Ministerstvo: Na SkyEurope sme neboli jemní

Šéf sekcie civilného letectva ministerstva dopravy Ján Breja veril v úspech reštrukturalizácie aeroliniek.

Ján Breja tvrdí, že neplnenie si záväzkov voči obchodným partnerom či klientom, ale ani dlhy voči poisťovni, neboli dôvodom na odobratie leteckej licencie SkyEurope.(Zdroj: SME – PAVOL FUNTÁL)

Spolurozhodoval o odňatí trvalej licencie na lietanie SkyEurope. Od jej krachu čelí otázkam, prečo rezort dopravy včas neodobral aj dočasnú licenciu, a tak nezabránil stratám, ktoré krach priniesol klientom. Riaditeľ sekcie civilného letectva a vodnej dopravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií JÁN BREJA.

Kedy ste sa prvýkrát dozvedeli o finančných problémoch SkyEurope Airlines?

„Bolo to minulý rok na jeseň, keď sme od SkyEurope požadovali preukázanie finančnej spôsobilosti. Na ich finančné problémy sme prišli v čase, keď mali trvalú licenciu. Žiadali sme preto preukázanie finančnej spôsobilosti alebo vykonanie reštrukturalizácie spoločnosti a reštrukturalizácie financií a ekonomiky."

Aký rozsah mali finančné problémy SkyEurope na jeseň, keď vás donútili konať?

„Videli sme, že bez nového investora a reštrukturalizácie neprežijú."

Medzera vo financovaní spôsobila aj razantné rozhodnutie o odobratí licencie?

„Trvalú licenciu sme im vzali, lebo sme ich chceli prinútiť urobiť kroky vedúce k stabilizácii a reštrukturalizácii. Z rokovaní mohli vydedukovať, že im trvalú licenciu nenecháme."

Snažil sa vás SkyEurope ovplyvňovať v procese odobratia trvalej leteckej licencie?

„Nie, skôr sa snažili splniť to, čo sme im povedali a požadovali od nich."

Ako často ste ich kontrolovali?

„V najkritickejšom období sme ich kontrolovali zhruba v dvojtýždňových cykloch. Nariadili sme u nich vykonanie auditu bezpečnosti leteckej prevádzky, ktorým prešli."

Mali určitú bilanciu zdrojov a dlhov. Zo zdrojov platili obnovu lietadiel a zabezpečovanie bezpečnosti. Nič iné vás nezaujímalo?

„Samozrejme, že zaujímalo. Je povinnosťou firmy platiť svoje záväzky. Nie je však v našej kompetencii vymáhať dlhy prepravcu."

Ak investujú do bezpečnosti, dlhy voči pasažierom a dodávateľom nie sú pre vás podstatné?

„Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z obchodných vzťahov spoločnosti, rovnako tak pokuty udelené Slovenskou obchodnou inšpekciou či dlh v Sociálnej poisťovni, nie sú dôvod na odobratie leteckej licencie. Tieto vzťahy sa riadia inými zákonmi. Ministerstvo a Letecký úrad majú v tomto procese špecifické miesto, vlastné metodiky kontroly, ktoré si plnili. Keďže firma plnila nami kontrolované veci a naše požiadavky, nebol dôvod na odobratie licencie."

Keby dokázal SkyEurope zabezpečovať bezpečnosť leteckej prevádzky, tolerovali by ste im miliardové dlhy voči dodávateľom?

„Napriek svojmu dobrému kreditu SkyEurope nebol nikdy v zisku. Ešte za čias Christiana Mandla si vedenie uvedomilo, že firma musí skončiť expanziu a nákup lietadiel a musí stabilizovať svoju finančnú situáciu. Každý rok si však našli investora, ktorý im potrebné finančné zdroje dával. My sme sa preto koncentrovali na kontrolu bezpečnosti prevádzky. Keby bol stále investor, to znamená Sky by platil záväzky, tak by spoločnosť mohla fungovať ďalej."

Keď bol Mandl vo vedení, považovali ste jeho predstavu o stabilizácii finančnej situácie za dobrú?

„Určite áno."

Nový manažment, ktorý získal firmu, to pokazil?

„To mi neprináleží hodnotiť."

Pri skúmaní finančnej stability vás muselo zaujímať, či firma dlhuje stotisíc eur, alebo sto miliónov eur.

„Áno, vedeli sme o dlhoch k obchodným partnerom. My sme aj nepriamo dávali impulz dodávateľom, aby si dlhy vymáhali a predchádzali vzniku nových. Keď sme dali leteckému dopravcovi dočasnú licenciu, dali sme mu priestor na reštrukturalizáciu, museli sme mu teda nechať možnosť, aby to prekonal. Pokiaľ ide o dlhy, dopravca mal od nás podmienku úspešného prerokovania pohľadávok s veriteľmi. Správca reštrukturalizácie zasa kontroloval, aby v procese reštrukturalizácie nové pohľadávky nevznikali."

Aké doklady vám SkyEurope v lete predložil, že ste mu predĺžili dočasnú licenciu?

„Veľmi dôležitým dokladom pre nás bolo rozhodnutie súdu o ochrane pred veriteľmi. Ďalej sme mali zmluvu o vstupe investora Focus Equity a dohodu o preklenovacom úvere od Chain Box Technology. Doklady boli originálne verzie zmlúv podpísané perom. Okrem toho sme od Sky Europe požadovali postupné vyrovnávanie kompenzácií zákazníkom a riešenie situácie so zamestnancami. "

V lete ste im predĺžili licenciu do februára budúceho roku. SkyEurope sa mal 21. septembra stretnúť s veriteľmi, ktorí mohli pokojne povedať, že Sky posielajú do konkurzu. Ako ste si mohli dovoliť predĺžiť licenciu za termín tohto stretnutia?

„Mali v podmienkach, že musia úspešne ukončiť rokovania s veriteľmi. Letecká spoločnosť sa nás pýtala, či licenciu môžeme dať do záveru zimného letového poriadku, teda približne do konca marca 2010. Odmietli sme akýkoľvek kompromis. Na základe dokumentov, ktoré predložili, sme im dali dočasnú licenciu a dali sme im prísne podmienky. "

Predávali letenky do ďalekej budúcnosti, príjmy používali na pokrývanie aktuálnej prevádzky. Je to v poriadku?

„Je to úplne štandardné pri všetkých leteckých spoločnostiach."

Ak by SkyEurope nemal príjmy z predaja leteniek na budúce lety a nemohol ich požívať na aktuálne náklady, skončil by?

„Teoreticky áno. Stala sa však jedna zvláštna vec. Pred tým, ako dal správca reštrukturalizácie návrh na konkurz, zablokoval používanie preklenovacieho úveru, čo nás veľmi mrzelo. No bolo to rozhodnutie správcu, ktoré sme museli rešpektovať."

Správca reštrukturalizácie Jozef Griščik pre SME povedal, že ďalší úver mal prísť tiež od firmy Focus Equity. Tá povedala, že ak bude mať Sky problém s hotovosťou, poskytne mu ďalší preklenovací úver.

„Ešte pred svojím ustanovením mal predložiť súdu podklady na to, aby mohol vyhlásiť reštrukturalizáciu. Nechápem tú logiku, pretože túto podmienku mal správca povedať ešte pred vydaním rozhodnutia o reštrukturalizácii, nie v polovici augusta. Aj keby to nebolo v tom rozhodnutí, mal to vyžadovať od júna."

Jeho rozhodnutie o väzbe úveru na úver bolo rozhodnutím z večera do rána?

„Áno, bolo to rozhodnutie, ktoré nás všetkých prekvapilo, pretože vzniklo v auguste. Najprv súhlasil s investorom a prvým preklenovacím úverom až neskôr dal túto podmienku."

Keby ju nedal, mohol SkyEurope existovať do dnes?

„Preklenovací úver bol päť miliónov eur. Verím, že ak by sa SkyEurope dostal k týmto peniazom, situácia by bola iná. Navyše, mali sme informácie, že od investora mal byť ďalší preklenovací úver."

Viete, prečo sa rozhodol o zabezpečení úveru úverom?

„Nevieme, prečo sa tak rozhodol."

Vidím na vás, že sa tomu rozhodnutiu čudujete.

„Áno, veľmi som sa tomuto rozhodnutiu čudoval a myslím že nielen ja."

Aký zmysel malo požadovať ďalší úver?

„SkyEurope mal dostať od bývalej zúčtovacej banky e-Clear ďalších šesť miliónov eur. My sme ich vyzvali, aby sa rozhodli, či ju dajú na súd. Oni tvrdili, že ak by to vymáhali súdne, spor by vyhrali a mohli získať až jedenásť miliónov eur so započítaním odškodnenia. Bolo pre nás prekvapením, že ich nedali na súd. Nedali ich, pretože tie peniaze im z e-Clearu prichádzali, ale prichádzali obrazne povedané ako z „chlpatej deky", pomaly a ťažko. Keďže to takto meškalo, zrejme z toho vznikla potreba ďalšieho preklenovacieho úveru."

Keby vymáhali súdnou cestou e-Cleare a podarilo sa im získať peniaze za tých pár mesiacov, mohlo ich to životne zachrániť?

„Určite by nebolo treba ďalší úver. Rozhodne by s rezervou prežili obdobie do investície, lebo my sme mali projekciu ich financovania."

Prihliadali ste pri rozhodnutí na refundácie leteniek a stav výplat zamestnancov?

„SkyEurope sa priznal, aká je situácia okolo refundácií a kompenzácií. Potom, čo podpísali zmluvu s investorom, nám preukázal, že objem nevyplatených kompenzácií sa znižuje."

A čo zamestnanci?

„Veľká časť zamestnancov podpísala s firmou dohodu o vyplácaní znížených miezd, čo je zlé z hľadiska ich osobného života. Keď už mali možnosť reštrukturalizovať, mali ju využiť. Zamestnanci sa nemohli dostať k výplatám z obdobia pred rozhodnutím súdu o ochrane pred veriteľmi, ale my sme sa informovali aj o stave aktuálnych záväzkov. Od nás mal Sky tiež podmienku, že v procese reštrukturalizácie to musia do konca roka vyriešiť."

Nevyplácanie mzdy je trestný čin. Bratislavská polícia začala v marci trestné stíhanie neznámeho páchateľa z manažmentu SkyEurope za nevyplatenie miezd.

„O vyšetrovaní sme nevedeli, vedeli sme o podaní na súd. Požiadali sme letecký úrad, aby vykonal kontrolu bezpečnosti leteckej prevádzky, ale aj posádok. Je na zodpovednosti kapitána, či je schopný a pripravený vykonať let a nastúpi do služby. V tej chvíli sa posádka lietadla rozhodla, že zabudne na problémy firmy a osobné problémy a musí myslieť na riadenie lietadla. Je mi ľúto, že ľudia boli v takýchto situáciách."

Aký vplyv malo trestné stíhanie na celý licenčný proces?

„Ak by z vyšetrovania vzišlo obvinenie a súdom by bol právoplatne páchateľ odsúdený, boli sme pripravení okamžite odobrať licenciu. Ak by sa niekto snažil postaviť na ruinách SkyEurope novú leteckú spoločnosť, tak sa mu to nepodarí."

Zákon to nebodaj zakazuje?

„Máme v zákone ustanovenia, podľa ktorých ak niekto dovedie leteckú spoločnosť do bankrotu, alebo keby chcel pre novú spoločnosť použiť majetok z konkurzu inej leteckej spoločnosti, nepodarí sa mu to. Je tam lehota päť rokov."

Týka sa to len aktív, alebo aj manažérov SkyEurope?

„Týka sa to majetku, značky, ale aj ľudí. Ten, kto zakladá leteckú spoločnosť, musí byť spôsobilý, preveruje sa jeho vzdelanie, ale aj prax, z ktorej sa to dá zistiť."

Boli ste k SkyEurope jemnejší, pretože bol najväčším prepravcom na bratislavskom letisku, ktoré je štátne?

„Priama viazanosť tam určite nie je. Postupovali sme podľa našich kritérií a nariadenia Európskej únie. Keďže sme im dali dočasnú licenciu, mali tvrdé podmienky. Vôbec preto nemám pocit, že by sme voči nim boli ústretoví či nebodaj jemní."

Účtovná uzávierka SkyEurope bola overená, ale so záporným stanoviskom. Audítori sa vyjadrili, že firma potrebuje investora, aby mohla existovať. Ako ste na to prihliadali?

„Účtovnú uzávierku nám predložili v apríli, lebo účtovným rokom SkyEurope nie je kalendárny rok. Bol to veľmi dôležitý faktor, lebo ak by nemali investora, nemali by ani dočasnú licenciu."

Aké boli vaše dojmy z krachu?

„Ostali sme prekvapení, lebo sme verili, že táto reštrukturalizácia by mala byť úspešná. Čo potom vyplávalo na povrch, možno nahráva tomu, že skončili a netrápia ďalších klientov. Toto možno mal všetko zohľadniť správca a nerozhodnúť sa v prospech reštrukturalizácie."

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 497
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 708
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 090
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 797
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 599
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 521
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 509
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 400
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 367
 10. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 963

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Robert Roth: Filmom Nina som si musel posoliť rany

Film Nina hovorí o rozvode, v úlohe rodiča hrá on.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KULTÚRA

Rodičia zlyhávajú a vinia dieťa. Film Nina je drsnejší ako horor

Nový slovenský film sa nechce páčiť.

Neprehliadnite tiež

Český Tuzemák je rakovinotvorný, Česi sa však škodlivej látky nechcú vzdať

S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko, ale aj ďalšie štáty, kde sa výrobky zo spornej látky používajú.

Česi dlhujú v zahraničí vyše 4 bilióny korún, je to historické maximum

Zahraničný dlh Česka sa medziročne zvýšil o 1,161 bilióna korún.

Dotácia na zateplenie domu je vyššia, záujemcov o ňu pribudlo

Peňazí je viac, dokumentácie menej. Do tretieho kola vstúpili dotácie na zateplenie domov s novými pravidlami, získať možno až 8500 eur.

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister dopravy predložil koaličným partnerom návrh na 30-ročnú koncesiu Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.