Akcie treba previesť do konca roka

Ak ste už zaplatili poplatky za majetkový účet cenných papierov a až neskôr ste zistili, že vaše akcie sú bezcenné, môžete ich previesť na Fond národného majetku. Ten vám po zrušení účtu zaplatené poplatky vráti.

Prevod bezcenných akcií
 • Bezcenné akcie môžete
  na Fond národného majetku previesť v tomto, ale aj nasledujúcom roku.
 • Ak vlastníte akcie alebo iné cenné papiere, napríklad dlhopisy či družstevné podielové
  listy v nominálnej hodnote nad 6638,78 eura (200-tisíc korún),
  a prevediete ich na Fond národného majetku do konca tohto roka, fond vám vráti poplatok za vedenie majetkového účtu.
 • Bezcenné papiere sa dajú
  na fond prevádzať na obchodných miestach RM-S Market
  a na 40 vybraných pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku.
 • Tí, ktorí prídu na poštu previesť bezcenné akcie, nemusia čakať v rade, majú prednostné právo vybavenia. S faktúrou od centrálneho depozitára môžu ísť hneď k priehradke.

BRATISLAVA. Dedičstvo kupónovej privatizácie znovu ožíva. Veľa ľudí sa na nej popálilo a nezískali z kupónovej knižky prakticky nič. To však nezabránilo tomu, aby mnohým z nich začali pred pár mesiacmi chodiť faktúry na zaplatenie poplatkov za vedenie majetkového účtu v centrálnom depozitári. Časť týchto účtov sa totiž začala spoplatňovať.

Na majetkových účtoch sú cenné papiere, teda napríklad akcie, dlhopisy alebo družstevné podielové listy. Poplatky sa môžu v závislosti od počtu cenných papierov a ich nominálnej hodnoty vyšplhať aj na niekoľko desiatok eur.

Nominálna hodnota jedného cenného papiera je pôvodná hodnota cenného papiera, v ktorej ho konkrétna firma vydala.

Zvyčajne to bolo tisíc bývalých slovenských korún. Avšak trhová hodnota, teda suma, za ktorú sa v súčasnosti dá cenný papier speňažiť, je v mnohých prípadoch oveľa nižšia alebo dokonca nulová.

Prevod zmaže poplatky

Zatiaľ sú spolatnené len účty, na ktorých sú cenné papiere s nominálnou hodnotou presahujúcou 6638,78 eura (200-tisíc korún). Týka sa to približne 15-tisíc ľudí. Medzi tými, ktorí musia za účet platiť, hoci ich akcie či dlhopisy sú bezcenné, je aj mnoho penzistov.

Pri priemernom dôchodku zhruba 340 eur mesačne však suma niekoľkých desiatok eur, ktoré treba za majetkový účet zaplatiť, nie je zanedbateľná. Prvýkrát centrálny depozitár účtoval poplatky za minulý rok. Faktúry začali ľuďom prichádzať na jar.

Dobrou správou pre tých, ktorí majú na majetkovom účte len bezcenné akcie, za ktoré im nik nedá už ani euro, je, že platiť nemusia. A ak aj zaplatili, môžu sa dostať späť k svojim peniazom. Platí to len v prípade, ak sa tieto bezcenné akcie rozhodnú zadarmo previesť na Fond národného majetku. Je na to čas do konca roka.

„Keď v tomto termíne prevediete cenné papiere na fond, nemusíte zaplatiť faktúru, ktorú ste dostali od centrálneho depozitára v tomto roku," povedala hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová.

Ak ste faktúru už zaplatili, fond vám poplatok alebo jeho časť - v závislosti od počtu a nominálnej hodnoty prevedených cenných papierov - preplatí. Keď ľudia cenné papiere do konca roka previesť nestihnú, ale o prevod požiadajú až na budúci rok, vlaňajší poplatok za účet im fond nepreplatí. No budúcoročný poplatok áno.

Môžete ísť rovno k priehradke

Prevod cenných papierov zabezpečuje RM-S Market. Fond to robiť nemôže, lebo nemá na to licenciu. RM-S Market všetky činnosti spojené s bezodplatným prevodom akcií zabezpečuje na svojich troch obchodných miestach v Bratislave, Nitre a Košiciach a vyše 40 pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku.

Hoci na prevod zostáva už len mesiac, Fond národného majetku nepredpokladá, že tí, ktorých sa to dotýka, bezodplatný prevod urobiť nestihnú.

Jednotlivé pobočky pôšt majú pokyn uprednostniť ľudí, ktorí si idú zrušiť majetkové účty.

„Ľudia, ktorí prídu na príslušnú poštu s faktúrou od centrálneho depozitára, nemusia čakať v radoch alebo si brať časenky. Môžu ísť rovno k priehradke," povedal riaditeľ sekcie kapitálového trhu a dlhopisov Fondu národného majetku Ján Vaculčiak.

Ako sa zbaviť zlých akcií

1. Najprv musíte zistiť, či máte účet v centrálnom depozitári. Dá sa to napríklad cez internetovú stránku depozitára, stačí na to len rodné číslo.

Existenciu účtu si môžete overiť aj na vybraných poštách alebo pracoviskách RM-S Market.

2. Ak účet máte, treba zistiť, aké sú na ňom akcie. To sa dozviete z výpisu z účtu. Ten sa dá získať aj poštou. Najprv si však musíte stiahnuť z webu centrálneho depozitára formulár žiadosti o výpis z účtu. Formulár vyplníte a s overeným podpisom pošlete centrálnemu depozitáru.

3. Výpis vám na počkanie bezplatne vystavia aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a obchodníka s cennými papiermi RM-S Market.

4. Ešte pred rozhodnutím vrátiť akcie a zrušiť majetkový účet v centrálnom depozitári si treba overiť, či cenné papiere naozaj stratili hodnotu.

5. Pri overovaní postupujte nasledovne: zistite, či sa s akciami obchoduje na Burze cenných papierov. Ak áno, nejde o bezcenný papier a môžete ho predať cez obchodníka s cennými papiermi. Môžete si ich aj ponechať, ak sa domnievate, že ich hodnota bude rásť.

6. Ak sa s cennými papiermi neobchoduje na burze, treba v obchodnom registri zistiť, či podnik je v konkurze, alebo likvidácii. Ak áno, cez pobočky obchodníka RM-S Market alebo na vybraných poštách môžete akcie previesť na Fond národného majetku a účet bezplatne zrušiť. Stačí na to občiansky preukaz. Pozor, firma v konkurze nemusí byť odsúdená na zánik. Odporúča sa kontaktovať jej ekonomické oddelenie.

7. Ak firma nie je v konkurze, môžete zavolať na jej ekonomické oddelenie a spýtať sa, či akcionár nechce odkúpiť akcie, ak ste sa rozhodli ich predať.

8. Ak máte na účte akcie fungujúcich firiem, odborníci odporúčajú zrušiť účet v centrálnom depozitári a previesť ho k obchodníkovi s cennými papiermi. Je pravdepodobné, že má nižšie poplatky. Uľahčí to aj prípadný predaj cenných papierov. Ten totiž môže uskutočniť len licencovaný obchodník.

Fond nebude ľuďom v akciách radiť

Fond národného majetku nebude ľuďom radiť, či ich cenné papiere majú ešte nejakú cenu a mali by si ich radšej nechať.

BRATISLAVA. Ak zistíte, že vaše akcie nemajú cenu, majetkový účet v centrálnom depozitári treba zrušiť. Inak budete zbytočne platiť poplatky. V súčasnosti ešte nie sú spoplatnené všetky účty. Je však už len otázkou času, kedy sa tak stane.

Radu, či účet zrušiť, alebo nie, nedá Fond národného majetku a poskytovať ju nebudú ani na vybraných pobočkách pôšt a firmy RM-S Market, ktoré prevod bezcenných akcií pre fond zabezpečujú.

Rozhodnutie je na vás

Majitelia majetkových účtov si sami musia zistiť, či ich akcie majú cenu a sami sa aj rozhodnúť, ako s nimi naložia. Ide totiž o ich majetok. „Odporúčame obrátiť sa na odborníkov," povedala hovorkyňa Fondu národného majetku Tatjana Lesajová. Za takéto rady sa zvyčajne platí.

Prvú vec, ktorú by si mali ľudia zistiť, je, či vôbec majú v centrálnom depozitári účet cenných papierov. Dá sa to viacerými spôsobmi. Najľahšie je to cez internet.

Ako to spraviť

Na webovej stránke centrálneho depozitára (www.cdcp.sk), ktorý má na starosti všetky účty cenných papierov, je v ľavej časti kolónka s názvom „overenie existencie účtu pre FO", čiže pre fyzické osoby. Po vstupe do tejto sekcie si web od vás vypýta rodné číslo a požiada vás, aby ste do ďalšej kolónky prepísali slovo z obrázka. Potom už zostáva len odkliknúť príkaz „odošli". Na obrazovke sa s najväčšou pravdepodobnosťou ukáže jedna z nasledovných možností: „máte vedený účet, máte cenné papiere" alebo „nemáte vedený účet".

Informáciu o tom, či máte v centrálnom depozitári účet, vám takisto poskytnú aj v sídle depozitára, na vybraných pobočkách pôšt alebo v RM-S Markete. Ak zistíte, že účet máte, pátranie môže pokračovať ďalej.
„Či a aké akcie majú ľudia na účte, zistia z výpisu, ktorý si môžu vybrať osobne alebo prostredníctvom zástupcu s overenou plnou mocou na obchodných miestach RMS a vybraných poš〜tách," povedala Lesajová. Tento výpis je bezplatný.

Čo je na výpise

Z výpisu zistíte, akcie ktorých firiem vlastníte, v akej nominálnej hodnote a koľko ich máte. Na základe toho a po porade s odborníkom by ste sa mali rozhodnúť, či si akcie ponecháte, alebo ich prevediete na Fond národného majetku a účet zrušíte.

„Fyzická osoba môže priamo na vybraných pracoviskách RM-S Market alebo Slovenskej pošty po podaní príkazov na registráciu prevodu všetkých cenných papierov požiadať o zrušenie účtu majiteľa," hovorí právnik RM-S Market Martin Vrzgula. Podmienkou pre zrušenie účtu je, že musí byť prázdny. Prevod akcií ani zrušenie účtu klienta nič nestojí.

Účty s akciami má vyše milióna ľudí

V budúcnosti sa spoplatnia všetky účty, na ktorých sú cenné papiere.

BRATISLAVA. Mám na majetkovom účte cenných papierov v centrálnom depozitári akcie, ktoré ešte majú svoju hodnotu alebo nie? Alebo sú už bezcenné a treba ich previesť na Fond národného majetku, majetkový účet zrušiť a vyhnúť sa v budúcnosti zbytočným poplatkom?

Týmito otázkami by sa nemalo zaoberať len približne 15-tisíc ľudí, ktorí majú cenné papiere s nominálnou hodnotou nad 6638,78 eura (200-tisíc korún) a ich účty sú od minulého roka spoplatnené. Majetkový účet, na ktorom sú najmä bezcenné „pozostatky" akcií firiem a fondov z prvej vlny kupónovej privatizácie, má totiž na Slovensku až 1,2 milióna ľudí. Skôr alebo neskôr sa totiž spoplatnia aj všetky majetkové účty s cennými papiermi.

„Poplatky za správu sú logickým krokom trhovej ekonomiky. Účtujú si ich všetci obchodníci s cennými papiermi aj banky," vysvetľuje zámer zaviesť poplatky hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová. Fond je väčšinový vlastník bratislavskej burzy a tá má zas majoritu v centrálnom depozitári.

Majitelia účtov s akciami s nižšou nominálnou hodnotou, teda tí, ktorí neplatia poplatky, sa však so zrušením účtov ponáhľať nemusia, neobmedzuje ich koniec tohto roka. Budú na to mať pravdepodobne celý budúci rok a možno aj ten ďalší. Rozhodnutie o spoplatnení účtov do volieb v júni budúceho roka určite nepadne.

Akcie môžu mať cenu

Ľudia by si mali dať pozor na neznámych kupcov, ktorí by im „ochotne" chceli pomôcť s prevodom cenných papierov na fond.

BRATISLAVA. Ľudia by si mali dôkladne zvážiť, či sa cenných papierov vzdajú, alebo nie. Prevod akcií na Fond národného majetku a zrušenie účtu síce ľudí zbaví poplatkov, no nemusí to byť vždy tá správna cesta. Na ich majetkových účtoch sa totiž môžu nachádzať cenné papiere, ktoré majú hodnotu a dajú sa speňažiť.

To, či akcie majú cenu, sa dá zistiť na Burze cenných papierov v Bratislave. Majitelia by ale nemali obísť ani obchodníkov s cennými papiermi. Môžu im poskytnúť dôležité rady, keďže s cennými papiermi obchodujú a majú k dispozícii dôležité informácie. Zoznam obchodníkov vedie Národná banka.

Pozor by si mali ľudia dať na to, keď niekto za nimi príde s ponukou, že im pomôže zbaviť sa akcií. „Ak by sa ozvali neznámi záujemcovia s ponukou na odkúpenie akcií, možno z toho vytušiť, že pre niekoho to je ekonomicky alebo podnikateľsky zaujímavé," povedala právnička spoločnosti Staker Darina Huttová. Neznámych záujemcov treba odmietnuť a obrátiť sa na odborníka.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 134
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 7 565
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 329
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 100
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 094
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 219
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 082
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 3 893
 9. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 070
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 983

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kuriózny zločin spred 50 rokov ožíva vďaka novinárovi Romanovi Kaliskému

Vlastnú susedu chcela utopiť v odpadovej šachte, napokon dostala 6 rokov.

TECH

Objavili prepojenie medzi autizmom u vnúčat a fajčením v tehotenstve

Fajčenie môže ohroziť aj vaše vnúčatá.

ŠPORT

Slováci porazili Nórov, opäť im dali tri góly

Slováci si udržali čisté konto.

Neprehliadnite tiež

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.

Švajčiari: štátny vlakový dopravca nás diskriminuje. Súťaž ušil na mieru jednému výrobcovi

Železničná spoločnosť Slovensko chce nakúpiť 25 nových vlakov za 160 miliónov eur.

Trump zrušil Obamov zákaz ťažiť ropu pri pobrežiach

Obama krátko pred svojím odchodom z funkcie zakázal ťažbu pre ochranu životného prostredia.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop