Šéf SkyEurope: Verím v tieto aerolinky

Šéf SkyEurope NICK MANOUDAKIS bojoval o zachovanie firmy do poslednej chvíle. Niektorí mu neveria a aerolinky podozrievajú z podvodu.

Nikolaos „Nick“ Manoudakis je Grék a narodil sa v roku 1957. Študoval v oblasti účtovníctva a financií na University of California v Berkeley. Spolupracoval v tíme, ktorý vypracovával obchodný plán, z neho v roku 1995 vzišla spoločnosť easyJet.(Zdroj: SME – OLIVER FILAN)

Na Generálnu prokuratúru bol podaný podnet pre bankrotový podvod. Viete o ňom niečo?

„Prvýkrát som to počul vtedy, keď ma SME žiadalo o vyjadrenie. Nič oficiálne sme ešte nedostali."

Ako je to s vyšetrovaním v Rakúsku?

„Rovnako. Nič oficiálne sme nevideli."

V konkurznom zákone sa hovorí, že ak dlžník vie o svojich dlhoch, musí na seba vyhlásiť konkurz. Vy ste o svojich dlhoch vedeli, prečo ste teda nevyhlásili konkurz?

„V priebehu posledných mesiacov sme situáciu dôkladne a s najlepším vedomím prehodnocovali, pričom naším cieľom bolo zlepšiť možnosti vyrovnania so všetkými veriteľmi. Keďže miera uspokojenia pri konkurze by v prípade SkyEurope Airlines bola veľmi nízka, rozhodli sme sa požiadať o ochranu pred veriteľmi a povolenie reštrukturalizácie. Jej cieľom bolo popri zachovaní prevádzky najmä zlepšenie finančnej situácie spoločnosti a zníženie dlhu, čiže najväčšej prekážky vstupu investora. Stále verím, že spoločnosť mohla prosperovať, lebo prišlo viacero potenciálnych investorov."

Aké ste mali alternatívy pred reštrukturalizáciou?

„Zatvoriť firmu alebo ísť do reštrukturalizácie, teda pokúsiť sa zbaviť starých dlhov. Reštrukturalizácia sa preto po dôkladnom zvážení a posúdení budúcich vyhliadok javila ako riešenie, ktoré najlepšie vyhovie záujmom veriteľov, klientov i zamestnancov."

Mali investori prístup k výsledkom za rok 2007/2008?

„Všetci, ktorí chceli, mali prístup k informáciám, o aké požiadali. Finančné výsledky spoločnosti boli prístupné."

Prečo vám ich spoločnosť KPMG odmietla potvrdiť?

„Neodmietli, dali však záporné stanovisko. Neauditované výsledky boli verejnosti známe. Audítori skonštatovali, že firma nemôže fungovať ďalej bez novej investície. Diskutovali sme s nimi o tom a požiadali ich, aby vzali do úvahy, že potenciál na investíciu existuje. Rokovali sme o tom aj s FMA (Úrad dohľadu nad finančným trhom v Rakúsku - pozn. red.). KPMG chcela na zmenu postoja vidieť podpísanú investíciu. My sme ju vtedy nemali. Žiadosť o reštrukturalizáciu sme podali, súd schválil náš biznis plán, ktorý auditoval Ernst&Young. Vtedy sme ohlásili podpísanie zmluvy s Focus Equity, ktorú akceptovalo aj ministerstvo dopravy."

Ako malo byť zabezpečené financovanie prevádzky, kým príde investícia?

„Spolu s podpisom dohody o investícii sme oznámili aj možnosť čerpania peňazí od Chain Box Technology. Malo to však podmienky. Navyše, z reštrukturalizácie vyplynula i ďalšia podmienka čerpania zdrojov od Chain Box. Išlo o zabezpečenie možnosti získať zdroje od zdroja, ktorý nemôžeme zverejniť. Dôvernosť sme viazaní dodržať vzhľadom na fakt, že sme verejne obchodovaná spoločnosť a takéto informácie sa musia najprv oznámiť trhu. Čiže na využitie zdrojov od Chain Box bolo treba zabezpečiť dodatočné peniaze a oboje bolo možné využiť len spolu. Preklenovací úver mal takto zabezpečiť dosť financií, kým príde hlavná investícia od Focus Equity."

Správca reštrukturalizácie Jozef Griščik v rozhovore pre náš denník povedal, že vám ho tiež prisľúbil Focus Equity.

„Aj v tomto prípade sme viazaní mlčanlivosťou, môžem však potvrdiť to, že sme tú druhú stranu poznali a bola dostatočne dôveryhodná."

Čo sa dialo v osudný pondelok?

„Čakali sme na peniaze do poslednej chvíle. Všetci sme verili, že boj s časom vyhráme. Až keď bolo úplne zrejmé, že neprídu, snažili sme sa zabezpečiť ukončenie prevádzky čo najefektívnejším spôsobom. Zastaviť všetky odlety, dostať lietadlá zo vzduchu na zem a posádky i pasažierov do základní."

Znamená to teda, že investor neodstúpil, len nemal práve peniaze?

„Nebol pripravený zrealizovať investíciu v ten deň. Nebolo to o tom, že by s nami nechceli spolupracovať."

Kedy ste si uvedomili, že situácia je kritická?

„V pondelok. Všetko nasvedčovalo tomu, že budú poskytnuté nevyhnutné zdroje na financovanie prevádzky. Správca reštrukturalizácie vedel o tom, že bude potrebný prevádzkový úver, kým nebude podpísaná dohoda o kapitálovom vstupe s Focusom."

Za firmou Chain Box Technology stojí údajne Air Slovakia, ktorá vám prenajímala lietadlá.

„Neviem, či majú majetkové prepojenie. V každom prípade, britskú spoločnosť Chain Box Technology nám predstavila firma Air Slovakia. Vieme teda, že poznajú jeden druhého."

Na Chain Box neexistuje kontakt, prečo ste jej verili?

„Dostali sme potvrdenie od banky, že majú dostatočné financie na úver. Nemali sme dôvod neveriť im."

Prečo je štruktúra SkyEurope Holding taká komplikovaná? Máte prevádzkovú spoločnosť, firmu, ktorá vlastní majetok, ale aj vlastnú lízingovú spoločnosť.

„Bola to právna forma a štruktúra na uspokojenie požiadaviek bánk a veriteľov. Pokiaľ ide o spoločnosť SkyEurope Asset Management, bola to podmienka na realizovanie lízingu dvoch lietadiel."

Čo bude s lietadlom, ktoré vlastní Asset Management a stojí v Paríži?

„Lietadlo sme papierovo vrátili lízingovke. Tá sa bude zrejme snažiť lietadlo získať späť."

Aerolinky idú do konkurzu. Čo urobíte so zvyškom holdingu?

„Som členom jeho vedenia. Rozhodujeme sa, čo bude najlepšie. Pozeráme sa na to, aké sú ďalšie možnosti a či vôbec sú."

Zháňali ste pôžičku od Chain Box Technology, no vo firme e-Clear, ktorá bola bývalým spracovávateľom platieb cez kreditnú kartu, ste mali pohľadávku šesť miliónov eur. Prečo ste ich nevymáhali ?

„e-Clear má podmienky, ktoré sú pre nás neakceptovateľné. Správca reštrukturalizácie by neakceptoval nijakú dohodu s e-Clearom, ktorá by zahŕňala ich podmienky."

Je to pohľadávka aeroliniek alebo holdingu? Bude speňažená v konkurze?

„Je to pohľadávka aeroliniek, musíme však podstúpiť právne kroky na získanie týchto peňazí. Bude teda súčasťou konkurzu."

Čo sa stalo s peniazmi za 280-tisíc predaných leteniek?

„Keďže ide o nepreletené letenky, a teda nesplnené záväzky, budú súčasťou konkurznej podstaty."

O akú sumu ide?

„To číslo bude známe a bude súčasťou konkurzu."

Aká je suma dlhov, s ktorou vstupujete do konkurzu?

„Túto informáciu zverejníme čoskoro. Existujú totiž aj veritelia, ktorým dlhujeme my, ale zároveň dlhujú aj oni nám."

Na konci roka 2007 ste mali účtovný majetok v hodnote siedmich miliárd korún. Aká je jeho hodnota dnes?

„Nikdy sme nemali silný majetkový základ, a preto aj likvidačná hodnota nikdy nebola atraktívna."

To, že ste nemali silnú majetkovú základňu, nebola chyba zakladateľov SkyEurope?

„Nebol to problém zakladateľov, ale firmy, ktorá prerábala peniaze a bola v strate."

V jednom z rozhovorov ste povedali, že chybou bol rýchly rast SkyEurope a rozširovanie jeho liniek. Je to to, čo by ste vyčítali zakladateľom?

„Po boji je každý generál, dnes sa to ťažko hodnotí. Ak by som zakladal nové aerolinky, asi by som ich staval v trošku miernejšom tempe. Na druhej strane, rast vytvára značka a treba sa na to pozerať aj ako na investíciu."

Chystáte sa vytvoriť nové aerolinky?

„Je to otázka trhu a know-how. Keby prišiel teraz investor a dal na stôl peniaze s tým, že začnite prevádzku, pozerali by sme sa na to inak. SkyEurope teraz neplánuje založiť nijaké nové aerolinky."

Ani SkyEurope Holding?

„Holding nemá na to peniaze."

Keď sme na vás čakali, išlo okolo nás veľa zamestnancov. Chodia si pre výpovede?

„Budeme prepúšťať, asi 500 ľudí. Nechali sme si istý tím, jadro spoločnosti, ktoré bude pracovať na jej likvidácii."

Zamestnanci nedostávali určitý čas výplatu, dostávali ste ju vy?

„Na mňa sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na všetkých ostatných zamestnancov."

Prečo ste to celý čas robili?

(dlhšia odmlka). „Verím tomu."

V easyJet ste pracovali ako jeden z manažérov, ktorí túto spoločnosť budovali. Prečo ste prešli do SkyEurope?

„Principiálne mám rád Sky. Stredná Európa bola dobrý priestor na založenie nízkonákladovej spoločnosti, bol tu potenciál, ktorý som videl už v čase, keď som zakladal easyJet. Som sklamaný, že aj vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu, sa to otočilo zlým smerom."

Máme informácie, podľa ktorých mali vaši zamestnanci zobrať časti z majetku spoločnosti. Technický personál mal brať náradie a podobne.

„Aj ja som počul, že sa to povráva. Verím však, že ak by sa aj náhodou niečo z týchto fám ukázalo ako pravdivé, nešlo by o našich zamestnancov."

Reklamácie má posúdiť CartaSi

BRATISLAVA. Kto a koľko získa za reklamáciu letenky SkyEurope v banke, vo veľkej miere závisí od talianskej spoločnosti CartaSi. Ide o firmu, ktorá SkyEurope spracovávala kartové transakcie.

Podľa všeobecných pravidiel kartových spoločností by v prípade uznania reklamácií mala peniaze vrátiť klientom. Meno tejto firmy nám povedal šéf SkyEurope Nick Manoudakis.

Klienti SkyEurope majú zhruba 280-tisíc leteniek, ktoré už nevyužijú. Za väčšinu z nich platili kartou. Slovenské banky evidujú už stovky reklamácií. Posielajú ich talianskej firme. Spätnú väzbu od nej zatiaľ nemajú. Vyriešenie reklamácií bude trvať minimálne mesiac a pol.

„To je skôr otázka na CartaSi," reagoval Manoudakis na našu otázku, či klienti dostanú svoje peniaze späť. Talianska CartaSi na naše otázky včera neodpovedala.

Každú platbu za letenky kartou najprv spracovala CartaSi a až po niekoľkých dňoch ju poslala na účet SkyEurope. Manoudakis nechcel povedať, po koľkých.

No ak platil princíp, že peniaze uvoľňovala pre aerolinky až po uskutočnení letu, mala by mať dnes CartaSi k dispozícii celú sumu za nezrealizované lety.

Marianna Onuferová
Začal sa konkurz na SkyEurope

BRATISLAVA. Konkurz spoločnosti sa začal včera, keď bratislavský okresný súd publikoval v Obchodnom vestníku rozhodnutie o jeho vyhlásení. Za konkurzného správcu ustanovil advokáta Emila Čerevku. „Mám niekoľkoročné skúsenosti s konkurzmi," povedal. So spoločnosťou sa ešte neskontaktoval, urobí tak v najbližších dňoch.

Veritelia majú od dnešného dňa 45 dní na to, aby do konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Nemôžu mať však veľké očakávania, o miere ich uspokojenia. Spoločnosť nemá veľký majetok, otázne tiež je, ako sa správcovi podarí speňažiť odletové práva na jednotlivých letiskách. Pražské letisko už avizovalo, že práva sa u nich prideľujú bezplatne a nedajú sa speňažiť.

Spoločnosť SkyEurope má byť vyšetrovaná v Rakúsku aj na Slovensku. „Prokuratúra sa tým začala zaoberať," potvrdil podľa TASR generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Podnet podala advokátska kancelária Bizoň & Partners, ktorá patrí medzi veriteľov. Podľa TASR sa má oznámenie zaoberať presunmi finančných prostriedkov od klientov do talianskej banky.

Adam Valček

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 566
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 134
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 098
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 922
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 866
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 481
 7. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 480
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 473
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 450
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 969

Téma: Rozhovory z denníka SME


Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

DOMOV

Café Európa: Aká bude budúcnosť Česka a Slovenska v Európe

Aké je naše miesto v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Neprehliadnite tiež

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.

Český Tuzemák je rakovinotvorný, Česi sa však škodlivej látky nechcú vzdať

S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko, ale aj ďalšie štáty, kde sa výrobky zo spornej látky používajú.

Česi dlhujú v zahraničí vyše 4 bilióny korún, je to historické maximum

Zahraničný dlh Česka sa medziročne zvýšil o 1,161 bilióna korún.

Dotácia na zateplenie domu je vyššia, záujemcov o ňu pribudlo

Peňazí je viac, dokumentácie menej. Do tretieho kola vstúpili dotácie na zateplenie domov s novými pravidlami, získať možno až 8500 eur.