SME
Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Prehľad najdôležitejších domácich udalostí v ekonomike za rok 2000

Bratislava 1. januára (TASR) - Pri príležitosti konca roka 2000 prináša Ekonomická redakcia TASR súhrn najdôležitejších udalostí v domácej ekonomike za uplynulých dvanásť mesiacov.

JANUÁR 1. január - začala platiť 29-% sadzba dane z príjmov právnických osôb v porovnaní s predchádzajúcimi 40 %.

- Na základe uznesenia vlády sa zvýšila maximálna cena tepla pre konečných odberateľov z 290 Sk/GJ na 3 Sk/GJ.

- Účinnosť nadobudli viaceré legislatívne zmeny v sociálnej oblasti. Okrem iného sa zaviedla nová štátna sociálna dávka - príspevok na bývanie. Novelou zákona sa zvýšila minimálna mzda z 3600 na 4000 korún mesačne, zároveň sa upravil spôsob jej valorizácie. Zákon o Sociálnej poisťovni ustanovil novú výšku minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. 19. január - Koaličná rada vlády rozhodla o vyplatení dlhopisov FNM v hotovosti z prostriedkov za predaj štátom vlastnených prirodzených monopolov. 26. január - Vláda SR schválila zvýšenie cien elektrickej energie, plynu, cestovného, poštových a telekomunikačných služieb, vodného a stočného s účinnosťou od 1. februára 2000. Ceny elektriny pre občanov sa zvýšili o 40 %, pre podnikateľov o 10 %. Plyn zdražel pre obyvateľstvo o 30 %, pre podniky o 5 %. Cestovné na železniciach sa zvýšilo o 30 %, v autobusovej doprave o 20 %. Poštové služby zdraželi o 10 %, telekomunikačné služby pre obyvateľstvo o 5 %. Cena vodného a stočného pre domácnosti sa zvýšila o 27 %. január/február - France Télécom sa stal majoritným akcionárom (zvýšil svoj podiel z 35 % na 64 %) v spoločnosti Globtel, a.s., Bratislava.

Skryť Vypnúť reklamu

FEBRUÁR 1. február - NBS začala používať reposadzbu ako nový menový nástroj. 22. február - Novým predsedom Správnej rady Sociálnej poisťovne sa stal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

MAREC 1. marec - Operátori Globtel a EuroTel komerčne sprístupnili priame prepojenie oboch sietí. 15. marec - Spoločnosti Telekom Austria, KPN Royal Dutch Telecom a Deutsche Telekom predložili svoje predbežné ponuky na kúpu 51-% podielu v Slovenských telekomunikáciách (ST), a.s.

- Poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili kandidatúru Eleny Kohútikovej na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). 16. marec - Eurotel, a.s., Bratislava emitoval sedemročné eurobondy v objeme 175 miliónov EUR. 17. marec - Najvyšší predstavitelia tripartity - premiér Mikuláš Dzurinda, prezident zamestnávateľskej asociácie Michal Ľach a prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Ivan Saktor podpísali Generálnu dohodu na rok 2000. 20. marec - Slovensko si na medzinárodných kapitálových trhoch požičalo prostredníctvom emisie eurobondov 0 miliónov EUR (20,8 miliardy Sk) so splatnosťou 10 rokov. Celkový úrokový výnos dosiahol 7,42 %, čomu zodpovedá riziková prirážka (spread) 217 bázických bodov (b.b.) nad nemeckými vládnymi bondami (bunds). Riziková prirážka v porovnaní s 5-ročnou emisiou z roku 1999 poklesla o viac ako 2 % aj napriek skutočnosti. Eurobondy sú registrované na burzách v Luxemburgu a Frankfurte nad Mohanom a ich splatnosť je stanovená na 15. apríla 2010. 24. marec - Podpis memoranda o porozumení medzi slovenskou vládou a US Steel o vstupe americkej spoločnosti do Východoslovenských železiarní (VSŽ), a.s., Košice

Skryť Vypnúť reklamu

31. marec - Predstavitelia spoločností Slovnaft, a.s. Bratislava a MOL, Rt., Budapešť podpísali v Bratislave zmluvu o vstupe maďarského partnera do akcionárskej štruktúry najvýznamnejšieho petrochemického výrobcu v SR. Mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu 24. mája následne otvorilo realizáciu dohody rozhodnutím o navýšení základného imania o 4 156 276 nových akcií s nominálnou hodnotou 1000 Sk, teda o 20,15 % pôvodného objemu. Vlastníkom podstatnej časti z nich sa mal stať MOL, pričom ďalšie akcie až do dohodnutého podielu cca 36,2% mal získať nákupmi na kapitálovom trhu. Do celej transakcie mal MOL vložiť 262 miliónov USD.

APRÍL 13. apríl - Fond národného majetku (FNM) SR a Slovenský plynárenský priemysel (SPP), š.p. uzavreli zmluvu o prevode 45,9 % akcií Nafty Gbely v prospech SPP. Cena balíka za 1,48 milióna akcií, v jednotkovej cene 7 Sk predstavovala 1,12 miliardy korún a SPP ju zaplatila v štyroch splátkach do konca roku. Podiel SPP v Nafte Gbely sa rozšíril na 56 %.

Skryť Vypnúť reklamu

17. apríl - Krajský súd v Bratislave v kauze o právoplatnosť zmeniek Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), š.p. vypísaných bývalým generálnym riaditeľom spoločnosti Jánom Duckým rozhodol v plnom rozsahu v prospech Union Banky, a.s., Ostrava. SPP musí podľa rozhodnutia súdu zaplatiť Union banke 3 miliónov Kč a 6-percentný ročný úrok z tejto sumy od 6. marca 1999. SPP sa proti rozhodnutiu súdu odvolal. 18. apríl - Mimoriadne valné zhromaždenie Poľnobanky rozhodlo o navýšení základného imania upísaním nových akcií. Akcionári schválili navýšenie ZI (vtedy vo výške 1,85 miliardy Sk) o 704 miliónov Sk. 19. apríl - Úsek bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) uvalil nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s. (SKB) Bratislava. Na banku bol vyhlásený konkurz.20. apríl - Vláda SR odsúhlasila podmienky kapitálového vstupu US Steel do Východoslovenských železiarní (VSŽ), ktoré boli dohodnuté na osobitnom stretnutí za účasti premiéra Mikuláša Dzurindu. Súhlas vládneho kabinetu bol v zmysle prijatého memoranda o porozumení podmienkou uskutočnenia dohodnutej transakcie vo VSŽ.

Skryť Vypnúť reklamu

MÁJ 3. máj - Fond národného majetku (FNM) SR a a.s. Slovintegra podpísali dohodu o urovnaní, podľa ktorej na účet fondu prešli akcie a.s. Slovnaft Bratislava, predstavujúce 10 % základného imania. 11. máj - Dozorná rada Slovenskej poisťovne (SP) rozhodla o predaji podielu SP v Poľnobanke vo výške 51,2 percenta talianskej banke UniCredito Italiano, S. p. A. Transakcia sa uskutočnila 19. mája tohto roku na základe zmluvy o prevode cenných papierov. Majoritným akcionárom Poľnobanky v súčasnej akcionárskej štruktúre je talianska banková skupina UniCredito Italiano s 56,66-% podielom na základnom imaní. Podielom 5,43 % disponuje talianska firma FINEST S.p.A. 19. máj - NR SR schválila Zákon o telekomunikáciách s účinnosťou od 1. júla 2000. 22. máj - Emil Hubinák požiadal o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa ST z dôvodu nezhôd s rezortným ministrom ohľadne navyšovania základného imania v Poštovej banke. 24. máj - Vláda SR rozhodla o privatizácii 49 percent majetku štátu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP), po jeho transformácii na akciovú spoločnosť. 30. máj - Predstavitelia Prvej komunálnej banky (PKB), a.s., Žilina oznámili na mimoriadnom valnom zhromaždení vstup strategického partnera - spoločnosti Dexia Projekt & Public Finance International Bank (DP & PFIB). DP & PFIB realizovala vstup do PKB priamym nákupom akcií prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Kommunalkredit Holding so sídlom vo Viedni so súhlasom Národnej banky Slovenska. Podiel finančnej skupiny Dexia na základnom imaní PKB v súčasnosti predstavuje 78,4 %.

Skryť Vypnúť reklamu

JÚN 6. jún - Akcionári Globtelu rozhodli o uvedení 36-% balíka akcií tohto operátora, vlastnených slovenskými štátnymi podnikmi, na burzu. 14. jún - Vláda SR schválila Telekomunikačnú politiku SR na roky 2000-2002 21. jún - Ministerstvo financií (MF) SR vypísalo medzinárodný tender na predaj 70-% podielu v Investičnej a rozvojovej banke. Do konca roka však vláda nedostala žiadnu záväznú ponuku na kúpu IRB. Predstavitelia MF v decembri naznačili, že predaj banky by sa mohol realizovať aj iným spôsobom ako prostredníctvom tendra.

- Vláda SR schválila privatizáciu 49-percentného podielu v štátnej akciovej spoločnosti Transpetrol.

- Vláda SR uvoľňuje pre domáci agrosektor mimoriadne finančné výpomoci na zmiernenie dopadov jarného katastrofálneho sucha v celkovom objeme 5,9 miliardy Sk. Škody v poľnovýrobe boli pôvodne odhadované na 11,3 miliardy Sk. Neskôr po zlepšení počasia v priebehu druhého polroku a čiastočnom zotavení jesenných komodít boli však dopady sucha skorigované len na 8,2 miliardy Sk. 22. jún - Národná rada SR schvaľuje vládny návrh novelizácie zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý prináša predĺženie lehoty na možnosť vydokladovania vlastníctva k pozemkom zo začiatku septembra roku 2000 o ďalších päť rokov, teda až do septembra 2005. 23. jún - Ukončilo sa trojkolové upisovanie nových akcií Poštovej banky (PB). Základné imanie banky sa zvýšilo na 3,643 miliardy Sk. Štát disponuje na kapitáli banky 59,34 %. Novým majoritným akcionárom PB sa s 46,82 % stala štátna a.s. Slovenská konsolidačná (SKo), na ktorú previedli svoj podiel Slovenské telekomunikácie. Sko zaplatila za akcie PB 1,7 miliardy Sk z privatizačných výnosov za ST. Prevod akcií PB zo ST bola podmienka vstupu Deutsche Telekom do ST. 29. jún - Deutsche Telekom predložil MDPT SR a privatizačnému poradcovi Deutsche Bank oficiálnu ponuku na odkúpenie 51-% podielu v ST. Po tom, čo holandský operátor KPN Royal Dutch Telecom informoval o svojom o rozhodnutí z tendra odstúpiť, strategickým partnerom ST sa stal Deutsche Telekom.

Skryť Vypnúť reklamu

JÚL 1. júl - Telekomunikačný úrad začal oficiálne plniť funkciu nezávislého regulátora (vrátane cenovej regulácie) na slovenskom telekomunikačnom trhu v súlade s novým Zákonom o telekomunikáciách.

- Sumy životného minima sa zvýšili na 3 490 Sk pre prvú plnoletú fyzickú osobu, na 2 440 Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú a pre nezaopatrené dieťa na 1 580 Sk.

- Na Dopravnú banku, a. s., Banská Bystrica uvalil Úsek bankového dohľadu Národnej banky Slovenska nútenú správu. Banka sa následne dostala do konkurzu.

6.júl - Ukončila sa druhá etapa predprivatizačnej reštrukturalizácie Všeobecnej úverovej banky (VÚB) a Slovenskej sporiteľne (SLSP). V rámci nej opustia obe banky klasifikované pohľadávky v celkovom objeme 34,2 miliardy Sk. Celková hodnota presunutých zlých úverov z reštrukturalizovaných bánk v oboch etapách tak dosiahla 108,4 miliardy Sk. Po rekapitalizácii bánk v decembri 1999 tak odsunutím úverov dosiahli banky štandardné finančné ukazovatele. Podiel klasifikovaných úverov klesol na 20 %.

Skryť Vypnúť reklamu

- Vláda SR schválila koncepciu transformácie a privatizácie 17 štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy. Privatizácia sa uskutoční metódou založenia akciových spoločností u ktorých 49 % akcií pôjde na priamy predaj a 51 % si zachová dočasne FNM. 18. júl - Podpis zmluvy o vstupe spoločnosti Deutsche Telekom do Slovenských telekomunikácií, a.s. Nemecký operátor získal po navýšení základného imania ST 51 % akcií za úhrnnú cenu jednej miliardy EUR. Novým prezidentom ST sa stal Ladislav Mikuš.


- Vláda vyhlásila tender na privatizáciu Slovenskej sporiteľne (SLSP) a Banky Slovakia (BS), čím odštartovala konečný proces privatizácie štátnych bánk. 28. júl - Rada Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) rozhodla o prizvaní Slovenska za 30. člena OECD. Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a generálny tajomník OECD Donald J.Johnston o dva mesiace neskôr podpísali Dohodu medzi SR a OECD o pozvaní Slovenska k Dohovoru o OECD. Dohovor následne schválila Národná rada SR a ratifikoval ho prezident SR. Ratifikačná listina o pristúpení Slovenska bola v závere roka oficiálne uložená u depozitára dohovoru OECD, ktorým je francúzska vláda.

Skryť Vypnúť reklamu

AUGUST 1. august - V priemere o 10 % sa zvýšili dôchodky. Starobný, invalidný, čiastočný invalidný, vdovský, sirotský dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov, priznaný pred 1. januárom 2001, sa valorizoval o 5 % mesačnej sumy dôchodku, a o pevnú sumu. Suma vdoveckého dôchodku sa upravila na 1 977 Sk mesačne.

- Do platnosti vstúpila novela zákona o zamestnanosti, na základe ktorej môžu zákonom určení zamestnávatelia vytvárať verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných.

SEPTEMBER začiatok septembra - Suchom značne ovplyvnená úroda hustosiatych obilnín dosiahla len niečo viac ako 1,740 milióna ton, čo prinieslo medziročný schodok o zhruba 3 tisíc ton. To neskôr prinúti Slovensko k vysokým dovozom obilnín zo zahraničia. Štátny fond trhovej regulácie uzavrie zmluvy na import 213 000 ton kŕmnej pšenice a 124 550 ton kŕmneho jačmeňa. Do konca tohto roku sa z toho reálne doviezlo asi 70 tisíc ton. 13.september - Vláda SR schvaľuje Koncepciu agrárnej a potravinovej politiky do roku 2005, ktorá domácemu chlebovému odvetviu pre nadchádzajúcich päť rokov vyčleňuje z verejných financií celkovo 105 miliárd Sk. Pôvodný návrh Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorý však Hospodárska rada vlády v polovici augusta zamietla, vychádzal zo zdrojov až na úrovni 124 miliárd Sk. 14.september - Národná rada (NR) SR prijala Zámer a postup privatizácie š.p. Slovenský plynárenský priemysel (SPP), na základe ktorého sa do konca septembra roku 2001 sprivatizuje 49 % akcií tohto podniku. 19. september - Sociálni partneri dosiahli konečnú dohodu v sporných bodoch nového Zákonníka práce. Okrem iného sa dohodli na minimálnej dĺžke dovolenky štyri týždne a 40-hodinovom pracovnom týždni. 21. september - Za organizátora výplaty dlhopisov FNM SR v roku 2001 bol vybratý RM-Systém Slovakia. 21. september - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR stiahol z rokovania parlamentu pred definitívnym schválením novelu zákona o nemocenskom poistení zamestnancov, ktorá odporúčala plné hradenie cestovných a ubytovacích nákladov kúpeľnej liečby zo strany pacientov. 22. september - Právoplatnosť nadobudlo rozhodnutie Protimonopolného úradu SR (z 20. 9. 2000) o udelení súhlasu s kapitálovým vstupom maďarskej ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL do bratislavského Slovnaftu. Ako podmienku však PÚ SR stanovil štvorročné zmrazenie počtu a celkovej kapacity čerpacích staníc v sieťach obidvoch spoločností na Slovensku na úrovni z 31. marca 2000. 27.september - Vláda SR schválila model transformácie a čiastočnej privatizácie elektroenergetiky. Súhlasila tak s odčlením prešovskej a košickej teplárne a privatizáciou ich 49 % akcií a s odčlenením prenosovej sústavy a s vytvorením samostatných a.s. v priebehu roka 2001. Zároveň súhlasila s reštrukturalizáciou troch rozvodných energetických podnikov a privatizáciou 49 % akcií v novovzniknutých spoločnostiach: ZSE, a.s., SSE, a.s., VSE, a.s., a ich šiestich odčlenených teplárenských spoločností.

Skryť Vypnúť reklamu

OKTÓBER začiatok októbra - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR avizovalo záujem predať štátny podiel v Slovenských aerolíniách. Cena balíku, ktorý tvorí 34 % akcií, po navýšení základného imania zo strany štátu formou nepeňažného vkladu, predstavuje sumu 75,2 milióna Sk. Predkupné právo zo súčasných akcionárov zatiaľ nik nevyužil. 1. október - Výška minimálnej mzdy vzrástla o 10 % z 4 000 na 4 400 Sk mesačne. 2. október - Riadiaci výbor pre predaj akcií a.s. Globtel odsunul uvedenie akcií na burzu (IPO) v dôsledku nepriaznivej situácie na technologických trhoch na neurčito. 12.október - Akcionári Východoslovenských železiarní (VSŽ), a.s. Košice definitívne schválili podmienky ako aj samotný vstup U.S.Steel (USS) do košických železiarní. Účtovná hodnota obchodných podielov Steel Košice, s.r.o. a obchodného podielu v spoločnom podniku VSŽ U.S.Steel je zhruba 23,1 miliardy Sk. Ako protiplnenie USS zaplatí 495,5 milióna USD. V tejto sume je zahrnutá hotovostná platba zo strany USS vo výške 60 miliónov Sk a ďalšie štyri postupné hotovostné splátky v objeme 20,6 milióna USD. USS sa ďalej zaviazal, že prevezme úvery VSŽ vo výške 325 miliónov USD a daňové nedoplatky vo výške 15 miliónov USD. Protiplnenie ďalej zahŕňa 75 miliónov USD, ktoré zaplatí USS akcionárom VSŽ v závislosti od výkonu novej spoločnosti. 18. október - Vláda SR schválila projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc Slovenskej republiky. Od 1.júla budúceho roku by malo dôjsť k odčleneniu Železničnej spoločnosti, a.s., ktorú budú tvoriť divízia osobnej prepravy, nákladnej prepravy a koľajových vozidiel. Zachová sa však inštitúcia ŽSR v ktorej kompetencii bude správa dopravnej cesty a príslušných zariadení. Projekt predpokladá v horizonte roku 2005 prepustenie približne 12 000 zamestnancov. 30. október - NR SR schválila vládny návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení, ktorým sa okruh možných účastníkov doplnkového dôchodkového poistenia rozširuje aj na zamestnancov príspevkovej a rozpočtovej sféry a samostatne zárobkovo činné osoby.

Skryť Vypnúť reklamu

NOVEMBER 1. november - Svoju činnosť začal novozriadený Úrad pre finančný trh, ktorý prebral kompetencie Ministerstva financií (MF) SR v oblasti výkonu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 2. november - Vláda SR schválila návrh rozpočtu Fondu národného majetku SR pre rok 2001, ktorý predpokladá vyrovnanosť príjmov a výdavkov na úrovni 61 miliárd Sk. 8. november - Vláda SR schválila vyše 30 rozpracovaných opatrení Národného plánu zamestnanosti pre zlepšenie situácie na trhu práce. Majú charakter projektov s konkrétnym termínom plnenia pre jednotlivé rezorty. 7. november (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Investors Service zlepšila výhľad ratingového ohodnotenia záväzkov Slovenskej republiky zo stabilného na pozitívny. K rovnakému kroku pristúpila 9. novembra aj druhá významná ratingová agentúra Standard & Poor's. Fitch IBCA oznámila, že svoje rozhodnutie o ratingu Slovenska zverejní v januári 2001. Pozitívny výhľad sa považuje za prvý predpoklad na zvýšenie samotného ratingového ohodnotenie a teda posunutie Slovenska do investičného ratingového pásma. 8. novembra - Vláda SR schválila návrh guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Mariána Juska na vymenovanie troch nových členov Bankovej rady (BR) NBS. Od 1. decembra sa nimi stali vrchný riaditeľ NBS Karol Mrva, pedagóg ekonomickej univerzity v Bratislave Jozef Košnár a riaditeľ INEKO Eugen Jurzyca. BR NBS tak má po prvý krát v jej histórii plný počet 8 členov.

Skryť Vypnúť reklamu

29. november - Národná rada (NR) SR prijala Zámer a postup privatizácie a.s. Transpetrol, na základe ktorého sa v roku 2001 sprivatizuje 49 % akcií tohto podniku. 30. november - Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o sociálnej pomoci, ktorý kráti niektoré príspevky na kompenzáciu pre zdravotne ťažko postihnutých a sprísňuje podmienky na ich poskytovanie. Upravuje sa posudzovanie hmotnej núdze občanov. december - schválenie novely Vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa od 1. januára 2001 zvyšujú sadzby zákonného poistenia zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v priemere o 39,1 %. koniec novembra - V nadväznosti na nové prípady choroby šialených kráv (BSE) v krajinách Európskej únie vedenie Štátnej veterinárnej správy SR uisťuje, že Slovensko nepatrí medzi krajiny bezprostredne ohrozené touto nákazou, ktorá údajne u ľudí môže vyvolať nový variant smrteľnej Creutzfeld-Jakobovej choroby. Zavlečenie tejto choroby do domácich chovov hovädzieho dobytka či riziko výskytu takto kontaminovaných potravín na pultoch obchodov je totiž eliminované už od roku 1996, keď ŠVS prijala voči vtedy uznaným rizikovým krajinám zákazy dovozov hovädzieho dobytka i produktov z neho. Jedinou krajinou s rizikom BSE, z ktorej SR hovädzie mäso v priebehu tohto roka doviezla, je len nedávno k nim priradené Nemecko. Aj v tomto prípade však ide o mäso z tamojších regiónov bez výskytu BSE.

Skryť Vypnúť reklamu

DECEMBER 5. december - NR SR odsúhlasila novelu zákona o dani z príjmu, ktorou sa upravujú daňové stimuly pre zahraničných podnikateľov, dolaďuje sa využívanie paušálnej dane s platnosťou od januára 2001. Ustanovenie o zvýšení odpočítateľnej položky na nezaopatrené dieťa z 11 400 Sk na 16 800 Sk nadobúda platnosť od prvého januára 2002. Poslanci tiež schválili novelu zákona o stavebnom sporení, ktorou sa od januára 2001 znižuje prémia stavebného sporenia z 30 na 25 %. 6. december - Vláda SR schválila organizačný harmonogram a rámec finančného zabezpečenia realizácie reformy sociálneho poistenia na Slovensku. Základné zákony, súvisiace s reformou by mali byť účinné postupne od roku 2003. Náklady na prechod z priebežného systému financovania na zmiešaný dosiahnu 55 miliárd Sk, ktoré vláda vykryje z budúcej privatizácie strategických podnikov. 7. december - Maďarský MOL ukončil nákup akcií spoločnosti Slovnaft a dosiahol zmluvne dohodnutý podiel v slovenskej rafinérii na úrovni 36,215 %. Mimoriadne valné zhromaždenie 20. decembra potvrdilo pozíciu MOL-u ako najväčšieho akcionára, keď do najvyšších orgánov Slovnaftu zvolilo jeho zástupcov a navrhnutých kandidátov. Tí v súčasnosti tvoria polovicu členov dozornej rady i predstavenstva akciovej spoločnosti. 8. december - Ministerstvo financií SR realizáciou štátnych záruk uhrádza bankovému domu J.P.Morgan istinu a úroky jedného zo syndikovaných úverov Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava vo výške zhruba 8,1 miliardy Sk. Ide o prvú splátku úverov využitých na výstavbu vodných diel Gabčíkovo a Žilina. 12. december - Národná banka Slovenska (NBS) zverejnila menový prehľad na rok 2001. Počíta v ňom s rastom spotrebiteľských cien o 6,8 - 8,5 %, s jadrovou infláciou 3,2 až 5,3 % a priemerná ročná inflácia by 6,6 až 8,5 %. Rast HDP v budúcom roku odhaduje NBS na 2,8 až 3,2 %, bežný účet platobnej bilancie by mal skončiť s deficitom do 38 miliárd Sk, fiškálny deficit by mal dosiahnuť 4 % HDP, rast peňažného agregátu M2 predikuje centrálna banka pre budúci rok na úrovni 16 %. 13. december - Národná rada SR ústavnou väčšinou schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 so schodkom 37,195 miliardy Sk. príjmami vo výške 180,6 miliardy Sk a výdavky na úrovni 217,8 miliardy Sk. Za prijatie rozpočtu sa z prítomných 139 poslancov vyslovilo 90, proti hlasovalo 45, štyria poslanci sa hlasovania zdržali. 13. december (TASR) - Výberová komisia odporučila za nadobúdateľa 87,18 % akcií Slovenskej sporiteľne rakúsku Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Viedeň. Odporúčanie komisie 22. decembra odobrila aj vláda SR. Erste Bank ponúkla za SLSP 18,4 miliardy Sk a nad rámec ponúknutej ceny sa zaviazala poskytnúť ďalších 2,7 miliardy Sk. Erste Bank oznámila, že v nasledujúcich piatich rokoch preinvestuje v SLSP 6,5 miliardy Sk. Medzi ostatnými uchádzačmi o sporiteľňu boli rakúska Bank Austria a talianska finančná skupina UniCredito.

Skryť Vypnúť reklamu

14. decembra - NR SR schválila do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu SR bývalého generálneho riaditeľa sekcie pôšt a telekomunikácií MDPT SR Milana Luknára. 14. decembra (TASR) - Fond národného majetku (FNM) SR zaevidoval na svojom majetkovom účte v Stredisku cenných papierov (SCP) v Bratislave ďalších 19 704 svojich dlhopisov v celkovej sume 255,994 milióna Sk, ktoré previedol š.p. Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Týmto prevodom dlhopisov SPP zaplatil poslednú splátku za 45,9 % akcií Nafty, a. s., Gbely. Podľa dohody medzi fondom a SPP plynári zaplatili za spomínaný objem akcií Nafty 1,112 miliardy Sk. 14. december - Akcionári Poľnobanky, a. s., Bratislava rozhodli na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) o ďalšom navýšení základného imania (teraz vo výške 2,5 miliardy Sk) o 2 miliardy Sk. Prvé kolo upisovania akcií sa uskutoční od 20. decembra 2000 do 15. januára 2001, druhé kolo od 22. januára 2001 do 5. februára 2001 a tretie od 9. do 15. februára 2001. 15. decembra - Vláda SR rozhodla o úpravách regulovaných cien, ktoré sa zvyšujú od 1. februára roku 2001. Zvyšuje sa cena elektrickej energie pre domácnosť o 15 % a pre veľkoodberateľov o 12 %. Zemný plyn pre domácnosť pôjde hore o 20 %, pre maloodberateľov - podnikateľov o 15 % a pre veľkoodberateľov o 25%. Cena za železničnú osobnú dopravu sa zvyšuje o 15 %, pričom sa liberalizuje cena za prepravu v rámci rýchlikov Intercity a Eurocity. V autobusovej osobnej doprave zaplatia cestujúci viac o 20 % pri zachovaní existujúcich zliav. Na strane druhej sa plne liberalizuje autobusová diaľková osobná doprava. K úpravám dochádza aj v oblasti poštových výkonov, a to o 9,9 % smerom hore, vodného a stočného o 20,3 %. Od 1. februára budúceho roku sa o 45 % zvýši nájomné v obecných bytoch. V jedinom prípade vláda pristúpila k zvýšeniu ceny od 1. januára od budúceho roku, a to v dodávkach tepla. Z terajšej maximálnej ceny 3 Sk/GJ vzrastie na maximálnu cenu 420 Sk/GJ.

Skryť Vypnúť reklamu

- Poslanci schválili novelu zákona o zamestnanosti, ktorou od 1. apríla 2001 zanikajú krajské úrady práce. Zároveň odobrili rozpočet Národného úradu práce, ktorý počíta s príjmami vo výške 12,648 miliardy Sk a výdavkami v sume 11,177 miliardy Sk. Rozpočet ráta s 18,8-% mierou nezamestnanosti.

- Poslanci opäť schválili novelu zákona o Sociálnej poisťovni, vrátenú prezidentom SR, ktorou sa obnovuje povinnosť platiť na dôchodkové zabezpečenie pracujúcimi dôchodcami, ich zamestnávateľmi a poberateľmi starobného dôchodku, ktorí sú SZČO. Zvyšuje sa tiež sadzba poistného na dôchodkové zabezpečenie pre zamestnancov na 6,4 % z vymeriavacieho základu a pre SZČO na 28 % vymeriavacieho základu. 19. decembra - Poslanci schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne s celkovými zdrojmi vo výške a výdavkami. Pozmeňujúcim návrhom presunuli 100 miliónov Sk zo správneho fondu do základného fondu dôchodkového zabezpečenia

Skryť Vypnúť reklamu

- Akcionári spoločnosti Union poisťovacia, a.s., Bratislava spolu s ďalšími subjektmi upísali v dvoch kolách celé navrhované zvýšené základné imanie vo výške 124 miliónov Sk na 390 miliónov Sk. 22. decembra - Komisia pre výber privatizačného poradcu pre š. p. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vybrala za poradcu pri privatizácii SPP americkú investičnú banku Credit Suisse First Boston so sídlom v New Yorku.

31. decembra - Európska cestovná poisťovňa (ECP),a.s., Bratislava končí svoju činnosť na slovenskom trhu, pričom celý jej kmeň poistných zmlúv odkúpila poisťovacia spoločnosť Union.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 3. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 4. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 5. Neberieme štúdium športovo, ale športujeme
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 9. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 10. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 790
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 571
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 406
 4. Aká je chémia vôní 11 290
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 300
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 772
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 637
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 259
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 715
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 856
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Najdôležitejšie udalosti roka

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Bez lockdownu budú ťažké Vianoce, varujú niektorí experti

Nemocnice sa plnia, trend nie je dobrý, hovoria.

Ulice Starého Mesta v Bratislave počas čiastočného lockdownu.

Haščáka dobehla Gorila, šéfa Penty obvinili z korupcie

V sídle finančnej skupiny zasahovali desiatky policajtov.

Jaroslav Haščák v sprievode kukláčov pred Digital parkom.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Haščák sa Gorily nezbavil, dnes už to potvrdzuje aj NAKA

Bolo by skôr prekvapivé, ak by Božie mlyny nezachytili Pentu.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Bödör a agrodotácie: s Kvietikom mali svojich ľudí v rovnakej firme

Nitriansky živnostník mal k štátnym peniazom pre poľnohospodárov širší vzťah ako len cez kauzu Dobytkár.

Norbert Bödör

Rozpočtový schodok Česka dosiahol v novembri rekord

Tohtoročný rozpočet pôvodne počítal s deficitom 40 miliárd Kč.

Český premiér Andrej Babiš.

NDS vyhlásili súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému

Lehota realizácie zákazky za približne 60 miliónov je rozdelená do dvoch etáp.

Ilustračné foto.