Právnici urýchlia vklad v katastri

Notári a advokáti budú niesť zodpovednosť za podvod, ak nehnuteľnosť predá falošný vlastník.

Kto si zaplatí služby notára alebo advokáta, by mal okrem dvadsaťdňovej lehoty získať aj väčšiu istotu.(Zdroj: Ilustračné - TASR)

Zmluvu na prevod bytu, domu či pozemku, ktorú pripravil notár alebo advokát, zapíše kataster za dvadsať dní.

BRATISLAVA. Kto od septembra spíše zmluvu o prevode nehnuteľnosti u notára alebo advokáta, ušetrí desať dní čakania na rozhodnutie katastra.

V súčasnosti má kataster rozhodovať v riadnej, tridsaťdňovej lehote alebo v skrátenej 15-dňovej lehote. K nim pribudne nová - dvadsaťdňová lehota. Za vklad do tridsiatich dní sa pritom dnes platí 66 eur, za zrýchlený vklad 265,50 eura.

Koľko sa platí u notára
Príklad: prevod trojizbového bytu v Bratislave za 92 940 eur

 • za spísanie notárskej zápisnice 388,35 eura,
 • za zistenie totožnosti 1,33 eura za každú osobu,
 • za uloženie notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho registra za každú aj začatú stranu 1,33 eura,
 • za poskytovanie rád a spísanie súvisiacich listín (napríklad návrh na vklad do katastra nehnuteľností) najmenej 15 eur,
 • vyrátaná odmena sa zaokrúhli na najbližších 50 centov nahor,
 • tieto položky sa účtujú podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách notárov,
 • okrem toho patrí notárovi náhrada výdavkov a náhrada za stratu času, na výške ktorej sa môže s účastníkmi dohodnúť,
 • k súčtu sa priráta 19 % DPH.

Zdroj: Notárska komora

Podľa ministerstva spravodlivosti je spravodlivé požadovať od katastra skoršie povolenie vkladu, ak zmluvu robil notár alebo advokát. „Ide o určité odbremenenie správy katastra," tvrdí ministerstvo. Kataster už totiž pri takýchto zmluvách nebude posudzovať občianskoprávne súvislosti. Zameria sa len na to, či napríklad vkladu nebráni obmedzujúca poznámka, alebo či predávaný byt, pozemok alebo stavba v skutočnosti existujú.

Ten, kto si zaplatí služby notára alebo advokáta, má okrem dvadsaťdňovej lehoty získať aj väčšiu istotu. Notári, ktorí vyhotovia kúpno-predajnú zmluvu do zápisnice, alebo advokáti, ktorí zmluvu autorizujú, ponesú po novom zodpovednosť aj za to, že nezabránili podvodu, keď nehnuteľnosť predal falošný vlastník. Väčšiu zodpovednosť im uložil koncom minulého mesiaca parlament. Novely zákonov ešte čakajú na prezidentov podpis. Lehota na podpis vyprší 14. júla.

Ministerstvo: Nevyvinia sa

Okrem skrátenej lehoty na vklad v katastri sa pre ľudí navonok veľa nezmení. Zmluvy o prevode nehnuteľností mohli u notára či advokáta spisovať aj doteraz. Hoci to už robili, zákon upravil to, že notári môžu klientov zastupovať v katastrálnom konaní.

Za novú zodpovednosť pri preukazovaní totožnosti zmluvných strán si notári a ani advokáti, ak pri stanovení ceny vychádzajú z vyhláškových cien, nemajú pýtať vyššie úhrady. „Poplatky u notárov sa nezvyšujú. Ani u advokátov sa nezvyšovala tarifná odmena. Pribudla len zodpovednosť," píše ministerstvo spravodlivosti.
Ako sa však autorizácia objaví na cenách u advokátov, ktoré sa stanovia dohodou, ťažko povedať. „Závisí to od obidvoch strán, je to rôzne, od prípadu k prípadu," hovorí Nadežda Ondrišová zo Slovenskej advokátskej komory.

Zmení sa však možnosť vymáhania prípadnej škody, ak napríklad nehnuteľnosť predá niekto, kto sa len vydával za vlastníka a predložil sfalšované doklady.

V prípade notárov si občan náhradu škody bude žiadať od ministerstva spravodlivosti, pretože notárska činnosť je výkonom verejnej moci a za tú zodpovedá štát. V prípade advokáta priamo u neho.
„Notár a advokát sa nebudú môcť zbaviť zodpovednosti. Dokazovanie sa preto obmedzí len na preukázanie, že úkon robil konkrétny notár či advokát," tvrdí ministerstvo spravodlivosti. Právnici sú pre takéto prípady poistení.

Nie je klient ako klient

Notári a advokáti budú mať sprísnenú zodpovednosť len za zmluvy, ktoré sami spíšu. Pôvodne to tak byť nemalo, do návrhu sa takáto klauzula dostala napokon až v parlamente. Znamená to, že notár do notárskej zápisnice a advokát po spísaní zmluvy doložia aj autorizačnú pečiatku.

„Ak niekomu vyhotoví zmluvu realitná kancelária, notár prichádza do úvahy len ako miesto na osvedčenie pravosti podpisov a nenesie zodpovednosť za rozpor zmluvy so zákonom, za obchádzanie zákona a za rozpor s dobrými mravmi," vysvetľuje ministerstvo spravodlivosti.

Ak niekto sám vyhotovil zmluvu alebo mu ju spísala realitná kancelária, môže ju dať do katastra zavkladovať sám. Autorizácia advokáta a ani notárska zápisnica nie sú povinné.

Dva rovnopisy zmluvy postačia

Cez internet to bude na katastri lacnejšie. Zatiaľ však nie je jasné, kedy elektronizácia katastra začne fungovať. Čaká sa na projekty elektronických služieb.

BRATISLAVA. Právny rámec na elektronizáciu katastra či nižší počet rovnopisov zmlúv, ktoré sa dokladajú k žiadosti na vklad do katastra. To sú zmeny, ktoré okrem novej lehoty na vklad a väčšej zodpovednosti právnikov má od septembra priniesť notársky poriadok, zákon o advokácii a katastrálny zákon. „Elektronizácia katastra prinesie aj možnosť podať oznámenie o zamýšľanom vklade, ktoré sa bude robiť elektronicky na formulári prístupnom na internete,“ povedal Jozef Seman, riaditeľ kancelárie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Čaká sa na projekty

Keď kataster elektronické podanie technicky umožní, zmenia sa poplatky. Ten, kto podá oznámenie o zamýšľanom vklade, bude mať poplatok znížený o 15 eur. Pri elektronicky podanom návrhu na vklad sa základný poplatok zníži zo 66 eur na 33 eur a pri zrýchlenom konaní do 15 dní z pôvodných 265,50 eura na 130 eur.

„Elektronizácia však v praxi musí počkať na ukončenie projektov elektronických služieb katastra. Kedy to bude, je predčasné hovoriť, no v septembri, odkedy má platiť novela katastrálneho zákona, to nebude,“ povedal Seman.

Urýchlia poštu

Už od septembra však má platiť, že zmluvy k návrhu na vklad budú občania predkladať len v dvoch rovnopisoch. V súčasnosti totiž ich počet zodpovedá počtu účastníkov v zmluve a k tomu sa prikladajú dva rovnopisy navyše.

Namiesto vyznačenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností dostane žiadateľ samotné rozhodnutie o povolení vkladu.

To správa katastra zašle účastníkom konania už do 15 a nie do 30 dní odo dňa rozhodnutia. To by malo vlastníkom zaručiť, že si stihnú v 30-dňovej lehote splniť zákonom uloženú ohlasovaciu povinnosť na daň z nehnuteľnosti.


Nebude rozhodovať lehota, ale pocit istoty

Kto sa ponáhľa, na katastri si priplatí. No dvadsaťdňová lehota nebude hlavným motívom na to, aby ľudia platili za právnikov.

BRATISLAVA. Desaťdňová úspora času, ak zmluva ide cez notára alebo ju autorizuje právnik, nemusí byť dostatočným lákadlom, aby si ľudia priplatili za právnikov. Ak ich bude niečo motivovať, bude to pocit istoty, že za správnosť zmluvy a overenú totožnosť predávajúceho niekto zodpovedá.

„Ľudia, ktorým ide o čas, budú skôr využívať spoplatnený zrýchlený vklad,“ povedal Martin Lazík z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

Podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra zrýchlené konanie pri návrhoch na vklad vlastníckych práv do katastra v súčasnosti tvorí štvrtinu zo všetkých podaní. Ak skrátenú 15­dňovú lehotu kataster nestihne, žiadateľovi vráti rozdiel medzi poplatkom za vklad v 30-dňovej lehote, teda 199,50 eura.

Ak kataster nedodrží novú dvadsaťdňovú lehotu, žiadatelia o vklad majú rovnaké možnosti presadzovať svoje práva, ako je to pri tridsaťdňovej lehote. To znamená podať sťažnosť, prípadne, ak došlo k nejakej škode, domáhať sa náhrady za ňu.


Autorizácia v provízii? Môže pokojne byť

Seriózne realitky nemusia prísť o klientov. V niektorých je už dnes súčasťou provízie aj vypracovanie zmluvy právnikom. Môže sa rozšíriť aj o autorizáciu.

BRATISLAVA. Na rozdiel od predchádzajúceho pokusu ministerstva spravodlivosti, keď notári a advokáti mali mať na kúpno-predajné zmluvy nehnuteľností zo zákona monopol, prednedávnom v parlamente schválené zmeny ponechávajú občanom možnosť voľby. Seriózne realitné kancelárie preto nemusia prísť o klientov – v niektorých je už dnes súčasťou provízie vypracovanie zmluvy právnikom.

Ak sa prispôsobia, klient od septembra môže dostať celý servis aj s autorizáciou, prípadne notárskou zápisnicou v rámci dohody s realitkou.

Tento postup nevylučuje generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Martin Lazík. V čase stagnácie realitného trhu už totiž niektoré kancelárie začali platiť za svojich klientov všetky dodatočné poplatky – vrátane úhrad notárovi či v katastri.

Provízie za sprostredkovanie predaja sa v súčasnosti pohybujú na úrovni dvoch až šesť percent z ceny obchodu. Tie realitné kancelárie, ktoré zabezpečujú kompletné služby aj s právnikmi, si účtujú hornú hranicu. „Je dôležité, aby zmluva s realitnou kanceláriou určovala, čo všetko je súčasťou provízie,“ upozorňuje Lazík.

Čakajte viac otázok

Zvýšená zodpovednosť právnikov za zmluvy od septembra prinesie nové povinnosti pre obe strany prevodu nehnuteľnosti.

BRATISLAVA. Podľa ministerstva spravodlivosti môžu notári a advokáti klientov prekvapiť hlavne požiadavkou na viacerých svedkov totožnosti. Pri overovaní môžu vychádzať z evidencie dokladov, pýtať sa na človeka u starostu, susedov a podobne. To všetko podľa konkrétneho prípadu. „Zákon všetky možnosti nevypočítava, dáva len návod,“ vysvetľuje ministerstvo.

Ďalej sa bude musieť pracovať na tom, aby sa centrálny informačný systém notárskej komory mohol prepojiť s databázou úradných dokladov, upozorňuje viceprezident Notárskej komory Karol Kovács.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 734
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 557
 3. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 276
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 044
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 720
 6. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 568
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 327
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 872
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 617
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 994

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

TECH

Vytvorili prvú farbu na vlasy, ktorá dokáže meniť odtiene

Farby sa testujú pre komerčné použitie.

Neprehliadnite tiež

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

Chcete hypotéku? Banky zlacňujú, ale pomýliť sa dá ľahko (prehľad)

Ešte pred začatím jari, kedy sa predáva najviac hypoték, spustili banky akciové úroky.

Cena benzínu stále rastie, motoristi tankujú najdrahšie za rok a pol

Priemerná cena litra benzínu na čerpacích staniciach je 1,31 eura. Takáto cena bola naposledy v auguste 2015.

Érsek nemá pochybnosti o transparentnosti a kvalite obchvatu Bratislavy

Reagovalo tak na vyjadrenia predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá obchvat Bratislavy podporila sumou 427 miliónov eur.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop