Ďurkovský: Kríza vyčistila niektoré megalomanské projekty

Denník SME oslovil pri príležitosti prvého výročia pádu Lehmann Brothers manažérov veľkých spoločností a predstaviteľov verejného a tretieho sektora.

1. Čo vám hospodárska kríza vzala a čo vám naopak dala?

2. Ktoré vládne protikrízové opatrenie bolo podľa vás najlepšie a ktoré najhoršie?

Andrej Ďurkovský,

primátor Bratislavy

1. Kríza hlavnému mestu vzala predovšetkým financie. Ešte na jar sme zaviedli plošne úsporu 3,5 percenta pre všetky oddelenia magistrátu i vo všetkých organizáciách hlavného mesta. Niektorým našim obyvateľom kríza vzala prácu. Dnes už nie je až také ťažké nájsť pre investorov pracovníkov do fabrík aj v bezprostrednom okolí Bratislavy. Na druhej strane - aj investori vyčkávajú. Myslím si, že kríza vyčistila vzťahy. Aj niektoré megalomanské projekty.

2. Na úspešné prekonávanie je nevyhnutná pomoc vlády. Mestá nechcú viac prostriedkov len pre seba. Potrebujeme ich pre všetkých, ktorí k nám zavítajú, ale nepodieľajú sa na financovaní našich nákladov. A na to je relevantná a otvorená diskusia s vládou nevyhnutná.

Igor Vida,

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky

1. Hospodárska kríza mi vzala peniaze a čas a priniesla so sebou „nových priateľov".

2. Za najlepšie vládne protikrízové opatrenie považujem to, ktoré neurobili, a pri najhorších je ťažké určiť víťaza...

Matej Ribanský,

generálny riaditeľ TA3

1. Hospodárska kríza nám nevzala nič. Vnímame ju ako súčasť voľného trhu, tieto stavy sa vyskytujú v istej periodicite a už v roku 2008 boli určité náznaky, že sa kríza objaví. Spravili sme niekoľko opatrení, takže sme na situáciu boli pripravení.

2. Z pohľadu firmy nevieme zhodnotiť všetky aspekty, ktoré vláda musela zohľadniť. V zásade považujeme za dobré, že boli prijaté určité opatrenia. Predpokladáme, že v najbližšom roku budeme vidieť dosah opatrení, ktoré vláda počas obdobia krízy prijala.

Jozef Šimek,

obchodný riaditeľ GTC Slovakia

1. Spomalili sme investičné aktivity a zároveň pre znížený dopyt a určitú mieru neistoty na realitnom trhu sme boli nútení posunúť spustenie plánovaných rezidenčných projektov. Boj o každého klienta je omnoho
náročnejší a zdĺhavejší, ako to bolo v minulých rokoch. Kríza prinesie množstvo ďalších investičných príležitostí. Zároveň je ju možné vnímať ako ozdravenie trhu, kde mnohí neprejdú touto zaťažkávacou skúškou.

2. Mne chýbajú systémové riešenia zamerané na podporu podnikateľskej sféry. Medzi tieto určite nepatrí zvyšovanie minimálnej mzdy, prípadne vysoké vládne výdavky a ani neskutočná byrokracia, ktorá je už klasickou slovenskou chorobou.

Michal Meško,

spolumajiteľ internetového kníhkupectva Martinus.sk

1. Snažíme sa tvrdo pracovať na tom, aby nám kríza nezobrala nič. Pred krízou som sa niekedy s ťažším srdcom pozeral na biznisy, v ktorých išlo najmä o čo najrýchlejšie znásobenie peňazí. Som rád, že cez krízu mnohé takéto biznisy prestali existovať.

2. Neviem objektívne zhodnotiť vládne opatrenia. Mňa osobne potešili zmeny niektorých zákonov smerom k podnikateľom ako zvýšenie hranice na zaradenie do hmotného majetku či zlepšenie podmienok na povinný audit. Na druhej strane toto nie sú opatrenia, ktoré by čokoľvek riešili vo vzťahu ku kríze.

Václav Mika,

generálny riaditeľ televízie Markíza

1. Vzala nám podmienky na ďalší ekonomický rast, výraznú zmenu a zreálnenie trendov a očakávania do budúcnosti. Dala nám však istotu, že zmena nastavenia v súvislosti s krízou sa týka každého z nás a tam treba
aj začať.

2. Úprimne, neočakávam, že v našom biznise niekto spásonosne vyrieši krízové problémy systémom vládnych opatrení. Z tohto pohľadu je pre mňa prínos takýchto opatrení prakticky nemerateľný. Každopádne spomenúť môžem napríklad šrotovné, ktoré znamenalo oživenie trhu v danom sektore ale po skončení opatrení prirodzene prišiel útlm. Obecne nehodnotím vládne protikrízové opatrenia v úrovni najhoršie/najlepšie ale flexibilitu a dynamiku ich zavádzania považujem za nedostatočné vo väzbe na potreby trhu.

Door Plantenga,
generálna riaditeľka Heineken

1. Hospodárska kríza so sebou priniesla nižšiu kúpyschopnosť a väčšiu opatrnosť spotrebiteľov pri rozhodovaní. Ľudia sa menej zabávajú s priateľmi v obľúbených podnikoch, menej navštevujú reštaurácie. Táto zmena v správaní našich zákazníkov samozrejme ovplyvňuje objem vyrobeného a predaného piva.

Naopak ešte dôkladnejšie a nekompromisnejšie nás všetkých prinútila pozrieť sa do svojich rezerv na strane nákladov. Riadenie celkových nákladov a peňažných tokov nadobudlo ešte väčšiu váhu. Pozitívnym psychologickým faktorom krízy je väčšia lojalita a zomknutosť našich zamestnancov. Cítim tiež oveľa silnejší tímový duch pri našej spoločnej práci.

2. Nemám pocit, že niektoré z opatrení by bolo najlepšie alebo najhoršie. Čo vnímam pozitívne je, že vláda pokračuje v projektoch zameraných na rozvoj infraštruktúry a že aj napriek napätej situácii v štátnom rozpočte nesiahla na výšku daní. Privítala by som, keby niektoré jej snahy zamerané na podporu domácej spotreby či národnej hrdosti pri nakupovaní, boli ešte výraznejšie.

Eva Babitzová,
riaditeľka rádia Expres

1. Kríza mi vzala istú rutinu a nudu v práci, ale aj schopnosť vopred predvídať, ako budú prebiehať procesy v našej firme. Dala mi dynamickejší čas v práci.

2. Za najlepšie považujem akékoľvek šetrenie výdavkami štátneho rozpočtu, avšak nie som si vedomá, že by vláda urobila takéto razantné kroky. Za menej šťastné považujem výzvy vlády smerujúce k zvýšeniu spotreby, napríklad ako šrotovné.

František Knapík,
primátor mesta Košice

1. Schválený rozpočet mesta na rok 2009 počítal s podielovými daňami 69,5 milióna eur. V apríli sme znížili podielové dane o 8 miliónov eur. Súčasná situácia nás opätovne prinúti znížiť podielové dane o ďalších 1,5 milióna eur. Kríza nám okrem starostí priniesla poznanie, že na Slovensku je výkon kompetencií pomerne decentralizovaný, no približne polovicu financií na pokrytie týchto kompetencií predstavujú vládne transfery.

2. Z hľadiska samosprávy sme zatiaľ nezaznamenali žiadne protikrízové opatrenie. Najhorší je z pohľadu samospráv pokles príjmov z daní z príjmov fyzických osôb, ktorý je však spôsobený aj legislatívnymi zmenami, najmä zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.

Alexej Fulmek,
generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press

1. Ilúziu o tom, že naše tržby budú kontinuálne a stále rásť. Dala mi ľudské teplo. Presvedčenie, že inovatívne firmy krízu prekonajú, že prežijú firmy, ktoré dokážu krízu eliminovať v hlavách svojich ľudí. Presvedčenie, že je správny čas víťaziť a že trh printových médií čaká ďalšie kolo konsolidácie, ktorého dôsledkom bude, že krízu neprežijú všetci. Víťazom ostane dosť na prežitie a porazení odídu z javiska. Rozhodne kreatívny potenciál firiem, opäť je vhodný čas na prácu najlepších mozgov, treba ich aktivovať.

2. K tejto otázke mám veľmi neutrálny postoj, protikrízové opatrenia vlády by však nemali deformovať trh a vytvárať výhodu pre niektoré firmy v ich konkurenčnom boji na trhu.

Ivan Valent,
predseda predstavenstva HB Reavis

1. Kríza nás veľmi rýchlo vyliečila z prehnaného optimizmu, ktorý na čas zachvátil trh. Vrátili sme sa do radu dobre informovaných realistov. Kríza priniesla investičné príležitosti, prečistila trh a pôsobila ako katalyzátor zmien vo firme. Akcelerovala niektoré rozhodnutia, podnietila racionalizáciu výdavkov i manažérskych procesov. Pokiaľ ide o trh, spravila recesia z realitného developmentu opäť to, čím má byť - poctivú robotu s „tehlami" namiesto schopnosti iba rýchlo a dobre kúpiť a ešte rýchlejšie predať.

2. Keďže na našu oblasť podnikania neboli stimuly smerované, tieto opatrenia pre nás nemali žiadny dosah, či už negatívny, alebo pozitívny. Preto si ich účinnosť netrúfame analyzovať.

Valeria Malíková,
riaditeľka vydavateľstva Ikar

1. Edičný program sme čiastočne prispôsobili novým podmienkam, aj so zreteľom na menej solventných čitateľov. Preto v súčasnosti vydávame viac titulov, o ktorých vieme, že budú komerčne úspešné. Obrazne povedané, kríza nám vzala relatívnu stabilitu, ku ktorej knižný trh v posledných troch rokoch dospel.
Na jednej strane nám kríza pridala stres, obavy, zvýšila nároky na naše výkony, ako aj riziko pri rozhodovaní. Paradoxne nás prinútila urýchliť niektoré naše rozhodnutia a spustiť niektoré nové projekty
skôr, ako sme pôvodne plánovali.

2. Nášho segmentu sa protikrízové opatrenia vlády bezprostredne netýkali.

Lenka Surotchak,
riaditeľka Nadácie Pontis

1. Prehodnotili sme niektoré ambiciózne plány aktivít. Až 52 percent prostriedkov na granty, ktoré distribuujeme mimovládnym organizáciám, totiž tvorili príspevky prijaté z dvoch percent asignácie dane z príjmu. Zaznamenali sme však nárast nefinančnej podpory.

2. Za pozitívne považujem opatrenia, ktoré reálne vedú k udržaniu zamestnanosti čiže zníženie daňového zaťaženia zvýšením odpočítateľnej položky z dane z príjmu, uvoľnenie limitov na platby DPH a skrátenie návratnosti platieb DPH zo 60 na 30 dní.

Jozef Vražel,
primátor mesta Čadca

1. Kríza nám z rozpočtu mesta, v porovnaní s pôvodným odhadom ministerstva financií, ukrojila 16,4 percenta vo forme dane z príjmov poukazovaných samospráve. Museli sme časovo oddialiť niektoré investičné aktivity.

2. Pre náš región je charakteristická vyššia miera nezamestnanosti. Preto za najlepšie protikrízové opatrenia považujem tie na podporu zamestnanosti. Pozitívne hodnotím aj zatepľovanie, nakoľko v klimatických podmienkach na Kysuciach to pomôže ušetriť obyvateľom časť výdavkov na bývanie.

Marek Duban,
riaditeľ mBank

1. Som rád, že som prišiel dostatočne včas o príliš iluzórny pohľad na neobmedzenú možnosť rastu ekonomiky. Myslím si, že je dobré, keď sa striedajú obdobia silného rastu a potom útlmu, pretože si vtedy dokážeme stanoviť správne vnútorné hodnoty.

2. Za najlepšie považujem každé systémové opatrenie, ktoré má charakter dlhodobej podpory domáceho hospodárstva. Za najhoršie tie, ktoré len kozmeticky zlepšujú súčasný stav a sú najnákladnejšie.

Luboš Sirota,
generálny riaditeľ Trenkwalder a prezident Asociácie personálnych agentúr Slovenska

1. Vzala mi pokojný spánok a peniaze. Dala mi pocit, že nič nie je isté a že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byt ešte horšie. Zároveň však priniesla aj novú skúsenosť s tým, že hospodárske krízy v kapitalizme naozaj existujú a že kreativita ruka v ruke s pragmatizmom v kríze manažérom pomáhajú azda najviac.

Možno, že predsa len to nešťastné šrotovné, aj keď to bol viac vládny marketing, ako reálne ekonomické opatrenie, ale keď si po rokoch na krízu spomenieme, tak to bude asi jediné opatrenie, na ktoré si v súvislosti s ňou dokážeme vôbec spomenúť.

2. Najhoršie opatrenie bolo prijaté ešte dávno pred krízou, keď sme sa ulakomili na vidinu európskej montážnej autodielne a všetky varovania o nebezpečnosti tohto prístupu vyznievali ako zakomplexované reči tých, čo nestáli pri týchto osudových rozhodnutiach. Raz zažiť je však lepšie ako 100-krát počuť. Tak uvidíme, či sme sa poučili.

Martin Katriak,
podpredseda COOP Jednota Slovensko

1. Kríza sa podieľa na nižšom maloobchodnom obrate. Naopak, dala nám iný, omnoho reálnejší pohľad na nákladovosť procesov a činností, či zintenzívnenie určitých aktivít.

2. Súbor opatrení v oblasti zamestnanosti - možno bez ich existencie by bol prepad kúpyschopnosti obyvateľstva výrazne nižší. Možno by mala vláda zvážiť dopad niektorých zákonov prijatých ešte pred začatím krízy, ktoré zaťažujú náš rozpočet, u obchodníkov ide napríklad o zákon o elektronických registračných pokladniciach.

Anton Ondrej,
riaditeľ pre ľudské zdroje, Samsung

1. Našťastie mi kríza nevzala nič, azda len ilúzie o udržateľnom hospodárskom raste. Kríza mi dala poznanie, že menej môže byť viac. Teoreticky by som mal mať počas krízy menej práce. Prakticky sa mi to nepodarilo.

2. Podľa mňa bolo najlepšie opatrenie to, ktoré pomohlo zmierniť vplyvy zníženia objednávok na zamestnávateľov - novela zákona o zamestnanosti. Ktoré bolo najhoršie, neviem posúdiť. Snažím sa v ľuďoch aj vláde vidieť predovšetkým to dobré.

Zuzana Balážová,

primátorka Kremnice

1. Osobne mňa a našej rodiny sa kríza nijako výrazne nedotkla. Dotkla sa samozrejme mesta, kde sme už v marci prehodnotili rozpočet o 10 percent.

2. Po informáciách z ministerstva financií, ktoré prišli až v júli, o tom, aký výrazný bude výpadok na daniach, musíme rozpočet znovu prehodnocovať. Tento rok nás neovplyvní až tak výrazne v riadnom fungovaní mesta, horšie to bude v budúcom roku.

Dalibor Jakuš,
riaditeľ spoločnosti Profesia

1. Kríza segmentu trhu práce vzala ilúziu neustáleho rastu trhu. Presvedčili sme sa, že trh prace je veľmi citlivý na ekonomický vývoj a dokáže sa vo veľmi krátkom čase dramaticky obrátiť.

Potešujúce je, že aj napriek dramatickej zmene trhu sme dokázali udržať firmu v relatívne zdravej forme.

2. Keď sa pozerám na oblasť trhu práce, nenapadajú mi nijaké opatrenia, ktoré by sa dali vyhlásiť za najlepšie, prípadne za aspoň veľmi dobré. Koniec koncov, historicky najrýchlejšie rastúca nezamestnanosť na Slovensku nedokazuje, že by v oblasti trhu práce boli prijaté efektívne protikrízové opatrenia. Navyše, je dostupných len málo informácií o reálnom využívaní niektorých príspevkov, takže sa veľmi ťažko hodnotí ich úspešnosť.

Za zlé opatrenia považujem všetky byrokraticky náročné príspevky, ako aj príspevky, ktoré nie sú nárokovateľné na základe splnenia definovaných podmienok, keďže to uvoľňuje priestor pre klientelizmus a korupciu.

Marek Senkovič,
hlavný ekonóm Slovnaftu

1. Markantne znížila globálny dopyt po ropných produktoch, čím ešte viac vyostrila už aj tak silný konkurenčný boj v odvetví. Zredukovaním spracovateľských a predajných marží kríza značne ukrojila z investičných možností a zámerov. Medzi odberateľmi sa vo všeobecnosti opäť začala vytvárať reťaz prvotnej i druhotnej platobnej neschopnosti.

Kríza nám dala poučenie, že ekonomický vývoj, hoci aj v takom perspektívnom regióne, ako je stredná a východná Európa, nemusí byť už len pozitívny. Spoločne sme si opäť mohli zalistovať v starých učebniciach o tom, ako je celosvetová ekonomika naďalej extrémne závislá od hospodárskeho vývoja v tradičných lokomotívach, ako sú USA, Nemecko, Veľká Británia a pod.

Potvrdili sa názory tých, ktorí tvrdili, že rozvíjajúce sa ekonomiky sveta stále ešte nie sú dostatočne silné na to, aby dokázali vnútornou spotrebou eliminovať hospodársky útlm vyspelých ekonomík.

2. Pozitívom je, že vláda pochopila prítomnosť krízy a snažila sa o korekciu jej dôsledkov. V rámci podnikateľského prostredia za správne kroky považujem skrátenie lehoty vracania odpočtov DPH, zavedenie skupinovej registrácie DPH, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, zmeny v odpisoch či zjednodušenie v daňovej evidencii u drobných podnikateľov.

Rovnako pozitívne vnímam snahu vlády zabrániť prepúšťaniu v spoločnostiach, ktoré postihla kríza odbytu, prostredníctvom príspevkov na podporu udržania zamestnanosti.

Za nesprávne považujem neskoré korigovanie čerpania výdavkov z verejných financií, hoci už dávnejšie bolo zjavné, že schodok verejných financií bude extrémne vysoký a vplyv štátnych injekcií do ekonomiky bude mať len veľmi malý pozitívny efekt. Dlhy vyrobené dnes nás totiž zastihnú zajtra. A práve v tom bol aj pôvod súčasnej globálnej krízy.

Štefan Rosina,
prezident Matador Group

1. Vzala nám rozpracované investičné príležitosti smerujúce k diverzifikácii biznisu skupiny a donútila nás, skôr ako sme plánovali, úplne odísť z gumárstva, aby sme bezpečne dovŕšili investície v automotive aktivitách. Tie nám totiž po kríze majú najväčšiu šancu otvoriť dvere do budúcnosti. Posunula nás však v manažérskom myslení i konaní výrazne vpred.

2. Šrotovné. Reálne udržalo v pohybe automobilový priemysel so všetkými spolupracujúcimi odvetviami. Má vplyv aj na bezpečnosť na cestách a prirodzenú reguláciu vekového zloženia automobilov na cestách. Z posledných opatrení je tým najhorším štátne usmerňovanie rámcov kolektívneho vyjednávania, ba dokonca nelogické určovanie, kto do tohto systému z podnikateľov patrí a kto nie - to veľmi smrdí minulosťou.

Jaroslav Haščák,
managing partner Penta Investments

1. Všeobecne finančná kríza zhoršila prístup k financovaniu investičných projektov. Na druhej strane kríza nám dala celý rad investičných príležitostí, či už v oblasti takzvaných vystresovaných aktív, alebo možnosti konsolidovať trh vo výrobnom odvetví, či v maloobchode. Prežijú len dobre riadené a zdravé spoločnosti.

2. Nie je žiadne také opatrenie, ktoré by som mohol označiť za najlepšie, to jest, že významne pomohlo slovenskej ekonomike čeliť hospodárskej recesii. Vláda vo svojej výdavkovej časti nerieši ani vlastnú spotrebu a ani mandatórne výdavky. Pokračuje v nesystémovom míňaní tak, akoby Slovensko nebolo v recesii.

Ján Spura,
country manager Whirlpool

1. V dôsledku zníženia dopytu v Európe hrozilo prepustenie 10 percent zamestnancov v našom závode v Poprade, ktoré sa, našťastie, nerealizovalo v plnej miere. Kríza zabrzdila aktivity, ktorými sme chceli podporiť ďalší rozvoj trhu. Kríza nám však dala viac, ako vzala. Začali sme sa na veľa vecí pozerať z iného pohľadu a naučili sa efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky a aj napriek významným úsporám v nákladoch neznamenala šetrenie na zamestnancoch.

Potvrdila, že korektné a partnerské vzťahy nepodliehajú kríze, ale naopak sú významnou pomocou. Naučili sme sa ešte intenzívnejšie komunikovať s našimi partnermi a spoločne sme našli riešenia, ktoré znamenali zastavenie prepadu predaja a v poslednom období sa dokonca podarilo predávať viac ako v minulom roku.

2. Ani jedno opatrenie vlády nepovažujem za efektívne a zmysluplné. Je evidentné, že zásahy štátu neprinášajú efekt a podnikateľská obec si musí pomôcť sama. Je smutné, že kríza nedokázala spojiť politikov, odborníkov a verejnosť k hľadaniu efektívnych riešení. Kríza slúži na Slovensku len na politický boj a obyvatelia republiky sú len rukojemníkmi v rukách vlády.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 24 898
 2. Ako sme jazdili v socializme 3 019
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 456
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 978
 5. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 526
 6. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 518
 7. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 433
 8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 363
 9. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 348
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 284

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Obec, kde sa nestrácajú eurofondy, stavia wellness centrum

Starosta Raslavíc Marek Rakoš dokázal za dva roky vybudovať 80 pracovných miest pre sociálne slabé skupiny.

DOMOV

Kaliňák prečkáva Plavčana v zahraničí, dosiaľ šlo o jeho hlavu

Minister vnútra je už dlhšie na dovolenke.

SVET

Stala sa nehoda? Treba natáčať

Prácu záchranárov komplikujú ľudia, ktorí sa chcú pochváliť zábermi.

Neprehliadnite tiež

Viete, čo o vás píšu úverové registre a kedy je to zlé? (prehľad)

Banky aj nebankovky si pred odklepnutím úveru preverujú človeka v rôznych registroch.

Opäť sa začína hovoriť o potiahnutí Transsibírskej magistrály až do Viedne

Na predĺženie širokorozchodnej trate z Košíc do viedenského regiónu je najvhodnejší čas, myslí si spolkový minister pre infraštruktúru.

Švajčiarsko zakázalo nové registrácie áut Porsche Cayenne s naftovým motorom

Autá, ktoré už registrované sú, môžu po švajčiarskych cestách naďalej jazdiť.

Bolívar stráca na hodnote, Venezuela sa rúti do bankrotu

Šéf venezuelskej Úverovej banky predpokladá, že sa krajina dostane do kritického obdobia v októbri a v novembri.