Akcie treba previesť do konca roka

Ak ste už zaplatili poplatky za majetkový účet cenných papierov a až neskôr ste zistili, že vaše akcie sú bezcenné, môžete ich previesť na Fond národného majetku. Ten vám po zrušení účtu zaplatené poplatky vráti.

Prevod bezcenných akcií
 • Bezcenné akcie môžete
  na Fond národného majetku previesť v tomto, ale aj nasledujúcom roku.
 • Ak vlastníte akcie alebo iné cenné papiere, napríklad dlhopisy či družstevné podielové
  listy v nominálnej hodnote nad 6638,78 eura (200-tisíc korún),
  a prevediete ich na Fond národného majetku do konca tohto roka, fond vám vráti poplatok za vedenie majetkového účtu.
 • Bezcenné papiere sa dajú
  na fond prevádzať na obchodných miestach RM-S Market
  a na 40 vybraných pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku.
 • Tí, ktorí prídu na poštu previesť bezcenné akcie, nemusia čakať v rade, majú prednostné právo vybavenia. S faktúrou od centrálneho depozitára môžu ísť hneď k priehradke.

BRATISLAVA. Dedičstvo kupónovej privatizácie znovu ožíva. Veľa ľudí sa na nej popálilo a nezískali z kupónovej knižky prakticky nič. To však nezabránilo tomu, aby mnohým z nich začali pred pár mesiacmi chodiť faktúry na zaplatenie poplatkov za vedenie majetkového účtu v centrálnom depozitári. Časť týchto účtov sa totiž začala spoplatňovať.

Na majetkových účtoch sú cenné papiere, teda napríklad akcie, dlhopisy alebo družstevné podielové listy. Poplatky sa môžu v závislosti od počtu cenných papierov a ich nominálnej hodnoty vyšplhať aj na niekoľko desiatok eur.

Nominálna hodnota jedného cenného papiera je pôvodná hodnota cenného papiera, v ktorej ho konkrétna firma vydala.

Zvyčajne to bolo tisíc bývalých slovenských korún. Avšak trhová hodnota, teda suma, za ktorú sa v súčasnosti dá cenný papier speňažiť, je v mnohých prípadoch oveľa nižšia alebo dokonca nulová.

Prevod zmaže poplatky

Zatiaľ sú spolatnené len účty, na ktorých sú cenné papiere s nominálnou hodnotou presahujúcou 6638,78 eura (200-tisíc korún). Týka sa to približne 15-tisíc ľudí. Medzi tými, ktorí musia za účet platiť, hoci ich akcie či dlhopisy sú bezcenné, je aj mnoho penzistov.

Pri priemernom dôchodku zhruba 340 eur mesačne však suma niekoľkých desiatok eur, ktoré treba za majetkový účet zaplatiť, nie je zanedbateľná. Prvýkrát centrálny depozitár účtoval poplatky za minulý rok. Faktúry začali ľuďom prichádzať na jar.

Dobrou správou pre tých, ktorí majú na majetkovom účte len bezcenné akcie, za ktoré im nik nedá už ani euro, je, že platiť nemusia. A ak aj zaplatili, môžu sa dostať späť k svojim peniazom. Platí to len v prípade, ak sa tieto bezcenné akcie rozhodnú zadarmo previesť na Fond národného majetku. Je na to čas do konca roka.

„Keď v tomto termíne prevediete cenné papiere na fond, nemusíte zaplatiť faktúru, ktorú ste dostali od centrálneho depozitára v tomto roku," povedala hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová.

Ak ste faktúru už zaplatili, fond vám poplatok alebo jeho časť - v závislosti od počtu a nominálnej hodnoty prevedených cenných papierov - preplatí. Keď ľudia cenné papiere do konca roka previesť nestihnú, ale o prevod požiadajú až na budúci rok, vlaňajší poplatok za účet im fond nepreplatí. No budúcoročný poplatok áno.

Môžete ísť rovno k priehradke

Prevod cenných papierov zabezpečuje RM-S Market. Fond to robiť nemôže, lebo nemá na to licenciu. RM-S Market všetky činnosti spojené s bezodplatným prevodom akcií zabezpečuje na svojich troch obchodných miestach v Bratislave, Nitre a Košiciach a vyše 40 pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku.

Hoci na prevod zostáva už len mesiac, Fond národného majetku nepredpokladá, že tí, ktorých sa to dotýka, bezodplatný prevod urobiť nestihnú.

Jednotlivé pobočky pôšt majú pokyn uprednostniť ľudí, ktorí si idú zrušiť majetkové účty.

„Ľudia, ktorí prídu na príslušnú poštu s faktúrou od centrálneho depozitára, nemusia čakať v radoch alebo si brať časenky. Môžu ísť rovno k priehradke," povedal riaditeľ sekcie kapitálového trhu a dlhopisov Fondu národného majetku Ján Vaculčiak.

Ako sa zbaviť zlých akcií

1. Najprv musíte zistiť, či máte účet v centrálnom depozitári. Dá sa to napríklad cez internetovú stránku depozitára, stačí na to len rodné číslo.

Existenciu účtu si môžete overiť aj na vybraných poštách alebo pracoviskách RM-S Market.

2. Ak účet máte, treba zistiť, aké sú na ňom akcie. To sa dozviete z výpisu z účtu. Ten sa dá získať aj poštou. Najprv si však musíte stiahnuť z webu centrálneho depozitára formulár žiadosti o výpis z účtu. Formulár vyplníte a s overeným podpisom pošlete centrálnemu depozitáru.

3. Výpis vám na počkanie bezplatne vystavia aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a obchodníka s cennými papiermi RM-S Market.

4. Ešte pred rozhodnutím vrátiť akcie a zrušiť majetkový účet v centrálnom depozitári si treba overiť, či cenné papiere naozaj stratili hodnotu.

5. Pri overovaní postupujte nasledovne: zistite, či sa s akciami obchoduje na Burze cenných papierov. Ak áno, nejde o bezcenný papier a môžete ho predať cez obchodníka s cennými papiermi. Môžete si ich aj ponechať, ak sa domnievate, že ich hodnota bude rásť.

6. Ak sa s cennými papiermi neobchoduje na burze, treba v obchodnom registri zistiť, či podnik je v konkurze, alebo likvidácii. Ak áno, cez pobočky obchodníka RM-S Market alebo na vybraných poštách môžete akcie previesť na Fond národného majetku a účet bezplatne zrušiť. Stačí na to občiansky preukaz. Pozor, firma v konkurze nemusí byť odsúdená na zánik. Odporúča sa kontaktovať jej ekonomické oddelenie.

7. Ak firma nie je v konkurze, môžete zavolať na jej ekonomické oddelenie a spýtať sa, či akcionár nechce odkúpiť akcie, ak ste sa rozhodli ich predať.

8. Ak máte na účte akcie fungujúcich firiem, odborníci odporúčajú zrušiť účet v centrálnom depozitári a previesť ho k obchodníkovi s cennými papiermi. Je pravdepodobné, že má nižšie poplatky. Uľahčí to aj prípadný predaj cenných papierov. Ten totiž môže uskutočniť len licencovaný obchodník.

Fond nebude ľuďom v akciách radiť

Fond národného majetku nebude ľuďom radiť, či ich cenné papiere majú ešte nejakú cenu a mali by si ich radšej nechať.

BRATISLAVA. Ak zistíte, že vaše akcie nemajú cenu, majetkový účet v centrálnom depozitári treba zrušiť. Inak budete zbytočne platiť poplatky. V súčasnosti ešte nie sú spoplatnené všetky účty. Je však už len otázkou času, kedy sa tak stane.

Radu, či účet zrušiť, alebo nie, nedá Fond národného majetku a poskytovať ju nebudú ani na vybraných pobočkách pôšt a firmy RM-S Market, ktoré prevod bezcenných akcií pre fond zabezpečujú.

Rozhodnutie je na vás

Majitelia majetkových účtov si sami musia zistiť, či ich akcie majú cenu a sami sa aj rozhodnúť, ako s nimi naložia. Ide totiž o ich majetok. „Odporúčame obrátiť sa na odborníkov," povedala hovorkyňa Fondu národného majetku Tatjana Lesajová. Za takéto rady sa zvyčajne platí.

Prvú vec, ktorú by si mali ľudia zistiť, je, či vôbec majú v centrálnom depozitári účet cenných papierov. Dá sa to viacerými spôsobmi. Najľahšie je to cez internet.

Ako to spraviť

Na webovej stránke centrálneho depozitára (www.cdcp.sk), ktorý má na starosti všetky účty cenných papierov, je v ľavej časti kolónka s názvom „overenie existencie účtu pre FO", čiže pre fyzické osoby. Po vstupe do tejto sekcie si web od vás vypýta rodné číslo a požiada vás, aby ste do ďalšej kolónky prepísali slovo z obrázka. Potom už zostáva len odkliknúť príkaz „odošli". Na obrazovke sa s najväčšou pravdepodobnosťou ukáže jedna z nasledovných možností: „máte vedený účet, máte cenné papiere" alebo „nemáte vedený účet".

Informáciu o tom, či máte v centrálnom depozitári účet, vám takisto poskytnú aj v sídle depozitára, na vybraných pobočkách pôšt alebo v RM-S Markete. Ak zistíte, že účet máte, pátranie môže pokračovať ďalej.
„Či a aké akcie majú ľudia na účte, zistia z výpisu, ktorý si môžu vybrať osobne alebo prostredníctvom zástupcu s overenou plnou mocou na obchodných miestach RMS a vybraných poš〜tách," povedala Lesajová. Tento výpis je bezplatný.

Čo je na výpise

Z výpisu zistíte, akcie ktorých firiem vlastníte, v akej nominálnej hodnote a koľko ich máte. Na základe toho a po porade s odborníkom by ste sa mali rozhodnúť, či si akcie ponecháte, alebo ich prevediete na Fond národného majetku a účet zrušíte.

„Fyzická osoba môže priamo na vybraných pracoviskách RM-S Market alebo Slovenskej pošty po podaní príkazov na registráciu prevodu všetkých cenných papierov požiadať o zrušenie účtu majiteľa," hovorí právnik RM-S Market Martin Vrzgula. Podmienkou pre zrušenie účtu je, že musí byť prázdny. Prevod akcií ani zrušenie účtu klienta nič nestojí.

Účty s akciami má vyše milióna ľudí

V budúcnosti sa spoplatnia všetky účty, na ktorých sú cenné papiere.

BRATISLAVA. Mám na majetkovom účte cenných papierov v centrálnom depozitári akcie, ktoré ešte majú svoju hodnotu alebo nie? Alebo sú už bezcenné a treba ich previesť na Fond národného majetku, majetkový účet zrušiť a vyhnúť sa v budúcnosti zbytočným poplatkom?

Týmito otázkami by sa nemalo zaoberať len približne 15-tisíc ľudí, ktorí majú cenné papiere s nominálnou hodnotou nad 6638,78 eura (200-tisíc korún) a ich účty sú od minulého roka spoplatnené. Majetkový účet, na ktorom sú najmä bezcenné „pozostatky" akcií firiem a fondov z prvej vlny kupónovej privatizácie, má totiž na Slovensku až 1,2 milióna ľudí. Skôr alebo neskôr sa totiž spoplatnia aj všetky majetkové účty s cennými papiermi.

„Poplatky za správu sú logickým krokom trhovej ekonomiky. Účtujú si ich všetci obchodníci s cennými papiermi aj banky," vysvetľuje zámer zaviesť poplatky hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová. Fond je väčšinový vlastník bratislavskej burzy a tá má zas majoritu v centrálnom depozitári.

Majitelia účtov s akciami s nižšou nominálnou hodnotou, teda tí, ktorí neplatia poplatky, sa však so zrušením účtov ponáhľať nemusia, neobmedzuje ich koniec tohto roka. Budú na to mať pravdepodobne celý budúci rok a možno aj ten ďalší. Rozhodnutie o spoplatnení účtov do volieb v júni budúceho roka určite nepadne.

Akcie môžu mať cenu

Ľudia by si mali dať pozor na neznámych kupcov, ktorí by im „ochotne" chceli pomôcť s prevodom cenných papierov na fond.

BRATISLAVA. Ľudia by si mali dôkladne zvážiť, či sa cenných papierov vzdajú, alebo nie. Prevod akcií na Fond národného majetku a zrušenie účtu síce ľudí zbaví poplatkov, no nemusí to byť vždy tá správna cesta. Na ich majetkových účtoch sa totiž môžu nachádzať cenné papiere, ktoré majú hodnotu a dajú sa speňažiť.

To, či akcie majú cenu, sa dá zistiť na Burze cenných papierov v Bratislave. Majitelia by ale nemali obísť ani obchodníkov s cennými papiermi. Môžu im poskytnúť dôležité rady, keďže s cennými papiermi obchodujú a majú k dispozícii dôležité informácie. Zoznam obchodníkov vedie Národná banka.

Pozor by si mali ľudia dať na to, keď niekto za nimi príde s ponukou, že im pomôže zbaviť sa akcií. „Ak by sa ozvali neznámi záujemcovia s ponukou na odkúpenie akcií, možno z toho vytušiť, že pre niekoho to je ekonomicky alebo podnikateľsky zaujímavé," povedala právnička spoločnosti Staker Darina Huttová. Neznámych záujemcov treba odmietnuť a obrátiť sa na odborníka.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 7 734
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 760
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 427
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 375
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 429
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 394
 7. Kam do tepla v januári? 2 351
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 068
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 977
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 191

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Milujeme Slovensko

Vieme, že na to máme vo všetkých možných disciplínach.

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open.

AUTO

Nehody komplikujú dopravu v Bratislave, na D1 sa zrazilo 5 áut

Zápchy sú aj na diaľničnom obchvate.

Neprehliadnite tiež

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.

Francúzska automobilka PSA Group sa s odborármi dohodla na zrušení 1 300 miest

Päť zo šiestich odborových organizácií, ktoré pôsobia v automobilke, s dohodou súhlasilo.

Žiga po schôdzke ministrov V4: Podporíme zmluvu o voľnom obchode s Austráliou

Slovensko je jedným z najväčších producentov automobilov na svete a Austrália je tiež trh, kam zo Slovenska odchádzajú automobily.

Bitcoin tento rok pokorí hranicu 25-tisíc dolárov, tvrdí analytik Lee

Podľa Leeho predpovede by sa kurz bitcoinu mohol do roku 2022 vyšplhať až na 125-tisíc dolárov.