DÔCHODCOVIA

Seniori majú o dôvod viac posielať si dôchodok na účet

Na konci roka si otvárali účty aj seniori, ktorí s nimi doteraz nemali žiadne skúsenosti

(Zdroj: Profimedia.sk)

Banky koncom roka zaplavili seniori. Z ich uložených korún sú dnes už eurá. Penzisti, ktorí doteraz nemali väčšie skúsenosti s bankami, zvažujú, čo ďalej.

BRATISLAVA. Počty seniorských klientov, ktorí si najmä koncom roka vkladali korunové úspory do bánk, aby im ich finančné ústavy bez problémov zamenili za eurá, sa rátajú na tisícky. Prichádzali aj takí, ktorí nikdy žiaden účet nemali. Najčastejšie si zriaďovali termínované vklady či vkladné knižky, alebo peniaze uložili na zvýhodnené seniorské, či iné účty.

Prvá skúsenosť s bankou môže mnohých viesť k tomu, aby doterajšie obálky, do ktorých si odkladali hotovosť na úhradu pravidelných platieb a hotovosť na nákupy nahradili pohodlnejším a bezpečnejším spôsobom vedenia rodinného rozpočtu pomocou bežného účtu.

Alebo aj nemusia a nebude ich to nič stáť. Niektoré banky umožňujú zrušenie účtu zadarmo.

Hospodárenie s účtami

Ak si senior vlani založil pre výmenu úspor v korunách na eurá napríklad termínovaný účet a teraz sa rozhoduje zaradiť do hospodárenia banku, stačí, ak si otvorí bežný účet.

Ide o základný bankový produkt, ktorý nie je určený na šetrenie, ale na uľahčenie manipulácie s peniazmi potrebnými pre domácnosť. Zo Sociálnej poisťovne si možno na takýto účet nechať posielať dôchodok, zriadiť si inkasá alebo trvalé príkazy na úhrady pravidelných platieb, ktoré potom banka spraví automaticky. Najčastejšie sú to elektrina, plyn a ďalšie poplatky spojené s bývaním.

Peniaze, ktoré senior neminie, môže z bežného účtu presmerovať na svoj už otvorený termínovaný účet alebo vkladnú knižku, kde mu ich banka lepšie zhodnotí.

Účty s úľavami pre seniorov sú síce zvýhodnené pri mnohých poplatkoch, no úročenie sa môže pohybovať na úrovni 0,01 až 0,4 percenta (ak je na účte väčšia suma peňazí) ročne. Pri termínovaných účtoch s napríklad ročnou dobou viazanosti banky v súčasnosti ponúkajú zhodnotenie okolo troch až 4,8 percenta ročne.

Odrazový mostík

Bežný účet je odrazovým mostíkom pre ďalšie služby. Dostať k nemu možno napríklad platobnú kartu, ktorú využijú seniori v mestách, kde je dostatočná sieť bankomatov aj obchodov, kde sa dá kartou zaplatiť. Seniori na vidieku môžu využiť ponuku jednej z bánk, ktorá v rámci balíka služieb k seniorskému účtu umožňuje doručenie časti penzie v hotovosti až domov. V banke potom zostane iba toľko, koľko majiteľ účtu potrebuje na úhradu cez inkaso a trvalé príkazy a čiastka, ktorú sa sám rozhodne odkladať.

Pre tých seniorov, ktorí si pri príležitosti výmeny peňazí otvorili bežné účty a majú možnosť v budúcnosti šetriť je zasa výhodné zriadiť si k bežnému účtu termínovaný účet alebo vkladnú knižku.

Peniaze, ktoré im v mesiaci zostanú, si môžu na ne nechať posielať a využiť lepšie úročenie.

Dôchodcovia,

vašimi problémami sa denník SME zaoberá špeciálne každú stredu.

Napíšte o vašich problémoch
autorke rubriky Dôchodcovia Halke Tytykalovej.

E-mailom: halka.tytykalova@sme.sk

Poštou: Denník SME, Lazaretská 12, 811 08, Bratislava, redaktorka Halka Tytykalová

Pohodlnosť niečo stojí

Podľa bankovej ombudsmanky Evy Černej rozhodnúť, či po skončení viazanosti zrušiť, alebo podržať pri príležitosti prechodu na euromenu už vytvorený účet, si musí každý sám. Ak si senior otvorí napríklad k termínovanému účtu bežný účet, znamená to síce väčšie pohodlie, no aj výdavky v podobe poplatkov.

„Zmluvu, obchodné podmienky a sadzobník poplatkov treba vnímať ako trojkombináciu pravidiel, ktorá je pre klienta banky veľmi dôležitá počas celej doby vedenia účtu," upozorňuje nových seniorských majiteľov účtov ombudsmanka. V týchto dokumentoch totiž klient nájde, aké podmienky pre neho pri rôznych úkonoch, ktoré potrebuje urobiť (trvalý príkaz, inkaso, prevod, výber až po samotné zrušenie účtu) platia. „Poplatky je banka oprávnená jednostranne meniť," vystríha.

Kľúčom kontroly hospodárenia pomocou účtu je bankový výpis, ktorý banka posiela za dohodnuté obdobie. Z neho majiteľ účtu zistí, či odišli všetky ním zadané platby a čo ho to stálo.

Na čo si majú dať dôchodcovia pozor, keď majú účet v banke (otázky a odpovede)

Ako si nechať posielať dôchodok na účet?

Aby Sociálna poisťovňa začala seniorovi posielať dôchodok na účet, musí o to požiadať. Tlačivo pre žiadosť je na webovej stránke poisťovne, majú ho aj banky, ktoré zväčša zariadia všetky potrebné formálne úkony. Majiteľom účtu musí byť poberateľ dôchodku a účet nesmie slúžiť na podnikateľské účely.

Pozor si treba dať na lehoty. „Dôchodca musí počítať s tým, že spôsob výplaty dôchodku nie je možné zmeniť hneď," upozorňuje hovorkyňa poisťovne Lýdia Výborná. Výplatu na účet je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku, ktorý je splatný v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručili.

Opatrný treba byť najmä pri zmene účtu. „Starý účet by poberateľ dôchodku nemal rušiť skôr, ako ho Sociálna poisťovňa vyrozumie, že zmenu akceptovala," radí Výborná. Iba tak sa dá vyhnúť prieťahom, ktoré môžu vzniknúť, ak poisťovňa pošle peniaze ešte na starý účet, o zrušení ktorého jej pracovníci nevedeli.

Ako neplatiť banke veľa za poplatky?

Starosti s plánovaním výberov z bankomatu a platieb kartou v obchode nemajú klienti bánk, ktoré zahrnuli poplatky za tieto úkony do cien balíka služieb pri účte alebo do pevnej ročnej sumy účtovanej za poplatky a operácie. Inak je to pri bankách, ktoré účtujú rovnaký poplatok za výber zo svojho bankomatu, ako aj za platbu kartou v obchode. Ak za jeden výber v bankomate majiteľ účtu zaplatí 0,13 eura (3,90 koruny, takýto poplatok účtujú Slovenská sporiteľňa, OTP Banka Slovensko alebo Volksbank), päť platieb v obchode ho vyjde na 0,65 eura (19,60 koruny).

Plánovanie výberov z bankomatu je namieste aj vtedy, keď majiteľ účtu prekročí počet transakcií, ktoré si predplatil v rámci služby.

Pri výbere je vhodné zároveň si naplánovať aj pohotovostnú menšiu čiastku, ktorú si necháte pri sebe. Vždy sa však treba rozhodovať medzi úsporou na poplatkoch a mierou rizika, ktorú znamená nosenie väčšej sumy peňazí v hotovosti pri sebe.

Poplatky šetrí výber z bankomatov banky, v ktorej je zriadený účet. Rozdiel pri výbere z bankomatu inej banky môže byť aj jedno euro (30,10 koruny). Najdrahší výber hotovosti z účtu je na pobočke. V bankách za takúto operáciu účtujú od 0,4 do 1,56 eura (12 až 47 korún).

Čo špeciálne ponúkajú banky dôchodcom?

V bankách na Slovensku majú seniori otvorené státisíce účtov. Len v Poštovej banke, VÚB, Volksbank, OTP Banke Slovensko a Slovenskej sporiteľni, ktoré zverejnili štatistiky, má dnes dokopy 377-tisíc penzistov otvorené špeciálne seniorské účty. Ďalší majú vkladné knižky alebo pri odchode na dôchodok zostali verní produktom, ktoré využívali, keď pracovali.

Dôchodcov si banky ako klientov cenia. Svedčí o tom rozsiahla ponuka seniorských účtov. Ich príjem je síce malý, no pravidelný a ak majú z čoho, sú naučení sporiť.

Najviac seniorských účtov (spolu 130-tisíc) má Poštová banka, 60-tisíc z nich pribudlo vlani. Ďalších 120-tisíc seniorov má v tejto banke aj vkladné knižky.

Silným lákadlom je služba doručovania peňazí domov, ktorú banka zabezpečuje v spolupráci so Slovenskou poštou.

Pre získanie zvolenej sumy v hotovosti z penzie teda netreba platobnú kartu a bankomat. Dôchodcovia dostanú peniaze na bežnú útratu domov tak, ako boli po celé roky zvyknutí. Pravidelné platby pritom idú zo zvyšných peňazí na účte. Služba je v rámci balíka bezplatná a dôležitá je najmä pre seniorov na vidieku.

Na tradíciu sporožíra stavila Slovenská sporiteľňa. Sporožíro senior má v banke založených 170-tisíc penzistov.

Okrem úľav na poplatkoch sporiteľňa v prípade želania klienta umožní preradenie účtu do balíka produktov pri zachovaní pôvodného čísla účtu. Pre seniorov, ktorí si už raz číslo svojho účtu zapamätali, to môže byť zaujímavá drobnosť.

Trik, ktorý uľahčí zžitie sa s užívaním účtu a najmä platobnej karty, využíva aj VÚB. Cenovo zvýhodnený dôchodcovský účet v tejto banke má takmer 62-tisíc poberateľov dôchodkov.

Klienti si môžu na svojej karte v bankomate zmeniť PIN od banky na také číslo, ktoré si ľahšie zapamätajú. Tiež príkazy na platby môžu zadávať cez telefón bez toho, aby museli navštíviť pobočku banky. Služba je súčasťou balíku k seniorskému účtu.

Vo Volksbank seniori platia za vedenie účtu raz ročne. Bez ohľadu na počet transakcií (výberov z bankomatu či platieb kartou a podobne) ročne platia aj za tieto služby a to najviac pevnú cenu 3,98 eura (119,90 Sk).

Extra bonusom pre klientov so zvýhodneným seniorským účtom v Dexia banke Slovensko je to, že rovnaký úver pre partnera majiteľa účtu bude banka viesť zdarma.

Seniorský pár tak môže jeden účet využívať na platby a výbery a na druhý len prijímať dôchodok a tak šetriť na poplatkoch.

Špeciálne seniorské účty nemá Tatra banka a ČSOB.

Čo ak majiteľ účtu ochorie? Môže za neho peniaze z banky vybrať niekto iný? A ako?

Riešením patovej situácie, keď treba napríklad zmeniť trvalý príkaz a majiteľ účtu je dlhší čas v nemocnici, je nechať sa zastúpiť. Najčastejším spôsobom je zastúpenie na základe plnej moci.

Dôchodca ako klient banky môže splnomocniť akúkoľvek fyzickú osobu (deti, vnúčatá, susedu a podobne) alebo právnickú osobu na vykonanie určitých právnych úkonov vo vzťahu k banke.

„Klient má pritom možnosť určiť rozsah, v akom ho má splnomocnená osoba zastupovať," hovorí Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne.

Generálna plná moc oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony vo vzťahu k banke. Osobitná plná moc oprávňuje len na vykonanie vybraných úkonov v plnomocenstve. Majiteľ účtu môže udeliť plnomocenstvo aj niekoľkým zástupcom.

Banky vyžadujú písomnú formu plnomocenstva. Podpis zastupovaného klienta (dôchodcu) musí byť overený notárom, pre banku môže byť prijateľný aj podpis pred jej pracovníkom. Zástupca klienta sa musí okrem plnomocenstva preukázať aj platným dokladom totožnosti.

„Pre seniora je výhodné doplniť do podpisových vzorov ďalšiu osobu, ktorá môže v bežných prípadoch robiť transakcie na účte a zároveň sa zabezpečiť predložením úradne overeného splnomocnenia, ktorým sa vyrieši prípadná dlhodobá neprítomnosť," radí Tatiana Jonáková z OTP Banka Slovensko.

Čo musí obsahovať plná moc?

Plná moc musí obsahovať osobné údaje majiteľa účtu, číslo účtu, osobné údaje osoby splnomocnenej k úkonom, definíciu úkonov, pre ktoré bude osoba splnomocnená (neobmedzené disponovanie účtom vrátane zmien a zrušenia zmluvného vzťahu a podobne). Zdroj: OTP Banka Slovensko

Ak niekto umrie, povie banka rodine, koľko mal na účte peňazí?

Dedenie peňazí uložených na účte podlieha rovnakým pravidlám ako dedenie nehnuteľného a iného majetku. „Ak nie je v závete určené inak, dedia pozostalí podľa poradia skupín tak, ako to stanovuje zákon," hovorí Hana Kováčiková z právnickej kancelárie JUDr. Peter Petrán.

To znamená v prvej skupine to sú rovnakým dielom deti a manžel pozostalého. Ak nededia deti, tak rovnakým dielom dedia ich potomkovia.

V druhej dedičskej skupine sú manžel, poručiteľovi rodičia a osoby, ktoré žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, v tretej súrodenci zosnulého a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.

Štvrtí v poradí sú zo zákona prarodičia poručiteľa, prípadne ich deti. Ak niet dedičov, úspory na účte získa štát.

Majetok na účte je súčasťou dedičského konania. Koľko je to peňazí, sa však pozostalí v banke nedozvedia - táto informácia podlieha bankovému tajomstvu.

Získať ju môže len v rámci zisťovacieho konania notár, ktorého súd ustanovil súdnym komisárom.

„Údaje banka nezverejní ani disponentovi účtu," hovorí Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne. A to preto, že dispozičné právo po smrti majiteľa účtu zaniká.

Právnička Kováčiková pozostalým radí, aby sa v prípade smrti majiteľa účtu pokúsili nájsť nejaké doklady, ktoré by svedčili o tom, v ktorej banke mal poručiteľ účet.

Ak sa nijaké doklady nenájdu, stačí informácia, že nejaký účet mal.

Halka Tytykalová
Čo ponúkajú seniorom jednotlivé banky

ČSOB

Nemá špeciálny produkt, na výber sú produkty pre bežných klientov (napríklad ČSOB Pohoda).

Zriadenie účtu: najviac 2,19 eura (66 Sk), zrušenie: 6,64 eura (200 Sk), infolinka: 0850 111 777

Dexia banka Slovensko

Dôchodcovský špeciálny účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, partner klienta môže mať dôchodcovský účet vedený zdarma.

Zriadenie účtu: 0 eur, zrušenie: 0 eur, infolinka: 0850 700 007.

OTP Banka Slovensko

OTP Senior Konto s úľavami na poplatkoch.

Zriadenie účtu: 0 eur, zrušenie: 3,32 eura (100 Sk), infolinka: 0850 111 222.

Poštová banka

Postkonto Senior so zľavami na poplatkoch, zvolenú hotovosť prinesie domov poštárka.

Zriadenie účtu: 0 eur, zrušenie: 0 eur, infolinka: 0850 111 666.

Slovenská sporiteľňa

Sporožíro senior, úľavy na poplatkoch.

Zriadenie účtu: 0 eur, zrušenie: 6,64 eura (200 Sk), infolinka: pevná linka 0850 111 888, mobil 0915 111 888, 0910 111 888.

Tatra banka

Nemá špeciálny produkt, na výber sú produkty pre bežných klientov (napríklad TatraClassic TB).

Zriadenie účtu: 0 eur, zrušenie: 0 eur, infolinka: 02 6866 1000, 0903 903 902, 0906 011 000, 0850 111 100.

UniCredit Bank

Senior Balík, úľavy na poplatkoch. Zriadenie účtu: 0,33 eura (9,90 Sk), zrušenie: 6,64 eura (200 Sk), infolinka: 0800 180 180.

Volksbank Slovensko

Konto tretieho veku, zvýhodnené poplatky.

Zriadenie účtu: 0 eur, zrušenie účtu: 0 eur,infolinka: 0850 123 123.

VÚB

VÚB senior s úľavami na poplatkoch.

Zriadenie účtu: 0,30 eura (9 Sk), zrušenie: 0 eur, infolinka: 0850 123 000.

Zdroj: banky, január 2009

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 509
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 6 392
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 326
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 584
 5. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 488
 6. Kam do tepla v januári? 2 467
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 373
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 115
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 286
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 073

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Psy na Aljaške vyhrali preteky so smrťou. A deti prežili

O jednej z najlegendárnejších záchranných misií v histórii.

Neprehliadnite tiež

Podiel USA na globálnom turizme klesol, ide o stratu miliónov turistov

Za oslabenie turizmu v USA sú zodpovedné silný dolár, zložitosť vybavovania víz a údajne aj Trump.

Objekty výrobcu kontaminovaných detských produktov prehľadala polícia

Mliekarenský gigant Lactalis zavrel továreň kvôli nákaze salmonelou.

Brexitom najviac ohrozené krajiny by nemali platiť viac do rozpočtu

Holandský minister financií Wopke Hoekstra chce chrániť krajiny, ktoré brexit najviac zasiahne.

Miera inflácie klesla v 23 členských štátoch eurozóny

Najvyššiu infláciu zaznamenali Litva a Estónsko.

Vláda podporí politiku súdržnosti, rastu a zamestnanosti v EÚ

Význam politiky súdržnosti sa ukázal v zmiernení dosahov svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku.