Krach realitky vás nemusí ohroziť

Peniaze za rezerváciu a kúpu nehnuteľnosti by mali byť na špeciálnom účte alebo v úschove.

Kraj sa zbavuje nepotrebného majetku.(Zdroj: Ilustračné – Profimedia)

V čase krízy je bezpečnejšie kupovať nehnuteľnosť za pomoci silnej realitnej kancelárie. Opatrnosť navyše velí neplatiť vopred viac ako treba.

BRATISLAVA. Hospodárska kríza doľahla aj na realitné kancelárie. Nehnuteľnosti sa predávajú ťažšie a menej ako pred rokom. Odrazom menšieho záujmu o sprostredkovanie predaja a kúpy domov či bytov môže byť zánik niektorých realitných kancelárií.

Ak sa aj v čase krízy rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť a využijete pritom služby realitnej kancelárie, môžete sa vyhnúť problémom. Musíte si však postrážiť, koľko peňazí realitke zveríte a akým spôsobom budú do nadobudnutia bytu či domu do vášho vlastníctva uložené.

Niekoľko percent z ceny

AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO?

 • Pri výbere realitnej kancelárie treba byť obozretný. Dajte na referencie, všímajte si aj serióznosť a silu realitky. Zaujímajte sa, či má poistenie zodpovednosti za škody.
 • V cene kupovanej nehnuteľnosti by mala byť primeraná výška rezervačného poplatku. Nemala by obvykle prekročiť štyri percentá z ceny nehnuteľnosti. Zvýšte pozornosť, ak si realitka pýta poplatok v desiatkach percent z ceny bytu či domu.
 • Trvajte na uzatvorení jasnej a vyváženej zmluvy o rezervácii.
 • Keď sa rozhodnete zveriť realitke vyššiu sumu, či už za rezerváciu bytu, alebo časť kúpnej ceny, uvažujte o úschove na špeciálnom účte v banke alebo u notára.
Zdroj: NARKS, Bond Reality, RE/MAX Elite

Prvou väčšou sumou, ktorú si realitka od vás môže vypýtať, je poplatok za rezerváciu nehnuteľnosti. „Vo väčšine prípadov to býva percentuálne vyjadrená suma stanovená predávajúcim alebo výška provízie realitnej kancelárie," vysvetľuje Andrej Churý, riaditeľ realitnej kancelárie RE/MAX Elite Bratislava. Podľa neho sa výška rezervačného poplatku nedá jednoznačne určiť, pretože závisí od ponúkanej nehnuteľnosti.

Generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Martin Lazík však považuje za obvyklé, ak si realitná kancelária účtuje od záujemcu o kúpu za rezerváciu nehnuteľnosti poplatok vo výške dvoch až štyroch percent z ceny domu či bytu. To už je zväčša suma, ktorá nie je pre kupca zanedbateľná. Ak by realitky totiž pýtali rezervačný poplatok vo výške 15 či 20 eur, mohol by ich kupujúci ľahko oželieť a zmluvu o rezervácii by nepovažoval za záväznú.

Rezervačný poplatok presahujúci desať percent z kúpnej ceny však už Lazík nepovažuje za štandardný. Ani pri drahších nehnuteľnostiach totiž nevidí dôvod na to, aby si realitná kancelária pýtala za rezerváciu domu viac ako 5000 eur.

Peniaze v bezpečí

Na rozdiel od neskôr uhradenej podstatne vyššej sumy za kúpu nehnuteľnosti, ktorá spravidla býva uložená na vinkulovanom účte v banke alebo v úschove u notára, rezervačný poplatok pomerne často ostáva realitnej kancelárii.

To, či by mal byť do ukončenia transakcie uložený na špeciálnom účte, nie na podnikateľskom účte realitnej kancelárie, závisí aj od toho, ako je v zmluve pomenovaná suma, ktorá má potvrdiť vážny záujem o kúpu. Či ako záloha za služby realitnej kancelárie, alebo ako časť kúpnej ceny nehnuteľnosti.

Ak poplatok ostáva realitke, nemusí to byť optimálny stav. Najmä ak má od rezervácie po prevzatie nehnuteľnosti uplynúť dlhší čas, počas ktorého sa nedá vylúčiť, že sa realitná kancelária môže dostať do finančných problémov. Keby aj realitná kancelária skrachovala a peniaze sú v notárskej úschove, podľa notára Petra Dancziho by to nemalo mať žiadny vplyv na úhradu rezervačného poplatku či kúpnej ceny. Samozrejme, za predpokladu, že sú účastníkmi úschovy kupujúci a predávajúci, hoci predaj sprostredkúva realitná kancelária.

Podobne by mali byť peniaze „chránené" aj pri ich uložení do depozitu v banke.

Poistka? Zatiaľ nie je

Niektoré realitné kancelárie majú poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce. Pre prípad krachu sa poisťovať nemusia.

BRATISLAVA. Pravdepodobnosť, že prídete o peniaze, ktoré zložíte za rezerváciu nehnuteľnosti realitnej kancelárii, môže byť v čase krízy o niečo vyššia ako pred jej vypuknutím. Podľa Daniely Danihel Rážovej, riaditeľky spoločnosti Bond Reality, v prípade krachu realitky skutočne existuje riziko, že dôjde k jej platobnej neschopnosti.

Ak by sa dnes realitná kancelária ocitla v problémoch, postupovalo by sa pri odškodňovaní klientov podľa Obchodného zákonníka. Andrej Churý z realitnej kancelárie RE/MAX Elite hovorí, že by klient musel predložiť svoju pohľadávku u správcu konkurznej podstaty.

Hoci majú viaceré realitky uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, nedá sa spoliehať na to, že sú poistené aj pre prípad vlastných finančných problémov. „V rámci Asociácie realitných maklérov rokujeme vyše dvoch rokov s poisťovňami o zavedení produktu, ktorý by takéto riziká riešil. Zatiaľ neúspešne,“ povedala Rážová.

Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, nevie o tom, že by vo svete boli realitné kancelárie pre prípad krachu poistené. Dodáva, že skrachovať môže každý jeden podnikateľ. „To by museli byť pre prípad krachu poistení všetci.“

Ak by sa chcelo riziko v realitnej brandži obmedziť, mala by byť povinnosť poistiť sa pre prípad nesolventnosti zakotvená v právnej norme. Tak, ako to funguje v prípade cestovných kancelárií.

Poistný produkt, ktorý by zaručil odškodnenie klientov realitiek, ktoré sa dostanú do finančných problémov, asi nevznikne skôr, ako sa začnú množiť prípady ich krachov. Poisťovne by však podľa Jozefíny Žákovej, generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní, pri úvahách o zavedení takého produktu museli zvažovať počet realitiek, ktoré by oň mali záujem, a mieru rizikovosti ich podnikania. Realitkám, ktoré stoja o zabezpečenie väčšej ochrany klientov, odporúča založiť garančný fond.
Denisa Čimová
Úschova je záruka, ale stojí peniaze

Bezpečné uloženie peňazí na rezerváciu nehnuteľnosti u notára či v banke si budete musieť priplatiť.

BRATISLAVA. Ak sa obávate, že o rezervačný poplatok v prípade finančných problémov realitnej kancelárie prídete, môžete trvať na tom, že zložíte sumu za rezerváciu do úschovy u notára či na špeciálnom účte v banke. Tieto dve možnosti realitné kancelárie síce bežne využívajú pri uložení vyššej sumy, ktorou kupujúci uhradí nehnuteľnosť, o ktorú má záujem, menej často už pri úschove nižšej sumy za rezerváciu bytu či domu.

Zástupcovia realitných kancelárií však zdôrazňujú, že výslednú sumu kupujúcemu zvýšia poplatky za úschovu, či už u notára, alebo v banke.

Poplatky za úschovu u notára sa odvíjajú od uloženej sumy a ich výšku upravuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov. V banke sa suma za uloženie rezervačného poplatku odvíja od jeho výšky, dĺžky uschovania a poplatkov za bankové úkony.

Ak si realitná kancelária účtuje rezervačný poplatok od dvoch do štyroch percent z ceny nehnuteľnosti, ktorá stojí 66­tisíc až 99­tisíc eur, nemali by ste za ich úschovu u notára zaplatiť viac ako 50 eur.

Podľa Petra Dancziho, notára z Nových Zámkov, žiadny predpis neurčuje, kto má platiť poplatky notára. „Zo zákona síce vyplýva, že účastníci sú zodpovední spoločne a nerozdielne za zaplatenie poplatku, samozrejme, môžu sa dohodnúť na spôsobe a pomere úhrady notárskych poplatkov," vraví Danczi. Dodáva, že u nás sa tento inštitút využíva pri veľmi nízkom percente prevodov kúpnej ceny nehnuteľností, zatiaľ čo v Rakúsku idú takmer všetky platby cez notársku úschovu.

notar.jpg

Denisa Čimová
Rezervačný poplatok sa vráti. Ale nie vždy

Keď nehnuteľnosť kúpite, peniaze za rezerváciu by mali byť súčasť kúpnej ceny.

BRATISLAVA. Ak sa realitná kancelária nedostane do finančných problémov, nemali by ste prísť o peniaze, ktoré jej zveríte za rezerváciu nehnuteľnosti.

Ak totiž predajca bytu či domu kúpnu zmluvu nepodpíše, mali by ste rezervačný poplatok dostať späť. „Realitná kancelária vráti rezervačný poplatok v prípade, že na nehnuteľnosti vzniknú právne nedostatky a nedá sa zobchodovať alebo ak sa do určeného dátumu nepodpíše kúpna zmluva a zavinil to predávajúci," povedal Andrej Churý z realitnej kancelárie RE/MAX Elite Bratislava.

Ak ku kúpe nehnuteľnosti dôjde, rezervačný poplatok by mal byť súčasťou kúpnej ceny, štandardne by sa teda mal započítať do dohodnutej ceny, za ktorú sa nehnuteľnosť predáva. „ To však nemusí platiť, keď napríklad sprostredkovateľskú províziu hradí kupujúci," vraví Daniela Danihel Rážová z realitnej kancelárie Bond Reality.
Zmluvy o rezervácii bývajú zväčša naformulované tak, že rezervačný poplatok prepadne v prospech predávajúceho alebo realitky v prípade, že od kúpy domu či bytu napokon „odskočí" klient, ktorý si ho rezervoval.

Pri rezervácii vyhliadnutej nehnuteľnosti platí, že treba pozorne čítať podmienky zmluvy. Na internete sa dajú nájsť aj ponuky na predaj nehnuteľností, pri ktorých je uvedené, že rezervačný poplatok vo výške niekoľko tisíc eur je nevratný. Ak podpisom potvrdíte, že súhlasíte s tým, že poplatok nedostanete za žiadnych okolností, neskôr sa budete ťažko ich vrátenia domáhať, aj keď k predaju nie vašou vinou nedôjde.
Denisa Čimová
Zmluva musí byť jasná a vyvážená

BRATISLAVA. Zaplatenie rezervačného poplatku sa považuje za potvrdenie skutočného záujmu klienta kúpiť nehnuteľnosť z ponuky realitnej kancelárie. Základom prevzatia poplatku by mala byť jasná, vyvážená a písomne vyhotovená zmluva medzi realitnou kanceláriou a klientom. Tá by mala obsahovať všetky zásadné podmienky obchodu a tiež vzájomný záväzok zmluvných strán podmienky splniť. Zmluva o rezervácii by mala obsahovať výšku rezervačného poplatku, dohodnutú cenu kupovanej nehnuteľnosti. Musí z nej byť jasné, či je rezervačný poplatok súčasťou kúpnej ceny. Nemal by v nej chýbať termín podpisu kúpnej zmluvy či zmluvy o budúcej zmluve a tiež spôsob úhrady poplatku za rezerváciu a následne aj celej sumy za kúpu nehnuteľnosti.

Denisa Čimová

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 6. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku
 10. Viac času pre rodinu by uvítala viac ako tretina Slovákov
 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Cambridge Business School, škola novej doby
 9. Cykloturistický trip študentov SvF STU v Bratislave – Vol. 4
 10. História sťahovania
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 8 762
 2. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 8 100
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 7 992
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 734
 5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 7 092
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 146
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 5 134
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 508
 9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 759
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 1 958

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

EKONOMIKA

Lajčák hovorí o výbere Evky niečo iné, ako pred mesiacmi

Minister sa bránil prieskumom, teraz priznáva, že žiadny nebol.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.