Šéf SkyEurope: Verím v tieto aerolinky

Šéf SkyEurope NICK MANOUDAKIS bojoval o zachovanie firmy do poslednej chvíle. Niektorí mu neveria a aerolinky podozrievajú z podvodu.

Nikolaos „Nick“ Manoudakis je Grék a narodil sa v roku 1957. Študoval v oblasti účtovníctva a financií na University of California v Berkeley. Spolupracoval v tíme, ktorý vypracovával obchodný plán, z neho v roku 1995 vzišla spoločnosť easyJet.(Zdroj: SME – OLIVER FILAN)

Na Generálnu prokuratúru bol podaný podnet pre bankrotový podvod. Viete o ňom niečo?

„Prvýkrát som to počul vtedy, keď ma SME žiadalo o vyjadrenie. Nič oficiálne sme ešte nedostali."

Ako je to s vyšetrovaním v Rakúsku?

„Rovnako. Nič oficiálne sme nevideli."

V konkurznom zákone sa hovorí, že ak dlžník vie o svojich dlhoch, musí na seba vyhlásiť konkurz. Vy ste o svojich dlhoch vedeli, prečo ste teda nevyhlásili konkurz?

„V priebehu posledných mesiacov sme situáciu dôkladne a s najlepším vedomím prehodnocovali, pričom naším cieľom bolo zlepšiť možnosti vyrovnania so všetkými veriteľmi. Keďže miera uspokojenia pri konkurze by v prípade SkyEurope Airlines bola veľmi nízka, rozhodli sme sa požiadať o ochranu pred veriteľmi a povolenie reštrukturalizácie. Jej cieľom bolo popri zachovaní prevádzky najmä zlepšenie finančnej situácie spoločnosti a zníženie dlhu, čiže najväčšej prekážky vstupu investora. Stále verím, že spoločnosť mohla prosperovať, lebo prišlo viacero potenciálnych investorov."

Aké ste mali alternatívy pred reštrukturalizáciou?

„Zatvoriť firmu alebo ísť do reštrukturalizácie, teda pokúsiť sa zbaviť starých dlhov. Reštrukturalizácia sa preto po dôkladnom zvážení a posúdení budúcich vyhliadok javila ako riešenie, ktoré najlepšie vyhovie záujmom veriteľov, klientov i zamestnancov."

Mali investori prístup k výsledkom za rok 2007/2008?

„Všetci, ktorí chceli, mali prístup k informáciám, o aké požiadali. Finančné výsledky spoločnosti boli prístupné."

Prečo vám ich spoločnosť KPMG odmietla potvrdiť?

„Neodmietli, dali však záporné stanovisko. Neauditované výsledky boli verejnosti známe. Audítori skonštatovali, že firma nemôže fungovať ďalej bez novej investície. Diskutovali sme s nimi o tom a požiadali ich, aby vzali do úvahy, že potenciál na investíciu existuje. Rokovali sme o tom aj s FMA (Úrad dohľadu nad finančným trhom v Rakúsku - pozn. red.). KPMG chcela na zmenu postoja vidieť podpísanú investíciu. My sme ju vtedy nemali. Žiadosť o reštrukturalizáciu sme podali, súd schválil náš biznis plán, ktorý auditoval Ernst&Young. Vtedy sme ohlásili podpísanie zmluvy s Focus Equity, ktorú akceptovalo aj ministerstvo dopravy."

Ako malo byť zabezpečené financovanie prevádzky, kým príde investícia?

„Spolu s podpisom dohody o investícii sme oznámili aj možnosť čerpania peňazí od Chain Box Technology. Malo to však podmienky. Navyše, z reštrukturalizácie vyplynula i ďalšia podmienka čerpania zdrojov od Chain Box. Išlo o zabezpečenie možnosti získať zdroje od zdroja, ktorý nemôžeme zverejniť. Dôvernosť sme viazaní dodržať vzhľadom na fakt, že sme verejne obchodovaná spoločnosť a takéto informácie sa musia najprv oznámiť trhu. Čiže na využitie zdrojov od Chain Box bolo treba zabezpečiť dodatočné peniaze a oboje bolo možné využiť len spolu. Preklenovací úver mal takto zabezpečiť dosť financií, kým príde hlavná investícia od Focus Equity."

Správca reštrukturalizácie Jozef Griščik v rozhovore pre náš denník povedal, že vám ho tiež prisľúbil Focus Equity.

„Aj v tomto prípade sme viazaní mlčanlivosťou, môžem však potvrdiť to, že sme tú druhú stranu poznali a bola dostatočne dôveryhodná."

Čo sa dialo v osudný pondelok?

„Čakali sme na peniaze do poslednej chvíle. Všetci sme verili, že boj s časom vyhráme. Až keď bolo úplne zrejmé, že neprídu, snažili sme sa zabezpečiť ukončenie prevádzky čo najefektívnejším spôsobom. Zastaviť všetky odlety, dostať lietadlá zo vzduchu na zem a posádky i pasažierov do základní."

Znamená to teda, že investor neodstúpil, len nemal práve peniaze?

„Nebol pripravený zrealizovať investíciu v ten deň. Nebolo to o tom, že by s nami nechceli spolupracovať."

Kedy ste si uvedomili, že situácia je kritická?

„V pondelok. Všetko nasvedčovalo tomu, že budú poskytnuté nevyhnutné zdroje na financovanie prevádzky. Správca reštrukturalizácie vedel o tom, že bude potrebný prevádzkový úver, kým nebude podpísaná dohoda o kapitálovom vstupe s Focusom."

Za firmou Chain Box Technology stojí údajne Air Slovakia, ktorá vám prenajímala lietadlá.

„Neviem, či majú majetkové prepojenie. V každom prípade, britskú spoločnosť Chain Box Technology nám predstavila firma Air Slovakia. Vieme teda, že poznajú jeden druhého."

Na Chain Box neexistuje kontakt, prečo ste jej verili?

„Dostali sme potvrdenie od banky, že majú dostatočné financie na úver. Nemali sme dôvod neveriť im."

Prečo je štruktúra SkyEurope Holding taká komplikovaná? Máte prevádzkovú spoločnosť, firmu, ktorá vlastní majetok, ale aj vlastnú lízingovú spoločnosť.

„Bola to právna forma a štruktúra na uspokojenie požiadaviek bánk a veriteľov. Pokiaľ ide o spoločnosť SkyEurope Asset Management, bola to podmienka na realizovanie lízingu dvoch lietadiel."

Čo bude s lietadlom, ktoré vlastní Asset Management a stojí v Paríži?

„Lietadlo sme papierovo vrátili lízingovke. Tá sa bude zrejme snažiť lietadlo získať späť."

Aerolinky idú do konkurzu. Čo urobíte so zvyškom holdingu?

„Som členom jeho vedenia. Rozhodujeme sa, čo bude najlepšie. Pozeráme sa na to, aké sú ďalšie možnosti a či vôbec sú."

Zháňali ste pôžičku od Chain Box Technology, no vo firme e-Clear, ktorá bola bývalým spracovávateľom platieb cez kreditnú kartu, ste mali pohľadávku šesť miliónov eur. Prečo ste ich nevymáhali ?

„e-Clear má podmienky, ktoré sú pre nás neakceptovateľné. Správca reštrukturalizácie by neakceptoval nijakú dohodu s e-Clearom, ktorá by zahŕňala ich podmienky."

Je to pohľadávka aeroliniek alebo holdingu? Bude speňažená v konkurze?

„Je to pohľadávka aeroliniek, musíme však podstúpiť právne kroky na získanie týchto peňazí. Bude teda súčasťou konkurzu."

Čo sa stalo s peniazmi za 280-tisíc predaných leteniek?

„Keďže ide o nepreletené letenky, a teda nesplnené záväzky, budú súčasťou konkurznej podstaty."

O akú sumu ide?

„To číslo bude známe a bude súčasťou konkurzu."

Aká je suma dlhov, s ktorou vstupujete do konkurzu?

„Túto informáciu zverejníme čoskoro. Existujú totiž aj veritelia, ktorým dlhujeme my, ale zároveň dlhujú aj oni nám."

Na konci roka 2007 ste mali účtovný majetok v hodnote siedmich miliárd korún. Aká je jeho hodnota dnes?

„Nikdy sme nemali silný majetkový základ, a preto aj likvidačná hodnota nikdy nebola atraktívna."

To, že ste nemali silnú majetkovú základňu, nebola chyba zakladateľov SkyEurope?

„Nebol to problém zakladateľov, ale firmy, ktorá prerábala peniaze a bola v strate."

V jednom z rozhovorov ste povedali, že chybou bol rýchly rast SkyEurope a rozširovanie jeho liniek. Je to to, čo by ste vyčítali zakladateľom?

„Po boji je každý generál, dnes sa to ťažko hodnotí. Ak by som zakladal nové aerolinky, asi by som ich staval v trošku miernejšom tempe. Na druhej strane, rast vytvára značka a treba sa na to pozerať aj ako na investíciu."

Chystáte sa vytvoriť nové aerolinky?

„Je to otázka trhu a know-how. Keby prišiel teraz investor a dal na stôl peniaze s tým, že začnite prevádzku, pozerali by sme sa na to inak. SkyEurope teraz neplánuje založiť nijaké nové aerolinky."

Ani SkyEurope Holding?

„Holding nemá na to peniaze."

Keď sme na vás čakali, išlo okolo nás veľa zamestnancov. Chodia si pre výpovede?

„Budeme prepúšťať, asi 500 ľudí. Nechali sme si istý tím, jadro spoločnosti, ktoré bude pracovať na jej likvidácii."

Zamestnanci nedostávali určitý čas výplatu, dostávali ste ju vy?

„Na mňa sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na všetkých ostatných zamestnancov."

Prečo ste to celý čas robili?

(dlhšia odmlka). „Verím tomu."

V easyJet ste pracovali ako jeden z manažérov, ktorí túto spoločnosť budovali. Prečo ste prešli do SkyEurope?

„Principiálne mám rád Sky. Stredná Európa bola dobrý priestor na založenie nízkonákladovej spoločnosti, bol tu potenciál, ktorý som videl už v čase, keď som zakladal easyJet. Som sklamaný, že aj vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu, sa to otočilo zlým smerom."

Máme informácie, podľa ktorých mali vaši zamestnanci zobrať časti z majetku spoločnosti. Technický personál mal brať náradie a podobne.

„Aj ja som počul, že sa to povráva. Verím však, že ak by sa aj náhodou niečo z týchto fám ukázalo ako pravdivé, nešlo by o našich zamestnancov."

Reklamácie má posúdiť CartaSi

BRATISLAVA. Kto a koľko získa za reklamáciu letenky SkyEurope v banke, vo veľkej miere závisí od talianskej spoločnosti CartaSi. Ide o firmu, ktorá SkyEurope spracovávala kartové transakcie.

Podľa všeobecných pravidiel kartových spoločností by v prípade uznania reklamácií mala peniaze vrátiť klientom. Meno tejto firmy nám povedal šéf SkyEurope Nick Manoudakis.

Klienti SkyEurope majú zhruba 280-tisíc leteniek, ktoré už nevyužijú. Za väčšinu z nich platili kartou. Slovenské banky evidujú už stovky reklamácií. Posielajú ich talianskej firme. Spätnú väzbu od nej zatiaľ nemajú. Vyriešenie reklamácií bude trvať minimálne mesiac a pol.

„To je skôr otázka na CartaSi," reagoval Manoudakis na našu otázku, či klienti dostanú svoje peniaze späť. Talianska CartaSi na naše otázky včera neodpovedala.

Každú platbu za letenky kartou najprv spracovala CartaSi a až po niekoľkých dňoch ju poslala na účet SkyEurope. Manoudakis nechcel povedať, po koľkých.

No ak platil princíp, že peniaze uvoľňovala pre aerolinky až po uskutočnení letu, mala by mať dnes CartaSi k dispozícii celú sumu za nezrealizované lety.

Marianna Onuferová
Začal sa konkurz na SkyEurope

BRATISLAVA. Konkurz spoločnosti sa začal včera, keď bratislavský okresný súd publikoval v Obchodnom vestníku rozhodnutie o jeho vyhlásení. Za konkurzného správcu ustanovil advokáta Emila Čerevku. „Mám niekoľkoročné skúsenosti s konkurzmi," povedal. So spoločnosťou sa ešte neskontaktoval, urobí tak v najbližších dňoch.

Veritelia majú od dnešného dňa 45 dní na to, aby do konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Nemôžu mať však veľké očakávania, o miere ich uspokojenia. Spoločnosť nemá veľký majetok, otázne tiež je, ako sa správcovi podarí speňažiť odletové práva na jednotlivých letiskách. Pražské letisko už avizovalo, že práva sa u nich prideľujú bezplatne a nedajú sa speňažiť.

Spoločnosť SkyEurope má byť vyšetrovaná v Rakúsku aj na Slovensku. „Prokuratúra sa tým začala zaoberať," potvrdil podľa TASR generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Podnet podala advokátska kancelária Bizoň & Partners, ktorá patrí medzi veriteľov. Podľa TASR sa má oznámenie zaoberať presunmi finančných prostriedkov od klientov do talianskej banky.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 2. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 3. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 4. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 5. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 6. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 7. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 8. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 9. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 10. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 183
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 907
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 133
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 464
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 711
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 491
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 185
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 698
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 387
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 671

Téma: Rozhovory z denníka SME


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Poliaci vyšetrujú Štrougala. Na Slovensku sú zločiny premlčané

Poľsko rieši štyri prípady usmrtenia ľudí elektrinou na hranici s ČSSR. Na slovenskej časti hranice s Rakúskom ich zomrelo vyše štyridsať.

KOMENTÁRE

Pripomeňme si, že režim bol naozaj zločinecký

Námietka, že ÚPN v Poľsku má väčšie právomoci, je nemiestna.

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop