Na daňový bonus si rodičia musia zarobiť

Pracujúci rodičia si za minulý rok môžu na každé dieťa odpísať z daní 235,92 eura. Daňový bonus môže dostať len jeden z rodičov. Podnikatelia v strate nárok na túto úľavu nemajú.

O vrátenie dane z úrokov treba žiadať na tlačive typu B.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Daňovú podporu na dieťa na rozdiel od rodinných prídavkov nedostáva každý rodič. Získajú ju iba tí, ktorí minulý rok pracovali.

A aj to v niektorých prípadoch stačiť nemusí. Daňový bonus na dieťa dostane len ten rodič, ktorý vlani zarobil viac ako 1773 eur, čo je šesťnásobok vlaňajšej minimálnej mzdy.

Bonus v skratke

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa:

 • pracujúci rodič, ktorý má nezaopatrené dieťa do 25 rokov,
 • ak je zamestnanec, musel vlani zarobiť aspoň 1773 eur,
 • pre podnikateľov platí, že mali príjem aspoň 1773 eur a neboli v strate.

Rodič stratí nárok na daňový bonus, ak:

 • vek dieťa presiahne 25 rokov,
 • dieťa doštuduje alebo nedo­ končí štúdium a začne robiť,
 • dieťa nežije s ním v spoločnej domácnosti alebo zomrie.

Na bonus treba niektorý z dokladov:

 • kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu,
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti študuje,
 • potvrdenie úradu práce o poberaní prídavkov na dieťa,
 • potvrdenie úradu práce, že dieťa žije v domácnosti.

Minulý rok bol bonus na dieťa 235,92. O túto sumu sa rodičovi neznižuje základ dane, ale samotná daň, čo mu priamo zvýši čistý plat. Poberať ho môže vždy len jeden z rodičov.

„Ak sa nedohodnú, daňový bonus sa priznáva v poradí matka, otec, prípadne iná oprávnená osoba," povedala odborníčka na dane Ivana Valterová.

Podnikatelia sú v nevýhode

Pozícia zamestnanca a podnikateľa je v prípade detského bonusu rozdielna. Kým zamestnaní rodičia dostávajú pomernú časť bonusu každý mesiac, podnikatelia ho dostanú celý až po podaní daňového priznania.

Zamestnancovi napríklad vlani stačilo, aby v niektorom z mesiacov zarobil aspoň polovicu minimálnej mzdy, čo bolo 147,75 eura hrubého, a bonus na dieťa od štátu dostal. A ak v ďalších mesiacoch nezarobil toľko, aby prekročil sumu 1773 eur, daňové úrady mu bonus nevezmú.

Pre podnikateľov platí, že ak aj hranicu zárobku 1773 eur prelomia, ale výdavky majú ešte vyššie a skončia v strate, bonus si v daňovom priznaní nárokovať nemôžu.

„Podnikateľ bonus dostane, ak splní podmienku dostatočného príjmu a zároveň vykáže základ dane," povedala Bibiana Kamenská z Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici.

Patrí aj bohatým

Tým, ktorí vlani podnikali a boli aj zamestnaní, nestačí na daňový bonus, ak z oboch aktivít zarobili dokopy viac ako 1773 eur. Rodič v takomto prípade bonus dostane len vtedy, ak spomínanú sumu zarobil buď z podnikania, alebo v práci.

Znamená to, že ak by niekto v podnikaní zarobil 1500 eur a rovnakú sumu by zinkasoval aj od zamestnávateľa, ročný daňový bonus nezíska, hoci dokopy zarobil viac ako šesťnásobok minuloročnej minimálnej mzdy.

Daňový bonus dostáva domácnosť na každé nezaopatrené dieťa. Takzvaná milionárska daň neodoberá ani neznižuje nárok na bonus.

Podnikatelia o bonus žiadajú v daňovom priznaní B v štrnástom oddiele. Bonus budú v priznaní porovnávať s daňovou povinnosťou.

Ak im vyjde, že musia daň doplatiť, môžu si nedoplatok o bonus znížiť. Preplatok im po započítaní bonusu vzrastie. Daňový úrad im preplatok za vlaňajšok, aj s bonusom, vyplatí najneskôr do 10. mája.

Brigáda bonus nezruší

Zamestnanci, ktorým firma z rôznych dôvodov bonus nevyplatila, mohli o bonus požiadať v ročnom zúčtovaní dane. Keď to nestihli, môžu ho ešte získať cez daňové priznanie.

Ak popri zamestnaní nepodnikali a ani neprenajímali nehnuteľnosť, stačí, keď podajú jednoduchší formulár A. V ňom sa žiadosť o bonus nachádza v oddiele desať.

Bonus môžu rodičia získať len na nezaopatrené deti, teda aj na študentov stredných a vysokých škôl. Rodičia nestrácajú na bonus nárok, ak ich deti pracujú na rôznych brigádach alebo aj na pracovnú zmluvu.

Nástrahy daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa dostáva len rodič, ktorý pracuje. Samotná práca nestačí, treba zarobiť minimálne 1773 eur, inak šancu na bonus nemáte. Bonus však prináša niekoľko zapeklitých sitácii, prinášame vám niektoré z nich.

1.Vydatá dcéra študentka

Podnikateľ Peter žije v spoločnej domácnosti s manželkou a dcérou Janou, ktorá študuje na vysokej škole a jej manželom Jozefom. *n V podnikaní si Peter vlani zarobil 15-tisíc eur. Jana, ktorá má 1,5-ročnú dcérku Martinu, si popri škole privyrába a minulý rok si takto zarobila 2000 eur. Jej manžel tiež študuje. Vlani si na dohodu zarobil 2800 eur. Kto na koho môže alebo nemôže poberať daňový bonus?

Riešenie

Do domácnosti Petra prídu dva bonusy. Keďže Peter pracoval celý rok, na študujúcu dcéru dostane 235,92 eura. Daňový úrad mu túto sumu buď vyplatí alebo mu o ňu zníži daň. Bonus za celý rok (235,92 eura) dostane aj jeho dcéra s manželom na malú Martinu. Obaja výškou svojho príjmu splnili základnú podmienku na bonus. Môže však oň požiadať len jeden z manželov.

2. Pre futbal skoro prišiel o bonus

Juraj a Roman boli vlani na konci februára hrať futbal v telocvični. Každý z nich má dve deti a zamestnávateľ im mesačne vypláca na ne daňový bonus. Juraj zarába 500 eur hrubého a Roman 1300 eur. Na futbale sa obaja zranili tak, že boli na PN až do konca roka. Tento rok obaja podávali daňové priznanie, kde žiadali o doplatenie bonusu za zostávajúce mesiace. Juraj však zvyšok bonusu nedostane. V čom je problém?

Riešenie

Roman za dva mesiace v práci splnil podmienku *na získanie daňového bonusu, hoci zvyšok roka nepracoval. Za dva mesiace zarobil viac ako 1773 eur. *To je hranica, ktorú musí zamestnanec zarobiť, aby dostal od štátu bonus. Roman už zinkasoval pomernú časť bonusu na deti v januári aj vo februári (spolu 77,28 eura). Firmu o zúčtovanie dane nepožiadal. Štát mu po podaní daňového priznania doplatí na obe deti daňový bonus za zostávajúcich desať mesiacov (394,56 eura).

Juraj vlani za dva mesiace zarobil 1000 eur hrubého, teda menej ako 1773 eur. Zákonnú hranicu pre bonus nedosiahol. Ako zamestnanec nemusí vrátiť pomernú časť bonusu za január a február ( 77,28 eura) dostal. No nemôže štát požiadať, aby mu doplatil bonus na deti aj za zvyšných desať mesiacov. Rodina aj tak peniaze nepríde. O bonus môže žiadať Jurajova manželka, keďže vlani pracovala a zarobila viac ako 1773 eur. Od štátu dostane 394,56 eura.

3. Práca v zahraničí

Andrej pracoval vlani celý rok v Česku, no trvalý pobyt má na Slovensku. V zamestnaní si uplatňoval daňový bonus, daň mu preto klesla mesačne o 890 českých korún. Pretože má príjmy zo zahraničia, musí u nás podať daňové priznanie. Má dilemu, či si aj na Slovensku môže na dieťa uplatniť daňový bonus.

Riešenie

Daňový bonus na Slovensku si rodič môže na dieťa uplatniť, ak zarobil vlani aspoň 6-násobok mininálnej mzdy. Druhou podmienkou je, že dieťa žije s rodičom v jednej domácnosti, je malé alebo študuje a nemá viac ako 25 rokov. To, že niekto poberal príjmy v zahraničí nie je prekážkou. Andrej môže podať jednoduchšie daňové priznanie typu A, v ňom musí vypísať aj oddiel desať, ktorý je žiadosťou o daňový bonus. O bonus môže požiadať aj jeho manželka. Žiadať však môže len jeden z nich.

Daň z úspor môžu rodičia získať späť

Daň z úrokov môžu rodičia získať tak, že na svoje dieťa podajú daňové priznanie. Úspory však musia byť prepísané na dieťa.

BRATISLAVA. Daňový bonus nie je jediná možnosť, ako rodičia môžu znížiť dane na svoje deti. Môžu napríklad získať späť zaplatenú daň z úspor, ktorú banka alebo stavebná sporiteľňa strhla z úrokov a odviedla daňovému úradu. Podmienkou je, že úspory sú prepísané na deti.

Štát dane sám od seba nevráti. Rodič musí v mene svojho dieťaťa ako jeho zákonný zástupca podať daňové priznanie typu B. V ňom si uplatní na dieťa nezdaniteľnú časť základu dane (4025,70 eura).

„Daňovník je povinný k priznaniu priložiť kópiu dokladu pre〜ukazujúceho výšku pripísaného úroku a zrazenej dane," povedal hovorca Daňového riaditeľstva Miroslav Dobák. Môže to byť napríklad kópia výpisu z účtu či vkladnej knižky.

Ak banka napríklad vlani pripísala k úsporám úroky 200 eur, štátu odviedla daň 38 eur. Túto sumu po podaní priznania štát musí vrátiť.

Bonus majú aj pestúni

Daňovú podporu na deti nedostávajú len biologickí rodičia.

BRATISLAVA. Štát daňovým bonusom podporuje aj tých, ktorí majú deti v pestúnskej starostlivosti. Daňový bonus tak dostávajú aj rodičia adoptovaných detí.

Daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom.

Nárok na bonus rodič získa už v mesiaci, keď sa dieťa narodí alebo si ho osvojí. Ak by sa napríklad narodilo 30. marca, bonus si môže nárokovať za celý marec.

V hre sú aj druhovia

Páry, ktoré sa nezosobášili, nie sú vylúčené z hry o bonus. V rozvedenej rodine dostáva bonus ten, kto dieťa vychováva.

BRATISLAVA. Aj druh a družka, ktorí majú spolu deti, môžu získať daňový bonus. Požiadať oň môže ktokoľvek z nich.

„Musí však splniť podmienku minimálneho príjmu a žiť s dieťaťom v spoločnej domácnosti," povedala Bibiana Kamenská z Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici.

Ak sú rodičia rozvedení, nárok na daňový bonus si uplatňuje ten, ktorý dieťa vychováva vo svojej domácnosti.

Trvalý pobyt na bonus netreba

Na otázky odpovedá odborníčka na dane DAGMAR PIRŠELOVÁ.

V rodine žijeme s troma maloletými deťmi. Jedno je manželkino, druhé moje - obe sú z prvých manželstiev. Tretie máme spoločné. Ako si môžeme uplatniť nárok na daňový bonus?

„Všetky tri deti si môže uplatniť na účely daňového bonusu len jedna oprávnená osoba - buď vy, alebo manželka. Nemožno ich rozdeliť. Za vyživované dieťa sa na účely bonusu považuje aj dieťa druhého z manželov, ak je nezaopatrené."

Moje dieťa nemá v občianskom preukaze trvalý pobyt rovnaký s mojím. Žijeme však spolu. Mám nárok na daňový bonus?

„Áno, ak žijete v spoločnej domácnosti a ide o vaše dieťa (či už vlastné, alebo osvojené), ktoré spĺňa podmienky nezaopatrenosti. Rovnaký trvalý pobyt na účely daňového bonusu mať nemusíte."

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 906
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 522
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 7 958
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 513
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 923
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 685
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 496
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 335
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 2 825
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 462

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

KOMENTÁRE

Na obranu bratislavskej kaviarne

Kaviareň je so svojím dešpektom k spiatočníctvu pre vidiek trvalou výzvou.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

Neprehliadnite tiež

Fico vyzval na trhanie faktúr a počet neplatičov vzrástol

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokončuje rozhodovanie o nových cenách elektriny. Budú platiť spätne od januára.

Fico o VšZP: Nebudeme tolerovať zajacoviny, tvrdo zakročím

Premiér tiež odsúdil popieranie holokaustu a z nárastu preferencií extrémistov obvinil médiá.

Brexit možno prinúti univerzitu v Oxforde otvoriť si novú základňu

Francúzsko už predložilo univerzite v Oxforde lákavú ponuku.

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop