SME
Štvrtok, 16. september, 2021 | Meniny má ĽudmilaKrížovkyKrížovky

Podvodníci okrádajú poisťovne. Vďaka mŕtvym dušiam

Hoci klient neexistuje, provízia za životnú poistku sa zaňho dá i tak získať.

(Zdroj: TREND/Maňo Štrauch)

Týždenník TREND opisuje, ako sa v čase boomu životného poistenia začali množiť podvody na úkor poisťovní.

BRATISLAVA. Občas stačí na odhalenie podvodu obyčajná zhoda náhod. V prípade jednej zo stredne veľkých slovenských poisťovní to bolo priveľa nedoručených zásielok, vrátených od nových klientov. „Prišli za mnou, či neviem zistiť, čo sa stalo s človekom, od ktorého sa vrátila už tretia zásielka,“ hovorí človek, ktorý sa v poisťovni zaoberá odhaľovaním podvodov. Predtým dve desaťročia pracoval ako policajný vyšetrovateľ a dobré kontakty s políciou využíva pri práci doteraz.

Pôvodnou teóriou bolo, že sa klient jednoducho presťahoval a treba ho len nájsť. No overenie osobných údajov ukázalo iný problém: daný človek vôbec nejestvoval – rodné číslo, meno i bydlisko boli síce správne, ale každý z týchto údajov patril niekomu inému.

„Mal som nejaký čas, tak som sa pustil do preverovania úplne všetkých vrátených zásielok, bolo ich totiž viac než zvyčajne. Drvivá väčšina smerovala k nejestvujúcim klientom,“ dodáva. Nasledovalo hľadanie, kto vystavil fiktívne poistné zmluvy, pričom dôkazy poukazovali na pár malých sprostredkovateľských firiem – jedna z nich už medzitým bola v likvidácii. Po dôvodoch nebolo treba dlho pátrať.

V životnom poistení je momentálne výška provízie za uzavretie zmluvy 1,5-násobok ročného poistného. Za uzavretie poistky s poistným sto eur mesačne dostane sprostredkovateľ 1 800 eur. Pri väčšine poisťovní celú sumu po zaplatení prvého poistného. Ešte pred zhruba rokom sa provízie zvykli vyplácať postupne, aby sprostredkovatelia nepresviedčali narýchlo klientov, ktorí by si to potom rozmysleli.

Konkurenčný tlak po príchode nových životných poisťovní zvýšil provízie i spôsob ich vyplácania. To koncom vlaňajška prilákalo podvodníkov. O časť z nich sa už na podnet viacerých poisťovní zaujíma polícia. Za zhruba tri mesiace totiž len od jednej poisťovne za neexistujúcich klientov vylákali provízie vo výške 60-tisíc eur, vyplateniu ďalších 12-tisíc sa podarilo zabrániť.

Po upozornení ostatných väčších životných poisťovní, ktoré sa na túto tému nechcú zhovárať, stúpla suma reálnych i potenciálnych podvodov na zhruba tri milióny eur. TREND získal i zoznam vymyslených klientov a obišiel niekoľko bratislavských adries. Klienti či dokonca rodiny zo zoznamu nemali v mieste bydliska menovky, poštové schránky ani zvonček. Susedia o nich v živote nepočuli. Napriek tomu mali títo fiktívni ľudia uzavretú životnú poistku.

Vymyslený klient i podriadený

Hlavné druhy podvodov

Manipulácia s osobnými údajmi

 • Používanie vymyslených údajov na životných poistkách
 • Používanie uniknutých databáz osobných údajov
 • Poskladanie platných údajov - rodné čísla platia, ale patria iným ľuďom než tým v poistnej zmluve
 • Získavanie osobných údajov pod prísľubom úveru či iných služieb

Manipulácia so zmluvami

 • Uvádzanie nesprávnych informácií o klientovi na získanie plnenia
 • Antedatovanie zmlúv, aby bolo možné získať plnenia za už vzniknutú udalosť
 • Presviedčanie chorých ľudí na zamlčiavanie zdravotného stavu, aby získali plnenie

Nie vždy sa falošné zmluvy vystavujú na „vyskladaného“ klienta. Dôležité je predovšetkým rodné číslo v správnom formáte. Poisťovne nemajú prístup k registru obyvateľstva, aby si overili zvyšné údaje. Môžu im pomôcť registre vlastných klientov – i bývalých, no tie, samozrejme, neobsahujú všetky údaje a nemusia byť ani aktuálne. Nejestvujúce či neplatné rodné číslo sa dá zistiť ľahšie než skladačka rôznych platných údajov. V tom prípade upúta pozornosť až hromadenie pošty s pečiatkou „adresát nezastihnutý“.

Vypátrať, kde sa stala chyba, nie je najľahšie – podvodné poistky sa uzatvárajú na platenie poštovou poukážkou, ktorá odosielateľovi zaručuje anonymitu. Voči sprostredkovateľovi existuje podozrenie, no ťažko sa preukazuje. Navyše riešia prefíkanejšie podvodné firmy ochranu ešte cez vymysleného závislého sprostredkovateľa, ktorý zmluvu uzavrie. Firma potom môže vinu i vyšetrovanie hodiť na neznámeho páchateľa.

Hoci stále existujú ďalšie stopy – sfalšované podpisy na zmluve či rukopis, ktoré sú overiteľné súdnym znalcom. „V prípade jednej sprostredkovateľskej firmy sme napríklad dokázali, že podpis klienta v skutočnosti patrí jej konateľovi,“ uvádza vyšetrovateľ.

Údaje na úver

Najnepríjemnejšou možnosťou je, ak sa na podvod využijú skutočné osobné dáta. Keď potom na jestvujúceho, no nič netušiaceho klienta uzavrú podvodníci zmluvu, skomplikujú mu život. V staršom prípade jednej malej bratislavskej sprostredkovateľskej firmy došla do poisťovne sťažnosť klienta na vymáhanie nezaplateného poistného. On sám žiadnu zmluvu neuzavrel. Nasledovalo overovanie podpisu, ktoré preukázalo, že naozaj zmluvu nepodpísal. Keďže pri spisovaní životnej poistky klient nahlasuje i svoj zdravotný stav, ošetrujúceho lekára či údaje o hmotnosti a výške, je možné aj podľa nich posudzovať, či bola poistka sfalšovaná.

V poslednom čase sa objavil nový fenomén – falošní zástupcovia úverových firiem ponúkajú za výhodných podmienok pôžičky. Klient ju nakoniec nedostane, no sprostredkovateľ získané údaje využije na fiktívnu zmluvu o životnom poistení a skasíruje províziu. Prípadne sprostredkovatelia podmieňujú získanie úveru uzavretím poistky a naopak.

Takto má fungovať jedna mladá piešťanská firma. „Má len rok a niečo a už tretie miesto podnikania, to je minimálne zaujímavé,“ hovorí vyšetrovateľ. Aj preto, že podľa Sociálnej poisťovne mala táto firma za celý čas existencie dvoch zamestnancov, aj to len od marca do mája 2008.

Pátranie a spolupráca

Zistenie neplatnosti zmluvy je len začiatok, dokázanie viny nie je ľahké. Sprostredkovateľské firmy po zinkasovaní dostatočného objemu provízií zanikajú, prípadne hádžu vinu na podriadených sprostredkovateľov, ktorí už medzičasom vo firme nerobia. Keďže ich základné imanie je väčšinou minimálne, nádej získať milióny po likvidácii firmy mizne.

Už overovaním sprostredkovateľských firiem sa často dochádza na zvláštnosti – napríklad vôbec nemajú v Sociálnej poisťovni nahlásených zamestnancov, hoci v komerčnej poisťovni ich vykazujú ako svojich zástupcov. Prípadne ich počty nesedia. Poisťovne potom popri vlastných silách využívajú i externé detektívne agentúry na sledovanie konania podozrivých firiem a jednotlivcov. Vedia tak vydokladovať, či sa stretli s nejakými klientmi, kto to bol a či uzavreli zmluvu.

Niekedy spracujú poisťovne podrobný spis s dôkazovým materiálom, ktorý len odovzdajú polícii, aby prípad dotiahla do konca. Nielen poisťovne majú záujem na odhaľovaní podvodov, aj sami sprostredkovatelia chcú mať medzi sebou čisto.

Podľa Dariny Huttovej z Asociácie finančných sprostredkovateľov sa členovia navzájom upozorňujú hlavne na osoby, s ktorými mali v minulosti zlé skúsenosti – napríklad dodávali falošné zmluvy, pozmeňovali údaje či zatajovali dôležité skutočnosti, aby umožnili získať finančné plnenie. Na niektorých sa dokonca vzťahujú sťažnosti dohľadu aj trestné oznámenia.

Známe firmy

Šéf sprostredkovateľskej spoločnosti MFC Ondrej Faith pôsobí v predaji poistenia už vyše desaťročia a robí si vlastný zoznam pochybných indivíduí. Podľa neho títo ľudia so svojím „poistným kmeňom“ obchádzajú jednotlivé poisťovne a sprostredkovateľov, pričom často spočiatku ohúria schopnosťou uzavrieť veľmi rýchlo veľké množstvo poistiek.

Kým prídu nevyhnutné rušenia zmlúv či nedoručené zásielky, mimoriadne úspešný sprostredkovateľ sa zrazu prestane ozývať. Na trhu sa podľa O. Faitha pohybuje hneď niekoľko „všetkým dobre známych firiem“. Pri zisťovaní individuálnych podvodníkov sprostredkovateľské firmy rady spolupracujú – potrebujú si očistiť meno pred klientom i poisťovňou.

V jednom prípade spred roka si napríklad agentka bratislavskej firmy ponechala poistné, ktoré zinkasovala od klientky. Po sťažnosti a dokonca trestnom oznámení pre spreneveru a manipuláciu s poistnou zmluvou – agentka sa snažila zahladiť stopy – sa nakoniec všetko urovnalo. Poistné zaplatila sprostredkovateľská firma zo svojho.

Aj poistné podvody

Individuálni sprostredkovatelia sa niekedy priamo zúčastňujú aj poistných podvodov. Vlani napríklad v jednej prievidzskej sprostredkovateľskej firme – podľa overovania táto s.r.o. nemala nikdy žiadneho zamestnanca a nebola nahlásená v Sociálnej poisťovni – poistili istého pána Suchého. Ten čoskoro nato zomrel. Nastúpilo overovanie poistnej udalosti, ktoré vynieslo na svet zaujímavú skutočnosť – pán Suchý mal hneď päť rôznych životných poistiek, všetky uzavreté pár dní pred smrťou. Či ako sa neskôr prešetrovaním ukázalo, až po smrti. Všetky zmluvy sprostredkovateľ antedatoval.

Zamestnankyňa tej istej firmy, vystupujúca ako zástupkyňa riaditeľa, zasa získavala klientov poskytovaním skresľujúcich a zavádzajúcich informácií, pričom časť údajov o nich falšovala. Keďže firma už bola podozrivá i skôr, 160-tisíc korún v províziách agentka nezískala. Podľa informácií z telekomunikácií na firmu v súčasnosti neexistuje ani oficiálny telefonický kontakt.

Pre klientov, ktorí sa dajú presvedčiť nesprávnymi informáciami, môže byť výsledok obzvlášť smutný. Často ide o chorých ľudí či ľudí po úraze, ktorých nepoctiví sprostredkovatelia presvedčia, že od poisťovne dokážu získať plnenie.

Nepravdivé vyplnenie zdravotného dotazníka síce umožní uzavrieť poistku – a agentovi získať províziu –, no pri vyplácaní plnenia sa veľmi rýchlo príde na podvod. Na vyplatenie totiž treba podklady od lekára, ich porovnaním s dotazníkom sa rýchlo objavia rozdiely a zamlčané problémy. Klient tak príde o peniaze. Má možnosť ich vymôcť od sprostredkovateľa, no s tým mávajú problémy i samy poisťovne.

Riešenia už sú

Poisťovniam v aktuálnych prípadoch falošných zmlúv sprostredkovatelia poskytujú zoznamy zaniknutých poistiek, ktoré sa momentálne hromadne prešetrujú aj za asistencie súkromných detektívnych agentúr. Spolupráca je silná i medzi poisťovňami navzájom, hlavne cez oddelenie boja proti poistným podvodom v Slovenskej asociácii poisťovní. Tam sa napríklad dajú vysledovať podozrivé poistné udalosti, keďže ich register poisťovne navzájom zdieľajú.

So Sociálnou poisťovňou či políciou pri overovaní podozrení prebieha skôr neformálna spolupráca založená na osobných vzťahoch. No úpravu si budú vyžadovať i postupy poisťovní: tie by mali overovať tak poisteného, ako i poistníka, teda človeka, ktorý bude poistné hradiť. Prípadne umožniť len platenie z účtu a nie „anonymnou“ poštovou poukážkou, hoci v tomto prípade ide o reštrikciu pre klienta.

No a zaručenou cestou, ako odradiť podvodníkov od neoprávneného získavania provízií, je zmena spôsobu ich vyplácania. V podobe návratu k nedávnemu systému, keď ich sprostredkovávatelia získavali až po určitom období – keď bolo jasné, že klient skutočne poistné platí. No kým to neurobia všetky relevantné poisťovne súčasne, táto cesta nebude schodná. Riziko, že by prišli o časť biznisu v prospech rýchlejšie vyplácajúceho konkurenta, je veľké. Väčšie ako škody z týchto podvodných praktík.

Tento text publikoval týždenník Trend v svojom aktuálnom vydaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 2. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky
 4. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 5. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 6. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 4. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 7. ŠKODA prišla s unikátnou platformou
 8. Nová služba v dm – expresné vyzdvihnutie v ľubovoľnej predajni
 9. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 10. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 1. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 9 152
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 5 839
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 647
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 498
 5. Mayo Galuška praží extra kávu, oligarcha Hodorovský je Mr. Krach 3 178
 6. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 2 258
 7. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 836
 8. Prvá dáma festivalu 1 810
 9. Za koľko zradil Judáš Ježiša podľa dnešných peňazí? 1 782
 10. Časté zápaly ústnej dutiny či nádcha? Vyskúšajte nano striebro 1 454
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Spoločné fotenie pred Úradom vlády.

Keď si odmyslíme výstrelky Matoviča a Kollára, je tu vláda štandardnej stredopravej orientácie.


13. sep

V zelenej farbe budú už len štyri okresy.


2 h

Neprehliadnite tiež

Marián Viskupič zo SaS.

Podľa Viskupiča sa však naďalej vedú náročné rokovania.


SITA 19m
Ilustračná fotografia.

Najväčším príjemcom pomoci bude Írsko.


SITA 25m
Šéf spoločnosti InoBat Marián Boček.

Výsledky poukazujú na bezpečnosť a výkonnosť batérií od InoBat.


TASR 1 h
Zamestnanec automobilky Škoda Auto prichádza na bicykli na rannú smenu do závodu v českom meste Mladá Boleslav.

Dôvodom je nedostatok čipov.


TASR 2 h
Skryť Zatvoriť reklamu