KAŽDÝ INVESTOR BY MAL ZVAŽOVAŤ, NA AKO DLHO SA CHCE ZBAVIŤ HOTOVOSTI A AKÉ RIZIKO JE OCHOTNÝ PODSTÚPIŤ

Ako investovať v čase krízy? S rozumom

Finančná kríza spôsobuje nepokoj aj u nás. Svetové trhy koncom týždňa spadli na niekoľkoročné minimá. Ľudia sa boja o svoje peniaze. Môžu sa správať iracionálne v snahe zachrániť, čo sa dá. Mnohí presúvajú svoje peniaze z podielových fondov.

To, ako investovať, by si mal investor premyslieť podľa toho, aké riziká dokáže uniesť. Hlavne teraz v čase finančnej krízy.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – SITA/AP)

BRATISLAVA. Ľudia vo svete v panike a negatívnych emóciách presúvajú svoje peniaze do bezpečnejších prístavov. Vyberajú si buď termínované vklady, alebo vkladové účty. Banky v súčasnosti ponúkajú veľmi slušné zhodnotenie. A hlavne bez rizika.

Ako to však vidia odborníci?

„Treba rozlišovať kolektívne investovanie do podielových fondov od špekulácie, či priameho obchodovania s cennými papiermi na burze. Podielové fondy sú „buy and hold“ (kúp a drž) investíciou, pri ktorej by klient naozaj mal dodržať investičný horizont bez ohľadu na to, čo sa na trhoch deje,“ hovorí investičný poradca Peter Világi.

Tým, čo už investovali do akciových fondov, už po takých silných poklesoch správcovia neodporúčajú vystúpiť. „Akcio­vé fondy sú charakteristické vysokou volatilitou, čo znamená, že ich poklesy bývajú výraznejšie ako poklesy povedzme dlhopisových fondov, ale platí to aj v opačnom garde,“ povedala Katarína Antoničová z IAD Invest­ments.

Ak by sa rozhodli pre spätný odpredaj podielových listov, určite by na tom stratili. „A na druhej strane by sa tak pripravili o možnosť spolupodieľať na potenciálnom raste akciových trhov, ktorý z historického hľadiska spravidla nasledoval po obdobiach panických výpredajov a výrazného podhodnotenia akciových titulov,“ hovorí podpredseda predstavenstva Tatra Asset Management Miloslav Mlynár.

Investori v akciových fondoch majú šancu „dobehnúť straty“ podstatne skôr, ako by sa im to podarilo presunom peňazí do konzervatívnych fondov alebo na účet v banke.

Kto koľko znesie

Správcovské spoločnosti preto upozorňujú, že emócie nie sú v investovaní veľmi dobrými radcami. „Emócie a snaha rýchlo reagovať na všetky informácie, ktoré sa investori dozvedia, môžu byť ich veľkými nepriateľmi.

Výsledkom sú potom nesprávne rozhodnutia a následne neuvážené odpredaje svojich investícií. Preto pravdepodobne najhoršou možnosťou by bolo reagovať v takýchto situáciách okamžitým odpredajom celej akciovej investície,“ hovorí člen predstavenstva ČSOB Asset Management Radko Semančík.

Pre ľudí, ktorí nie sú v „krízovej“ situácii a zatiaľ sa iba rozhodujú, kam investovať, majú odborníci tiež niekoľko odporúčaní.

Predovšetkým by sa mal každý zamyslieť nad mierou rizika, aké je ochotný podstúpiť. Až potom je otázka, na aké dlhé obdobie sa môže svojich peňazí vzdať.

„Investičný horizont nepredstavuje jedinú premennú, ovplyvňujúcu investičné rozhodnutie. Do úvahy treba naviac brať najmä rizikovú toleranciu klienta, tak zo subjektívneho hľadiska, ako je vzťah investora k riziku, ale aj z objektívneho hľadiska, ktorým je finančné zabezpečenie investora. Dôležitý je aj očakávaný výnos investora, prípadne potreba hotovosti,“ vysvetľuje Mlynár.

Priveľmi atraktívna cena

Pri zohľadnení týchto faktorov môže investor podľa Mlynára pri dvojročnom investičnom horizonte uvažovať o peňažných, dlhopisových alebo zaistených fondoch: „Zo stredno­ a dlhodobého hľadiska pristupovať k investíciám do fondov obsahujúcich akciovú zložku v plnej alebo v čiastočnej miere, ak je to v súlade s celkovým rizikovým profilom investora.“

Netreba zabudnúť ani na to, že v situácii, keď na trhu prevládajú výpredaje, sa ceny dostanú na takú úroveň, čo je pre investorov mimoriadne atraktívna z hľadiska očakávaného výnosu v budúcnosti.

Ceny akcií padajú, je čas na nákupy

BRATISLAVA. Hlavným rizikom akciových investícií je ich vysoká volatilita. To znamená krátkodobé, často ťažko predvídateľné výkyvy ceny na burze. Tieto výkyvy však čas veľmi úspešne eliminuje. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy rastú. Napríklad priemerná výkonnosť hlavného amerického akciového indexu S&P 500 je zhruba desať percent ročne. Práve pre krátkodobé výkyvy je investičný horizont do rozvinutých akciových trhov (USA, Európa, Kanada, Japonsko, Austrália) minimálne 5 až 6 rokov.

Investovanie do akcií na kratšie obdobie je špekuláciou, pri ktorej musí klient­ počítať aj so stratami. Pri investičných v horizontoch 20 – 30 rokov je aj súčasná kríza zanedbateľná. A pri aktuálnych poklesoch na trhoch dáva dobrú príležitosť na založenie takéhoto sporenia.

Peňažné fondy

Patria medzi najbezpečnejšie podielové fondy, investujú do krátkodobých dlhových cenných papierov (dlhopisy, štátne pokladničné poukážky, depozitné a vkladové certifikáty a podobne) a iných nástrojov peňažného trhu (cenné papiere so splatnosťou menej ako 1 rok). Hlavnou úlohou peňažných fondov je uchovanie hodnoty investície investora a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia. Minimálny investičný horizont peňažného fondu je pol roka.

Zaistené fondy spájajú výhody investovania do podielových fondov s výhodami zaistených produktov. Sú určené konzervatívnym investorom, ktorých lákajú atraktívne výnosy, ale odrádza vedomie, že by mohli o svoje peniaze prísť.

Dlhopisové fondy

Investujú do štátnych dlhopisov (resp. cenných papierov so zárukou štátu), štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov spoločností a hypotekárnych záložných listov. Ich hlavnou úlohou je dosiahnuť stabilnú mieru zhodnotenia. Ich rizikový profil sa nachádza medzi peňažnými a akciovými fondmi.

Profilové fondy sa skladajú z dlhopisovo-peňažnej a akcio­vej zložky a priebežne sa optimalizujú s prihliadnutím na meniace sa trhové prostredie.

Akciové fondy investujú do akcií alebo podobných finan­čných nástrojov majetkového charakteru.

(rag)
Podielové fondy

Prvý podielový fond sa založil v roku 1924, toto nové finan­čné odvetvie malo trhovú hodnotu len 10 miliónov dolárov.

V súčasnosti je v USA vyše 8-tisíc podielových fondov a spravujú 12 biliónov dolárov.

Za 84 rokov dosiahli extrémnu popularitu a ponúkajú jednoduchú alternatívu možnosti investovania do trhov a s menším rizikom. Sú profesio­nálne manažované, pokrývajú celé spektrum ekonomiky a ponúkajú širokú škálu investičných finančných nástrojov.

Napriek niektorým výnimkám, keď podielový fond manažoval extrémne nadaný manažér, ako Jack Dreyfus, Peter Lynch, Sir John Templeton, Warren Buffet, sa zvyčajne však správajú ako odvetvie, do ktorého investujú a nevyhnú sa burzovým výkyvom.

Emócie a snaha rýchlo reagovať na všetky informácie, ktoré sa investori dozvedia, môžu byť ich veľkými nepriateľmi.

Radko Semančík, ČSOB Asset Management
Ako ochrániť svoje peniaze

V čase krízy dostáva prednosť pred investovaním ochrana kapitálu.

BRATISLAVA. Kríza často zasahuje a postihuje celoplošne a nevyberá si jednotlivcov. Jednotlivci však majú na výber, ako sa na ňu pripraviť.

„Na jej začiatku nik nevie, aké dôsledky a vedľajšie efekty môže priniesť a ako dlho bude trvať. Mottom sa stáva „radšej nezarobiť ako prerobiť“, hovorí nezávislý analytik Norbert Paul.

Ani o jednom spôsobe investovania sa nedá povedať, že v čase krízy je absolútne bezpečný. „Výhodou vkladov v bankách je takmer žiadne trhové riziko, vysoká bezpečnosť a vyššia návratnosť ako na bežnom účte,“ hovorí Paul.

Sú však výhodné pre tých, ktorí budú svoje peniaze potrebovať až v budúcnosti. Aj termínované vklady však majú svoju nevýhodu – infláciu a úrokové riziko (to by malo po vstupe Slovenska do eurozóny odpadnúť pri fondoch denominovaných v eurách).

Zaujímavé účty

Podľa investičného poradcu Petra Világiho je však viazanie peňazí na účte nezmyselné. „Najmä v súčasnosti, keď trh ponúka klientom vkladové účty s veľmi zaujímavým zhodnotením. A to bez akýchkoľvek poplatkov a viazanosti vkladu,“ vysvetľuje Világi. Takéto produkty by mali primárne slúžiť na uloženie finančnej rezervy na pokrytie nepredvídaných výdavkov domácnosti – pokazené auto, dlhodobejšia práceneschopnosť. Pri tomto účele je oveľa dôležitejšia okamžitá dostupnosť financií ako zhodnotenie vkladu. „Napríklad ING Konto s úročením 3,5 % ročne, eMax konto od mBank so sadzbou 3,7 percenta ročne. Prípadne IAD Zaistené depozitné konto, ktoré je síce podielovým fondom, ale poskytuje bez viazanosti vkladu garantovaný, mesiac vopred vyhlasovaný výnos. Ten je v súčasnosti 3,8 percenta ročne,“ hovorí Világi.

Radšej kupovať?

Mnohí si myslia, že by mohli svoje peniaze ochrániť kúpou. „Hmotnou investíciou by mohla byť kúpa nehnuteľnosti. Prípadne nákup umeleckých diel, archívneho vína alebo diamantov či drahých kovov,“ hovorí Világi. Aj toto je však investícia na ďaleké horizonty a nie v prípade, ak potrebujete peniaze v dohľadnom čase.

Hotovosť vám pomôže prežiť neurčité časy, ktoré každá kríza prináša. „Ich dĺžka môže mať tragické následky, ak zrazu nastane nedostatok hotovosti. Môže sa to stať vyčerpaním úspor, stratou práce, ale aj obmedzením či zaniknutím podnikateľskej činnosti, na ktorú sa ľudia spoliehajú ako zdroj príjmu,“ vysvetľuje Paul.

Ako investíciu do tovarov neodporúča Világi napríklad kúpu auta. „Automobil totiž veľmi rýchlo stráca svoju hodnotu.“

(rag)
Termínované vklady

Výhody:

- menšie vklady, výška ďalších vkladov nie je obmedzená;

- chránené v rámci fondu ochrany vkladov (ak parlament schváli, do výšky 100 percent);

- s viazanosťou jeden rok a viac banky ponúkajú vyššie úroky - 4 percentá a viac (závisí od konkrétnej banky).

Nevýhody:

- viazanosť peňazí na určité obdobie;

- pri predčasnom výbere, zmluvná pokuta.

ILUSTRAČNÉ FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 2. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 3. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 4. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 5. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 8. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 10. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 011
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 7 820
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 068
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 320
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 230
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 964
 7. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 691
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 669
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 489
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 868

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Mnohí mlčia, on nie. Služba vlasti z neho spravila lovca ľudí

Tóth tvrdí, že si z vojenčiny priniesol domov traumu.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

EKONOMIKA

Kotleba zamestnával načierno

Kraj prišiel o vyše 20 miliónov eur z eurofondov.

DOMOV

‘Kaliňák dáva peniaze na prijatie migrantov’ je hoax

Konšpirátori si vymýšľajú štátne dotácie.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Primou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop