zásadne nezmenila zúčtovanie zdravotného poistného. Z povinnosti podávať zúčtovanie však od roku 2008 vylúčila dôchodcov a študentov pracujúcich na dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a brigádnické dohody. Dobrovoľne nezamestnaní, ako aj poistenci štátu (o.i. študenti a dôchodcovia) musia podať zúčtovanie len v prípade, ak ich započítateľné príjmy boli vyššie ako úhrn vymeriavacích základov.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 420
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 6 782
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 148
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 330
 5. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 594
 6. Kam do tepla v januári? 2 411
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 346
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 113
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 251
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 101

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Boli sme na Babišovom Čapím hnízde. Nikde nikto, len hotel takmer plný

Žiadny podvod, opakuje český premiér. Podvod naznačujú európski vyšetrovatelia.

ŠPORT

Svitko na Dakare skončil, doplatil na ťažký pád

Slovák bol priebežne na ôsmom mieste.

DOMOV

Exekučná amnestia sa blíži, štát by odpúšťal dlhy

V poisťovni Dôvera chce dlhy odpustiť štyritisíc ľudí.

KOMENTÁRE

Búrka po tichu na Balkáne

Neznámi páchatelia zastrelili umierneného politika v Kosove, Srbi sú až podozrivo rozčúlení.

Neprehliadnite tiež

Vláda podporí politiku súdržnosti, rastu a zamestnanosti v EÚ

Význam politiky súdržnosti sa ukázal v zmiernení dosahov svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku.

Zvýšenie príplatkov za prácu skomplikuje situáciu zamestnávateľov, tvrdí Iness

Z krátkodobého hľadiska sa to najviac prejaví v sektoroch, ktoré sú náročné na víkendovú prácu.

Skanska plánuje reštrukturalizáciu a hlási prepúšťanie

Švédska spoločnosť odhaduje náklady na reštrukturalizáciu vo výške približne 600 miliónov SEK.

SaS žiada verejnú kontrolu cenovej regulácie pre energetické monopoly

Poslanci SaS Galek a Kiššová predložili NR SR novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach.