SME
Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Pochybným katalógovým firmám platia aj naše ministerstvá

Príbehy podnikateľov, ktorí naleteli zahraničným katalógovým firmám na ponuku "bezplatného" reklamného priestoru, pribúdajú aj na Slovensku. Medzi poškodenými sú živnostníci i dve naše ministerstvá. Brániť sa je v takých prípadoch náročné, ale nie nemožné

Britský podnikateľ Robert Peppett (na obrázku) žaluje Českú republiku za to, že nedostatočne chráni podnikateľov pred praktikami katalógových firiem. Jeho firma, ktorá pôsobila v minulosti aj na Slovensku naletela vydavateľstvu Intercable Verlag. V ČecháBritský podnikateľ Robert Peppett (na obrázku) žaluje Českú republiku za to, že nedostatočne chráni podnikateľov pred praktikami katalógových firiem. Jeho firma, ktorá pôsobila v minulosti aj na Slovensku naletela vydavateľstvu Intercable Verlag. V Čechá (Zdroj: Kutnohorský deník / Martin Vaněk)

.

BRATISLAVA. Zahraničné katalógové firmy nevynechali ani Slovensko. Príkladom sú dve vydavateľstvá - španielska firma European City Guide (ECG) a švajčiarska spoločnosť Intercable Verlag.

Na službe Sťažnosti.sme.sk má European City Guide evidované tri sťažnosti. Ak máte vlastnú skúsenosť, pridajte svoju sťažnosť.

Megabiznis na hranici zákona

Praktiky týchto vydavateľstiev sú založené na klamlivej reklame. Tak to označil nález talianskeho Úradu pre ochranu konkurencie trhu. Katalógová firma prostredníctvom cudzojazyčného formulára alebo obchodného zástupcu ponúkne aktualizáciu údajov v registri firiem. Obeť samotnú aktualizáciu potvrdí svojím podpisom v domnienke, že sa jedná o bezplatnú databázu. Keď „zákazník" zabudne, že niečo podpísal, začnú mu chodiť faktúry. Dolná hranica platby je pritom 690 eur. Stránka oklamaných klientov stopECG.org odhaduje, že ECG za posledných šesť rokov rozposlala 32 miliónov svojich formulárov. Keby sa z nich vrátilo len 32-tisíc a z nich by len desatina zaplatila minimálnu sadzbu (690 €), je to zisk niečo cez dva milióny eur za rok.

Objednávka sa podpisuje najmenej na tri roky a ak signatár nedodrží formálny postup a neodstúpi v stanovenom čase od objednávky, tá sa mení na stálu ročnú objednávku.

Možno vám už napísali, alebo to majú v pláne

V adresári firiem dostupnom na stránke Intercable sa len pre Bratislavu nachádza 6185 záznamov. Pre celé Slovensko sú to tisíce. Pozornejší návštevník si všimne, že firmy sú rozdelené farebne. Na čierne, modré a červené. Programátor Juraj Grečnár, ktorý navrhuje aj webstránky hovorí: „Vydavateľstvo delenie podľa farieb na stránkach nevysvetľuje. Pri pohľade do kódu stránky je však zrejmé rozdelenie na úrovne jednotlivých prezentovaných spoločností. Kým čierne - bežné položky sú označené ako úroveň 1, červené, najvýraznejšie sa v kóde vyskytujú s úrovňou 3."

Pri bližšom skúmaní inzerátov je možné prísť k záveru, že čierna farba znamená iba evidovanú spoločnosť, v praxi sa to nemusí nijako prejaviť. Dokonca tam figuruje aj vydavateľ denníka SME, tak ako jeho divízia v Košiciach. Tieto firmy zrejme ešte neboli oslovené so žiadosťou o aktualizáciu údajov a teda ani nemusia vedieť, že sú v adresári. Modré inzeráty obsahujú viac kontaktných údajov, ktoré vo viacerých prípadoch boli funkčné. Červené majú dokonca graficky spracovanú vizitku.

Platia aj naše ministerstvá

Ak si dáme v katalógu vyhľadať slovo „ministerstvo", vo výsledku nájdeme až štyri slovenské ministerstvá označené červenou alebo modrou farbou. Na obchodný vzťah k Intercablu sme sa opýtali každého z nich.

"Do e-mailovej schránky ministerstva zdravotníctva prišla spomínaná ponuka, ktorú sme, ako všetky správy podobného charakteru hneď vymazali, to bol jediný kontakt s firmou Intercable Verlag, žiadna zmluva doručená nebola a nebola ani podpísaná," vyjadrila sa hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková. Ministerstvo sme požiadali o zverejnenie bankového výpisu s platbami do Švajčiarska za rok 2007 a 2008. Čižmáriková sa vyjadrila, že žiaden poskytnúť nevedia. "Žiadne platby do Švajčiarska z ministerstva nešli, nemáme zazmluvnenú žiadnu švajčiarsku firmu," povedala.

Dana Španková z ministerstva školstva potvrdila, že vedia o inzeráte uverejnenom na stránke. Podľa jej slov objednávku podpísal zástupca ministerstva a to ešte v roku 2004. "Ministerstvo školstva platí ročný poplatok spoločnosti Intercable Verlag AG a jeho výška je 1 055,28 eur," uzavrela Španková. Potvrdila, že ministerskí právnici sa snažia zmluvu vypovedať.

"V roku 2006 uzavrel túto, pre ministerstvo výstavby nevýhodnú zmluvu bývalý riaditeľ odboru podporných činností, menovaný do funkcie predchádzajúcim vedením ministerstva výstavby. Zmluva bola právne preskúmaná, pričom hľadáme riešenie ukončenia tohto právneho vzťahu," hovorí riaditeľ odboru systémovej podpory Oliver Petrus. Na otázku, či vydavateľstvu platia, ministerstvo neodpovedalo.

Ministerstvo dopravy bolo veľmi stručné, potvrdilo nám, že od Intercablu nedostali žiadnu požiadavku na úhradu akejkoľvek faktúry. "Nemáme vedomosti ani o tom, že by nás oslovili," reagovali na tlačovom oddelení.

Smutné príbehy

„Dostala som formulár, na prvý pohľad bezplatné zapísanie do databázy európskych firiem. Po mesiaci mi prišiel ďalší formulár, aby som skorigovala chyby, ktoré mohli vzniknúť v mojej adrese, bolo ho treba vyplniť a podpísať," začína rozprávanie na službe Sťažnosti.sme.sk Mária Hattásová - jedna z cca tisícpäťsto poškodených na Slovensku. „Nevšimla som si malé písmená, že ide o objednávku. Nasledovala výzva na úhradu, ktorú som ignorovala. Prišli prvé dve upomienky, napísala som im, žiadala o zrušenie objednávky. Vraj bolo už neskoro a prišiel mi list z ich právneho oddelenia," uzatvára.

Veľké spoločnosti zväčša nie sú odkázané na neznáme adresáre. Medzi oslovenými sú preto najmä malí podnikatelia a živnostníci. Pre nich je vidina bezplatného reklamného priestoru natoľko zaujímavá, že bez uváženia podpíšu na pohľad neškodne vyzerajúci formulár a to aj v prípade, že mu úplne nerozumejú.

Ponúkajú v angličtine, vymáhajú česky

Vedúca právneho oddelenia Intercable Verlag AG pre Slovensko a Česko Hana Hendrichová komunikuje plynulo v češtine. V tomto jazyku komunikuje aj s klientmi, ktorí vydavateľstvu neplatia.

Spoločnosti sme poslali niekoľko otázok. Napriek Hendrichovej telefonickému ubezpečeniu, že nám budú odpovedať česky, odpovede prišli v angličtine. „Angličtina bola prijatá po celom svete ako obchodný jazyk," obhajuje Intercable používanie tohto jazyka. E-mail s odpoveďami z vydavateľstva už prišiel nepodpísaný.

„Ak sa vyskytnú spory a/alebo v prípade, že faktúry nie sú vyplácané, naše právne oddelenie (hovoriace česky) zodpovedá za nájdenie mimosúdneho riešenia s našimi klientmi," píše vo vyjadrení Intercable.

Vydavateľstvo nám poslalo aj anglické znenie obchodných podmienok, o ktorých tvrdia, že sa nachádzajú na zadnej strane každého aktualizačného formulára. „Nemáme preklad týchto obchodných podmienok do týchto jazykov," reagovali, keď sme ich požiadali o predloženie slovenského alebo českého znenia.


Anglický originál a slovenský preklad obchodných podmienok Intercable Verlag AG nájdete na tejto stránke.

Nepodpisujte, ak ste úplne neporozumeli

Po zistení, že došlo k objednaniu tovaru alebo služby, o ktorú nemáte záujem, resp. ak došlo k objednaniu z dôvodu omylu, je potrebné bezodkladne informovať protistranu, že došlo k omylu na vašej strane a o tovar alebo službu nemáte záujem.

Takéto oznámenie odporúčam zaslať e-mailom alebo faxom, príp. sms-kou a zároveň aj písomne na adresu protistrany, expresnou zásielkou s návratkou.

V prípade ak vám bola poskytnutá služba bez vašej výzvy, o ktorú nemáte záujem a odosielateľ tvrdí, že ak zmluvu/objednávku nepotvrdíte v určenej lehote, ste povinný tovar zaplatiť, jedná sa o postup v rozpore občianskym zákonníkom, ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa. V takomto prípade odporúčam informovať písomne odosielateľa, že o službu nemáte záujem.

Je potrebné všetky písomnosti vaše ako aj protistrany archivovať aby ste v prípadnom súdnom spore netrpeli dôkaznou núdzou. Pohľadávky sa premlčujú vo všeobecnosti obchodných vzťahoch v 4-ročnej a v občianskych vzťahoch v 3-ročnej lehote. Z uvedeného vyplýva, že archivácia by mala trvať aspoň 4 roky.

Je vhodné osloviť Slovenskú obchodnú inšpekciu, na prešetrenie zákonnosti postupu odosielateľa.

Za služby a tovary, ktoré ste si neobjednali, resp. o ktoré nemáte záujem, ale boli vám vnútené, resp. ste pri ich objednaní boli uvedený do omylu, neplaťte a zároveň ich ale nevyužívajte a jednoznačne prejavte svoju vôľu protistrane, že o ne nemáte záujem, v zmysle bodu jedna.

Svojich zamestnancov poučte o tom, aké sú ich oprávnenia v súvislosti s ich pracovným zaradením, aby nedošlo k situácii, že za vás objednajú tovar alebo služby, o ktoré nemáte záujem.

V prípade žaloby protistrany alebo nátlaku na zaplatenie sa bráňte, najlepšie prostredníctvom advokáta

Mgr. Peter Serina
Inšpirácia z Čiech: Podnikateľ žiada pol milióna eur

Firma Brastan, britského podnikateľa Roberta Peppetta žaluje Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky o 500-tisíc eur. Na toľko si firma vyčíslila škodu spôsobenú rozsudkami českých súdov, ktoré údajne poškodili ich dobré obchodné meno. Dôvodom majú byť rozsudky v kauzách katalógových firiem. V piatok 17. apríla sa na súde v Kutnej Hore uskutočnilo prvé pojednávanie v tejto veci.

Peppet je presvedčený, že súdy nepostupovali správne, keď sa v minulosti neriadili švajčiarskou právnou úpravou o klamlivom jednaní, ani žiadnym iným podobným predpisom Európskej únie. „Som presvedčený, tak ako niekoľko významných európskych advokátov, že v spôsobe vedenia prechádzajúcich procesov je niekoľko nezrovnalostí," vysvetľuje podnikateľ pre SME.sk.

Lubor Štamberk z ministerstva spravodlivosti ČR na pojednávaní uviedol, že Brastan podal žalobu predčasne, preto navrhol súdne konanie zastaviť. Brastan mal podľa neho svoje námietky podať už v pôvodnom konaní. Náhradu škody mal uplatniť najprv priamo u ministerstva spravodlivosti a až potom, keby mu nevyhoveli, mal podať žalobu.

Hovorkyňa českého ministerstva spravodlivosti pred pojednávaním pre SME.sk uviedla, že „ministerstvo žalobný návrh neuznáva, nakoľko neobsahuje zodpovednostný titul." Znamená to, že žalobu nepovažujú za odôvodnenú.

Súdne pojednávanie bolo odročené na neurčito. Právnik obžaloby Jaroslav Čapek sudcovi sľúbil, že mu do desiatich dní zašle vyrozumenie o tom, či vezme žalobu späť a náhradu škody uplatní najprv na ministerstve, alebo bude v procese pokračovať.

Niekoľko poškodených prišlo zbierať skúsenosti aj na pojednávanie. Priznali sa, že proti praktikám katalógových firiem sú bezradní. Nakoniec sa všetci zhodli na tom, že na odporúčanie Lubora Štamberka z ministerstva spravodlivosti ČR sa pokúsia nárok škody uplatniť najprv na ministerstve spravodlivosti.

Žaloba firmy Brastan vznikla podľa informácií od Roberta Peppetta preto, že Česká republika nemá dostatočne implementované eurodirektívy o ochrane spotrebiteľa a klamlivej reklame. Peppettove tvrdenia sa opierajú aj o názor, že podnikatelia v niektorých prípadoch nie sú považovaní za spotrebiteľov a teda nie sú na nich aplikované ustanovenia o klamlivej reklame, alebo o neprijateľných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Tieto poznatky zakladajú reálny nárok na náhradu škody, ktorú je možné uplatniť na zodpovednom organé - v tomto konkrétnom prípade, ministerstve spravodlivosti ČR.

Európske smernice a nariadenia v oblasti ochrany spotrebiteľa a klamlivej reklamy máme implementované aj my. "Čo sa týka tejto smernice, tá bola prevzaná do právneho poriadku SR prostredníctvom novely Obchodného zákonníka," hovorí advokát Peter Serina.

"Podľa môjho názoru, postavenie podnikateľa ako spotrebiteľa nie je v právnom poriadku SR vylúčené, i keď nie je jednoznačne uvedené, že podnikateľ je spotrebiteľom. Na druhej strane nie je vylúčené aby spotrebiteľom bol," hovorí Serina na tému, či podnikateľ je považovaný za spotrebiteľa. Hovorí, že zákon definuje spotrebiteľa, ako osobu, ktorá nakupuje výrobky a služby pre vlastnú potrebu. "Aj podnikateľ bude v určitých prípadoch spĺňať uvedenú definíciu, nakoľko aj on nakupuje služby a tovary pre potrebu svojho podnikania. Pri určení či ide o prípad, kedy podnikateľ vystupuje ako spotrebiteľ je rozhodujúce, či daný tovar alebo službu nakupuje s cieľom ďalej ho predať, resp. ho nakupuje pre svojho klienta, hoc aj potenciálneho alebo danú službu či tovar nakupuje pre vlastnú potrebu svojho podnikania a ďalej ju nepredáva, resp. s ňou nepodniká." uzavrel Serina.

V Kutnohorskom súdnom spore bol použitý aj grafologický znalecký posudok aktualizačného formulára, SME.sk ho má k dispozícií. Znalec z odboru kriminalistika a písmoznalectvo konštatuje, že prvá strana formulára je vytlačená ofsetovou technikou. Tá sa používa pri tlači veľkého množstva materiálov. Už samotné ofsetové zariadenia nie je lacná záležitosť. Druhá strana, na ktorej sa podľa Intercablu majú nachádzať obchodné podmienky, o ktorých oklamaní klienti hovoria že tam pri podpise neboli, je podľa znalca vytlačená laserovou tlačiarňou. K tomu, či obchodné podmienky boli na formulár dotlačené s časovým odstupom, sa znalec nevyjadruje.

ČTK, SME.sk
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 2. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 4. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 5. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 6. Od legendárneho trhoviska po hanbu Bratislavy. Ako sa menilo Trnavské mýto?
 7. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 2. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
 3. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
 4. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
 5. Orange má najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku i v Európe
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 10. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 064
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 256
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 5 808
 4. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 905
 5. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 900
 6. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 138
 7. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 439
 8. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 3 356
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 335
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 725
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Boris Kollár a Igor Matovič.

Rozprávajme sa s tými, ktorým záleží na tom, ako žijeme.


23 h
Ilustračné foto

Otázky a odpovede.


24. sep
Do nemocníc treba prinajmenšom respirátor. Test nezriedka potrebujú aj zaočkovaní.

Dĺžka návštev sa pohybuje v minútach.


21 h
Prezidentka Zuzana Čaputová.

V pláne je stretnutie s Kollárom a Pellegrinim.


TASR 3 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Google dostal pokuto 4,34 miliardy eur za obmedzovanie konkurencie cez dominantné postavenie Androidu.


SITA 35m
Ilustračná fotografia.

Slovensko má k dispozícii 33 miliónov.


TASR 43m
Zatvorená čerpacia stanica v Manchestri.

Zlá distribúcia palív je dôsledok vízových obmedzení pre zahraničných vodičov nákladiakov.


TASR 57m
Problémy s nedostatkom energie v Číne sa zhoršujú.

Problémy majú aj firmy, ktoré sú dodávateľmi spoločností Apple a Tesla.


TASR 1 h

Blogy SME

 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 2. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 3. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 4. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 5. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
 6. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 7. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 8. Jakub Šimek: Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 920
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 11 607
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 7 925
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 394
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 631
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 922
 7. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 4 524
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 416
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Zatvoriť reklamu