ŠÉF ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU ODMIETA, ŽE KONÁ PROTEKCIONISTICKY

Demovič: Máme veľa nemocníc

Podnikateľ, ktorý by podnikal aj v situácii, keď si nemôže vyplatiť zisk, by bol blázon, myslí si predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou RICHARD DEMOVIČ. Podnikaniu v zdravotnom poistení však nefandí.

(Zdroj: SME – PAVOL FUNTÁL)

Je zákonom zakázané znížiť základné imanie v zdravotnej poisťovni?

„Nie je.“

Prečo bol teda úradník, ktorý dal zdravotnej poisťovni Dôvera súhlas na zníženie základného imania, prepustený?

„Nebol prepustený. Odišiel sám, lebo stratil dôveru ostatných zamestnancov úradu. Nerobil som naň žiaden nátlak.“

Dôveru zamestnancov?

„Hľadal som dokument, ktorým povolil zníženie imania, ale tento úradník mi tvrdil, že si nespomína na takéto rozhodnutie. Okrem toho o jeho existencii som mal byť informovaný ešte v procese rozhodovania. Nevedeli o ňom ani jeho podriadení, ktorí v predchádzajúcich prípadoch vždy materiál spracúvali.“

Stratil dôveru vedenia alebo zamestnancov?

„Aký je v tom rozdiel? Povedal som, že stratil dôveru zamestnancov. Vy chcete pracovať s človekom, ktorý sa správa takto autonómne?“

Previnil sa proti niečomu?

„Proti vnútorným predpisom, ktoré hovoria, že v prípade prvostupňových rozhodnutí podáva riaditeľ sekcie pred vydaním rozhodnutia informácie o pripravenom rozhodnutí predsedovi úradu. To sa nestalo.“

Ako to zdôvodnil?

„Nedostal som z neho korektnú odpoveď.“

Podľa vás si súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera znížením základného imania ukrojila peniaze z verejných zdrojov.

„Keby ho zvýšila z externých zdrojov, boli by to na sto percent zdroje akcionára. Ale toto zvýšenie bolo z vnútorných zdrojov spoločnosti, čo boli zdroje z verejného poistenia.“

Ktoré sa však stali súčasťou fondu nerozdeleného zisku napríklad.

„Povedzme, že áno.“

Operácia bola teda legálna.

„Samozrejme, nikdy som ju nespochybnil.“

Spochybnili ste ju spôsobom, ako ste o nej informovali. Napokon jeden úradník musel odísť.

„Sám odišiel. Ale keby nie, odvolal by som ho.“

Takto sa zníženie základného imania stalo politickou kauzou.

„Politickou preto, lebo peniaze, ktoré musíte povinne odvádzať zo zákona, sa stali peniazmi, ktoré si niekto môže zobrať bez toho, aby ich použil na to, na čo sú prioritne určené - na zdravotnú starostlivosť.“

Pokiaľ poisťovňa uhrádza platby, pokiaľ máme dostatočný výber a dostupnú zdravotnú starostlivosť, ako poistencom nám neprekáža, že si akcionár vezme zisk.

„Zazneli tu dve podstatné veci: zoberú si zisk, ak máte dostupnú zdravotnú starostlivosť. Máte pocit, že sú objektívne nastavené ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť? V zdravotníctve majú všetci zisk okrem poskytovateľa. Toto nie sú dobré pravidlá. Minulý týždeň mi riaditeľ košickej nemocnice povedal, že mu poisťovňa dlhuje jedenásť miliónov korún za liečbu pacientov s mimoriadne náročnou liečbou - to sú tí, ktorých liečba presiahne 20-tisíc korún. Poisťovňa nie je ochotná s ním debatovať. Súhlasila s tým, že nemocnica tie výkony musela spraviť, ale vraj to mohla spraviť aj lacnejšie.

Napríklad nemocnice, ktoré sú transformované na akciové spoločnosti, nemajú také problémy.

„Súhlasím s vami. Ale to je tým, že majú dobre nastavené cenové pravidlá. Nemajú problém hospodáriť.“

Prečo ony áno a ostatnénie?

„To je otázka na Limbovu 5, tam je ministerstvo zdravotníctva.“

To, že Dôvera znížila základné imanie, vás popudilo takpovediac filozoficky?

„Povedzme.“

Lenže ako predseda úradu pre dohľad by ste mali pôsobiť nestranne, a nie ako politický nominant Smeru.

„Som presvedčený, že som nič „stranícke“ nepovedal. Povedal som iba, z akých peňazí vznikli tieto zdroje. Tiež som povedal – a za tým si stojím - že by bolo dobré opýtať sa poistencov Dôvery, či s tým súhlasia.“

O strate vašej nestrannosti môže hovoraj výrok, že poisťovne majú ešte príliš veľké pole pôsobnosti.

„V princípe som chcel poukázať na to, že filozofia obchodnej spoločnosti, ktorá pracuje s verejnými prostriedkami, nie je správna. Ak chceme mať z poisťovní akciové spoločnosti, tak im nadefinujme špeciálne pravidlá. Dôvera za posledné dva roky evidenčne uznala opodstatnené medicínske výkony, ale keďže neboli obsahom zmluvy, tak ich nezaplatila. Je to balík viac ako 300 miliónov korún. Ale 1,9 miliardy si s plechovým ksichtom zoberú.

Čo znamená medicínsky uznané, ale nepreplatené?

„Medicínsky uznané sú tie, ktoré prešli revíznym systémom v danej poisťovni. To znamená, že ich poisťovňa uznala ako potrebné. Ale keďže podpísala s nemocnicou zmluvu na menší počet výkonov, nezaplatí jej za všetky.“

Toto je dôkaz, ako to nefunguje na strane poskytovateľov. Žiadny zodpovedný vlastník nemocnice by neuzavrel s poisťovňou takú zmluvu, že lieči úplne zadarmo.

„Zaujímavé, že sa to nedarí v tejto spoločnosti.“

Stavať všetko tak, že sú tu zlé poisťovne, ktoré chcú len zisk, a sú tu dobrí poskytovatelia, ktorí sa v tomto bahne brodia, nie je fér.

„Ale ja som nič také nepovedal, nevkladajte mi to do úst.

Mala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa nezaplatené, ale uznané výkony, aby sme videli na celok?

„Všetky mali. V roku 2006 poisťovne vyprodukovali zisk 1,9 miliardy korún, ale zároveň neuhradili zdravotnú starostlivosť za 2,3 miliardy korún.

Koľko z toho balíka mali štátne Spoločná zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa?

„To nie je fér otázka. Mali viac, lebo majú viac pacientov. V prípade Všeobecnej to bolo 3,74 percenta, Dôvera mala 2,58 percenta, Spoločná mala 2,46 percenta. Dôvera medicínsky uznala zdravotnú starostlivosť za 4 miliardy korún a finančne uznala za 3,85 miliardy korún. Všeobecná medicínsky uznala za 50 miliárd korún a zaplatila 48,5 miliardy korún. Všeobecná však mala priemerné náklady na jedného poistenca 14 646 korún. Dôvera mala mimoriadne zdravých poistencov, lebo mala len 11 380 korún v roku 2006.“

Myslíte si, že je to dané len zdravším poistným kmeňom?

„Nie. Myslím si, že je to tým, akú zmluvu sa jej podarilo uzavrieť. Dôvera sa nedala dotlačiť k iným cenám.“

Systém môžete nastaviť tak, že vedie človeka pracovať poctivo, alebo naopak. Aké máte vy predstavy o systéme, aby fungoval správne?

„S tými peniazmi, aké sú dnes, sa jednoducho viac hudby zahrať nedá. Ak chceme hľadať efektívnejšie fungovanie, tak musíme zadefinovať základné pravidlo.

Užitočnou pomôckou pri stanovovaní spravodlivých cien medzi poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami mal byť katalóg výkonov. Ministerstvo zdravotníctva ho však nevydalo.

„Neviem, čo s ním je.

Kritizujete postup ministerstva?

„To mi vy vkladáte do úst.

Uznali ste, že niektoré zdravotné zariadenia si lepšie nastavili zmluvy s poisťovňami.

„Určite.“

Potom debata nemôže byť len o poisťovniach, ale aj o zdravotných zariadeniach.

„Existuje nejaký balík peňazí. Ak majú mať všetci seriózne partnerské zmluvy, tak sa doň nezmestia. Máme asi veľa poskytovateľov, treba tú sieť zredukovať.“

Zredukovať?

„Keď si čítam, čo všetko sa dá vyprodukovať v slovenskom zdravotníctve, som presvedčený, že treba. Pre mňa však jedna z ciest na riešenie problémov v zdravotníctve je tá, že peniaze, ktoré tam všetci musíme dávať, tam majú aj zostať.“

Ale prečo by niekto podnikal, keď si nemôže vyplatiť zisk?

„Bol by blázon, samozrejme.“

Dôvera chcela kúpiť poistný kmeň skrachovanej Európskej zdravotnej poisťovne. Vy ste ho však bezodplatne previedli na Spoločnú zdravotnú poisťovňu. Prečo? Veď by sa tak dostali peniaze do zdravotníctva.

„Súhlasím, že peniaze z predaja poistného kmeňa by sa boli použili na uhrádzanie zdravotnej starostlivosti. Zvyšok by asi šiel akcionárovi ako likvidačný zostatok. Problém bol v zákone.“

V akom?

„O zdravotných poisťovniach. Nevyplýva z neho, že zdravotná poisťovňa môže predávať poistný kmeň.“

Bude likvidačný zostatok Európskej zdravotnej poisťovne plne postačovať na záväzky voči poskytovateľom?

„Na túto otázku neviem odpovedať.“

Ale keď nebude postačovať, tak zdroje z predaja poistného kmeňa, by zvýšili likvidačný zostatok?

„Je pravdepodobné, že áno.“

Tak prečo ste to neurobili?

„Za toto bol zodpovedný likvidátor.“

Uprednostnili ste štátnu Spoločnú zdravotnú poisťovňu. Akými kritériami ste sa riadili?

„Zo zákona vyplýva, že úrad musí zabezpečiť dočasný prevod poistného kmeňa. My sme konali veľmi promptne.“

Prečo ste nevybrali napríklad Všeobecnú zdravotnú?

„Lebo platia isté pravidlá. Úrad zodpovedá za to, že poisťovňa, ktorá dostane poistný kmeň, bude schopná uhrádzať záväzky, ktoré jej vyplývajú z prijatých prihlášok.“

Všeobecná by to nezvládla?

„Neviem. Ja som si pozrel, kto o koľko poistencov prišiel v poslednej sezóne...“

To bolo kritérium?

„Nie, nie. Myslel som to tak, že z pohľadu informačného systému. Išlo o 127-tisíc ľudí a Spoločná mala technický potenciál.“

Prečo ste sa rozhodli zmeniť prevod poistného kmeňa na Spoločnú zdravotnú poisťovňuz dočasného na trvalý ?

„Keby som nepoznal zákon, tak si poviem, malo sa to predať. Treba si však pozrieť aj časové súvislosti. My sme navrhli likvidátora a akcionár to odsúhlasil. Likvidátor dal výzvu poisťovniam, aby predložili ponuku na kúpu poistného kmeňa. Nikto ju nepredložil. Potom sa začali individuálne rokovania. Z Apolla prišli dvakrát, a potom povedali, že nemajú záujem. Union­ sa stále zmietal v tom, že to chce, ale má isté hraničné možnosti a tam by asi úrad nesúhlasil. Všeobecná sa neprihlásila. Rokovania s Dôverou boli procesom nekonečného príbehu.“

Je pravda, že vás chcú odvolať?

„Tieto informácie nemám.“

Majú na to dôvod?

„Som politický nominant.“

Som presvedčený,

že som nič „stranícke“ nepovedal. Povedal som iba, z akých peňazí vznikli tieto zdroje.

A tiež, že by bolo dobré opýtať sa poistencov Dôvery, či s tým súhlasia.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 505
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 162
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 4 860
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 3 943
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 257
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 114
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 080
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 002
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 631
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 379

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu pri partii, ktorá desať rokov klondajkuje štát, problém.

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre

Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Neprehliadnite tiež

Mercedes-Benz investuje miliardu dolárov do výroby elektrických áut v USA

Automobilka oznámila, že tým vytvorí 600 pracovných miest.

Air Berlin už pozná možných kupcov. Veritelia vybrali Lufthansu a EasyJet

Lufthansa a EasyJet sa odmietli k správe vyjadriť.

Čína kritizuje agentúru Standard & Poor’s, že jej znížila rating

Zhoršenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti Číny odzrkadľuje, že dlhé obdobie silného nárastu úverov zvyšuje ekonomické a finančné riziká.

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.