Štátna pomoc nebude len tak

Kríza už pripravila tisícky ľudí o prácu. Ak už v čase, keď mali zamestnanie, išli v splátkach nadoraz, chýbajúci príjem, hypotéka, pre ktorú si založili strechu nad hlavou, a často aj ďalšie úvery, im zrazu obrátia život naruby. Ľudia často ani netušia,

(Zdroj: SME - Peter Žákovic)

čo majú v zmluve, keď príde k najhoršiemu. Hovorí to banková ombudsmanka Eva Černá.

V Amerike existujú špecializované agentúry, ktoré pomáhajú ľuďom dohodnúť splátkové kalendáre, ak nevládzu splácať hypotéku. Môže toto spraviť aj ombudsman?

Bankový ombudsman to môže spraviť. A v podstate od začiatku existencie sa snažíme i o takéto idividuálne požiadavky klientov. No urobí to len u takého klienta, ktorý už prešiel normálnym konaním vo svojej banke.

U nás to teda funguje tak, že sa najskôr musíte pokúsiť dohodnúť so svojou bankou. A ak neuspejete, potom môže konať ombudsman. V súvislosti s krízou a projektom, ktorý finišujú banky združené v Slovenskej bankovej asociácii so štátom, budeme mať i my dosť práce.

Treba mať o tom nejaké doklady?

S bankou musí klient komunikovať písomne. Nie ústne, ako je u nás zvykom. Osobne sa môžem pýtať na rôzne drobnosti informatívneho charakteru, ale nie dohadovať vážne veci s paňou za okienkom, ktorá o týždeň už robí v inej banke. Keď potom pátrame, čo urobil pre riešenie svojho problému, dozvieme sa, že v banke niekoľko ráz síce bol, no nikto si ho nepamätá. Je to to isté, ako keby nikto nikde nebol. Písomný styk je logický. Ak som si požičal peniaze a podpisom na zmluve som potvrdil svoj dlh, ktorý som sa zaviazal platiť a teraz mi to nevychádza, ten istý úkon musím urobiť opäť a zmeniť podmienky v zmluve. Je normálne, že si ich dohadujem opäť písomne. Potom má klient doklady, že žiadal napríklad o odklad splátok.

Od začiatku fungovania máme takmer päťsto podaní, obsiahlu e-mailovú dokumentáciu a absolvovali sme rad osobných stretnutí. Robíme aj telefonické konzultácie. Tie sú osobitne náročné a zaberajú nám veľa času. Problémy, s ktorými sa na nás obracajú ľudia, sú zvyčajne zložité a všetko komplikuje fakt, že pri telefonáte nevidíte klientovu zmluvu. Len sa domnievate, o čo môže ísť.

To súvisí s tým, že vaša kancelária je len v Bratislave...

Uvažovalo sa o rôznych výjazdoch. No pracujeme s dvoma právnikmi a máme toľko podaní, že už takto plníme svoje limity. E-mailová komunikácia je rýchla a efektívna. Klientom často telefonujeme, lebo v takej chvíli sa podarí rozuzliť klbko nejasností okolo vecí.

Nesvedčí veľký počet podaní o nedostatkoch v našich bankách?

Nemyslím si. Veľa podaní je to pre nás. V bežnej advokátskej kancelárii pracuje jeden právnik so šiestimi, najviac desiatimi prípadmi. My máme na dvoch vyše štyristo... Oproti počtu klientov, ktorí sú na Slovensku v dvadsiatich piatich bankách združených v Slovenskej bankovej asociácii, je to mizivé promile.

Koľko z podaní dali ľudia, ktorí majú problém so splácaním hypotéky?

Takto to nevyhodnocujeme, naše ciele sú iné. Pre nás je dôležité urobiť všetko pre to, aby sme pre klienta spravili maximum a jeho podnet mohli aj prijať - aby spĺňal všetky náležitosti, aby prešiel potrebnými rokovaniami v svojej domovskej banke, aby nám dal splnomocnenie so spracovaním jeho osobných údajov. To všetko preto, aby sme s jeho podaním mohli začať pracovať. Bez súhlasu klienta so spracovaním jeho osobných údajov sa so mnou žiadna banka baviť nebude.

Štatistiku nemáte?

Máme, je na našej webovej stránke a aktualizujeme ju raz ročne. Percentuálne vidno, koľko je podaní s problémami úverov, napríklad spotrebných úverov, koľko podaní sa týka ďalšieho platobného styku... Jednoznačne vedú hypotekárne a spotrebné úvery, ktorých je takmer polovica, okolo štyridsaťtri percent. Nemožnosť splácania vždy medzi prípadmi viedla. Bez ohľadu na krízu.

Pribúdajú teraz takéto podnety?

Áno, pribúdajú podnety od ľudí, ktorí nie sú schopní platiť. Pribúdajú aj také, ktoré môžeme prevziať, no najmä rastie počet telefonických konzultácií. Ľudia si nevedia poradiť, aký krok majú v danej situácii spraviť. Snažíme sa robiť osvetu. Každý však nevidí reláciu alebo program, nečíta noviny, kde k tomu niečo hovoríte. To by ľudia museli mať veľký prehľad o tom, čo je v médiách. Niekedy je to aj tak, že naši právnici sa nemôžu ani sústrediť na prácu, pretože neustále dvíhajú telefóny a musia konzultovať s ľuďmi, čo majú robiť so svojím problémom.

V čom ľudia nemajú jasno?

V prvom rade nevedia, čo majú presne urobiť. Často je to spojené s veľkou nevedomosťou okolo finančných záležitostí vo všeobecnosti. Ľudia neovládajú zmluvné podmienky, na ktorých sa v banke dohodli. Často ani netušia, čo majú v zmluve. S tým sa stretávame v deväťdesiatich percentách dotazov. Úplne vážne. Napríklad sa pýtajú, či musia platiť úroky, ktoré pred niekoľkými rokmi podpísali v zmluve a podobne. No najhoršie sú prípady, keď platiť skutočne nemôžu a boja sa, že prídu o svoju nehnuteľnosť.

U nás je to inak ako v Amerike. Tam, aj keď ľudia prišli o nehnuteľnosť, presťahovali sa inam, do podnájmu a nestali sa z nich bezdomovci. Na druhej strane banky na Slovensku neposkytovali také divoké úvery, ako to bolo v Spojených štátoch a bankový sektor sa nedostal do problémov, keď by miliardy peňazí zostali visieť vo vzduchu. Banky sa tu vždy snažili o to, aby úvery boli dobre zabezpečené. Keďže však kríza na Slovensku postupuje, dá sa predpokladať, že z niektorých z tých, ktorí doteraz boli dobrými a zdatnými klientmi, sa zrazu môžu stať ľudia neschopní splácať svoje záväzky.

Ktoré sú najhoršie prípady?

Vo všeobecnosti pri úveroch ľudia v dôchodkovom veku a osamelé matky. A potom ženy s deťmi z rodín, ktoré doteraz bežne fungovali, nabrali úvery vrátane tých z nebankových inštitúcií a manžel od nich a od problémov so záväzkami ušiel. Napríklad aj za hranice - do Česka, Írska. Ženu nechajú doma s dvoma, troma aj štyrmi deťmi bez toho, že by posielali nejaké peniaze na splátky úverov, ktoré aj oni narobili. Srdcervúce telefonáty, listy či e-maily sú o tom, že v živote by si žena sama nezobrala taký úver, ak by ju jej muž nepresviedčal, ako to splatia a ako sa s ním nemá ničoho báť. Takéto ženy zostanú s deťmi a splátkami na krku v neuveriteľnej situácii, ktorú nevedia riešiť. Prirodzene. Ak zostanú bez druhého príjmu, s ktorým počítali, sú v problémoch a snažia sa to látať zo svojej malej výplaty alebo materskej. Raz zaplatia tam, raz inde. A čoraz viac sa zamotávajú do dlžôb.

Čo sa vtedy dá robiť?

To sú ťažké prípady, ktoré aj ťažko riešiť. Je dôležité, aby komunikovali o svojich problémoch včas a so všetkými inštitúciami, kde majú požičané peniaze. A teraz je otázka, či ide o ľudí, ktorí notoricky dlhujú nejaké peniaze a banka sa s nimi už ani nebude baviť o nejakých špeciálnych prístupoch. Alebo sú to ľudia, ktorí vždy poctivo platili a teraz sa dostali do problémov. Vtedy majú veľkú šancu, že im banka vyhovie a nájde sa riešenie. Len je dôležité, aby takíto ľudia vedeli, čo majú od banky požadovať. Lebo tá nie je stranou, ktorá musí navrhovať, čo ďalej. Klient vie najlepšie, aká je jeho situácia a čo si v danej chvíli môže dovoliť, aby mu zostalo ešte aj na bežné výdavky. Je to psychicky veľmi náročné. Obyčajne je totiž koniec splátok tak v nedohľadne, že sa ani nečudujem, že mnohí takíto ľudia z problémov napokon ochorejú. Veľmi dobré je, ak sú v širšej rodine úprimné vzťahy a členovia si vedia vypomôcť.

Obracajú sa na vás aj ľudia s úvermi od nebankových spoločností?

Áno. Je to veľmi veľa prípadov. Každý druhý e-mail sa začína: požičal som si v nebankových subjektoch. Často ide o mix úverov z bánk aj z nebankových spoločností.

Pomôžete im?

Nie, staráme sa o klientov bánk, ktoré pristúpili k etickému kódexu bánk. To sú banky združené v Slovenskej bankovej asociácii. Ale napríklad teraz nám napísala pani, ktorej podnet ani do agendy nemôžem zaradiť, pretože z našej strany tam niet čo riešiť. Ak áno, tak len mizivú časť. Deväťdesiat percent požičaných peňazí totiž mala z nebankových spoločností. My v takýchto prípadoch nemáme ani právo poradiť, lebo ich neriešime. No kto ich rieši? Nikto. Podmienky sú pritom niekedy veľmi zvláštne. Snažíme sa aspoň navigovať.

Do konca mesiaca má byť hotový vládny plán na pomoc ľuďom s hypotékami, ktorí stratili prácu. Bude sa s touto pomocou aj špekulovať?

Určite áno. No v tomto prípade špekulácie nebudú namieste. Postup už po prvom kroku takýchto ľudí odradí. Bude veľmi zložité sa k takejto pomoci dostať. Napokon, tak to aj má byť. Veď ide o peniaze daňových poplatníkov.

Pomoc bude určená tým, ktorí si zobrali úver do 31. decembra vlaňajšieho roka. Projekt bude platiť dva roky a iba na úvery poskytnuté na bývanie od bánk a stavebných sporiteľní. Nič viac. Posudzovanie bude veľmi prísne - či je nejaký príjem v rodine, alebo existuje nejaká šanca sa opäť zamestnať. Či uchádzač o pomoc prišiel o prácu v dôsledku krízy - to bude treba dokázať. Zamestnávateľ vtedy dá potvrdenie, riešiť sa pritom budú aj prípady, ak išlo o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Zároveň sociálny status uchádzača musí jednoznačne poukazovať na potrebu takého riešenia. Už teraz nám ľudia volajú, či do programu budú patriť.

Nebude to nespravodlivé voči tým, ktorí dostali hypotéku až tento rok?

O tejto otázke sa isto dôsledne diskutovalo. No každý na Slovensku v januári a vo februári vedel, že je kríza a že sa nás dotýka. Od leta sa prepúšťalo, najväčšie prepúšťania prišli v októbri, novembri a decembri. Ak si niekto trúfol v januári, keď celý svet hovorí, že nevedno, dokedy kríza potrvá, postaviť pred banku a tvrdiť, že bude aj v čase krízy vedieť hypotéku splácať, musí svoje záväzky splniť sám. Mala som aj taký telefonát, keď volala žena, že pred pár dňami si zobrali hypotéku a o dva dni stratili prácu. Takíto ľudia do programu patriť nebudú. Len slepý by nevidel, že sa to teraz môže stať.

Pristúpi k vládnemu programu každá banka?

Vládny program je možnosťou pre banky, nie povinnosťou. Preto si myslím - a ide skutočne len o môj osobný názor - že sa banky s ľuďmi v problémoch budú snažiť nájsť individuálne riešenia platobnej neschopnosti.

A možno, že im ponúknu podstatne lepšie dohody, ako bude tento projekt. Veď možnosti, že sa z neplatiča stane nájomník, jeho nehnuteľnosť bude vlastniť na čas, kým neuhradí svoje záväzky, štátna agentúra, sa môže niekto obávať.

Možno, že niektorá banka vymyslí taký postup, že celý balík záväzkov posunie podľa potreby ďalej, bez toho, aby dlžníka sankcionovali. Teda ponúkne také riešenie, ktoré bude veľmi sympatické pre veľkú skupinu ľudí.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 3. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 4. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 5. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 6. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 7. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 8. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 608
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 086
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 352
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 427
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 384
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 881
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 595
 8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 464
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 438
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 859

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Prima bankou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop