Pochybným katalógovým firmám platia aj naše ministerstvá

Príbehy podnikateľov, ktorí naleteli zahraničným katalógovým firmám na ponuku "bezplatného" reklamného priestoru, pribúdajú aj na Slovensku. Medzi poškodenými sú živnostníci i dve naše ministerstvá. Brániť sa je v takých prípadoch náročné, ale nie nemožné

Britský podnikateľ Robert Peppett (na obrázku) žaluje Českú republiku za to, že nedostatočne chráni podnikateľov pred praktikami katalógových firiem. Jeho firma, ktorá pôsobila v minulosti aj na Slovensku naletela vydavateľstvu Intercable Verlag. V Čechá(Zdroj: Kutnohorský deník / Martin Vaněk)

.

BRATISLAVA. Zahraničné katalógové firmy nevynechali ani Slovensko. Príkladom sú dve vydavateľstvá - španielska firma European City Guide (ECG) a švajčiarska spoločnosť Intercable Verlag.

Na službe Sťažnosti.sme.sk má European City Guide evidované tri sťažnosti. Ak máte vlastnú skúsenosť, pridajte svoju sťažnosť.

Megabiznis na hranici zákona

Praktiky týchto vydavateľstiev sú založené na klamlivej reklame. Tak to označil nález talianskeho Úradu pre ochranu konkurencie trhu. Katalógová firma prostredníctvom cudzojazyčného formulára alebo obchodného zástupcu ponúkne aktualizáciu údajov v registri firiem. Obeť samotnú aktualizáciu potvrdí svojím podpisom v domnienke, že sa jedná o bezplatnú databázu. Keď „zákazník" zabudne, že niečo podpísal, začnú mu chodiť faktúry. Dolná hranica platby je pritom 690 eur. Stránka oklamaných klientov stopECG.org odhaduje, že ECG za posledných šesť rokov rozposlala 32 miliónov svojich formulárov. Keby sa z nich vrátilo len 32-tisíc a z nich by len desatina zaplatila minimálnu sadzbu (690 €), je to zisk niečo cez dva milióny eur za rok.

Objednávka sa podpisuje najmenej na tri roky a ak signatár nedodrží formálny postup a neodstúpi v stanovenom čase od objednávky, tá sa mení na stálu ročnú objednávku.

Možno vám už napísali, alebo to majú v pláne

V adresári firiem dostupnom na stránke Intercable sa len pre Bratislavu nachádza 6185 záznamov. Pre celé Slovensko sú to tisíce. Pozornejší návštevník si všimne, že firmy sú rozdelené farebne. Na čierne, modré a červené. Programátor Juraj Grečnár, ktorý navrhuje aj webstránky hovorí: „Vydavateľstvo delenie podľa farieb na stránkach nevysvetľuje. Pri pohľade do kódu stránky je však zrejmé rozdelenie na úrovne jednotlivých prezentovaných spoločností. Kým čierne - bežné položky sú označené ako úroveň 1, červené, najvýraznejšie sa v kóde vyskytujú s úrovňou 3."

Pri bližšom skúmaní inzerátov je možné prísť k záveru, že čierna farba znamená iba evidovanú spoločnosť, v praxi sa to nemusí nijako prejaviť. Dokonca tam figuruje aj vydavateľ denníka SME, tak ako jeho divízia v Košiciach. Tieto firmy zrejme ešte neboli oslovené so žiadosťou o aktualizáciu údajov a teda ani nemusia vedieť, že sú v adresári. Modré inzeráty obsahujú viac kontaktných údajov, ktoré vo viacerých prípadoch boli funkčné. Červené majú dokonca graficky spracovanú vizitku.

Platia aj naše ministerstvá

Ak si dáme v katalógu vyhľadať slovo „ministerstvo", vo výsledku nájdeme až štyri slovenské ministerstvá označené červenou alebo modrou farbou. Na obchodný vzťah k Intercablu sme sa opýtali každého z nich.

"Do e-mailovej schránky ministerstva zdravotníctva prišla spomínaná ponuka, ktorú sme, ako všetky správy podobného charakteru hneď vymazali, to bol jediný kontakt s firmou Intercable Verlag, žiadna zmluva doručená nebola a nebola ani podpísaná," vyjadrila sa hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková. Ministerstvo sme požiadali o zverejnenie bankového výpisu s platbami do Švajčiarska za rok 2007 a 2008. Čižmáriková sa vyjadrila, že žiaden poskytnúť nevedia. "Žiadne platby do Švajčiarska z ministerstva nešli, nemáme zazmluvnenú žiadnu švajčiarsku firmu," povedala.

Dana Španková z ministerstva školstva potvrdila, že vedia o inzeráte uverejnenom na stránke. Podľa jej slov objednávku podpísal zástupca ministerstva a to ešte v roku 2004. "Ministerstvo školstva platí ročný poplatok spoločnosti Intercable Verlag AG a jeho výška je 1 055,28 eur," uzavrela Španková. Potvrdila, že ministerskí právnici sa snažia zmluvu vypovedať.

"V roku 2006 uzavrel túto, pre ministerstvo výstavby nevýhodnú zmluvu bývalý riaditeľ odboru podporných činností, menovaný do funkcie predchádzajúcim vedením ministerstva výstavby. Zmluva bola právne preskúmaná, pričom hľadáme riešenie ukončenia tohto právneho vzťahu," hovorí riaditeľ odboru systémovej podpory Oliver Petrus. Na otázku, či vydavateľstvu platia, ministerstvo neodpovedalo.

Ministerstvo dopravy bolo veľmi stručné, potvrdilo nám, že od Intercablu nedostali žiadnu požiadavku na úhradu akejkoľvek faktúry. "Nemáme vedomosti ani o tom, že by nás oslovili," reagovali na tlačovom oddelení.

Smutné príbehy

„Dostala som formulár, na prvý pohľad bezplatné zapísanie do databázy európskych firiem. Po mesiaci mi prišiel ďalší formulár, aby som skorigovala chyby, ktoré mohli vzniknúť v mojej adrese, bolo ho treba vyplniť a podpísať," začína rozprávanie na službe Sťažnosti.sme.sk Mária Hattásová - jedna z cca tisícpäťsto poškodených na Slovensku. „Nevšimla som si malé písmená, že ide o objednávku. Nasledovala výzva na úhradu, ktorú som ignorovala. Prišli prvé dve upomienky, napísala som im, žiadala o zrušenie objednávky. Vraj bolo už neskoro a prišiel mi list z ich právneho oddelenia," uzatvára.

Veľké spoločnosti zväčša nie sú odkázané na neznáme adresáre. Medzi oslovenými sú preto najmä malí podnikatelia a živnostníci. Pre nich je vidina bezplatného reklamného priestoru natoľko zaujímavá, že bez uváženia podpíšu na pohľad neškodne vyzerajúci formulár a to aj v prípade, že mu úplne nerozumejú.

Ponúkajú v angličtine, vymáhajú česky

Vedúca právneho oddelenia Intercable Verlag AG pre Slovensko a Česko Hana Hendrichová komunikuje plynulo v češtine. V tomto jazyku komunikuje aj s klientmi, ktorí vydavateľstvu neplatia.

Spoločnosti sme poslali niekoľko otázok. Napriek Hendrichovej telefonickému ubezpečeniu, že nám budú odpovedať česky, odpovede prišli v angličtine. „Angličtina bola prijatá po celom svete ako obchodný jazyk," obhajuje Intercable používanie tohto jazyka. E-mail s odpoveďami z vydavateľstva už prišiel nepodpísaný.

„Ak sa vyskytnú spory a/alebo v prípade, že faktúry nie sú vyplácané, naše právne oddelenie (hovoriace česky) zodpovedá za nájdenie mimosúdneho riešenia s našimi klientmi," píše vo vyjadrení Intercable.

Vydavateľstvo nám poslalo aj anglické znenie obchodných podmienok, o ktorých tvrdia, že sa nachádzajú na zadnej strane každého aktualizačného formulára. „Nemáme preklad týchto obchodných podmienok do týchto jazykov," reagovali, keď sme ich požiadali o predloženie slovenského alebo českého znenia.


Anglický originál a slovenský preklad obchodných podmienok Intercable Verlag AG nájdete na tejto stránke.

Nepodpisujte, ak ste úplne neporozumeli

Po zistení, že došlo k objednaniu tovaru alebo služby, o ktorú nemáte záujem, resp. ak došlo k objednaniu z dôvodu omylu, je potrebné bezodkladne informovať protistranu, že došlo k omylu na vašej strane a o tovar alebo službu nemáte záujem.

Takéto oznámenie odporúčam zaslať e-mailom alebo faxom, príp. sms-kou a zároveň aj písomne na adresu protistrany, expresnou zásielkou s návratkou.

V prípade ak vám bola poskytnutá služba bez vašej výzvy, o ktorú nemáte záujem a odosielateľ tvrdí, že ak zmluvu/objednávku nepotvrdíte v určenej lehote, ste povinný tovar zaplatiť, jedná sa o postup v rozpore občianskym zákonníkom, ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa. V takomto prípade odporúčam informovať písomne odosielateľa, že o službu nemáte záujem.

Je potrebné všetky písomnosti vaše ako aj protistrany archivovať aby ste v prípadnom súdnom spore netrpeli dôkaznou núdzou. Pohľadávky sa premlčujú vo všeobecnosti obchodných vzťahoch v 4-ročnej a v občianskych vzťahoch v 3-ročnej lehote. Z uvedeného vyplýva, že archivácia by mala trvať aspoň 4 roky.

Je vhodné osloviť Slovenskú obchodnú inšpekciu, na prešetrenie zákonnosti postupu odosielateľa.

Za služby a tovary, ktoré ste si neobjednali, resp. o ktoré nemáte záujem, ale boli vám vnútené, resp. ste pri ich objednaní boli uvedený do omylu, neplaťte a zároveň ich ale nevyužívajte a jednoznačne prejavte svoju vôľu protistrane, že o ne nemáte záujem, v zmysle bodu jedna.

Svojich zamestnancov poučte o tom, aké sú ich oprávnenia v súvislosti s ich pracovným zaradením, aby nedošlo k situácii, že za vás objednajú tovar alebo služby, o ktoré nemáte záujem.

V prípade žaloby protistrany alebo nátlaku na zaplatenie sa bráňte, najlepšie prostredníctvom advokáta

Mgr. Peter Serina
Inšpirácia z Čiech: Podnikateľ žiada pol milióna eur

Firma Brastan, britského podnikateľa Roberta Peppetta žaluje Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky o 500-tisíc eur. Na toľko si firma vyčíslila škodu spôsobenú rozsudkami českých súdov, ktoré údajne poškodili ich dobré obchodné meno. Dôvodom majú byť rozsudky v kauzách katalógových firiem. V piatok 17. apríla sa na súde v Kutnej Hore uskutočnilo prvé pojednávanie v tejto veci.

Peppet je presvedčený, že súdy nepostupovali správne, keď sa v minulosti neriadili švajčiarskou právnou úpravou o klamlivom jednaní, ani žiadnym iným podobným predpisom Európskej únie. „Som presvedčený, tak ako niekoľko významných európskych advokátov, že v spôsobe vedenia prechádzajúcich procesov je niekoľko nezrovnalostí," vysvetľuje podnikateľ pre SME.sk.

Lubor Štamberk z ministerstva spravodlivosti ČR na pojednávaní uviedol, že Brastan podal žalobu predčasne, preto navrhol súdne konanie zastaviť. Brastan mal podľa neho svoje námietky podať už v pôvodnom konaní. Náhradu škody mal uplatniť najprv priamo u ministerstva spravodlivosti a až potom, keby mu nevyhoveli, mal podať žalobu.

Hovorkyňa českého ministerstva spravodlivosti pred pojednávaním pre SME.sk uviedla, že „ministerstvo žalobný návrh neuznáva, nakoľko neobsahuje zodpovednostný titul." Znamená to, že žalobu nepovažujú za odôvodnenú.

Súdne pojednávanie bolo odročené na neurčito. Právnik obžaloby Jaroslav Čapek sudcovi sľúbil, že mu do desiatich dní zašle vyrozumenie o tom, či vezme žalobu späť a náhradu škody uplatní najprv na ministerstve, alebo bude v procese pokračovať.

Niekoľko poškodených prišlo zbierať skúsenosti aj na pojednávanie. Priznali sa, že proti praktikám katalógových firiem sú bezradní. Nakoniec sa všetci zhodli na tom, že na odporúčanie Lubora Štamberka z ministerstva spravodlivosti ČR sa pokúsia nárok škody uplatniť najprv na ministerstve spravodlivosti.

Žaloba firmy Brastan vznikla podľa informácií od Roberta Peppetta preto, že Česká republika nemá dostatočne implementované eurodirektívy o ochrane spotrebiteľa a klamlivej reklame. Peppettove tvrdenia sa opierajú aj o názor, že podnikatelia v niektorých prípadoch nie sú považovaní za spotrebiteľov a teda nie sú na nich aplikované ustanovenia o klamlivej reklame, alebo o neprijateľných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Tieto poznatky zakladajú reálny nárok na náhradu škody, ktorú je možné uplatniť na zodpovednom organé - v tomto konkrétnom prípade, ministerstve spravodlivosti ČR.

Európske smernice a nariadenia v oblasti ochrany spotrebiteľa a klamlivej reklamy máme implementované aj my. "Čo sa týka tejto smernice, tá bola prevzaná do právneho poriadku SR prostredníctvom novely Obchodného zákonníka," hovorí advokát Peter Serina.

"Podľa môjho názoru, postavenie podnikateľa ako spotrebiteľa nie je v právnom poriadku SR vylúčené, i keď nie je jednoznačne uvedené, že podnikateľ je spotrebiteľom. Na druhej strane nie je vylúčené aby spotrebiteľom bol," hovorí Serina na tému, či podnikateľ je považovaný za spotrebiteľa. Hovorí, že zákon definuje spotrebiteľa, ako osobu, ktorá nakupuje výrobky a služby pre vlastnú potrebu. "Aj podnikateľ bude v určitých prípadoch spĺňať uvedenú definíciu, nakoľko aj on nakupuje služby a tovary pre potrebu svojho podnikania. Pri určení či ide o prípad, kedy podnikateľ vystupuje ako spotrebiteľ je rozhodujúce, či daný tovar alebo službu nakupuje s cieľom ďalej ho predať, resp. ho nakupuje pre svojho klienta, hoc aj potenciálneho alebo danú službu či tovar nakupuje pre vlastnú potrebu svojho podnikania a ďalej ju nepredáva, resp. s ňou nepodniká." uzavrel Serina.

V Kutnohorskom súdnom spore bol použitý aj grafologický znalecký posudok aktualizačného formulára, SME.sk ho má k dispozícií. Znalec z odboru kriminalistika a písmoznalectvo konštatuje, že prvá strana formulára je vytlačená ofsetovou technikou. Tá sa používa pri tlači veľkého množstva materiálov. Už samotné ofsetové zariadenia nie je lacná záležitosť. Druhá strana, na ktorej sa podľa Intercablu majú nachádzať obchodné podmienky, o ktorých oklamaní klienti hovoria že tam pri podpise neboli, je podľa znalca vytlačená laserovou tlačiarňou. K tomu, či obchodné podmienky boli na formulár dotlačené s časovým odstupom, sa znalec nevyjadruje.

ČTK, SME.sk

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 4. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 8. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 9. Kam do tepla v januári?
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 4. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 5. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 6. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 7. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 8. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 9. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 10. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 6 301
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 018
 3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 827
 4. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 3 201
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 2 783
 6. Kam do tepla v januári? 2 549
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 296
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 213
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 1 529
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 1 472

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Harabin má k prezidentskej petícii bližšie, ako priznáva

Čím viac hlasov, tým ľahšie rozhodovanie o kandidatúre, tvrdí konšpirátor a bývalý minister spravodlivosti. Zneužitia svojich údajov sa nebojí.

Neprehliadnite tiež

Amazon vybral dvadsať kandidátov na umiestnenie druhej centrály

Výber miest a lokalít odštartoval prvú etapu súboja o tisícky pracovných miest a miliardy dolárov

Prečo zas meškajú tlačivá daňových priznaní a ako tomu predchádzať

Štát roky nerešpektuje vlastné pravidlá, aby zmeny zákonov plánoval dostatočne vopred.

Poplatok za sobáš budú možno platiť aj neveriaci, diskrimináciu odmietajú

Matriky majú s cirkevnými sobášmi viac práce ako s civilnými, tvrdia autori poplatku.

Slovensko vyšlo ako 30. najlepšia krajina sveta pre život

Zo susediacich krajín je lepším miestom pre život iba Česko a Rakúsko.

V USA žiada o podporu v nezamestnanosti najmenej ľudí za posledných 45 rokov

Ide o najnižší počet žiadostí od februára 1973.