ROK 2008: Domáca ekonomika

Výberová chronológia domácich ekonomických udalostí v roku 2008:

1. januára - Štát od dnešného dňa hospodári podľa nového rozpočtu s celkovými príjmami 348,2 miliardy Sk a výdavkami 380,2 miliardy Sk. Deficit štátneho rozpočtu by tak mal na konci tohto roka predstavovať 32 miliárd Sk.

- Plynulý a bezproblémový prechod zo slovenskej koruny na spoločnú európsku menu euro má zabezpečiť zákon o zavedení eura v SR, tzv. generálny zákon. Aj keď zavedenie eura je naplánované až na 1. januára 2009, jeho prvé ustanovenia začínajú platiť už dnes. Generálny zákon vymedzuje viaceré základné pojmy, ktoré sa budú používať aj v iných právnych normách. Jeho jednotlivé ustanovenia sa týkajú duálneho obehu, duálneho oceňovania, pravidiel zaokrúhľovania cien pri prepočte z korún na eurá či pravidiel výmeny pôvodnej korunovej hotovosti po zániku slovenskej meny. Ustanovuje tiež kontinuitu právnych vzťahov ako jeden z dôležitých princípov pri zavedení eura.

- Viacerými zmenami prechádza od začiatku tohto roka dôchodkový systém na Slovensku. Prináša ich jeden z najdiskutovanejších zákonov minulého roka, novela zákona o sociálnom poistení, ktorá platí od dnešného dňa. Najvýraznejšou zmenou v doterajšom nastavení dôchodkového systému je dočasné otvorenie 2. dôchodkového piliera v prvom polroku tohto roka. Minimálna doba poistenia alebo sporenia, po ktorej vzniká nárok na dôchodok, sa od 1. januára zvyšuje z doterajších 10 na 15 rokov.

- Dnešným dňom sa na Slovensku zvyšujú ceny elektrickej energie, tepla i vodného a stočného. Nezmenená zostane len cena zemného plynu. Cena elektrickej energie pre domácnosti bude oddnes v priemere vyššia o 2,86 %. Cena tepla bude vyššia v priemere o 0,4 %. Ceny vodného a stočného sa tiež zvýšia, a to v priemere o 5,42 %.

- Zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov a transparentnosť procesu poskytovania štátnej pomoci má za cieľ zákon o investičnej pomoci, ktorý dnes vstupuje do platnosti. Kľúčovú zásadu transparentných pravidiel podľa právnej normy tvorí motivácia investícií do zaostalejších regiónov a do projektov s vysokou pridanou hodnotou.

- Tabakové výrobky sú od dnešného dňa zaťažené vyššou spotrebnou daňou. So zvyšovaním tejto dane sa počíta aj v roku 2009. Dôvodom je postupné približovanie sa minimálnemu daňovému zaťaženiu v Európskej únii (EÚ), na ktoré si Slovensko pri vstupe do únie dohodlo prechodné obdobie. Nové sadzby prináša novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá platí oddnes.

- Od dnešného dňa začína platiť zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorého zámerom je urýchliť výstavbu dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Nový zákon prináša rýchlejšiu administratívnu prípravu výstavby diaľnic, zavedenie inštitúcie predbežného geometrického plánu, nové opatrenia v súvislosti so zjednodušením vyvlastňovania a novelizuje aj katastrálny zákon. 2. januára.

- Pokutu vo výške 300 miliónov Sk pre Slovnaft, a. s., za zneužitie dominantného postavenia potvrdila Rada Protimonopolného úrad (PMÚ) SR. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. decembra 2007.

4. januára - Eurobankovky na predzásobenie peňažného obehu v SR pred prijatím eura si Národná banka Slovenska (NBS) bude musieť zapožičať zo zásob eurosystému. Centrálna banka pritom plánuje zabezpečiť tieto bankovky z rakúskej Oesterreichische Nationalbank (OeNB). Slovensko požičané bankovky následne vráti v ekvivalentnej hodnote pravdepodobne v roku 2010. Slovenské euromince bude raziť Mincovňa Kremnica, š. p. Podľa stratégie zavedenia eura do hotovostného peňažného obehu a sťahovania a ničenia slovenskej meny, ktorej autorom je NBS, si predzásobenie, obdobie duálneho obehu a zvyšok roka 2009 vyžiadajú spolu približne 188 miliónov kusov eurobankoviek a asi 400 miliónov kusov euromincí.

8. januára - Spoločnosť Sony dosiahla v Nitre začiatkom tohto roka 100-% naplnenie výrobných kapacít LCD televízorov. Podľa pôvodných zámerov mala firma v priebehu prvých troch mesiacov tohto roka rozšíriť výrobný proces o výrobu tunerov a play-station servis. Vedenie Sony však rozhodlo, že táto výroba zostane počas roka 2008 vo výrobnom závode v Trnave.

- Predsedníctvo Odborového zväzu (OZ) KOVO dnes vyhlásilo štrajkovú pohotovosť v odvetví strojárskeho priemyslu. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda OZ Emil Machyna.

- Lehota na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v tendri na 1. balík projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) dnes uplynula. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR dostalo doklady od šiestich záujemcov.

- Podnikateľské prostredie na Slovensku zaznamenalo v uplynulých rokoch významné zmeny s pozitívnym dopadom na podnikanie. Ako jedna z najzávažnejších prekážok podnikania však naďalej zostáva vysoké odvodové a administratívne zaťaženie podnikateľov. Konštatuje to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v Správe o stave podnikateľského prostredia na Slovensku.

- Pravidelná letecká linka Sliač-Praha a späť je zrušená. Posledné lietadlo na tejto linke odštartovalo z letiska Sliač, podľa informácie jeho dispečerov, v pondelok. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) tak už nemá pravidelné letecké spojenie so žiadnym letiskom na Slovensku, ani v zahraničí.

9. januára - Šiesti záujemcovia predložili do utorkovej uzávierky na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR doklady, ktoré majú preukázať splnenie podmienok účasti v tendri na prvý balík projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Jednotlivými záujemcami sú konzorcium firiem Vinci Concessions S.A. (Francúzsko) a SKANSKA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AB (Švédsko), spoločnosť OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. (Španielsko), konzorcium Bouygues Travaux Publics SA (Francúzsko) s Colas SA (Francúzsko), Doprastav, a. s., (SR), Intertoll-Europe ZRt. (Maďarsko), Mota-Engil, SGPS, SA (Portugalsko) a VÁHOSTAV-SK, a. s., (SR). Štvrtým záujemcom je francúzska spoločnosť EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, nasleduje konzorcium ZPKM Consortium, c/o HOCHTIEF, Construction AG Slovensko, zložené z firiem HOCHTIEF PPP Solutions GmbH (Nemecko), Alpine Bau GmbH (Rakúsko) a Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH (Rakúsko). Posledným konzorciom, ktoré má záujem zapojiť sa do tendra na 1. balík diaľničných PPP projektov, je Macquarie Capital Group Limited (Austrália) so STRABAG AG (Rakúsko) a Porr Solutions Immobillen und Infrastrukturprojekte GmbH (Rakúsko).

- Privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) by mala na základe odporúčania vlády preveriť Generálna prokuratúra SR. Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) vláda odporúča preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami štátu a Fondu národného majetku. Vyplýva to z dnešného uznesenia kabinetu, ktorým vzal na vedomie správu o privatizácii SPP. Vláda uložila svojmu predsedovi Robertovi Ficovi, aby správu do štvrtka 10. januára predložil Národnej rade (NR) SR, ktorá o jej vypracovanie požiadala 11. decembra minulého roka. Obsah správy minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek, ktorý materiál vypracoval, nezverejnil, keďže obsahuje informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva. Výber privatizačného poradcu pri privatizácii SPP bol v rozpore so zákonom. Vyhlásil to premiér Robert Fico. Podľa jeho slov súčasný kabinet zistil uhradenie nepreukázaných výdavkov vo výške viac ako 227 miliónov Sk.

10. januára - Za priority v roku 2008 považuje minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek plnenie maastrichtských kritérií a prijatie spoločnej európskej meny v januári 2009. Za kľúčové považuje tiež udržanie hospodárskeho rastu.

- Približne 100 miliónov Sk si vyžiadajú investičné náklady na budovanie infraštruktúry v prvej etape výstavby priemyselného parku v Topoľčanoch. Celková rozloha priemyselnej zóny bude 70 hektárov (ha), v prvej etape pripraví mesto pre investorov zhruba 18 ha.

- Opoziční poslanci dnes podali na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade častí zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest.

11. januára - Najmenej 560 pracovných príležitostí sa vytvorí v novom priemyselnom parku Ferovo, ktorý vznikne vo Vranove nad Topľou. Mesto Vranov dostane na vybudovanie infraštruktúry pre spomínaný park zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) 127 miliónov Sk.

16. januára - Vláda SR dnes na svojom rokovaní odvolala všetkých členov Správnej a Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Kabinet na návrh Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR odvolal predsedu Správnej rady (SR) SPF Branislava Brízu, podpredsedu SR Miloslava Šebeka a členov SR SPF Mariána Čakajdu, Olgu Hamajovú, Slavomíra Eliáša, Petra Koseka, Štefana Hermana, Ľubomíra Řeháka, Štefana Moyzesa, Tatianu Šilhánkovú a Petra Marčulinca. Odvolaní boli tiež predseda Dozornej rady (DR) SPF Jozef Kolesár a podpredseda DR SPF Jaroslav Zíška a členovia DR SPF Miroslav Mihalík, Jozef Stopka, Jozef Gurecka, Norbert Beňuška a Peter Toma.

- Vláda SR dnes rozhodla, že rozvoj Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS), a. s., bude financovať z vlastných zdrojov. Hoci Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v materiáli preferovalo alternatívu vstupu strategického investora na bratislavské letisko, kabinet rozhodol o prvej alternatíve. Prvá etapa by si mala vyžiadať investície v objeme 2,8 miliardy Sk, z toho prvá fáza tejto etapy, teda realizácia novostavby terminálu, by mala stáť 1,7 miliardy Sk.

17. januára - Podklady k verejnej súťaži na dodávku systému elektronického mýta v SR dnes Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s., oficiálne odovzdala 5 záujemcom o vybudovanie a prevádzku mýtneho systému v SR. Ide o rakúske konzorcium Kapsch TrafficCom AG, skupinu Satways, Ibertax a SanToll, Slovakpass a tiež o skupinu firiem vedenú spoločnosťou Elektrovod Holding.

18. januára - Slovenská vláda plánuje spätne odkúpiť minoritný balík spoločnosti Transpetrol. TASR to dnes po stretnutí s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Muhammadom Baradejom potvrdil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

20. januára - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR stanovilo maximálnu intenzitu investičnej pomoci, a to rôznu pre jednotlivé regióny Slovenska. V Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji intenzita investičnej pomoci nebude môcť presiahnuť 50 %.

21. januára - Spoločnosť MAG Holding, zaregistrovaná v Luxembursku, sa na začiatku roka stala vlastníkom slovenskej magnezitky Slovmag Lubeník. MAG Holding je materskou spoločnosťou holdingu Magnezit Group, ktorý je najväčším ruským spracovateľom magnezitu.

- Výstavba priemyselného parku v Rožňave sa podľa informácií primátora Vladislav Laciaka stáva skutočnosťou. Bývalý priemyselný areál Rudných baní by mal od roku 2009 ponúknuť približne 300 nových pracovných miest. Výška investícií zatiaľ dvoch prichádzajúcich investorov sa odhaduje do 300 miliónov korún. Začiatkom leta by mohli obaja začať prípravné práce na vybudovanie infraštruktúry.

21. januára - Všetkých svojich 800 zamestnancov prepustí do konca kalendárneho roka 2008 piešťanská firma Avent Slovakia, s.r.o. Po 11 rokoch výroby sterilných prikrývok a plášťov pre zdravotníctvo sa materská Avent Inc., ktorá je pobočkou spoločnosti Kimberly-Clark Corporation, rozhodla z úsporných dôvodov divíziu na Slovensku zatvoriť. Pracovníkov bude Avent prepúšťať postupne. Z 800 pracovníkov Aventu je asi 500 obyvateľov Piešťan, ostatní sú z okolitých obcí. Prví odišli z firmy už koncom uplynulého roka.

- V pripravovanom priemyselnom parku v lokalite Majer - Šalková, ktorý plánuje mesto Banská Bystrica otvoriť na prelome rokov 2009 a 2010, sa chystá investovať zatiaľ 13 subjektov. Mohli by vytvoriť 1500 až 2500 pracovných miest.

23. januára - Podnikateľské prostredie na Slovensku zaznamenalo v uplynulých rokoch významné zmeny s pozitívnym vplyvom na podnikanie. Ako jedna z najzávažnejších prekážok podnikania však naďalej zostáva vysoké odvodové a administratívne zaťaženie podnikateľov. Konštatuje to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v Správe o stave podnikateľského prostredia na Slovensku, ktorú dnes vláda SR schválila.

- Asi 600 pracovných miest by malo vzniknúť v priemyselnom parku v Hliníku nad Hronom, ktorý otvorili v októbri 2006. Výrobu v ňom rozbehli na jeseň 2007 rakúska firma MWS Casting a dcérska spoločnosť nemeckého Tatranwood.

- Sociálni partneri dnes za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov SR podpísali Deklaráciu spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura v SR.

- Európska komisia (EK) dnes predstavila klimaticko-energetický balíček, ktorý podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR patrí k najzásadnejších návrhom súčasnej Európskej komisie (EK) počas jej mandátu. Očakáva sa, že bude mať v nasledujúcich desaťročiach dosah na európsku aj slovenskú ekonomiku. "Pre Slovensko je cieľ obnoviteľných zdrojov nastavený vo výške 14 % konečnej spotreby energie," informuje rezort hospodárstva. Je to pritom cieľ, ktorý si do roku 2020 vyžiada investície do infraštruktúry a technológií v odhadovanej výške približne 3,5 miliardy EUR (119 miliárd SKK).

24. januára - Finančná kríza, ktorá sa z USA čoraz výraznejšie prenáša aj do Európy, nepredstavuje podľa Národnej banky Slovenska (NBS) žiadne riziko pre slovenské banky. Jej negatívny vplyv však môžu pocítiť podielové fondy investujúce na svetových trhoch. "Slovenské banky sú absolútne bez rizika, pretože sú na obidvoch stranách bilancie koncentrované na klientov na Slovensku, nemajú angažovanosti ani v európskom, ani v americkom priestore," zdôraznil vo svojom vystúpení na dnešnej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) guvernér NBS Ivan Šramko.

25. januára - Talianska spoločnosť Magneti Marelli, zameraná na výrobu elektroniky pre automobilový priemysel, buduje v Priemyselnom parku Kechnec v okrese Košice-okolie nový výrobný závod. Na celkovej ploche 29 000 štvorcových metrov (m2) bude okrem výroby aj centrum výskumu a vývoja. Spoločnosť začala výstavbu vlani v septembri a začiatok produkcie automobilových prístrojových dosiek pre celú Európu sa predpokladá v júni tohto roka.

29. januára - Súťaž na dodávateľa stavebných prác na zväčšenie odletových priestorov a triedenie batožín zverejnila v týchto dňoch a. s. Letisko Sliač. Investícia si podľa materiálov spoločnosti vyžiada náklady približne 71 miliónov Sk.

- Zo 6 záujemcov o koncesiu na prvý balík projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) sa do užšieho výberu kvalifikovali dvaja. Do užšieho kola výberu sa dostali konzorciá - Vinci Concessions S.A. so SKANSKA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AB a Bouyges Travaux Publics SA, Colas SA, Doprastav, a. s., Intertoll-Europe Zrt., Mota-Engil, SGPS, SA, VÁHOSTAV-SK, a. s.

- Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dnes vyhral spor s opavskou spoločnosťou Draft-ova o zmenku v hodnote 400 miliónov Kč, ktorú podpísal v roku 1998 Ján Ducký.

30. januára - Ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová chce presadiť, aby generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) i jeho námestníka mohla menovať priamo ona. Uviedla to dnes po skončení rokovania vlády SR.

1. februára - V januári tohto roka skončil štátny rozpočet SR v prebytku 13,033 miliardy Sk. Za celý rok 2008 by malo pritom hospodárenie štátu dosiahnuť deficit vo výške 31,981 miliardy Sk.

3. februára - Príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa sa od 1. februára zvýšil z 11 000 Sk na 20 440 Sk. Spolu s príspevkom pri narodení dieťaťa vo výške 4 460 Sk tak celková suma, ktorú matka dostane pri narodení prvého dieťaťa, dosiahne 25 000 Sk.

4. februára - Pravdepodobnosť prijatia eura v plánovanom termíne 1. januára 2009 ostala aj v januári na úrovni 78 %, čo je rovnaká hodnota ako v decembri 2007. Šance na euro tak ostali nezmenené aj po zverejnení správy, v ktorej Európska komisia (EK) hodnotila konvergenčný program slovenskej vlády.

5. februára - Vláda SR by mala zverejniť všetky zmluvy uzatvorené v mene SR v rámci privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré ku Správe o priebehu privatizácie SPP predložil poslanec za SDKÚ-DS Pavol Frešo a plénum ho podporilo.

- Talianska spoločnosť MTA, výrobca komponentov pre automobilový priemysel, investuje v tomto roku približne 70 miliónov Sk do vybudovania nového priemyselného parku v Bánovciach nad Bebravou.

7. februára - Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová odmieta akúkoľvek možnosť nežiaduceho zasahovania do projektov v rámci operačného programu Rozvoj vidieka a rybného hospodárstva, ktorý sa oficiálne spustí na budúci týždeň. Podľa jej slov právomoc pri posudzovaní a schvaľovaní projektov má Poľnohospodárska platobná agentúra a jej generálny riaditeľ, ktorý podpisuje príslušné zmluvy so záujemcami, ktorí uspeli s projektmi.

8. februára - O účasť vo verejnej súťaži na tzv. druhý balík PPP projektov má záujem 7 podnikateľských subjektov. Tender na 2. balík PPP vyhlásilo MDPT ešte v decembri minulého roka. Spomínaný 2. balík PPP zahŕňa úseky Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat. Všetky budú súčasťou rýchlostnej komunikácie R1 z Bratislavy do Banskej Bystrice.

11. februára - Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá umožní sporiteľom vystúpiť z 2. piliera dôchodkového systému bez toho, aby bol ich podpis na žiadosti úradne overený, reagovala vláda SR na požiadavky občanov. Uviedla to dnes po mimoriadnej schôdzi kabinetu k tomuto návrhu ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.

12. februára - Koncern Sony má vážny záujem o rozšírenie svojich doterajších investícií na Slovensku. Malo by ísť o projekt logisticko-distribučného centra, ktoré okrem Slovenska bude priamo zásobovať európske trhy, najmä Nemecko, Veľkú Britániu, Ukrajinu, Taliansko a škandinávske krajiny.

13. februára - Ambíciou vlády SR je dosiahnuť tento rok deficit verejných financií nižší ako 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Po dnešnom zasadaní vlády SR v Brezne to povedal slovenský premiér Robert Fico. "V roku 2008 máme plánovaný deficit na úrovni 2,3 percenta, je však možné, že sa budeme pohybovať na úrovni okolo dvoch percent, možno aj pod touto úrovňou."

14. februára - Na výber elektronického mýta bude dohliadať novozriadená tzv. mýtna polícia. Vyplýva to z novely zákona o Železničnej polícii, ktorú dnes schválil parlament. Mýtna polícia sa zriadi v rámci Železničnej polície a svoju pôsobnosť bude vykonávať na vymedzených úsekoch diaľnic, ciest pre motorové vozidla a ciest 1. triedy.

- Návrh novely zákona o energetike, ktorého cieľom je zaistiť bezpečnosť dodávok elektriny a plynu na Slovensko, dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Okrem zabezpečenia dodávok elektrickej energie a plynu novela transponuje energetickú legislatívu Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes schválili novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá odstraňuje povinnosť úradného overenia podpisu pri žiadosti o výstup z 2. dôchodkového piliera.

20. februára - Žiadne z ministerstiev, ktoré v súčasnosti poskytujú štátnu pomoc, nedisponuje podľa Ministerstva financií (MF) SR jasným koncepčným dokumentom, na základe ktorého by bolo možné posúdiť vývoj poskytovania štátnej pomoci či vypracovať ucelenú štátnu koncepciu v tejto oblasti. Vyplýva to z návrhu postupu pri tvorbe koncepcií poskytovateľmi štátnej pomoci.

20. februára - Po ročných obchodných rokovaniach sa majiteľom ochrannej značky Vinea stala slovenská spoločnosť výroby a distribúcie nealkonápojov - a.s. Kofola so sídlom v Rajeckej Lesnej. Kúpila ju od doterajšieho vlastníka s.r.o. Vitis Pezinok a predmetná zmluva má dátum podpisu 31. januára 2008.

27. februára - Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré vplývajú na budúcu výšku dôchodkov v priebežnom aj kapitalizačnom dôchodkovom pilieri, nie je možné dať jednoduchú odpoveď na otázku, pre koho sporenie v 2. pilieri je alebo nie je výhodné. Konštatuje to Analýza výhodnosti a nevýhodnosti zotrvania v 2. pilieri pre jednotlivé skupiny sporiteľov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú dnes vláda SR vzala na vedomie.

28. februára - Za sedem rokov činnosti pomohlo Centrum ekonomického rozvoja (EDC) pri U.S.Steel Košice etablovať sa na východnom Slovensku 26 zahraničným investorom. Firmy z oblasti strojárstva, elektrotechniky, logistiky, inžinieringu, recyklácie odpadov a ďalších priemyselných odvetví prišli s celkovým objemom investícií takmer 240 miliónov USD a potenciálom približne 4200 nových pracovných miest.

4. marca - Ak chce SDKÚ-DS kontrolovať výstavbu diaľnic, môže tak urobiť na pôde parlamentu. Premiér Robert Fico ponúkol lídrovi SDKÚ-DS Mikulášovi Dzurindovi možnosť dohody na prijatí ústavného zákona o vyšetrovacích právomociach Národnej rady SR. Vyšetrovacie orgány obdarené niektorými právomocami orgánov činných v trestnom konaní by podľa nového zákona mali, aj za účasti opozície, možnosť prešetrovať prípady netransparentnosti v prípadoch verejného záujmu. Fico takto reagoval na Dzurindovu výzvu z pondelka 3. marca, aby členov SDKÚ-DS zapojil do prípravy a kontroly projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP).

5. marca - Víchrica Emma, ktorá sa prehnala počas uplynulého víkendu nad Európou, zanechala za sebou kalamitu aj v lesoch na Slovensku. Lesníci zo štátneho podniku Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici dosiaľ vyčíslili objem kalamitného dreva na približne 70.000 kubických metro.

14. marca - V roku 2011 by malo Slovensko dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií. Vyplýva to z návrhu salda verejných financií pre východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR.

17. marca - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR by malo opätovne zaradiť do tendra na prvý balík projektov výstavby diaľnic prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva (PPP) konzorcium firiem Alpine Bau GmbH, HOCHTIEF PPP Solutions GmbH a Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH. Rozhodol o tom v piatok Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý nariadil zrušiť pôvodné rozhodnutie rezortu dopravy o vylúčení konzorcia zo súťaže.

25. marca - Komisia, ktorá posudzovala, či jednotliví záujemcovia o koncesiu na 2. balík PPP projektov spĺňajú podmienky účasti dané Oznámením a Zákonom o verejnom obstarávaní rozhodla, že všetci siedmi záujemcovia ich splnili. Zároveň po posúdení technických a ekonomických podmienok, ktoré boli bodované v súlade s Oznámením, určila poradie, ktoré znamená, že prví štyria záujemcovia budú vyzvaní na účasť na postupe, ktorým bude uzatvorená koncesná zmluva. Sú to (v abecednom poradí): Bouygues Travaux Publics z Francúzska v konzorciu s firmami Colas, Intertolla Mota-Engil, Váhostav a Doprastav, španielsko - české združenie firiem Obrascón Huarte Laín, OHL ŽS a ŽS Brno, rakúsky Strabag spoločne s firmou Porr Solutions a holandsko - francúzske konzorcium zložené z firiem Vinci Concessions a ABN AMRO Highway.

31. marca - Minimálna mzda ako referenčná veličina zostane zachovaná v zákonoch o sociálnom i zdravotnom poistení. Dohodli sa na tom dnes sociálni partneri na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

1. apríla - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR objavila priamo u výrobcu v moravskom údenom mäse listériu.

2. apríla - Slovensko navštívila delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre hospodárske a menové záležitosti, ktorá sa zaujímala o pripravenosť SR na vstup do eurozóny.

4. apríla - Zo svojej funkcie odstúpil generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Dalibor Zelený.

9. apríla - Novým generálnym riaditeľom Železníc SR (ŽSR) sa stal Štefan Hlinka, dovtedajší námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku.

9. apríla - Vládny kabinet schválil východiská viacročného rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011, podľa ktorých má deficit verejných financií postupne klesnúť z 2,0 % hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku na 1,7 % v roku 2009, 0,8 % v roku 2010 a nakoniec na nulu v roku 2011.

11. apríla - Národná rada (NR) SR schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Jeho zámerom je dosiahnuť rovnováhu v obchodných vzťahoch a odstrániť diskriminačný prístup voči dodávateľom. Mal by zabrániť používaniu neprimeraných obchodných podmienok v zmluvách o dodávke tovaru medzi podnikateľmi, z ktorých jeden je od druhého ekonomicky závislý.

15. apríla - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) prijala v súvislosti s výskytom klasického moru ošípaných v chove v Dolných Semerovciach, okres Levice, mimoriadne núdzové opatrenia.

16. apríla (TASR) - V rámci druhej aktualizácie Národného plánu zavedenia eura v SR (NP) vláda rozhodla o výrobe a distribúcii štartovacích balíčkov eurových mincí so slovenskými národnými stranami.

16. apríla - Na základe zverejnených údajov o miere inflácie v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ) Slovensko splnilo inflačné kritérium na vstup do eurozóny. Podľa údajov Eurostatu dosiahol 12-mesačný priemer harmonizovanej inflácie na Slovensku 2,2 %, čo bolo výrazne pod referenčnou hodnotou 3,2 %.

18. apríla - Slovensko splnilo aj kritérium deficitu verejných financií pre vstup do eurozóny. Podľa zverejnených údajov Eurostatu dosiahol klesol verejný deficit na Slovensku v roku 2007 na 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 3,6 % za rok 2006 a dostal sa tak pod povolenú 3-% hranicu.

21. apríla - Niekoľko desiatok zamestnancov začalo štrajk pred areálom spoločnosti Kromberg & Schubert, s. r. o., v Kolárove. Dôvodom štrajku je prístup zo strany vedenia firmy k pracovníkom, zlé pracovné a platové podmienky. Z celkového počtu 1900 zamestnancov podporuje štrajk zhruba 70 %.

21. apríla - Ukrajinská štátna veterinárna komisia zakázala dovoz ošípaných, bravčového mäsa a bravčových výrobkov zo Slovenska. Príčinou je výskyt moru ošípaných na území SR.

23. apríla - Firma Yazaki Wiring Technologies, s. r. o., Michalovce začala s výrobou káblových zväzkov pre spoločnosť BMW AG Mníchov.

28. apríla (TASR) - Spoločnosť Sony oficiálne spustila výrobu LCD televízorov vo svojom novom závode v nitrianskom priemyselnom parku Sever.

28. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila jarné hospodárske prognózy pre jednotlivé členské krajiny Európskej únie (EÚ), z ktorých neskôr vychádzala pri hodnotení udržateľnosti plnenia maastrichtských kritérií zo strany Slovenska.

30. apríla - Vláda schválila dlhoočakávaný návrh novely zákona upravujúceho činnosť Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorý nanovo definoval riadiace orgány fondu.

6. mája - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo právnu analýzu privatizácie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

7. mája - Európska komisia dala zelenú vstupu Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Na základe hodnotenia plnenia kritérií zo strany SR odporučila komisia členským krajinám EÚ, aby odsúhlasili zavedenie spoločnej európskej meny na Slovensku k uvedenému dátumu.

7. mája - Do roku 2013 by malo na Slovensku dôjsť k zjednoteniu daňovej a colnej správy. Vyplýva to z koncepcie reformy daňovej a colnej správy, ktorú schválil vládny kabinet.

15. mája - Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR vzrástla slovenská ekonomika v prvom štvrťroku o 8,7 %. Medziročné tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) tak spomalilo v porovnaní s posledným kvartálom minulého roka, kedy dosiahlo rekordnú hodnotu 14,3 %.

15. mája Národná rada (NR) SR schválila novelu Zákonníka práce (ZP), podľa ktorej budú obchody počas niektorých sviatkov povinne zatvorené. Predavačom zaručí novela voľno počas 1. januára, Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12.00 h a 25. decembra.

16. mája - Novým riaditeľom Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) sa stal Ľubomír Krenický, predtým vedúci odboru bezpečnosti EMO. K zmene došlo v súvislosti s poverením bývalého riaditeľa Jaroslava Holubca zastávať pracovnú pozíciu zastrešujúcu jadrové elektrárne v rámci Úseku prevádzky a údržby Slovenských elektrární.

20. mája Novelu zákona, ktorá upravuje činnosť Slovenského pozemkového fondu (SPF), prerokovala Národná rada (NR) SR na mimoriadnej schôdzi. Poslanci ju posunuli do druhého čítania.

22. mája - O tri pracovné dni k lepšiemu sa posunul Deň daňovej slobody, ktorý vyjadruje celkovú mieru prerozdelenia príjmov v slovenskej ekonomike. Ide zatiaľ o najlepší výsledok, ktorý Slovensko počas svojej samostatnosti dosiahlo.

22. mája Národná rada (NR) SR schválila novelu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, podľa ktorej si bude môcť staviteľ vybrať, podľa ktorého územného plánu bude rozhodovať stavebný úrad. Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia tak bude môcť byť územný plán obce v čase vydávania rozhodnutia alebo v čase podania návrhu.

23. mája - Vodohospodárska výstavba, š.p., podala na okresnom súde Bratislava 2 žalobu o určenie neplatnosti Zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) medzi Slovenskými elektrárňami (SE), a.s., a Vodohospodárskou výstavbou. Majoritným akcionárom SE je od roku 2006 talianska spoločnosť Enel.

26. mája - Tri konzorciá vyradené z tendra na prevádzkovanie systému elektronického mýta podali prvé z mnohých námietok na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

28. mája - Vládny kabinet po viacerých odkladoch schválil ďalší postup riešenia problematiky deregulácie nájomného v reštituovaných bytoch. Medzi zainteresovanými ministerstvami financií, práce, výstavby a spravodlivosti napokon došlo k dohode na postupe ďalších prác.

28. mája - Ministri financií krajín eurozóny, Európska centrálna banka a ministri a guvernéri národných bánk Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska a Slovenska dnes na základe žiadosti slovenských úradov schválili úprav u stredového kurzu slovenskej koruny voči euru v mechanizme výmenných kurzov (ERM II). Nová centrálna parita slovenskej koruny sa stanovuje na 30,126 koruny za euro, čo znamená posilneie o 17,64 %.

29. mája - Slovenská koruna na revalváciu centrálnej parity voči euru zareagovala dosiahnutím najsilnejšej hodnoty v celej jej histórii 30,080 SKK/EUR, ktorá už odvtedy nebola prekonaná.

2. júna - Svetová banka (SB) zatvorila svoju kanceláriu na Slovensku. Súvisí to zo zmenou postavenia SR v rámci banky z prijímateľa na poskytovateľa rozvojovej pomoci, ku došlo krátko pred koncom tohto roka.

3. júna - Zelenú vstupu Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009 dali aj ministri financií členských krajín Európskej únie na zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné otázky (ECOFIN) v Luxemburgu.

11. júna - Predseda vlády Robert Fico uskutočnil kontrolný deň na Ministerstve financií (MF) SR. Kontrolné návštevy na jednotlivých ministerstvách následne pokračovali celý jún.

11. júna - Vláda schválila nariadenie, podľa ktorého odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru nebude môcť od 1. júla prekročiť dvojnásobok priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a úrokovej miery pre príslušný typ spotrebiteľského úveru.

12. júna - Ďalší zo série kontrolných dní uskutočnil premiér Robert Fico na Ministerstve pôdohospodárstva (MP) SR.

17. júna - Vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009 odhlasoval Európsky parlament. Európsky zákonodarný zbor, ktorý má v tejto otázke len poradný hlas, postupoval v súlade s rozhodnutím výboru pre ekonomické otázky, ktorý podporil správu maltského poslanca Davida Casu o zavedení eura na Slovensku.

17. júna - Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek a predsedovia jednotlivých samosprávnych krajov podpísali zmluvu o delegovaní právomocí z rezortu výstavby na vyššie územné celky (VÚC) v rámci realizácie Regionálneho operačného programu (ROP) na roky 2007 až 2013.

18. júna - Európska komisia oznámila, že začína právne konanie voči Slovensku za rozširovanie monopolu Slovenskej pošty. Brusel požiadal slovenské úrady o objasnenie novely poštového zákona vzhľadom na to, že by mohlo ísť o porušenie európskej legislatívy týkajúcej sa zneužívania dominantného postavenia na trhu.

19. júna - Predseda vlády Robert Fico uskutočnil kontrolný deň na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR.

19. júna - Šéfovia vlád a štátov Európskej únie dnes na úvod summitu v Bruseli definitívne potvrdili vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009.

20. júna - Akcionári na riadnom valnom zhromaždení odvolali predsedu predstavenstva bratislavského letiska Karola Biermanna. Na tento post vymenovali Zdenka Schramla.

20. júna - V súvislosti s medializovanou návštevou na jachte finančnej skupiny J&T v Monaku pred rozhodnutím o revalvácii centrálnej parity slovenskej koruny voči euru ponúkol minister financií Ján Počiatek predsedovi vlády svoju funkciu. Predseda vlády Robert Fico túto ponuku o niekoľko dní odmietol.

24. júna - Predposledným kontrolným dňom ekonomického rezortu bola návšteva premiéra Roberta Fica na Ministerstve hospodárstva (MH) SR.

25. júna - Predseda vlády Robert Fico požiadal počas kontrolného dňa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ministerku práce Vieru Tomanovú, aby odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) Ivana Bernátka. Vyčítal mu nezvládnutú komunikáciu v súvislosti s dočasným otvorením druhého dôchodkového piliera v prvom polroku tohto roka.

25. júna - Minister financií Ján Počiatek ostal vo svojej funkcii aj po mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, na ktorej sa ho opoziční poslanci snažili odvolať pre podozrenie z úniku informácií pred zmenou centrálnej parity slovenskej koruny voči euru v stredu 28. mája tohto roka. Niekoľko dní predtým totiž minister Počiatek podľa medializovaných informácií navštívil v Monaku jachtu finančnej skupiny J&T.

1. júla - Do platnosti vstupuje novela zákona o hnojivách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR. Jej cieľom je vytvorenie centrálnej databázy o spotrebe hnojív na Slovensku.

- O účasť vo verejnej súťaži na tzv.3. balík PPP projektov prejavili záujem štyria uchádzači. Tzv. tretí balík projektov zahŕňa úseky Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala a privádzač Lietavská Lúčka - Žilina.

2. júla - Vláda SR schválila všeobecný hospodársky záujem v energetike. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude musieť pri určovaní cien zemného plynu a elektriny zohľadňovať kúpyschopnosť obyvateľstva. Návrhy tiež umožnia úradu dôkladnejšie sa pozrieť na niektoré nákladové položky.

- Poslanci schválili dlhoočakávanú novelu zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

8. júla - Rada Európskej únie pre ekonomické a finančné otázky (ECOFIN) v Bruseli schválila konverzný kurz na úrovni centrálnej parity 30,1260 EUR/SKK.

11. júla - Slovenská parenica získala chránené zemepisné označenie. Zapísaná tak bude do registra vedeného Európskou komisiou (EK).

13. júla - Relaxačno-informačné centrum so zastavanou plochou 2649 štvorcových metrov, ktorého vybudovanie si vyžiadalo investíciu viac ako 111 miliónov Sk (3,68 milióna eur), otvorili v Terchovej.

15. júla - Premiér Robert Fico uvítal stanovisko Európskej komisie (EK) povoliť dostavbu dvoch blokov v Atómovej elektrárni v Mochovciach (EMO). Slovensko by malo podľa neho využiť skúsenosti z oblasti jadrovej energetiky a urobiť všetko preto, aby v roku 2012 až 2013 mohli byť dva nové bloky so spoločným inštalovaným výkonom 880 MW uvedené do prevádzky.

18. júla - SARIO sa v 1. polroku podieľala na ukončení 22 investičných projektov, čím zabezpečila prílev priamych zahraničných investícií (PZI) v celkovej plánovanej výške 240,3 milióna eur (7,24 miliardy Sk) a vytvorenie 3191 nových pracovných miest s plánovanou expanziou na 3331 pracovných miest.

28. júla - Slovenský plynárenský priemysel, a. s., (SPP) predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh na úpravu cien zemného plynu pre domácnosti s platnosťou od 1. októbra 2008. Dôvodom bol celosvetový, dlhodobo negatívny vývoj na svetových trhoch s komoditami, ktoré priamo ovplyvňujú nákupné ceny zemného plynu. O koľko by mali ceny vzrásť SPP nešpecifikoval.

5. augusta - Prvú časť obchvatu mesta Prievidza na ceste I/46 odovzdali do užívania motoristickej verejnosti. Ide o približne jeden kilometer dlhý úsek, a to od priemyselného parku a letiska v Prievidzi po okraj intravilánu mesta Bojnice. Súčasťou obchvatu je most ponad rieku Nitru, prístupové komunikácie a okružná križovatka pod Bojnicami. Stavba patrí do prvej etapy výstavby obchvatu, vyžiadala si náklady takmer 105 miliónov Sk (3,49 milióna eur).

24. augusta (TASR) - Končí sa obdobie dobrovoľného duálneho zobrazovania cien tovarov a služieb, ktoré začalo vyhlásením definitívneho konverzného kurzu slovenskej koruny 8. júla tohto roka. Zobrazenie cien v korunách aj eurách je od tohto dátumu povinné.

28. augusta - Mimoriadne valné zhromaždenie SPP na svojom augustovom zasadnutí schválilo personálne zmeny v Predstavenstve a Dozornej rade spoločnosti. Vo funkcii člena Predstavenstva SPP končí Philippe Boucly, ktorého vystrieda Jean-Jacques Ciazynski. Súčasného podpredsedu Dozornej rady SPP Jeana-Francoisa Carriéra vo funkcii nahradí Eric Stab.

28. augusta - Obchvat obce Figa dlhý 3,3 kilometra za takmer 495 miliónov Sk bez DPH (16,43 milióna eur) oficiálne otvorili, spoplatnený nebude.

4. septembra - SPP požiadal opätovne po zamietnutí predchádzajúceho cenového návrhu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví o zvýšenie cien zemného plynu od 1. januára 2009, a to o 19,8 %. Predseda vlády označil tento návrh za šialený.

8. septembra - Do užšieho výberu sa kvalifikovali dvaja zo štyroch záujemcov o 3. balík projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Ide o konzorciá Hochtief PPP Solutions GmbH, Alpine Bau GmbH, FCC Construcción S.A., Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH a Vinci Concessions S.A., Skanska Infrastructure Development AB.

18. septembra - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v auguste klesla na rekordných 7,36 %. Tesne tak prekonala predchádzajúce minimum 7,38 % z apríla tohto roka.

19. septembra - Mincovňa Kremnica, š. p., začala sériovú razbu slovenských eurových mincí. Slávnostne ju spustili minister financií SR Ján Počiatek a guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko. Eurových mincí so slovenskou stranou vyrazí mincovňa 500 miliónov kusov v hodnote viac ako 167 miliónov eur (5,03 miliardy Sk), vážiť by mali približne 2500 ton.

23. septembra - Bratislavské letisko odoslalo oznámenie o vyhlásení tendra na výstavbu nového terminálu do vestníka Európskej únie (EÚ). Predpokladaná hodnota terminálu je 2,8 miliardy Sk (92,94 milióna eur) bez DPH.

24. septembra - Novým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa 25. septembra stane Miroslav Mihalík. Vláda SR schválila návrh Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR. Z postu riaditeľa bol odvolaný Miloslav Šebek a do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF vládny kabinet vymenoval Adriana Šándorčina.

- Vláda zriadila cenovú radu, ktorá bude dohliadať na vývoj cien v SR pri prechode na euro. Jej predsedom sa stal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

1. októbra - Vláda schválila zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a novelu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

2. októbra - Sadzby dane na tabakové výrobky sa od 1. februára zvýšia podľa novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

- Prezident SR I. Gašparovič podpísal novelu zákona o cenách, ktorá určuje kompetencie umožňujúce v prípade mimoriadnej situácie v období prechodu na euro prijať účinnú reguláciu cien.

7. októbra - EK rozhodla, že SR musí zmenou legislatívy otvoriť trh hybridnej pošty aj alternatívnym poštovým operátorom.

8. októbra - Vláda schválila Národný program reforiem SR na roky 20082010; jeho hlavnými výzvami je zvýšenie kvality vzdelávania, pokles dlhodobej nezame stnanosti a odstraňovanie bariér pri využívaní podnikateľského potenciálu.

15. októbra - Vláda prijala Stratégia energetickej bezpečnosti SR - analyzuje možné spôsoby zvýšenia beznosti zásobovania teplom, elektrinou, uhlím, ropou a zemným plynom.

- Vzhľadom na príchod eura vláda prijala nariadenie o minimálnej mzde vyjadrenej už v eurách; platná minimálna mzda 8900 Sk na mesiac sa tak po prepočítaní konverzným kurzom a zaokrúhlení vyjadruje vo výške 295,50 eura mesačne, resp. 1,698 eura na hodinu

22. októbra - Dôchodcovia s penziou nižšou ako 12.088 Sk, dostanú tento rok vianočný príplatok vo výške 1500 až 2000 Sk; relevantné nariadenie schválila vláda

24. októbra - Poslanci NR SR schválili novelu zákona o ochrane vkladov; podľa predpisu budú vklady v bankách garantované štátom v plnej výške bez akejkoľvek spoluúčasti

- Druhý dôchodkový pilier bude od 15. novembra 2008 do 30. júna 2009 opäť otvorený; rozhodli o tom poslanci NRSR prijatím novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

28. októbra - Proces verejného obstarávania sa zrýchli vďaka sprísneniu podmienok používania inštitútu žiadostí o nápravu u obstarávateľa a námietok uchádzačov zákazky smerujúcich proti iným úkonom obstarávateľa; vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslanci NRSR schválili.

29. októbra - Začala platiť kľúčová úroková sadzba NBS so základnou sadzbou 3,75 % namiesto 4,25 %.

- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania znižuje úrokovú sadzbu mikropôžičiek pre malých podnikateľov na 5,75 %.

30. októbra - Novelu zákona o sociálnom poistení schválili poslanci NR SR; dochádza tak okrem iného k posunu valorizácie dôchodkov z 1. júla na 1. januára kalendárneho roka.

3. novembra - PMÚ uložil pokutu 73 miliónov Sk spoločnosti Slovak Telekom za zneužívanie dominantného postavenia formou stláčania marže a za obmedzenie hospodárskej súťaže.

4. novembra - Ministerstvo financií zrevidovalo svoj odhad rastu ekonomiky SR v roku 2009 zo 6,5 % na 4,6 %.

5. novembra - Vláda prijala balík 27 opatrení na minimalizáciu dopadov svetovej finančnej krízy na ekonomiku SR.

- Obyvatelia bytov s regulovaným nájomným, ktorí majú záujem o bytovú náhradu, sa môžu od 30. októbra 2008 registrovať na rezorte výstavby.

6. novembra - Poslanci NR SR schválili zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností; podľa neho spoločnosť podávajúca cenový návrh ÚRSO tak môže urobiť iba na základe uznesenia valného zhromaždenia; väčšinový akcionár bude mať pri rozhodnutí menšinového vlastníka právo veta.

- Poslanci NR SR schválili novelu Obchodného zákonníka; z nej vyplýva, že spotrebitelia budú mať od 15. januára vyššiu ochranu pred neprimerane vysokými sankčnými úrokmi, ktoré sú uplatňované najmä pri tzv. rýchlych pôžičkách.

- NR SR potvrdila členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), budú nimi Jozef Kolesár, Miloslav Šebek, Marián Čakajda, Slavomír Eliaš, Ľubomír Řehák a Mária Gajdošová; potvrdila ich NR SR.

10. novembra - Slovenská pošta začala domácnostiam doručovať eurobalíčky; do 14. novembra ich doručí do domových schránok asi 1,9 milióna balíčkov.

11. novembra - NBS opäť znížila základnú úrokovú sadzbu, a to na 3,25 %.

12. novembra - O výstavbu diaľnic prostredníctvom PPP projektov v rámci druhého balíka majú záujem štyria uchádzači.

13. novembra - SR v rámci programového obdobia 2004 až 2006 zo záväzkov v objeme 35,25 miliardy Sk čerpala ku koncu októbra eurofondy na úrovni 85,81 %.

15. novembra - vstúpilo do platnosti opatrenie NBS; podľa neho banky a pobočky zahraničných bánk budú musieť zabezpečiť riadenie svojich aktív a pasív tak, aby ich vzájomný pomer zodpovedal nepretržitej likvidite.

21. novembra - Najvyšší súd SR po osem rokov trvajúcom spore medzi spoločnosťami Tipos a Športkou o know-how na prevádzkovanie a organizovanie lotériových hier na Slovensku, právoplatne rozhodol. Lotériová spoločnosť Tipos musí za prehratý súdny spor vyplatiť a.s. Športka do konca mesiaca takmer 2 miliardy Sk. Zo štátnych finančných aktív bude uvoľnených 1,4 miliardy Sk, Tipos zaplatí z vlastných zdrojov 500 miliónov Sk, oznámil minister financií SR Ján Počiatek a generálny riaditeľ Tiposu Peter Kapusta.

- Spoločnosť Športka predmetnú pohľadávku postúpila českému podnikateľovi Radovanovi Vítekovi. Tipos musí teda do konca tohto mesiaca zaplatiť Vítekovi takmer 2 miliardy Sk.

- Spoločnosti Gazprom export a SPP podpísali dohodu o podmienkach dodávok zemného plynu na Slovensko na nasledujúcich 20 rokov. Súčasne podpísal s touto ruskou spoločnosťou dohodu na rovnako dlhé obdobie aj podnik eustream, 100-% dcérska spoločnosť SPP, zodpovedná za prepravu zemného plynu cez územie Slovenska.

24. novembra - Slovenská pošta rozbehla distribúciu informačnej brožúry v slovenskom jazyku a dve konverzné tabuľky domácnostiam v náklade 1,9 milióna ks; distribúciu ukončí do 28. novembra

- Koaliční lídri sa dohodli, že deficit verejných financií v roku 2009 bude 2,08 %.

- ÚVO oznámil, že vykoná kontrolu dokumentácie zákaziek na rezorte výstavby na informačné a vzdelávacie aktivity; kvôli nim rezortný minister Marian Janušek čelí podozreniam opozície z korupcie.

25. novembra - Vláda schválila návrh na odvolanie predsedu TÚ SR Branislava Máčaja.

26. novembra - Poslanci NR SR schválili novelu zákona o dani z príjmov; od roku 2009 tak pracujúci s nízkym príjmom na úrovni blízkej minimálnej mzde, ktorí v súčasnosti neplatia daň z príjmu, získajú nárok na príspevok štátu - zamestnaneckú prémiu.

- Vláda podporila, aby štát ako vedľajší účastník procesu pristúpil k žalobe Slovenskej pošty na EK kvôli rozhodnutiu o hybridnej pošte.

27. novembra - Od 1. januára 2009 sa pre domácnosť ceny elektrickej energie zvýšia o 0,11 %, cena zemného plynu zostane na úrovni priemeru tohto roka.

28. novembra - Poslanci NR SR schválili rozpočet SR na rok 2009; pri rozpočtovaných príjmoch 394,6 miliardy Sk a výdavkoch 425 miliárd Sk bude deficit 30,4 miliardy Sk.

- Generálny prokurátor získal zákonnú možnosť oddialiť vyplatenie takmer dvoch miliárd Sk Vítekovi za prehratý spor Tiposu so spoločnosťou Športka.

- Tipos zaplatil 500 miliónov Sk z vlastných prostriedkov cyperskej spoločnosti Lemikon Limited; ide o časť z takmer dvoch miliárd Sk za prehratý spor Tiposu so spoločnosťou Športka.

- Poslanci NR SR doplnili členov Rady SPF o Štefana Hermana a Petra Marčulinca.

3. decembra - Vláda nesúhlasila s návrhom skupiny poslancov NRSR na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Jánovi Počiatkovi z titulu kauzy Tipos.

- Vláda schválila Národnú stratégiu SR pre digitálnu integráciu.

- Vláda schválila správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010 vrátane PPP projektov.

9. decembra - NR SR nesúhlasila s návrhom skupiny opozičných poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi výstavby Marianovi Janušekovi; návrh podali z dôvodu netransparentnosti a klientelizmu pri tendri na informačné a vzdelávacie služby.

- Tipos potvrdil list od cyperskej spoločnosti Lemikon, ktorým vypovedala ich vzájomnú zmluvu.

- Rezort dopravy SR dostal list od komisárky EK pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej; vyjadrila obavy v súvislosti s odvolaním Branislava Máčaja z funkcie šéfa TÚ SR.

9. decembra - NBS opäť znížila svoju základnú sadzbu na 2,5 %.

- TÚ SR oznámil, že zruší tender na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania.

10. decembra - Vláda akceptovala predĺženie čerpania eurofondov v SR na roky 2004 až 2006 do konca júna 2009 ako o tom z dôvodu dopadov svetovej finančnej krízy rozhodla EK; dotknuté slovenské ministerstvá pripravia pre Brusel žiadosti o predĺženie dátumu oprávnenosti čerpania výdavkov EÚ na už zazmluvnené projekty.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 646
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 658
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 316
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 873
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 994
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 347
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 308
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 100
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 037
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 623

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Nečakané zrušenie nájmu hlavnej stanice v Bratislave je správne

Nájomné sa počíta v stovkách tisíc eur, developer bol preto povinný odkryť vlastnícku štruktúru. Neurobil to.

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.