Dane sa priznávajú dnes a zajtra

Tomu, kto nestihne priznať dane včas, hrozia pokuty od niekoľko desiatok do niekoľko tisíc eur. Dane musí priznať len ten, kto vlani zarobil viac ako 49 248 korún. Zamestnanci, ktorí nepodnikali, používajú tlačivo A, podnikatelia B.

(Zdroj: Ilustračné SME - Vladimír Šimíček)

BRATISLAVA. Ak sa chcete vyhnúť dlhým radom pri podávaní daňového priznania, máte viacero možností. Jednou z nich je, že dnes alebo zajtra zanesiete tlačivo na úrad doobeda. Vtedy sú úrady poloprázdne, väčšina ľudí chodí poobede. Ďalšou možnosťou je poslať priznanie poštou. Ušetrí vám to čas, ktorý by ste inak strávili meraním cesty na úrad a späť.

Štát si s platením načas nedáva

Daň sa dá podať aj elektronicky. Ak nemáte zaručený elektronický podpis alebo dohodu s daňovým úradom o elektronickom doručovaní písomností, táto možnosť nie je v súčasnosti príliš reálna. Na priznanie dane z príjmov za minulý rok totiž zostávajú už len dva dni.

Finančné sankcie
Ak daňovník podá priznanie po 31. marci:
 • minimálna pokuta je pre fyzickú osobu 33, 19 eura,
 • minimálna pokuta pre firmu je 66,38 eura,
 • najviac môže daňový úrad vyrubiť 16 596, 95 eura.
Ak daňovník neprizná daň vôbec a vyzve ho správca:
 • najmenej 331,93 eura pre fyzickú osobu,
 • najmenej 1659,69 eura pre právnickú osobu,
 • najviac 49 790,87 eura.

Daňové priznanie treba podať najneskôr do 31. marca, inak vám hrozí pokuta. Úrady môžu ľudí potrestať sumou najmenej 33,19 eura (1000 korunami), firmy dvojnásobkom. Podľa závažnosti sa pokuta za nepriznanie dane môže vyšplhať až do 16 597 eur (pol milióna korún).

Ten, kto podáva priznanie elektronicky, ale nemá zaručený podpis, musí do piatich dní priniesť na úrad priznanie aj v tlačenej podobe, inak je neplatné.

Daň sa dá priznať aj faxom. Platí pritom rovnaká povinnosť ako pri elektronickom podaní bez zaručeného podpisu. Ak má niekto zaručený elektronický podpis, nemusí nosiť na daňový úrad nič.

Do konca marca musíte uhradiť aj prípadné daňové nedoplatky, ak ste vlani cez preddavky odviedli daňovým úradom menej peňazí, ako ste mali. Štát si načas nedáva. V prípade, že vznikne preplatok, daňové úrady majú povinnosť vrátiť vám ho najneskôr do 11. mája. Daň sa dá zaplatiť tromi spôsobmi. Poštovou poukážkou, vkladom peňazí v banke na účet daňového úradu alebo prevodom z účtu daňovníka. V prvom a druhom prípade sa za deň úhrady považuje ten deň, keď banka či pošta peniaze zinkasovala. Pri prevode účtom je to vtedy, keď banka urobila odpísanie z účtu daňovníka.

Daň sa dá odložiť

Platenie dane sa dá aj odložiť. Treba však o to daňový úrad požiadať. So žiadosťou musí daňovník priniesť aj analýzu finančnej a ekonomickej situácie. Ak úrad odklad nepovolí, nedá sa proti jeho rozhodnutiu odvolať. Ak povolí, môže to byť najviac na dvanásť mesiacov.

Daňové riaditeľstvo podľa jeho hovorcu Miroslava Dobáka očakáva, že pre hospodársku krízu bude takýchto žiadostí tento rok viac ako vlani. Odklad nie je zadarmo. Z odloženej sumy musí žiadateľ zaplatiť úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je v súčasnosti 1,5 percenta. Úrok sa počíta ročne. Nedoplatok musí daňovník založiť buď svojím majetkom, alebo pohľadávkou. Záloha by mala byť primeraná výške daňového dlhu.

Bez podpisu vaše priznanie platiť nebude

Väčšina ľudí podáva daňové priznanie na poslednú chvíľu. Stresu sa preto mnohí daňovníci nevyhnú.
S ním sú spojené aj chyby.

BRATISLAVA. Chýb v daňových priznaniach býva neúrekom. Zvyčajne ide o malichernosti, ktorým sa pri troške pozornosti dá vyhnúť. Chýbajúci podpis je jednou z nich.

Bez podpisu je daňové priznanie neplatné, hoci by aj všetko ostatné bolo vyplnené správne. Podpisom daňovník preberá zodpovednosť za to, ako vyplnil tlačivo.

Ak daňovník vyplní priznanie nedostatočne, môže sa tým obrať o peniaze. Napríklad ten, kto si zle vypočíta daň, vystavuje sa riziku, že bude musieť platiť sankčné úroky. To však len v prípade, ak by daň bola nižšia ako skutočná daňová povinnosť.

Podnikateľ, ktorý si vedie účtovníctvo, musí k priznaniu priložiť aj doklady. Ak ich nemá, považuje sa to za chybu, lebo daňové priznanie nie je kompletné. Podnikatelia s podvojným účtovníctvom predkladajú napríklad súvahu a výkaz ziskov a strát. Tí s jednoduchým účtovníctvom zase výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Daňovníci takisto musia doniesť aj doklady, ak si nárokujú na daňový bonus na dieťa. Napríklad kópiu rodného listu alebo potvrdenie o návšteve školy.

Pozor si treba dať aj na správne vyplnenie daňového identifikačného alebo rodného čísla, či na výber správneho tlačiva.

Ľuboš Jančík
Dve percentá môžu dať len tí, čo sú poriadni

Ak si niekto včas nezaplatí daň, alebo zabudne podať daňové priznanie, ukráti sa o možnosť venovať dve percentá z daní niektorej z neziskových organizácií.

BRATISLAVA. Tí ľudia, ktorí podávajú daňové priznanie, už nemôžu dlho rozmýšľať, komu chcú darovať dve percentá z minuloročných daní. Najneskôr do zajtra musia podať daňové priznanie a v ňom sa treba rozhodnúť, či a komu peniaze poslať. Potom sa to už nedá.

Zamestnanci, ktorí nepodávali daňové priznanie, ale dane za nich zúčtovala firma, majú čas darovať daň do konca apríla.

Ľudia môžu neziskovkám poslať najmenej 3,32 eura (sto korún) a firmy 8,30 eura (250 korún). Keď niekomu vyjdú dve percentá menej, dane darovať nemôže.

Zoznam neziskových organizácií je na internetovej stránke Notárskej komory a na stránke rozhodni.sk. Je ich tam takmer osemtisíc.

Dve percentá môžu darovať len tí, ktorí si načas splnia všetky daňové povinnosti a daň za minulý rok zaplatia najneskôr do konca marca. Ak dane uhradia neskôr, dve percentá darovať nemôžu. O túto možnosť sú ukrátení aj tí, ktorým daňový úrad umožnil platiť daň v splátkach alebo im povolil odklad pre zaplatenie dane. Ale nie tí, ktorým úrady povolili odklad pre podanie daňového priznania.

V daňovom priznaní typu B je žiadosť na darovanie dane v dvanástom oddiele. Tlačivo A ju má v ôsmom oddiele. Darcovia potrebujú vedieť názov neziskovky, jej právnu formu, identifikačné číslo a adresu.

Zamestnanci vypisujú osobitný formulár, ktorý sa dá stiahnuť z internetovej stránky Daňového riaditeľstva SR. Dve percentá sa vyrátajú z vlaňajšej dane z príjmu, zníženej o daňový bonus, ak ho daňovník dostával.

Na čo môžu ísť dve precentá

 • ochrana a podpora zdravia,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých,
 • podpora vzdelávania,
 • podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie a kultúrnych hodnôt, l veda a výskum.
Kto podáva daňové priznanie
 • Podnikateľ a samostatne zárobkovo činná osoba, ak zarobil vlani viac ako polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, teda 49 248 korún (okrem príjmov oslobodených od dane).
 • Daňovník, ktorý vlani nezarobil viac ako 49 248 korún, ale podnikal so stratou.
 • Pracovník, ktorý nepožiadal zamestnávateľa do 15. februára o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak o tom nevedel či zmeškal termín (zákon neprikazuje zamestnávateľovi vyzývať zamestnancov, aby požiadali o zúčtovanie).
 • Zamestnanec, ktorý požiadal o ročné zúčtovanie dane, ale nepredložil zamestnávateľovi potrebné doklady (potvrdenie o zárobku zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň od iných zamestnávateľov, ak ich mal vlani viac, potvrdenie o vyplatenom daňovom bonuse na dieťa).
 • Zamestnanec, ktorý poberal nepeňažný príjem (prehliadku u lekára, ktorú uhradila firma, poukazy na rekreáciu, naturálie u zamestnanca v poľnohospodárskej firme), z ktorého sa nedala zraziť daň, pričom jeho celkové príjmy boli vyššie ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane (49 248 korún).
 • Daňovník, ktorý pracuje u zamestnávateľa, a ten nie je platiteľom dane (napríklad slovenský občan zamestnaný na zahraničnom zastupiteľstve). Ambasáda mu nerobí zúčtovanie, lebo nie je platiteľom dane.
 • Pracovník, ktorému zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie, ale dodatočne zistil, že nepredložil všetky doklady.
 • Fyzická osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu či predaja nehnuteľnosti. Fyzická osoba s jednorazovými príjmami z poľnohospodárskej či lesníckej činnosti, alebo ak prenajímala hnuteľné veci. Zdaňuje sa však iba tá suma príjmu, ktorá nie je oslobodená od dane.
 • Pracovník, ktorý mal príjmy zo zahraničia a zarobil v prepočte viac ako 49 248 korún.
 • Zamestnávateľ skrachoval, pracovník nemá koho požiadať o ročné zúčtovanie, preto musí podať daňové priznanie.
 • Daňovník, ktorého na to vyzve správca dane .
Ľuboš Jančík
Daňové úrady sú otvorené dlhšie

Úrady budú preberať priznania väčšinou do šiestej večer. Ak však prídete o pár minút neskôr, zrejme vás neodmietnu.

BRATISLAVA. Daňové úrady sú dnes a zajtra otvorené o čosi dlhšie ako zvyčajne. Väčšina z nich bude preberať daňové priznania od rána od ôsmej až do šiestej večer. Ak prídete o niečo neskôr, možno vás nevybavia.

Keď však budú aj po šiestej pracovníci ešte v úradoch, nemal by to byť problém. „Pokiaľ daňovník príde po 18. hodine a pracovníci budú priznania stále spracovávať, určite ho neodmietnu," povedal hovorca Daňového riaditeľstva SR Miroslav Dobák.

Nemožno očakávať, že dnes alebo zajtra bude na daňových úradoch špeciálne poradenstvo, pretože na posledné dva dni si priznanie necháva veľa daňovníkov. Do piatka priznanie podalo vyše 500-tisíc daňovníkov. Odhaduje sa, že spolu ich je vyše 900-tisíc. Základné rady však poskytnú. „Na požiadanie skontrolujú formálne náležitosti priznania a dajú aj metodické usmernenie," povedal Dobák.

Ľuboš Jančík

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 633
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 276
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 532
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 820
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 073
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 962
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 949
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 497
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 493
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 463

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Inštruktor lyžovania: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je tréner a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

DOMOV

Úrazov na svahoch je viac, v Jasnej chcú rozšíriť zjazdovku

Záchranári zaznamenali viac ako 1 400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Neprehliadnite tiež

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop