Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla v piatok o zvýšení základných úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu. Dvojtýždňová sterilizačná reposadzba NBS tak stúpne na 8,25 %, jednodňová depozitná ...

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) -DOMÁCE UDALOSTIBRATISLAVA - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla v piatok o zvýšení základných úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu. Dvojtýždňová sterilizačná reposadzba NBS tak stúpne na 8,25 %, jednodňová depozitná sadzba na 6,5 % a refinančná sadzba na 9,5 %. Informovala o tomBRATISLAVA - Peňažná zásoba M2 podľa predbežných dekádnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 v marci oproti februáru poklesla o 7,5 mld. Sk a dosiahla 638,4 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 9,2%. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, poklesli v marci o 5,1 mld. Sk, na medziročnej báze boli vyššie o 6,7 %.BRATISLAVA - Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 88 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 24. aprílu 6,347 mld. USD. Na náraste rezervných aktív SR sa uplynulý týždeň podieľali tak komerčné banky ako aj Národná banka Slovenska (NBS). Devízové rezervy komerčných bánk sa zvýšili o 54,1 mil. USD na 1,6299 mld. USD a rezervné aktíva centrálnej banky vzrástli o 33,9 mil. USD na úroveň 4,7171 mld. USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala NBS.BRATISLAVA - Bežný účet platobnej bilancie skončil v januári so schodkom 4,045 mld. Sk. Podpísal sa pod neho najmä výsledok zahraničného obchodu, keď deficit obchodnej bilancie dosiahol 5,803 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie sa dostal v januári do záporných 372,6 mil. Sk. Celková platobná bilancia tak skončila s deficitom 3,231 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).BRATISLAVA - Vstup Slovenska do aliancie NATO, ktorý je predpokladom bezpečnosti a dôveryhodnosti, podnieti nárast priamych zahraničných investícií v SR, ako to bolo aj v ostatných krajinách Višegrádskej štvorky. Slovensko však musí ešte veľa urobiť na zlepšenie investičného prostredia. Uviedol to v exkluzívnom interview pre agentúru SITA americký veľvyslanec v SR RonaldBRATISLAVA - Fond národného majetku SR (FNM) očakáva, že príjmy z predaja 49-percentných podielov v troch rozvodných energetických podnikoch by mali do rozpočtu fondu prísť najneskôr do septembra. Vyplýva to z materiálu, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Výberové komisie odporučili za víťaza tendra na predaj Západoslovenskej energetiky nemecký energetický koncern E.ON Energie. Novým investorom Stredoslovenskej energetiky by sa mala stať spoločnosť Electricité de France a do Východoslovenskej energetiky by mala kapitálovo vstúpiť nemecká firma RWE Plus. Výnos z predaja minoritných podielov v troch rozvodných podnikoch by mal dosiahnuť zhruba 25 mld. Sk.BRATISLAVA - Ceny priemyselných výrobcov v marci zostali na februárovej úrovni. Nezmenili sa ceny produktov priemyselnej výroby. Vzrástli ceny produktov banskej a povrchovej ťažby o 1 %, na druhej strane klesli ceny elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.BRATISLAVA - Objem stavebnej produkcie by mal podľa konjunkturálneho prieskumu zaznamenať v apríli po zohľadnení sezónnych vplyvov mierny pokles o dva percentuálne body, kým konjunkturálne saldo sezónne neočistených údajov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 9 bodov. Oproti poslednému prieskumu zaznamenali významnejší rast stavebnej produkcie firmy realizujúce inžinierske stavby, z veľkostného hľadiska sú to firmy s počtom zamestnancov do 20 a od 100 do 199 pracovníkov. Vyplýva to z marcových výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR.BRATISLAVA - Ekonomickú situáciu vo vnútornom obchode hodnotí v mesiaci apríl štvrtina respondentov konjunkturálneho prieskumu ako dobrú a takmer tri štvrtiny ako adekvátnu sezóne. Saldo sezónne očistených údajov sa od začiatku roka stabilizovalo v intervale od 28 % do 32 %. Najviac pozitívnych odpovedí je od respondentov z oblasti zariadenia domácností elektrospotrebičmi, textilu, odevov a obuvi. Vyplýva to z pravidelného konjunkturálneho prieskumu, ktorý uskutočnil Štatistický úrad SR (ŠÚ).BRATISLAVA - Úroveň celkového dopytu v priemysle je v apríli menej priaznivá než v marci. Vyššiu medzimesačnú úroveň dopytu evidujú podniky s výrobou inde neklasifikovanou, nižší dopyt uvádzajú podniky textilnej a odevnej výroby. Z pohľadu veľkostnej štruktúry deklarujú vyšší dopyt podniky s 500 až 900 zamestnancami. Najnižšiu úroveň celkového dopytu uvádzajú podniky s 250 až 499 zamestnancami. Vyplýva to z výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR (ŠÚ).BRATISLAVA - Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v apríli 97,3 bodu, čo je o 5,2 bodu menej ako v marci. V porovnaní s minuloročným aprílom index vzrástol o 3,5 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ). Vzhľadom na rastúci trend indikátora ŠÚ predpokladá, že aprílový pokles indexu je len dočasný.BRATISLAVA - Index predpokladaného objemu produkcie (POP) dosiahol v apríli 24,7 bodu, čo je o štyri desatiny bodu menej ako v marci. V medziročnom porovnaní bola hodnota indexu o 1,2 bodu nižšia. Informoval o tom ekonóm Slovenskej ratingovej agentúry (SRA) Ľudovít Ódor. Súčasne upozornil, že SRA zrevidovala marcovú hodnotu indikátora z 24,6 bodu na 25,1 bodu.

PODNIKOVÉ UDALOSTIBRATISLAVA - Po uzavretí vstupu ruskej ťažobnej firmy Yukos do slovenského prepravcu ropy Transpetrolu má Yukos záujem dodávať ropu aj pre Slovensko, nielen prepravovať ho cez naše územie. "Je to ďalší prirodzený krok po akvizícii Transpetrolu," povedal na tlačovej konferencii viceprezident Yukosu pre prieskum a nové projekty Ray Leonard. Yukos bude mať podľa neho záujem aj na spolupráci so slovenskou rafinériou Slovnaft, ktorá zatiaľ ropu od druhého najväčšieho ruského producenta ropy nenakupuje.BRATISLAVA - Skupina Železiarne Podbrezová, a.s. dosiahla v minulom roku podľa slovenských účtovných štandardov konsolidovaný zisk v objeme 315,337 mil. Sk. Medziročne to predstavuje pokles o takmer 19,9 mil. Sk, keďže v uplynulom roku dosiahli zisk 335,2 mil. Sk. Konsolidovaný prevádzkový zisk Železiarní Podbrezová predstavoval k ultimu decembra zhruba 670 mil. Sk, strata z finančných operácií však bola na úrovni 137,3 mil. Sk. Celkové výnosy skupiny dosiahli za minulý rok takmer 7,586 mld. Sk. Vyplýva to z informácii zverejnených spoločnosťou.BRATISLAVA - Spoločnosť GE Capital Leasing financovala za prvé tri mesiace roku 2002 nákup áut v celkovom objeme 167 mil. Sk v obstarávacích cenách bez dane z pridanej hodnoty. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje 17-percentný nárast objemu uzatvorených zmlúv. Agentúru SITA o tom informoval Radoslav Horečný z GE Capital Leasing.BRATISLAVA - Ľudová banka, a.s. (ĽB) hospodárila počas prvého kvartálu tohto roka so ziskom 86,4 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol zisk vyšší o 4,3 %. Bilančná hodnota banky sa od začiatku roka zvýšila o 5,5 % a dosiahla 28,065 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.BRATISLAVA - Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., dosiahla za prvý štvrťrok 2002 podľa medzinárodných účtovných štandardov zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) na úrovni 1,173 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 50 %. Obrat spoločnosti bol na úrovni 3,001 mld. Sk. Marža Orange na úrovni EBITDA zo sieťových výnosov dosiahla rekordných 40,5 %. Agentúru SITA o tom informoval media relations manager spoločnosti Peter Tóth.

ZAHRANIČNÉ UDALOSTITOKIO - Druhý najväčší japonský výrobca automobilov, spoločnosť Honda Motor Co, dosiahla v minulom fiškálnom roku rekordný prevádzkový zisk vo výške 639,3 mld. JPY. Konsolidovaný prevádzkový zisk tak v minulom roku vzrástol v porovnaní s fiškálnym rokom 2000/2001 o 57,1 % a čistý zisk dosiahol 362,71 mld. JPY, čo je o 56,2 % viac ako v predminulom roku.PRAHA - Česká národní banka (ČNB) odhaduje tohoročný rast českého hrubého domáceho produktu (HDP) v intervale od 2,1 do 3,1 %. Centrálna banka tak korigovala vlastnú prognózu z januára tohto roku, keď predpovedala na rok 2002 rast od 2,4 do 3,4 %. Vlani česká ekonomika vzrástla o 3,6 %.BRATISLAVA - Veľkoobchodné spoločnosti v Nemecku dosiahli v marci 2002 medziročný pokles obratu v nominálnom vyjadrení o 7,2 %, a reálne o 7,4 %. V prvom kvartáli tohto roka poklesol obrat v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nominálne o 5,9 % a reálne o 5 %. Informoval o tom nemecký štatistický úrad Destatis.PARÍŽ - Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska poklesol v poslednom kvartáli minulého roka podľa informácií štatistického úradu INSEE o 0,3 %, čo je výrazne viac, ako sa očakávalo. Vo februári tohto roka očakával INSEE pokles HDP v poslednom kvartáli minulého roka na úrovni 0,1 %. Vzhľadom na revidované výsledky posledného kvartálu 2001 dosiahol celoročný rast HDP Francúzska 1,9 %. V roku 2000 vzrástol HDP Francúzska ešte o 3,8 %.TOKIO - Nejednoznačné oživenie japonskej ekonomiky sa začína prejavovať na trhu práce a v štruktúre výdavkov, vyplýva z ekonomických ukazovateľov, ktoré v piatok zverejnila japonská vláda. Podľa analytikov však presvedčivé oživenie ekonomiky ešte nenastalo.PARÍŽ - Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska poklesol v poslednom kvartáli minulého roka podľa informácií štatistického úradu INSEE o 0,3 %, čo je výrazne viac, ako sa očakávalo. Vo februári tohto roka očakával INSEE pokles HDP v poslednom kvartáli minulého roka na úrovni 0,1 %. Vzhľadom na revidované výsledky posledného kvartálu 2001 dosiahol celoročný rast HDP Francúzska 1,9 %. V roku 2000 vzrástol HDP Francúzska ešte o 3,8 %.WASHINGTON - Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov amerických vzrástol podľa predbežných údajov v prvom štvrťroku 2002 medziročne o 5,8 %. V piatok o tom informovalo Ministerstvo obchodu USA. Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, očakávali rast amerického HDP v priemere o 4,8 %. Rast bol najvyšším od štvrtého kvartálu 1999, keď sa domáci produkt USA zvýšil o 8,3 %. V októbri až decembri 2001 vzrástol výkon americkej ekonomiky o 1,7 %.PITTSBURGH - Najväčšia americká oceliarska spoločnosť United States Steel Corporation, ktorá pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej dcéry U.S. Steel Košice, ukončila prvý kvartál 2002 s čistou stratou vo výške 83 mil. USD. Pod stratu sa podpísali predovšetkým nižšie predajné ceny ocele a oceľových výrobkov. Spoločnosť vykázala zhoršenie hospodárenia, keďže rovnaké obdobie minulého roka uzatvárala ešte s čistým ziskom 9 mil. USD. Koncern realizoval štvrťročné tržby v objeme 1,43 mld. USD, čo je medziročný pokles o 8,3 %.BUDAPEŠŤ - Akcionári najväčšej maďarskej komerčnej banky OTP, ktorá vlani získala kontrolu nad slovenskou bankou IRB, rozhodli na valnom zhromaždení o zvýšení dividendy za minulý rok na úroveň 275 forintov na akciu, čo predstavuje 27,5 % nominálnej hodnoty akcie. Ide o rast z úrovne 20 %, zaznamenanej v roku 2000. Banka očakáva v roku 2002 stabilný rast zisku a príležitosti pre akvizície, ktoré však nemenovala. OTP zaznamenala v minulom roku 20,4-percentný rast konsolidovaného zisku pred zdanením na 57,3 mld. HUF a rast celkovej bilancie o 11,8 % na 2,321 bil. HUF.in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 3. Cíťte sa v priestore príjemne
 4. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 7. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 8. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 10. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 802
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 761
 3. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 608
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 561
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 200
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 033
 7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 857
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 000
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 018
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 871

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Spolupracuje aj s firmou Apple. Peniaze na výskum ale nedostal

Spoločnosť Highchem s pätnástimi zamestnancami a vyše miliónovými tržbami nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.

Neprehliadnite tiež

Brusel chce regulovať hranolčeky, môžu chutiť inak

Únia rokuje o nariadení, ktoré obmedzí teplotu fritovania zemiakov. Chuť hranolčekov to môže zmeniť.

Chcete stovky eur? Firmy zvyšujú odmeny za odporučenie nových ľudí

Na úradoch práce sa míňajú šikovní ľudia, preto firmy začali robiť nábor inak.

Zadržaný manažér VW v kauze emisií chce priznať vinu

Schmidta zatkli začiatkom januára na Floride.

Bratislava môže dostať novú linku, v Maďarsku vznikli nové aerolinky

Aerolínie založil honorárny konzul Maďarska na Srí Lanke, pôvodne chcel lietať dlhé trasy do Číny či Thajska.