Podvodníci okrádajú poisťovne. Vďaka mŕtvym dušiam

Hoci klient neexistuje, provízia za životnú poistku sa zaňho dá i tak získať.

(Zdroj: TREND/Maňo Štrauch)

Týždenník TREND opisuje, ako sa v čase boomu životného poistenia začali množiť podvody na úkor poisťovní.

BRATISLAVA. Občas stačí na odhalenie podvodu obyčajná zhoda náhod. V prípade jednej zo stredne veľkých slovenských poisťovní to bolo priveľa nedoručených zásielok, vrátených od nových klientov. „Prišli za mnou, či neviem zistiť, čo sa stalo s človekom, od ktorého sa vrátila už tretia zásielka,“ hovorí človek, ktorý sa v poisťovni zaoberá odhaľovaním podvodov. Predtým dve desaťročia pracoval ako policajný vyšetrovateľ a dobré kontakty s políciou využíva pri práci doteraz.

Pôvodnou teóriou bolo, že sa klient jednoducho presťahoval a treba ho len nájsť. No overenie osobných údajov ukázalo iný problém: daný človek vôbec nejestvoval – rodné číslo, meno i bydlisko boli síce správne, ale každý z týchto údajov patril niekomu inému.

„Mal som nejaký čas, tak som sa pustil do preverovania úplne všetkých vrátených zásielok, bolo ich totiž viac než zvyčajne. Drvivá väčšina smerovala k nejestvujúcim klientom,“ dodáva. Nasledovalo hľadanie, kto vystavil fiktívne poistné zmluvy, pričom dôkazy poukazovali na pár malých sprostredkovateľských firiem – jedna z nich už medzitým bola v likvidácii. Po dôvodoch nebolo treba dlho pátrať.

V životnom poistení je momentálne výška provízie za uzavretie zmluvy 1,5-násobok ročného poistného. Za uzavretie poistky s poistným sto eur mesačne dostane sprostredkovateľ 1 800 eur. Pri väčšine poisťovní celú sumu po zaplatení prvého poistného. Ešte pred zhruba rokom sa provízie zvykli vyplácať postupne, aby sprostredkovatelia nepresviedčali narýchlo klientov, ktorí by si to potom rozmysleli.

Konkurenčný tlak po príchode nových životných poisťovní zvýšil provízie i spôsob ich vyplácania. To koncom vlaňajška prilákalo podvodníkov. O časť z nich sa už na podnet viacerých poisťovní zaujíma polícia. Za zhruba tri mesiace totiž len od jednej poisťovne za neexistujúcich klientov vylákali provízie vo výške 60-tisíc eur, vyplateniu ďalších 12-tisíc sa podarilo zabrániť.

Po upozornení ostatných väčších životných poisťovní, ktoré sa na túto tému nechcú zhovárať, stúpla suma reálnych i potenciálnych podvodov na zhruba tri milióny eur. TREND získal i zoznam vymyslených klientov a obišiel niekoľko bratislavských adries. Klienti či dokonca rodiny zo zoznamu nemali v mieste bydliska menovky, poštové schránky ani zvonček. Susedia o nich v živote nepočuli. Napriek tomu mali títo fiktívni ľudia uzavretú životnú poistku.

Vymyslený klient i podriadený

Hlavné druhy podvodov

Manipulácia s osobnými údajmi

 • Používanie vymyslených údajov na životných poistkách
 • Používanie uniknutých databáz osobných údajov
 • Poskladanie platných údajov - rodné čísla platia, ale patria iným ľuďom než tým v poistnej zmluve
 • Získavanie osobných údajov pod prísľubom úveru či iných služieb

Manipulácia so zmluvami

 • Uvádzanie nesprávnych informácií o klientovi na získanie plnenia
 • Antedatovanie zmlúv, aby bolo možné získať plnenia za už vzniknutú udalosť
 • Presviedčanie chorých ľudí na zamlčiavanie zdravotného stavu, aby získali plnenie

Nie vždy sa falošné zmluvy vystavujú na „vyskladaného“ klienta. Dôležité je predovšetkým rodné číslo v správnom formáte. Poisťovne nemajú prístup k registru obyvateľstva, aby si overili zvyšné údaje. Môžu im pomôcť registre vlastných klientov – i bývalých, no tie, samozrejme, neobsahujú všetky údaje a nemusia byť ani aktuálne. Nejestvujúce či neplatné rodné číslo sa dá zistiť ľahšie než skladačka rôznych platných údajov. V tom prípade upúta pozornosť až hromadenie pošty s pečiatkou „adresát nezastihnutý“.

Vypátrať, kde sa stala chyba, nie je najľahšie – podvodné poistky sa uzatvárajú na platenie poštovou poukážkou, ktorá odosielateľovi zaručuje anonymitu. Voči sprostredkovateľovi existuje podozrenie, no ťažko sa preukazuje. Navyše riešia prefíkanejšie podvodné firmy ochranu ešte cez vymysleného závislého sprostredkovateľa, ktorý zmluvu uzavrie. Firma potom môže vinu i vyšetrovanie hodiť na neznámeho páchateľa.

Hoci stále existujú ďalšie stopy – sfalšované podpisy na zmluve či rukopis, ktoré sú overiteľné súdnym znalcom. „V prípade jednej sprostredkovateľskej firmy sme napríklad dokázali, že podpis klienta v skutočnosti patrí jej konateľovi,“ uvádza vyšetrovateľ.

Údaje na úver

Najnepríjemnejšou možnosťou je, ak sa na podvod využijú skutočné osobné dáta. Keď potom na jestvujúceho, no nič netušiaceho klienta uzavrú podvodníci zmluvu, skomplikujú mu život. V staršom prípade jednej malej bratislavskej sprostredkovateľskej firmy došla do poisťovne sťažnosť klienta na vymáhanie nezaplateného poistného. On sám žiadnu zmluvu neuzavrel. Nasledovalo overovanie podpisu, ktoré preukázalo, že naozaj zmluvu nepodpísal. Keďže pri spisovaní životnej poistky klient nahlasuje i svoj zdravotný stav, ošetrujúceho lekára či údaje o hmotnosti a výške, je možné aj podľa nich posudzovať, či bola poistka sfalšovaná.

V poslednom čase sa objavil nový fenomén – falošní zástupcovia úverových firiem ponúkajú za výhodných podmienok pôžičky. Klient ju nakoniec nedostane, no sprostredkovateľ získané údaje využije na fiktívnu zmluvu o životnom poistení a skasíruje províziu. Prípadne sprostredkovatelia podmieňujú získanie úveru uzavretím poistky a naopak.

Takto má fungovať jedna mladá piešťanská firma. „Má len rok a niečo a už tretie miesto podnikania, to je minimálne zaujímavé,“ hovorí vyšetrovateľ. Aj preto, že podľa Sociálnej poisťovne mala táto firma za celý čas existencie dvoch zamestnancov, aj to len od marca do mája 2008.

Pátranie a spolupráca

Zistenie neplatnosti zmluvy je len začiatok, dokázanie viny nie je ľahké. Sprostredkovateľské firmy po zinkasovaní dostatočného objemu provízií zanikajú, prípadne hádžu vinu na podriadených sprostredkovateľov, ktorí už medzičasom vo firme nerobia. Keďže ich základné imanie je väčšinou minimálne, nádej získať milióny po likvidácii firmy mizne.

Už overovaním sprostredkovateľských firiem sa často dochádza na zvláštnosti – napríklad vôbec nemajú v Sociálnej poisťovni nahlásených zamestnancov, hoci v komerčnej poisťovni ich vykazujú ako svojich zástupcov. Prípadne ich počty nesedia. Poisťovne potom popri vlastných silách využívajú i externé detektívne agentúry na sledovanie konania podozrivých firiem a jednotlivcov. Vedia tak vydokladovať, či sa stretli s nejakými klientmi, kto to bol a či uzavreli zmluvu.

Niekedy spracujú poisťovne podrobný spis s dôkazovým materiálom, ktorý len odovzdajú polícii, aby prípad dotiahla do konca. Nielen poisťovne majú záujem na odhaľovaní podvodov, aj sami sprostredkovatelia chcú mať medzi sebou čisto.

Podľa Dariny Huttovej z Asociácie finančných sprostredkovateľov sa členovia navzájom upozorňujú hlavne na osoby, s ktorými mali v minulosti zlé skúsenosti – napríklad dodávali falošné zmluvy, pozmeňovali údaje či zatajovali dôležité skutočnosti, aby umožnili získať finančné plnenie. Na niektorých sa dokonca vzťahujú sťažnosti dohľadu aj trestné oznámenia.

Známe firmy

Šéf sprostredkovateľskej spoločnosti MFC Ondrej Faith pôsobí v predaji poistenia už vyše desaťročia a robí si vlastný zoznam pochybných indivíduí. Podľa neho títo ľudia so svojím „poistným kmeňom“ obchádzajú jednotlivé poisťovne a sprostredkovateľov, pričom často spočiatku ohúria schopnosťou uzavrieť veľmi rýchlo veľké množstvo poistiek.

Kým prídu nevyhnutné rušenia zmlúv či nedoručené zásielky, mimoriadne úspešný sprostredkovateľ sa zrazu prestane ozývať. Na trhu sa podľa O. Faitha pohybuje hneď niekoľko „všetkým dobre známych firiem“. Pri zisťovaní individuálnych podvodníkov sprostredkovateľské firmy rady spolupracujú – potrebujú si očistiť meno pred klientom i poisťovňou.

V jednom prípade spred roka si napríklad agentka bratislavskej firmy ponechala poistné, ktoré zinkasovala od klientky. Po sťažnosti a dokonca trestnom oznámení pre spreneveru a manipuláciu s poistnou zmluvou – agentka sa snažila zahladiť stopy – sa nakoniec všetko urovnalo. Poistné zaplatila sprostredkovateľská firma zo svojho.

Aj poistné podvody

Individuálni sprostredkovatelia sa niekedy priamo zúčastňujú aj poistných podvodov. Vlani napríklad v jednej prievidzskej sprostredkovateľskej firme – podľa overovania táto s.r.o. nemala nikdy žiadneho zamestnanca a nebola nahlásená v Sociálnej poisťovni – poistili istého pána Suchého. Ten čoskoro nato zomrel. Nastúpilo overovanie poistnej udalosti, ktoré vynieslo na svet zaujímavú skutočnosť – pán Suchý mal hneď päť rôznych životných poistiek, všetky uzavreté pár dní pred smrťou. Či ako sa neskôr prešetrovaním ukázalo, až po smrti. Všetky zmluvy sprostredkovateľ antedatoval.

Zamestnankyňa tej istej firmy, vystupujúca ako zástupkyňa riaditeľa, zasa získavala klientov poskytovaním skresľujúcich a zavádzajúcich informácií, pričom časť údajov o nich falšovala. Keďže firma už bola podozrivá i skôr, 160-tisíc korún v províziách agentka nezískala. Podľa informácií z telekomunikácií na firmu v súčasnosti neexistuje ani oficiálny telefonický kontakt.

Pre klientov, ktorí sa dajú presvedčiť nesprávnymi informáciami, môže byť výsledok obzvlášť smutný. Často ide o chorých ľudí či ľudí po úraze, ktorých nepoctiví sprostredkovatelia presvedčia, že od poisťovne dokážu získať plnenie.

Nepravdivé vyplnenie zdravotného dotazníka síce umožní uzavrieť poistku – a agentovi získať províziu –, no pri vyplácaní plnenia sa veľmi rýchlo príde na podvod. Na vyplatenie totiž treba podklady od lekára, ich porovnaním s dotazníkom sa rýchlo objavia rozdiely a zamlčané problémy. Klient tak príde o peniaze. Má možnosť ich vymôcť od sprostredkovateľa, no s tým mávajú problémy i samy poisťovne.

Riešenia už sú

Poisťovniam v aktuálnych prípadoch falošných zmlúv sprostredkovatelia poskytujú zoznamy zaniknutých poistiek, ktoré sa momentálne hromadne prešetrujú aj za asistencie súkromných detektívnych agentúr. Spolupráca je silná i medzi poisťovňami navzájom, hlavne cez oddelenie boja proti poistným podvodom v Slovenskej asociácii poisťovní. Tam sa napríklad dajú vysledovať podozrivé poistné udalosti, keďže ich register poisťovne navzájom zdieľajú.

So Sociálnou poisťovňou či políciou pri overovaní podozrení prebieha skôr neformálna spolupráca založená na osobných vzťahoch. No úpravu si budú vyžadovať i postupy poisťovní: tie by mali overovať tak poisteného, ako i poistníka, teda človeka, ktorý bude poistné hradiť. Prípadne umožniť len platenie z účtu a nie „anonymnou“ poštovou poukážkou, hoci v tomto prípade ide o reštrikciu pre klienta.

No a zaručenou cestou, ako odradiť podvodníkov od neoprávneného získavania provízií, je zmena spôsobu ich vyplácania. V podobe návratu k nedávnemu systému, keď ich sprostredkovávatelia získavali až po určitom období – keď bolo jasné, že klient skutočne poistné platí. No kým to neurobia všetky relevantné poisťovne súčasne, táto cesta nebude schodná. Riziko, že by prišli o časť biznisu v prospech rýchlejšie vyplácajúceho konkurenta, je veľké. Väčšie ako škody z týchto podvodných praktík.

Tento text publikoval týždenník Trend v svojom aktuálnom vydaní.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 2. Malé knedličky, veľké dojmy
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 055
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 864
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 897
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 402
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 116
 6. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 4 526
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 499
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 660
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 982
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 759

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop