Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 16. apríla (SITA) -Záporné saldo v zahraničnom obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami dosiahlo do 9. apríla tohto roku 4,304 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka je to zmiernenie hodnoty záporného ...

BRATISLAVA 16. apríla (SITA) -DOMÁCE UDALOSTIBRATISLAVA - Záporné saldo v zahraničnom obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami dosiahlo do 9. apríla tohto roku 4,304 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka je to zmiernenie hodnoty záporného salda o 1,131 mld. Sk. Vyplýva to zo štatistických informácií Colného riaditeľstva SR, ktoré zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR.BRATISLAVA - Slovenský rozhlas (SRo) hospodáril v minulom roku so stratou 142,8 mil. Sk, čo je o takmer 20 % viac ako rok predtým. Výnosy spoločnosti dosiahli 849 mil. Sk pri nákladoch 991,9 mil. Sk. Podiel koncesionárskych poplatkov na celkových príjmoch dosiahol 53,4 %, čo je mierny medziročný pokles. Rozhlas vlani zaznamenal pokles fyzických osôb platiacich koncesionársky poplatok o 26 193 na 1 124 344 koncesionárov. Počet evidovaných rozhlasových prijímačov u právnických osôb medziročne poklesol o 14 559 na 182 381.BRATISLAVA - Slovenský bankový sektor, ktorý pred rokom 2001 trápili pochybné úvery, slabá kapitalizácia a efektívnosť, je v súčasnosti už stabilnejší. Uviedla to vo svojej poslednej správe o slovenskom finančnom sektore ratingová agentúra Fitch Ratings. Kapitalizácia slovenského bankového systému je podľa Fitch v súčasnosti primeraná a kvalita úverov, hoci je stále slabá, sa značne zlepšila.BRATISLAVA - Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP), čaká na rozhodnutie výkonného výboru Fondu národného majetku SR (FNM), ktorý by mal určiť, akým spôsobom budú môcť majitelia akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie darovať FNM svoje cenné papiere. "Fond pravdepodobne založí dcérsku spoločnosť, ktorá tieto akcie bude od občanov bezodplatne prijímať. Občania však budú musieť zachovať písomnú formu darovania prostredníctvom darovacej zmluvy," upozornila v pondelok generálna riaditeľka SCP Emília Palková. Podľa hovorkyne FNM Tatjany Lesajovej fond momentálne návrh SCP posudzuje po právnej stránke. Ako ďalej uviedla Lesajová, pri posudzovaní musí FNM do úvahy zobrať aj fakt, že Generálna prokuratúra SR podala začiatkom apríla na Úrad pre finančný trh protest vo veci neoprávneného fakturovania poplatkov SCP.BRATISLAVA - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) chce spolupracovať s Delegáciou Európskej komisie (DEK) na Slovensku na zintenzívnení a skvalitnení informácií pre slovenské podnikateľské subjekty o podmienkach hospodárskeho pôsobenia v krajinách Európskej únie (EÚ). Na pondelkovom stretnutí o tom rokovali predseda SOPK Peter Mihók a veľvyslanec DEK Eric van den Linden.BRATISLAVA - Najväčšie riziká štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2002 sa prejavujú v dosiahnutí dodatočne navýšených príjmov. Výpadky príjmov možno očakávať najmä v nedaňových príjmoch a príjmoch zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí v celkovom objeme 20 mld. Sk. Na výdavkovej strane ŠR by rozpočtové riziká mohli prehĺbiť okrem dodatočných požiadaviek jednotlivých rezortov schválené zákony v sociálnej oblasti a rozhodnutia o náhrade škôd. "Osobitným rizikom ostáva postup pri rozdelení zdrojov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), kde vláda svojimi rozhodnutiami počas rozpočtových prác rozdelila zdroje v objeme 177 mld. Sk," uvádza sa v správe Ministerstva financií SR (MF) o rizikách tohtoročného štátneho rozpočtu, ktorou sa bude v pondelok zaoberať porada ekonomických ministrov.BRATISLAVA - Rozpočtová kapitola rezortu pôdohospodárstva, schválená v celkovej výške zhruba 13 mld. Sk, zrejme nebude naplnená takmer až o 3 mld. Sk. Ohrozené sú rozpočtové príjmy vo výške 1 mld. Sk. Schválená nie je ani zmena podpory, poskytnutej v roku 2000 vo forme návratnej finančnej pomoci na sucho vo výške 1 mld. Sk pre bývalý Štátny fond trhovej regulácie, na nenávratné prostriedky pre Intervenčnú poľnohospodársku agentúru. Okrem toho, 402 mil. Sk pohltí financovanie nevyhnutých nákladov v súvislosti s chorobou BSE a 200 mil. Sk sa vyčlenilo na vybudovanie integrovaného administratívneho a kontrolného systému. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Stanislav Nemec.BRATISLAVA - Vývoj slovenskej ekonomiky za minulý rok sa podľa analytika ČSOB Petra Dufeka nedá hodnotiť jednoznačne. Na jednej strane pokračoval rast hrubého domáceho produktu (HDP), keď v roku 2001 dosiahol 3,3 % a znížila sa miera inflácie na 7,3 %, avšak na druhej strane sa výrazne prehĺbila vonkajšia nerovnováha ekonomiky a miera nezamestnanosti zotrvala na veľmi vysokej úrovni. P. Dufek v tomto roku predpokladá rast slovenského HDP na úrovni 3,5 %.BRATISLAVA - Konflikt záujmov po vymenovaní Františka Palka za generálneho riaditeľa Úradu pre finančný trh (ÚFT) sa podľa Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) neodstráni ani odstúpením jeho manželky z postu generálnej riaditeľky Strediska cenných papierov SR (SCP). "ÚFT totiž dohliada aj na doterajšiu činnosť subjektov finančného trhu, vrátane SCP," povedal v pondelok riaditeľ AOCP Róbert Kopál. "Okrem toho je absurdné, aby bol generálny riaditeľ úradu priamo prepojený so subjektom, ktorý má monopol na finančnom trhu," dodal. Minister financií František Hajnovič by preto podľa neho mal navrhnúť za šéfa ÚFT kandidáta, ktorého budú akceptovať všetky stavovské organizácie finančného trhu.BRATISLAVA - Celkové daňové príjmy tohtoročného štátneho rozpočtu budú ku koncu roka o 540 mil. Sk nižšie ako rozpočtované. Výpadok daňových príjmov tak bude predstavovať približne 0,05 % hrubého domáceho produktu (HDP) a podiel daňových príjmov na HDP poklesne na 17,2 %. Uvádza sa to v aktualizovanom odhade makroekonomického prostredia, ktorý vypracoval Inštitút finančnej politiky (IFP) patriaci pod Ministerstvo financií SR.BRATISLAVA - Príjmy z predaja 49-percentného balíka akcií SPP vo výške približne 130 mld. Sk by mali byť podľa návrhu Porady ekonomických ministrov (PEM) použité prioritne na sociálnu reformu a na splatenie štátneho dlhu. Na sociálnu reformu by malo byť vyčlenených 65 mld. Sk a na splatenie štátneho dlhu 52,8 mld. Sk. Po rokovaní PEM o tom informoval vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. Ďalších 5,1 mld. Sk by sa malo použiť na splatenie štátnych záruk a 1,7 mld. Sk na splatenie záväzkov Fondu národného majetku SR (FNM). Na kompenzácie obciam a mestám by mali byť vyčlenené 4 mld. Sk. Zvyšných 1,3 mld. Sk ostáva na riešenie kurzových rozdielov.BRATISLAVA - Porada ekonomických ministrov (PEM) v pondelok navrhla vláde viacero opatrení, ktoré by mali znížiť riziko schodku štátneho rozpočtu (ŠR). V prípade ich nerealizovania by totiž podľa materiálu ministerstva financií mohol schodok presiahnuť plánovanú hranicu. Medzi navrhnutými opatreniami sú napríklad zmeny v legislatíve týkajúcej sa dane z pridanej hodnoty alebo viazanie výdavkov štátneho rozpočtu. Ekonomickí ministri navrhli aj viacero opatrení smerujúcich k zvýšeniu príjmov a zníženiu výdavkov ŠR. Podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša však navrhnuté opatrenia sú predovšetkým technického rázu a politické rozhodnutia o ich naplnení musí urobiť samotný vládny kabinet.

PODNIKOVÉ UDALOSTIBRATISLAVA - Doplnková dôchodková poisťovňa (DDP) Stabilita získala v minulom roku 20 242 nových poistencov, pričom uzavrela 657 zamestnávateľských zmlúv. Celkový počet poistencov od začiatku pôsobenia DDP na trhu sa tak zvýšil na 73 671 a počet zamestnávateľských zmlúv na 1 050. Vyplýva to z údajov, zverejnených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.BRATISLAVA - Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP) ukončilo hospodárenie v minulom roku s predbežnou stratou vo výške 1,55 mil. Sk. Po dvoch predchádzajúcich rokoch ziskového hospodárenia sa tak stredisko opäť dostalo do červených čísiel. V pondelok o tom informovala generálna riaditeľka SCP Emília Palková.BRATISLAVA - Levické mliekarne, a.s., Levice ukončili rok 2001 s celkovými tržbami 560 mil. Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast približne o 15 mil. Sk. Z toho tvorili tržby za vlastné výrobky a služby viac ako 92 % a tržby za obchodný tovar zhruba 7,6 %. Najrýchlejším tempom pritom rástli tržby za predaj sušeného mlieka a tvarohov. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ mliekarne Marián Nagy.BRATISLAVA - Rozhodnutie Krajského súdu (KS) v Bratislave o zmenkovom príkaze českej Moravia banky, a.s. Frýdek Místek na preplatenie zmenky Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), neovplyvní spor plynárov s Union bankou. Oba prípady majú totiž rozdielny skutkový základ, keďže v prípade Moravia banky išlo o bianko zmenku a odlišné sú tiež ďalšie okolnosti prípadu. Pre agentúru SITA to povedal právny zástupca SPP Ernest Valko. Bratislavský KS minulý týždeň zamietol Moravia banke platobný príkaz, ktorým žiadala o preplatenie zmenky v hodnote presahujúcej 200 mil. Sk.BRATISLAVA - Po viactýždňovom zvyšovaní cien motorových benzínov a nafty znižuje Slovnaft, a.s., od utorka 16. apríla vo vlastnej sieti čerpacích staníc ceny palív o 0,40 Sk až 0,50 Sk. Dôvodom je minulotýždňové zníženie ceny referenčnej ropy Brent. Okrem toho, Slovnaft prihliadol aj na vývoj situácie na trhu s motorovými palivami. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovnaftu Ľubomír Žitňan.BRATISLAVA - Doplnková dôchodková poisťovňa (DDP) Lipa dosiahla v minuloročnom hospodárení prvýkrát počas svojho pôsobenia kladný hospodársky výsledok. Výška poistného fondu vrátane výnosov bola ku koncu roka 2001 na úrovni 308 mil. Sk. V porovnaní s 121 mil. Sk v roku 2000 zaznamenala DDP Lipa vyše 2,5-násobný nárast poistného fondu. Ročné výnosy, ktoré na základe vlaňajšieho hospodárenia poisťovne vyplývajú pre poistencov, dosiahli výšku 8,66 %. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti.

ZAHRANIČNÉ UDALOSTIOVIEDO - Prezident centrálnej banky USA v New Yorku William McDonough očakáva, že oživenie americkej ekonomiky bude pokračovať s nízkou mierou inflácie. "V tomto okamihu sme radi, že americká ekonomika naďalej rastie, s vysokou produktivitou, na silných základoch. Dobrá menová politika drží mieru inflácie na nízkych úrovniach," uviedol McDonough v nedeľu na seminári Európskej únie na tému Medzinárodná úloha eura.SOUL - Juhokórejská centrálna banka v pondelok revidovala predpokladaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2002 z pôvodných 3,9 % na 5,7 %. K zvýšeniu očakávaného HDP prispelo oživenie svetovej ekonomiky na čele s USA.PRAHA - Až 57 % predstaviteľov popredných európskych firiem očakáva nárast obchodných aktivít s východnou Európou po rozšírení Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z výsledkov 11. ročníka prieskumu European Business Monitor spoločnosti United Parcel Service (UPS), ktorý každoročne oslovuje 1 500 predstaviteľov najväčších európskych spoločností.BRATISLAVA - Počas minulého roka dosiahol export Nemecka do členských krajín eurozóny 274,9 mld. eur a v medziročnom porovnaní tak vzrástol o 3,8 %. Import z členských krajín eurozóny vzrástol v medziročnom porovnaní o 5,7 % na 230,4 mld. eur. O predbežných číslach informoval nemecký štatistický úrad Destatis.HANNOVER - Nemecký kancelár Gerhard Schröder očakáva v druhom polroku 2002 obrat vývoja najväčšej európskej ekonomiky, ktorý by mal priniesť aj zníženie miery nezamestnanosti. "Ekonomická situácia bude v druhej polovici roku zreteľne lepšia. Obnova nemeckého hospodárstva má pozitívny dopad aj na trh práce, hoci situácia nie je úplne uspokojivá," vyhlásil v pondelok Schröder na priemyselnej výstave v Hannoveri.NEW YORK - Spoločnosť Citigroup Inc, najväčší poskytovateľ finančných služieb v USA, zaznamenal 37-percentný nárast štvrťročného čistého zisku vďaka rastu jej spotrebiteľskej divízie a zisku 1,06 mld. USD z osamostatnenia firmy Travelers Property Casualty Corp. Čistý zisk spoločnosti, ktorá pôsobí v bankovom, brokerskom a poisťovníckom sektore vo viac ako 100 krajinách, dosiahol v prvom štvrťroku 4,84 mld. USD, resp. 93 centov na akciu v porovnaní s 3,54 mld. USD, resp. 69 centov na akciu v rovnakom období pred rokom.CHARLOTTE - Bank of America Corp, tretia najväčšia banková spoločnosť v USA, zaznamenala 17-percentný rast štvrťročného zisku. Nízke úrokové sadzby v krajine totiž zredukovali náklady banky na pôžičky a podporili rast v oblasti hypotekárnych úverov. Úrokové sadzby v USA zostávajú na nízkych úrovniach, čo má podporný vplyv na dopyt po úveroch, akými sú napríklad hypotekárne úvery, a čo znižuje sadzby, pri ktorých si samotné banky požičiavajú s cieľom financovať nové pôžičky. Taktiež stabilný rast vkladov poskytol bankám ďalší lacný spôsob financovania nových pôžičiek.PRAHA - Od utorka 16. apríla sa môžu opäť bez obmedzenia vyvážať z ČR na Slovensko tepelne spracované výrobky z hovädzieho mäsa. Informoval o tom na základe pondelkovej dohody ústredného riaditeľa Státní veterinární správy ČR (SVS ČR) Josefa Holejšovského a námestníka riaditeľa slovenskej veterinárnej správy Dušana Hlinku hovorca SVS ČR JosefNEW YORK - Ratingová agentúra Standard & Poor`s v pondelok znížila rating Japonska pre dlhodobé záväzky v lokálnej mene a devízach na AA- z predchádzajúcej úrovne AA. Svoje rozhodnutie zdôvodnila tvrdením, že druhá najväčšia ekonomika na svete nevykonala dostatok opatrení na povzbudenie štrukturálnych reforiem. Rating AA- stavia Japonsko na rovnocennú ratingovú úroveň s krajinami ako Malta, Česká republika a Cyprus, pričom rozhodnutie prichádza po tom, ako agentúra znížila rating Japonska v novembri 2001.in

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 543
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 578
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 346
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 493
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 451
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 374
 7. Kam do tepla v januári? 2 390
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 155
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 013
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 202

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

SVET

Babiša a Faltýnka vydajú na trestné stíhanie

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je podľa neho zmanipulovaná.

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou.

Neprehliadnite tiež

Japonská SoftBank sa stala najväčším akcionárom Uberu

Konzorcium na čele so SoftBank prevezme v Uberi 17,5-percentný podiel, pričom samotná SoftBank získa 15-percentný podiel.

Železnice chcú zmodernizovať sedem priecestí medzi Bratislavou a Komárnom

Na trati Bratislava-Komárno je celkovo 52 železničných priecestí.

Británia musí prispievať do európskeho rozpočtu, ak chce prístup na jej finančný trh

Únia upozorňuje, že Spojené kráľovstvo nemôže mať prístup na jednotný trh, pokiaľ neprijme všetky jej pravidlá.

Pozrite sa, ako sa Slovensko prezentovalo na svetovom potravinárskom veľtrhu v Berlíne

Slovensko na prestížny nemecký veľtrh zavítalo po 11 rokoch.

USA v ťažbe ropy podľa IEA predbehnú Saudskú Arábiu a Rusko

Globálny dopyt po rope sa podľa prognózy IEA v tomto roku zvýši.