PRÍLOHA DÔCHODCOVIA

Informovaní ľudia sú vo výhode

Seniorská domácnosť môže na zľavách ušetriť aj desiatky eur mesačne.

BRATISLAVA. Zľavy na dopravu sú z hľadiska stavu v peňaženke zrejme najpríjemnejšou záležitosťou, ktorá prichádza spolu s vekom. A to bez rozdielu, či ide o mestského, alebo vidieckeho dôchodcu. Istým prínosom môže byť zľava na plyn, tam kde sa ním kúri alebo aspoň zohrieva voda. Mestskí penzisti využijú zľavy do múzeí, divadla a knižnice. Všetkých poteší úľava na poplatku za televízor a rádio, dennú tlač i niektoré časopisy či zľava na miestnych daniach.

Do akej miery dôchodca zľavy využije, závisí nielen od toho, či má možnosť ich čerpať (napríklad či cestuje, chodí do kúpeľov a podobne), ale aj to, o ktorých sa dozvie. Celoplošne platia máloktoré.

Lacnejšie vlakom

Jednotná na celom území Slovenska je zľava na cestovanie vlakom. Majú ju ľudia nad 70 rokov a vo vlaku platia podľa osobitného cenníka odstupňovaného po 50 kilometroch. V priemere tak cestujú so zľavou 87 percent oproti obyčajnému cestovnému. Pri kúpe lístka sa predkladá preukaz totožnosti.

Úľavy na daniach

 • Sadzbu miestnych daní si podľa zákona určuje sama obec alebo mesto.
 • Koľko sa platí, kto má akú zľavu, dokonca aj to, čo treba na uplatnenie zľavy predložiť, občan nájde vo všeobecne záväznom nariadení.
 • Samospráva seniorom zvyčajne dáva úľavu na dani z nehnuteľností, na poplatku za komunálny odpad a na dani za psa.
 • Nariadenia mávajú obce alebo mestá na svojich webovských stránkach. Bývajú aj na úradnej tabuli alebo o nich obyvateľom povedia na obecnom či mestskom úrade.

Na železnici platia menej aj ľudia po šesťdesiatke. Podmienkou je kúpiť si za 6,61 eura preukaz Senior Railplus. Naň si potom možno uplatniť zľavu vo vnútroštátnej preprave 40 percent, prípadne majitelia karty môžu cestovať lacnejšie o dvadsať percent, napríklad v Českej republike.

Pozor na tarify

Plošne platí aj neveľká zľava na plyn, ktorú poskytuje niektorým seniorom Slovenský plynárenský priemysel.
Odberatelia po dovŕšení 65 rokov, ktorí majú dohodnutú s plynárňami tarifu D2 (pre ročnú spotrebu približne od 200 do 1700 kubíkov a tarifu D3 (od 1700 do 6500 kubíkov) môžu získať ročne zľavu zhruba 20 eur.

Cenové zvýhodnenie Plus Senior im zohľadnia pri vyúčtovaní cez nižšiu fixnú sadzbu, nie v mesačných preddavkoch. Zvýhodnenie využíva 166-tisíc seniorských domácností.

O zvýhodnenie je nutné písomne požiadať, žiadosť je v elektronickej podobe na internetovej stránke www.spp.sk, ako aj v každom zákazníckom centre spoločnosti. Podmienkou je okrem veku a jednej z taríf, aby žiadateľ mal v mieste odberu trvalý pobyt. K žiadosti treba priložiť aj stav spotreby plynu, ktorý si žiadateľ sám odčíta na príslušnom meradle. „Najčastejšou chybou je podanie žiadosti o priznanie zvýhodnenia Plus Senior bez predloženia stavu odpočtu určeného meradla," upozorňuje hovorca plynárenského podniku Ondrej Šebesta.

Oznámenie zoberie aj pošta

Rovnaká pre všetkých penzistov je aj zákonná päťdesiatpercentná zľava na úhradu televízie a rozhlasu. Uplatniť si ju môže penzista, ktorý nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. Keď odíde do dôchodku a chce platiť 2,32 eura, musí to písomne oznámiť spoločnosti RTVS, ktorá poplatky vyberá, alebo oznámenie vyplní na pobočke Slovenskej pošty. Súčasťou oznámenia musí byť okrem mena a adresy uvedená aj skutočnosť, ktorá preukazuje nárok na zníženie úhrady - teda odchod do starobného dôchodku.

Aj pár eur navyše zaváži

Znížené dane alebo odpustené poplatky v banke neprinesú závratné úspory. No aj to sú peniaze.

BRATISLAVA. Desať až pätnásť eur môžu seniori, ktorí žijú na vidieku a vlastnia okrem domu aj pozemky, ušetriť na dani z nehnuteľnosti.

Odvádza sa raz do roka. No ako hovoria penzisti, napríklad na myjavských kopaniciach, aj to sú peniaze, ktoré netreba vydať.

V meste môže byť úspora na tejto dani nižšia, závisí to od veľkosti bytu a lokality či regiónu, kde sa nachádza.

Samosprávy zväčša znižujú sadzbu dane z nehnuteľnosti pre seniorov na päťdesiat percent. Podmienkou býva dovŕšenie dôchodkového veku (62 rokov), ale aj vyšší vek, často sedemdesiat rokov.

Vek v sadzbe dane niekde zohľadnia automaticky, inde treba požiadať o zľavu či podať špeciálne daňové priznanie. Na úrade potom môžu požadovať ďalšie doklady súvisiace s nehnuteľnosťou.

Podrobnosti samosprávy upravujú vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach. K tým okrem dani z nehnuteľnosti patrí napríklad aj daň za psa či poplatok za komunálny odpad.

Okrem daní môžu seniori ušetriť aj v banke, pokiaľ si dôchodok nechávajú posielať na účet. Väčšina bánk ponúka pre dôchodcov zľavy na poplatkoch za vedenie účtu. Nárok na zľavu má klient, ktorý poberá starobný, predčasný, výsluhový, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok.

Ak má klient účet v banke, ktorá dôchodcom zľavy neposkytuje, mal by sa informovať vo svojej banke o vernostných zľavách. Tie môžu byť zaujímavejšie ako zľavy pre dôchodcov u konkurencie.

(ht, vj)
Penzisti v divadle obľubujú hlavne klasiku

Galérie, divadelné predstavenia či múzeá seniori nenavštevujú len preto, že v nich majú zľavu. Mnohí si na takéto aktivity našli čas až na penzii.

BRATISLAVA. Prevažná časť členov Klubu priateľov Slovenskej národnej galérie sú seniori. Hoci na všetkých jej pôsobiskách platia najviac 1,33 eura, uprednostňujú členstvo v klube.
Aj na to majú zľavu. Namiesto 20 eur ročne platia 15.

Pozvánky na mail

O podujatiach sa dozvedia cez pozvánky alebo oznam. „Dnes už aj e-mailom," hovorí Ivana Kudriová zo Slovenskej národnej galérie.

Seniorskí „klubisti" tvoria zhruba trinásť percent z celkovej návštevnosti galérií. Penzisti, ktorí prišli „z ulice", iba štyri percentá. Najviac ich zaujímajú sprievodné filmové podujatia k výstavám, prednášky, besedy, ale i samotné výstavy.

Polovičné vstupné seniori bežne platia aj v múzeách. I tu sú vďačnými návštevníkmi.

„Chodia na všetky aktuálne výstavy," hovorí Renata Holienčinová zo Slovenského národného múzea, ktoré má aktivity na viacerých miestach Slovenska. Mimo výstav dôchodcovia navštevujú aj prírodovedné expozície, najčastejšie s vnúčatami.

Obľúbené generálky

Poberatelia dôchodku taktiež majú zľavy v divadlách i v opere. V Slovenskom národnom divadle platia polovicu vstupného, no len na vybrané tituly a miesta v hľadisku. Pri platení sa musia preukázať dokladom, z ktorého je zrejmé, že poberajú penziu.

Podobne je to v Štátnom divadle Košice, zľavu od tridsať do päťdesiat percent penzisti majú v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Zľavy v divadle najmä v menších mestách však nemusia byť pravidlom.

Seniori v divadle však nevyužívajú iba pre nich upravenú cenu. „Obľubujú predstavenia v dopoludňajších hodinách a verejné generálky. Okrem toho, že sú cenovo dostupnejšie, nemusia potom cestovať po Bratislave v neskorých večerných hodinách," vysvetľuje hovorkyňa Slovenského národného divadla Zuzana Golianová.

Z predstavení dávajú staršie ročníky osobitne prednosť tradičnejším inscenáciám, klasike a komédiám.

Halka Tytykalová
Kde môže dôchodca ušetriť na zľavách

Doprava

Železnica: Seniori od 60 do 70 rokov si môžu v ktorejkoľvek osobnej pokladnici kúpiť preukaz Senior Railplus a cestovať so zľavou 40 percent.

Pre seniorov nad 70 rokov platí osobitný cenník, ktorý je odstupňovaný po 50 km. Cestujú tak so zľavou priemerne 87 percent oproti obyčajnému cestovnému.

Cestujúci pri platení predkladajú preukaz totožnosti.

Medzimestská a prímestská autobusová doprava: Cestujúci nad 70 rokov môžu platiť iba časť z bežného cestovného v diaľkových spojoch. V autobuse sa preukazujú občianskym preukazom. Výška zľavy nie je jednotná, závisí od dopravcu. Pohybuje sa v rozmedzí od 30 do 50 percent z ceny cestovného.

Aj v prímestskej doprave (linky do 100 kilometrov) môže mať každý dopravca iné zľavy. Väčšina autobusových dopravcov, bývalé SAD, však poskytuje na prímestských linkách zľavu pre seniorov nad 70 rokov a zvyčajne platia takzvané osobitné cestovné 0,20 eur za každých aj začatých 25 kilometrov.

Mestská hromadná doprava: Cestujúci nad 70 rokov v MHD vôbec neplatia, alebo platia niekoľko centov za takzvané evidenčné cestovné. Niekde môže byť podmienkou mať čipovú kartu.

Penzisti mladší ako 70 rokov (prípadne aj poberatelia výsluhových dôchodkov nad 55 rokov) spravidla využívajú zľavnené cestovné lístky za polovičnú cenu. Výhodnejšie ceny bývajú vtedy, ak majú čipovú kartu. Zľavy a možnosti sa v rôznych mestách môžu odlišovať.

Bývanie

Plyn: Pri vybraných tarifách pri odbere zemného plynu majú ľudia nad 65 rokov nižšiu fixnú mesačnú sadzbu. V praxi to znamená úsporu zhruba 20 eur za rok.

Podmienkou je okrem dohodnutej tarify aj mať trvalý pobyt v mieste odberu a o o zvýhodnenie musí senior sám požiadať.

Odvoz odpadu: Niektoré obce alebo mestá znižujú ľuďom vo vyššom veku poplatok za komunálny odpad, a to aj o polovicu. Podmienky a výška zľavy sa líšia, niekde je to len na základe žiadosti a od dovŕšenia dôchodkového veku (62 rokov), inde poplatok znižujú automaticky ľuďom nad 70 rokov.

Zníženie môže závisieť aj od toho, či senior žije sám alebo s niekým v spoločnej domácnosti.

Dane

Daň z nehnuteľnosti: Samosprávy zväčša znižujú sadzbu dane pre vlastníkov nehnuteľností - seniorov až na polovicu oproti bežným daňovníkom. Podmienkou môže byť dovŕšenie dôchodkového veku, ale aj vyšší vek, napríklad 70 rokov.

Zľavu niekedy zohľadnia automaticky, v niektorých mestách či obciach o ňu treba požiadať, či podať daňové priznanie na špeciálnom tlačive. Na úrade môžu požadovať doklad s rodným číslom a čestné prehlásenie napríklad o tom, že nehnuteľnosť slúži na trvalé bývanie seniora, prípadne, že pozemok slúži výhradne na jeho potrebu.

Daň za psa: Až na polovicu znižujú niektoré obce a mestá sadzbu dane za psa ľuďom v dôchodkovom veku. Nebýva to však pravidlom.

Zdravie

Kúpele: Vybrané kúpele poskytujú zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov - samoplatcov. Zvyčajne ide o seniorov vo veku na 60 rokov.

Nižšia cena neznamená len zľavu niekoľko percent z celkovej ceny, ale aj to, že produkty mávajú oproti tým bežným napríklad nižší počet procedúr prípadne sa býva v skromnejších podmienkach.

Kúpele ich zvyknú ponúkať mimo sezóny, keď nemajú naplnené kapacity.

Telefóny

Pevná linka: Ak je poberateľ niektorého z dôchodkov napríklad držiteľom osvedčenia Ministerstva národnej obrany za činnosť počas svetovej vojny alebo ide o vdovu po účastníkovi odboja môžu využiť Zvýhodnený volací program za 1,43 eur mesačne.

Mobilný telefón: Mobilní operátori nemajú špeciálnu ponuku. No vedia odporučiť vhodný paušál alebo produkt, kde senior platí napríklad len za to, čo skutočne prevolá, nemusí sa viazať zmluvami a kupovať telefón ak napríklad starší model dostal od detí.

Voľný čas

Múzeá, divadlá, galérie, hrady a zámky: Seniori platia zľavnené vstupné, bežne na polovicu bežnej ceny, no môže byť aj menej. Zľava na divadelné predstavenia môže byť viazaná na niektoré tituly a miesta v hľadisku.

Knižnice: Vystavenie a predĺženie čitateľského preukazu pre seniorov robia niektoré knižnice za znížený, niekedy aj polovičný poplatok. Niekde však seniori platia rovnako, alebo takmer rovnako ako iní dospelí návštevníci.

Dovolenky: Viaceré, no nie všetky cestovné kancelárie ponúkajú seniorom vo veku nad 60, prípadne 65 rokov zľavy z cien zájazdov. Ušetriť vďaka nim možno tri až 20 percent z ceny pobytu. Zľavy sa zväčša vzťahujú na zájazdy pred začatím hlavnej sezóny a po jej skončení (na máj, jún, september či október), počas celého roka ich priznáva len niekoľko cestoviek. Niekde poskytujú zľavu len v prípade, že senior cestuje na dovolenku s ďalšou osobou.

Pobyty na Slovensku, na ktoré prispieva štát, ponúka seniorom cestovná kancelária Sorea.

Banky

Účty: V bankách poberatelia dôchodku môžu mať nižšie poplatky alebo mierne vyšší úrok na vkladoch. Niektoré banky dávajú možnosť založiť ďalší účet s nižšími poplatkami pre vnukov.

Nižšie poplatky sa zvyčajne týkajú služieb, ako sú došlé platby, zadávanie príkazov, zmena a rušenie trvalých príkazov a inkás, vydanie platobnej karty, vklad, výber peňazí či internetbanking.

Informácie

Noviny a časopisy: Dôchodcovia mávajú zľavy od niekoľkých až po 50 percent pri regionálnej tlači.

Rozhlas a televízia: Poberateľ dôchodku, ak nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti platí polovičný poplatok za televíziu a rozhlas 2,32 euro mesačne. O zníženie úhrady treba požiadať napríklad pošte.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 166
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 9 506
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 674
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 255
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 051
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 949
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 902
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 796
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 611
 10. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti cez smartfón? 1 569

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko. Le Penová program stavia na kritike.

SVET

Minúta po minúte: Francúzi dovolili, podľa odhadov postupujú Macron a Le Penová

Le Penová označila postup za historický výsledok.

KOMENTÁRE

Voľby vo Francúzsku. Čo vlastne prospeje ľuďom?

Napäté voľby zakrývali podstatnejšiu tému.

SVET

Macron k politike pristupuje ako k startupu (profil)

Emmanuel Macron bol bankárom aj ministrom hospodárstva.

Neprehliadnite tiež

Medzinárodný menový fond vyzdvihol ekonomické výsledky Slovenska

Išlo predovšetkým o výsledky hospodárenia.

Érsek potápa súťaž na vlaky do Bystrice, obnovuje rýchliky do Košíc cez Zvolen

Ministerstvo dopravy zrušilo vo februári súťaž na vlaky medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Mali priniesť lepšie služby a nižšie ceny

Richter: Máme záujem pracovať so znevýhodnenými skupinami

Minister zdôraznil, že je potrebné sa zamerať na absolventov evidovaných na úradoch práce.

Mihál: Školil som ženy z úradu práce, nik im nevysvetlil nový zákon

Minister práce Ján Richter chce do konca roka nezamestnanosť znížiť na 7-percent.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop