Na daňový bonus si rodičia musia zarobiť

Pracujúci rodičia si za minulý rok môžu na každé dieťa odpísať z daní 235,92 eura. Daňový bonus môže dostať len jeden z rodičov. Podnikatelia v strate nárok na túto úľavu nemajú.

O vrátenie dane z úrokov treba žiadať na tlačive typu B.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Daňovú podporu na dieťa na rozdiel od rodinných prídavkov nedostáva každý rodič. Získajú ju iba tí, ktorí minulý rok pracovali.

A aj to v niektorých prípadoch stačiť nemusí. Daňový bonus na dieťa dostane len ten rodič, ktorý vlani zarobil viac ako 1773 eur, čo je šesťnásobok vlaňajšej minimálnej mzdy.

Bonus v skratke

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa:

 • pracujúci rodič, ktorý má nezaopatrené dieťa do 25 rokov,
 • ak je zamestnanec, musel vlani zarobiť aspoň 1773 eur,
 • pre podnikateľov platí, že mali príjem aspoň 1773 eur a neboli v strate.

Rodič stratí nárok na daňový bonus, ak:

 • vek dieťa presiahne 25 rokov,
 • dieťa doštuduje alebo nedo­ končí štúdium a začne robiť,
 • dieťa nežije s ním v spoločnej domácnosti alebo zomrie.

Na bonus treba niektorý z dokladov:

 • kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu,
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti študuje,
 • potvrdenie úradu práce o poberaní prídavkov na dieťa,
 • potvrdenie úradu práce, že dieťa žije v domácnosti.

Minulý rok bol bonus na dieťa 235,92. O túto sumu sa rodičovi neznižuje základ dane, ale samotná daň, čo mu priamo zvýši čistý plat. Poberať ho môže vždy len jeden z rodičov.

„Ak sa nedohodnú, daňový bonus sa priznáva v poradí matka, otec, prípadne iná oprávnená osoba," povedala odborníčka na dane Ivana Valterová.

Podnikatelia sú v nevýhode

Pozícia zamestnanca a podnikateľa je v prípade detského bonusu rozdielna. Kým zamestnaní rodičia dostávajú pomernú časť bonusu každý mesiac, podnikatelia ho dostanú celý až po podaní daňového priznania.

Zamestnancovi napríklad vlani stačilo, aby v niektorom z mesiacov zarobil aspoň polovicu minimálnej mzdy, čo bolo 147,75 eura hrubého, a bonus na dieťa od štátu dostal. A ak v ďalších mesiacoch nezarobil toľko, aby prekročil sumu 1773 eur, daňové úrady mu bonus nevezmú.

Pre podnikateľov platí, že ak aj hranicu zárobku 1773 eur prelomia, ale výdavky majú ešte vyššie a skončia v strate, bonus si v daňovom priznaní nárokovať nemôžu.

„Podnikateľ bonus dostane, ak splní podmienku dostatočného príjmu a zároveň vykáže základ dane," povedala Bibiana Kamenská z Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici.

Patrí aj bohatým

Tým, ktorí vlani podnikali a boli aj zamestnaní, nestačí na daňový bonus, ak z oboch aktivít zarobili dokopy viac ako 1773 eur. Rodič v takomto prípade bonus dostane len vtedy, ak spomínanú sumu zarobil buď z podnikania, alebo v práci.

Znamená to, že ak by niekto v podnikaní zarobil 1500 eur a rovnakú sumu by zinkasoval aj od zamestnávateľa, ročný daňový bonus nezíska, hoci dokopy zarobil viac ako šesťnásobok minuloročnej minimálnej mzdy.

Daňový bonus dostáva domácnosť na každé nezaopatrené dieťa. Takzvaná milionárska daň neodoberá ani neznižuje nárok na bonus.

Podnikatelia o bonus žiadajú v daňovom priznaní B v štrnástom oddiele. Bonus budú v priznaní porovnávať s daňovou povinnosťou.

Ak im vyjde, že musia daň doplatiť, môžu si nedoplatok o bonus znížiť. Preplatok im po započítaní bonusu vzrastie. Daňový úrad im preplatok za vlaňajšok, aj s bonusom, vyplatí najneskôr do 10. mája.

Brigáda bonus nezruší

Zamestnanci, ktorým firma z rôznych dôvodov bonus nevyplatila, mohli o bonus požiadať v ročnom zúčtovaní dane. Keď to nestihli, môžu ho ešte získať cez daňové priznanie.

Ak popri zamestnaní nepodnikali a ani neprenajímali nehnuteľnosť, stačí, keď podajú jednoduchší formulár A. V ňom sa žiadosť o bonus nachádza v oddiele desať.

Bonus môžu rodičia získať len na nezaopatrené deti, teda aj na študentov stredných a vysokých škôl. Rodičia nestrácajú na bonus nárok, ak ich deti pracujú na rôznych brigádach alebo aj na pracovnú zmluvu.

Nástrahy daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa dostáva len rodič, ktorý pracuje. Samotná práca nestačí, treba zarobiť minimálne 1773 eur, inak šancu na bonus nemáte. Bonus však prináša niekoľko zapeklitých sitácii, prinášame vám niektoré z nich.

1.Vydatá dcéra študentka

Podnikateľ Peter žije v spoločnej domácnosti s manželkou a dcérou Janou, ktorá študuje na vysokej škole a jej manželom Jozefom. *n V podnikaní si Peter vlani zarobil 15-tisíc eur. Jana, ktorá má 1,5-ročnú dcérku Martinu, si popri škole privyrába a minulý rok si takto zarobila 2000 eur. Jej manžel tiež študuje. Vlani si na dohodu zarobil 2800 eur. Kto na koho môže alebo nemôže poberať daňový bonus?

Riešenie

Do domácnosti Petra prídu dva bonusy. Keďže Peter pracoval celý rok, na študujúcu dcéru dostane 235,92 eura. Daňový úrad mu túto sumu buď vyplatí alebo mu o ňu zníži daň. Bonus za celý rok (235,92 eura) dostane aj jeho dcéra s manželom na malú Martinu. Obaja výškou svojho príjmu splnili základnú podmienku na bonus. Môže však oň požiadať len jeden z manželov.

2. Pre futbal skoro prišiel o bonus

Juraj a Roman boli vlani na konci februára hrať futbal v telocvični. Každý z nich má dve deti a zamestnávateľ im mesačne vypláca na ne daňový bonus. Juraj zarába 500 eur hrubého a Roman 1300 eur. Na futbale sa obaja zranili tak, že boli na PN až do konca roka. Tento rok obaja podávali daňové priznanie, kde žiadali o doplatenie bonusu za zostávajúce mesiace. Juraj však zvyšok bonusu nedostane. V čom je problém?

Riešenie

Roman za dva mesiace v práci splnil podmienku *na získanie daňového bonusu, hoci zvyšok roka nepracoval. Za dva mesiace zarobil viac ako 1773 eur. *To je hranica, ktorú musí zamestnanec zarobiť, aby dostal od štátu bonus. Roman už zinkasoval pomernú časť bonusu na deti v januári aj vo februári (spolu 77,28 eura). Firmu o zúčtovanie dane nepožiadal. Štát mu po podaní daňového priznania doplatí na obe deti daňový bonus za zostávajúcich desať mesiacov (394,56 eura).

Juraj vlani za dva mesiace zarobil 1000 eur hrubého, teda menej ako 1773 eur. Zákonnú hranicu pre bonus nedosiahol. Ako zamestnanec nemusí vrátiť pomernú časť bonusu za január a február ( 77,28 eura) dostal. No nemôže štát požiadať, aby mu doplatil bonus na deti aj za zvyšných desať mesiacov. Rodina aj tak peniaze nepríde. O bonus môže žiadať Jurajova manželka, keďže vlani pracovala a zarobila viac ako 1773 eur. Od štátu dostane 394,56 eura.

3. Práca v zahraničí

Andrej pracoval vlani celý rok v Česku, no trvalý pobyt má na Slovensku. V zamestnaní si uplatňoval daňový bonus, daň mu preto klesla mesačne o 890 českých korún. Pretože má príjmy zo zahraničia, musí u nás podať daňové priznanie. Má dilemu, či si aj na Slovensku môže na dieťa uplatniť daňový bonus.

Riešenie

Daňový bonus na Slovensku si rodič môže na dieťa uplatniť, ak zarobil vlani aspoň 6-násobok mininálnej mzdy. Druhou podmienkou je, že dieťa žije s rodičom v jednej domácnosti, je malé alebo študuje a nemá viac ako 25 rokov. To, že niekto poberal príjmy v zahraničí nie je prekážkou. Andrej môže podať jednoduchšie daňové priznanie typu A, v ňom musí vypísať aj oddiel desať, ktorý je žiadosťou o daňový bonus. O bonus môže požiadať aj jeho manželka. Žiadať však môže len jeden z nich.

Daň z úspor môžu rodičia získať späť

Daň z úrokov môžu rodičia získať tak, že na svoje dieťa podajú daňové priznanie. Úspory však musia byť prepísané na dieťa.

BRATISLAVA. Daňový bonus nie je jediná možnosť, ako rodičia môžu znížiť dane na svoje deti. Môžu napríklad získať späť zaplatenú daň z úspor, ktorú banka alebo stavebná sporiteľňa strhla z úrokov a odviedla daňovému úradu. Podmienkou je, že úspory sú prepísané na deti.

Štát dane sám od seba nevráti. Rodič musí v mene svojho dieťaťa ako jeho zákonný zástupca podať daňové priznanie typu B. V ňom si uplatní na dieťa nezdaniteľnú časť základu dane (4025,70 eura).

„Daňovník je povinný k priznaniu priložiť kópiu dokladu pre〜ukazujúceho výšku pripísaného úroku a zrazenej dane," povedal hovorca Daňového riaditeľstva Miroslav Dobák. Môže to byť napríklad kópia výpisu z účtu či vkladnej knižky.

Ak banka napríklad vlani pripísala k úsporám úroky 200 eur, štátu odviedla daň 38 eur. Túto sumu po podaní priznania štát musí vrátiť.

Bonus majú aj pestúni

Daňovú podporu na deti nedostávajú len biologickí rodičia.

BRATISLAVA. Štát daňovým bonusom podporuje aj tých, ktorí majú deti v pestúnskej starostlivosti. Daňový bonus tak dostávajú aj rodičia adoptovaných detí.

Daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom.

Nárok na bonus rodič získa už v mesiaci, keď sa dieťa narodí alebo si ho osvojí. Ak by sa napríklad narodilo 30. marca, bonus si môže nárokovať za celý marec.

V hre sú aj druhovia

Páry, ktoré sa nezosobášili, nie sú vylúčené z hry o bonus. V rozvedenej rodine dostáva bonus ten, kto dieťa vychováva.

BRATISLAVA. Aj druh a družka, ktorí majú spolu deti, môžu získať daňový bonus. Požiadať oň môže ktokoľvek z nich.

„Musí však splniť podmienku minimálneho príjmu a žiť s dieťaťom v spoločnej domácnosti," povedala Bibiana Kamenská z Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici.

Ak sú rodičia rozvedení, nárok na daňový bonus si uplatňuje ten, ktorý dieťa vychováva vo svojej domácnosti.

Trvalý pobyt na bonus netreba

Na otázky odpovedá odborníčka na dane DAGMAR PIRŠELOVÁ.

V rodine žijeme s troma maloletými deťmi. Jedno je manželkino, druhé moje - obe sú z prvých manželstiev. Tretie máme spoločné. Ako si môžeme uplatniť nárok na daňový bonus?

„Všetky tri deti si môže uplatniť na účely daňového bonusu len jedna oprávnená osoba - buď vy, alebo manželka. Nemožno ich rozdeliť. Za vyživované dieťa sa na účely bonusu považuje aj dieťa druhého z manželov, ak je nezaopatrené."

Moje dieťa nemá v občianskom preukaze trvalý pobyt rovnaký s mojím. Žijeme však spolu. Mám nárok na daňový bonus?

„Áno, ak žijete v spoločnej domácnosti a ide o vaše dieťa (či už vlastné, alebo osvojené), ktoré spĺňa podmienky nezaopatrenosti. Rovnaký trvalý pobyt na účely daňového bonusu mať nemusíte."

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 994
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 698
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 667
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 279
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 754
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 662
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 423
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 896
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 886
 10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 836

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.