Správa o konci Sky prišla telefónom

Investor, ktorý mal zachrániť SkyEurope, nečakane cúvol. Potom už bolo všetko jasné, tvrdia ľudia, ktorí dohliadali na ozdravný plán aeroliniek – správca reštrukturalizácie JOZEF GRIŠČIK a jeho ekonomický poradca JOZEF LUKÁČ.

Práca správcu reštrukturalizácie Jozefa Griščika na ozdravovaní SkyEurope sa onedlho skončí.(Zdroj: SME – PAVOL FUNTÁL)

Čo vás presvedčilo, že sa dá SkyEurope ozdraviť a súhlasili ste s jej reštrukturalizáciou?

Griščik: „To nie je otázka presvedčovania. Som správca zapísaný v zozname a prijal som poverenie na vypracovanie reštrukturalizačného posudku. V tom posudku buď reštrukturalizáciu odporučím, alebo nie, a zákon presne ukladá, kedy ju môžem odporučiť a kedy nemôžem. Keď som prijal poverenie, tak som prijal všetky podklady a prišiel som k záveru, že reštrukturalizácia je možná a dokonca ju aj musím odporučiť vzhľadom na zákonom stanovené podmienky."

Čo teda rozhodlo, že ste tú „pečiatku" dali?

Griščik: „Rozhodujúcou skutočnosťou bolo, že predpokladaná miera uspokojenia veriteľov v konkurze by bola mimoriadne nízka. Je teda logické predpokladať, že ak sa reštrukturalizácia podarí, je to pre veriteľov výhodnejšia. Predpokladaná miera uspokojenia nezabezpečených veriteľov bola mimoriadne nízka. Potom nastúpila druhá otázka, či je možné predpokladať zachovanie prevádzky dlžníka. Došli sme k záveru, že áno. Jeden z hlavných podkladov bol obchodný plán, posúdený spoločnosťou Ernst & Young ."

Dali ste ho vypracovať vy?

Griščik: „Dala ho vypracovať SkyEurope, ale ako nezávislý posudok."

Čiže, oni mali posudok Ernst & Young , že tento biznisplán je perspektívny?

Griščik: „Vypracovali tento plán, a to bol jeden z podkladov, na základe ktorého som dospel k záveru, že sa dá predpokladať, že je možné zachovať prevádzku."

Veritelia, s ktorými potrebovala SkyEurope spolupracovať - dodávatelia paliva, letiská a iní - si museli povedať, že tá firma má vážne problémy, a keď chce pokračovať, nech platí na drevo. To vyvinulo tlak na peňažnú hotovosť firmy. Počítali ste s tým?

Griščik: „Samozrejme, že tok peňazí bol jeden z rizikových faktorov úspešnosti reštukturalizácie, ale boli tu aj okolnosti, ktoré boli dôkladne analyzované. Vychádzali sme z toho, že ak sa naplnia určité predpoklady, tok hotovosti bude môcť byť riadený tak, aby reštrukturalizácia bola úspešná."

Aké predpoklady?

Griščik: „Bolo ich viac. Nakoniec sa ukázalo, že nie všetky sa naplnili."

Môžete byť presnejší?

Lukáč: „Išlo aj o to, že boli predostrené konkrétne zdroje financovania napríklad na prekrytie nedostatku kapitálu. Niektoré informácie presiakli do médií."

Šéf SkyEurope, Nick Manoudakis povedal pre SME, že sa čakalo na preklenovací úver 5 miliónov eur. Povedal, že peniaze skrátka neprišli. Čo sa stalo v pondelok v tých hodinách, keď to celé padlo?

Griščik: „Stalo sa to, že bolo zrejmé, že ten preklenovací úver nebude poskytnutý. Dôvody, pre ktoré sa tak stalo, nemôžem, samozrejme, rozoberať. Som stále viazaný mlčanlivosťou."

Ale poznáte ich.

Griščik: „Dostal som vysvetlenie, informáciu, že nebude poskytnutý úver."

Lukáč: Investor, ktorý mal posilniť kapitál SkyEurope po reštrukturalizácii deklaroval, že ak bude mať firma problém s hotovosťou, poskytne jej preklenovací úver. A z toho nakoniec zišlo."

Ten investor je Focus Equity. Dostali ste informáciu priamo od nich?

Griščik: „Priamo."

V pondelok?

Griščik: „Áno."

Oni vás kontaktovali?

„Dostal som tú informáciu od nich. To je asi všetko, čo by som chcel k tomu povedať. Následne som reagoval okamžite, dal som návrh na konkurz, lebo tam to už potom bolo jasné."

Kto je Focus z vášho pohľadu?

Griščik: „Je jednak akcionárom, čiže aj to je určitým spôsobom kredibilita, lebo má v SkyEurope peniaze. Druhá vec je, že v čase, keď sa tie problémy začali prejavovať, tak urobil nejaké kroky na pomoc spoločnosti. Tie vzbudzovali dôveru."

Vy ste mali taký prehľad o pohyboch na účtoch SkyEurope, že môžete povedať, že peniaze ktoré získavala firma z predaja leteniek, išli výhradne na prevádzku a nehojili sa nimi kľúčoví veritelia, ako bol Focus, prípadne fond York?

Griščik: „Focus a York sa nijako nezahojovali, pokiaľ viem. A druhá vec, tie úkony, ktoré by k tomu smerovali, podliehajú súhlasu správcu."

Pokiaľ by teda boli uskutočnené, boli by nelegálne?

Griščik: „Musel by som dať súhlas, čo by som samozrejme neudelil a v takom prípade, by boli odporovateľné v konkurze. Okrem toho, manažment je stále právne zodpovedný za svoje kroky, či je v reštrukturalizácii alebo nie."

Lukáč: „Minimálne pocitovo sme cítili, že je tam mimoriadne silné odhodlanie prevádzkovo to udržať. Takéto - v úvodzovkách - zlomyseľnosti, sme nevideli."

Keď ste dali návrh na konkurz, aký bol stav peňazí na účte Sky?

Griščik: „Bol už zrejmý nedostatok peňazí na prevádzku."

Lukáč: „Musíme sledovať, či sa neznižuje hodnota majetku, respektíve, či suma záväzkov nerastie vo vzťahu k majetku, ktorý zostal v spoločnosti. Keďže existovala dohoda o budúcej investícii, my sme to vždy porovnávali s tým, aká diera v hospodárení sa spraví vo vzťahu k tejto investícii."

A ako to teda vyzeralo?

Lukáč: „Z pohľadu čísiel investícia bohato prekrývala deficity. Čísla počas reštrukturalizácie boli celkom dobré. Účtovne, v marci alebo v období pred letom, spoločnosť mala hotovosť, ale nemala výnosy."

Griščik: „V lete robíte lety, za ktoré ste peniaze vybrali napríklad v marci."

Lukáč: „Keď sa predané lety prelietali, zúčtovali sa do výnosov. Firma z pohľadu hospodárskych výsledkov bola na tom celkom dobre, čiže my sme neboli tlačení podať návrh na konkurz, lebo majetok sa neznižoval. Problém, ktorý sme riešili bol ten, aby spoločnosť zabezpečila dosť peňazí v hotovosti. Investícia, ktorá mala prísť neskôr, bola o riešení znižovania prípadnej straty."

Ľudia, ktorí stratili na pokračovaní prevádzky Sky, si povedia: reštrukturalizáciou sa vytvorilo zdanie, že spoločnosť je ozdravenia schopná. Nemáte pocit, že ste vytvorili zbytočné nádeje vo verejnosti?

Lukáč: „Po prvé, my sme nevzbudovali žiadne zdanie, lebo sme nevstupovali so žiadnymi informáciami do médií."

Toho ste sa držali veľmi striktne.

Lukáč: „Čo sa týka týchto pocitov, nádejí, osobne som na začiatku komunikoval s TA3, vysvetľovali sme, o čom je ten proces. Hovorili sme, že firma je stále insolventná a že táto insolvencia má dve možnosti riešenia. Jedno je konkurz, druhé reštrukturalizácia."

Ako to bolo s vyplácaním miezd pokiaľ ide o pilotov, ostatných prevádzkových pracovníkov, úradníkov a manažment? Všetci trpeli rovným dielom?

Griščik: „Rozmýšľam, čo môžem povedať z hľadiska mlčanlivosti. Zamestnanci boli z pohľadu správcu vnímaní ako citlivá skupina. Tlačil som na manažment, aby sa nejakým spôsobom tento problém vyriešil aj dohodami, pokiaľ ide o nejaké posuny miezd a podobne. Odpoveď je asi taká, že trpeli všetci rovnako."

Vyplácali si mzdy manažéri?

Griščik: „Podľa mojich informácií v tomto smere trpeli všetci rovnako."

Takže boli krátení aj oni?

„Áno."

Je reálne na sto percent kontrolovať toky peňazí prichádzajúce do spoločnosti a potom, kam sú distribuované?

„K schvaľovaniu právnych úkonov správcom dochádza iba v prípadoch, ktoré sú určené zákonom, v tomto prípade boli vymedzené rozhodnutím súdu o reštrukturalizácii. Toto je ten základný dohľad. Manažment vie, ktoré úkony môže urobiť len s mojím súhlasom a ten súhlas by mal žiadať a žiadal. Ostatné bežné právne úkony nepodliehajú schvaľovaniu správcom a v takom prípade to je na manažmente. Je rozdiel medzi reštrukturalizačným správcom a konkurzným správcom. Ten prvý je len dozorujúci orgán, konkurzný už rozhoduje o každom eure ."

Akcionárom SkyEurope je Focus Capital, čiže sesterská firma voči Focus Equity. Je bežné, že investorom firmy, ktorá nemá peniaze, je sesterská spoločnosť?

Griščik: „Jeden zo základných motívov v tomto prípade môže byť, že si chránite svoju investíciu. Keď tam dali nejaké peniaze, tak o ne prídu definitívne, keď firma príde do konkurzu. Novou investíciou si môžete zachrániť aj tú pôvodnú."

Lenže to už Focus Equity mohol urobiť predtým, než sa firma ocitla platobne neschopná.

Griščik: „Áno, ale podmienkou novej investície bola reštrukturalizácia Sky, to znamená nejaká dohoda o zmene záväzkov."

Lukáč: „Od začiatku reštrukturalizácie bolo jasné, že je nereálne, aby sa uspokojili všetci veritelia v plnej výške."

Ozdravenie sa teda mohlo skončiť zle, ak by veritelia ozdravný plán neschválili?

Griščik: „Áno, už je to na nich, ale do toho nevieme vstupovať. Ak by povedali veritelia, že nie, neberieme to, tak spoločnosť by skončila v konkurze. No bolo rozumné predpokladať, že ozdravný plán odsúhlasia."

Lukáč: „Veritelia radi znížia svoje pohľadávky na to, aby ďalej mohli poskytovať služby a tovary odberateľovi. Jeden z veriteľov Sky je napríklad bratislavské letisko."

Takže je záujme veriteľa nájsť východisko. No Focus Equity na poslednú chvíľu odskočil.

Griščik: „Nemôžem hodnotiť ich motívy, ja som to zobral ako fakt. Nebude pôžička."

Aké sú záväzky SkyEurope v súčasnosti?

Griščik: „Ako sme povedali, už v čase príprav reštrukturalizačného posudku bola veľmi nízka miera uspokojenia v konkurze. Na tom sa nič nezmenilo."

Pre vás sa to teraz takmer skončilo.

Griščik: „Keď bude vyhlásený konkurz, bude ustanovený konkurzný správca."

Keď ste povedali, že majetok je veľmi nízky, dovolíte si povedať, či nebude konkurz zrušený pre nedostatok majetku?

Griščik: „Nejaký majetok tam je."

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 6. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 9. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 433
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 569
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 876
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 738
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 750
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 864
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 945
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 1 843
 9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 819
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 616

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

DOMOV

Poisťovne otočili. Dopoludnia sa vakcína platila, popoludní nie

Dve z troch poisťovní tvrdia, že očkovanie proti osýpkam preplatia.

Neprehliadnite tiež

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany

Ovocie zamrzlo u nás aj v Poľsku. O koľko zdražejú jablká a jahody?

Premiér Robert Fico hovorí o odškodňovaní ovocinárov. Nárok však nebudú mať všetci.

Stovky zamestnávateľov ponúknu na veľtrhu 31 tisíc pracovných miest

Veľtrh práce nie je určený len ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop