ZMENIŤ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU MÔŽETE LEN RAZ ZA ROK. PODAŤ PRIHLÁŠKU TREBA NAJNESKÔR DO 30. SEPTEMBRA

Poisťovňu môžete zmeniť. Teraz je čas

Ak chcete mať od nového roku novú zdravotnú poisťovňu, prihlášku si musíte podať už do konca tohto septembra do vybranej poisťovne. O ostatné sa postará už poisťovňa.

Podať si prihlášku do novej poisťovne môžu poistenci do konca septembra, buď osobne na pobočke zdravotnej poisťovne, alebo poštou.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. Zdravotná poisťovňa sa dá zmeniť len raz za rok, vždy k prvému januáru. Kto chce zmeniť od budúceho roku zdravotnú poisťovňu, musí podať prihlášku už do konca tohto septembra.

„Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri kalendárneho roku, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Silvia Horváthová.

Ak teda prihlášku podáte po 30. septembri, poisťovňu vám zmenia až od januára 2010.

Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. „Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni,“ povedala Horváthová.

Pre poistencov, ktorí boli v zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovni (EZP), platia rovnaké podmienky ako pre ostatných: do konca septembra si môžu podať do vybranej zdravotnej poisťovne prihlášku. „Ak tak neurobia, ostanú poistencami tej zdravotnej poisťovne, do ktorej bude nariadený trvalý prevod poistného kmeňa,“ povedala riaditeľka odboru dohľadu na zdravotným poistením Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou Ľubica Šajánková. V súčasnosti sú poistenci EZP v dočasnej správe Spoločnej zdravotnej poisťovne.

Prihlášku len písomne

Prihláška musí mať podľa zákona písomnú formu a musí byť podpísaná. „Tlačivo prihlášky je možné poslať buď poštou, alebo priniesť osobne na ktorúkoľvek pobočku,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Niektoré poisťovne poskytujú klientom možnosť online vyplnenia prihlášky. V takom prípade poisťovňa pošle poistencovi tlačivo spätne na podpis.

Viac informácií poisťovne poskytujú na svojich internetových stránkach či v call centrách.

Zdravotná poisťovňa je povinná prijať a potvrdiť prihlášku podanú poistencom. „Odmietnuť potvrdenie prihlášky poistenca môže len v prípade, ak prihláška bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni,“ povedala Šajánková. Odmietnutie prihlášky z tohto dôvodu je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť poistencovi čo najskôr.

Prihlášku klienta je po prijatí poisťovňa povinná preveriť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Na základe informácie z úradu potvrdí alebo odmietne prihlášku klienta,“ povedala Horváthová. Ak má klient podozrenie, že jeho prihláška bola odmietnutá neoprávnene, môže sa obrátiť na úrad či súd.

Ak si teda poistenec splní všetky podmienky a doloží požadované doklady, poisťovňa ho nemá prečo odmietnuť. „Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť prihlášku do 15. decembra príslušného kalendárneho roku, ak neodmietla jej potvrdenie,“ povedala hovorkyňa Spoločnej zdravotnej poisťovne Ivana Rohoňová.

Povinnosti poistenca

„Zmenu poisťovne potom poistenec oznamuje zamestnávateľovi a svojmu ošetrujúcemu lekárovi prvého kontaktu,“ povedala hovorkyňa Dôvery Andrea Devánová. Ak má poistenec viacero zamestnávateľov, musí informovať všetkých. Za neinformovanie zamestnávateľa môže poistenec dostať pokutu až do výšky desaťtisíc korún (teda 331,94 eura)

„Svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni zmenu neohlasuje, urobí to za neho nová zdravotná poisťovňa,“ povedala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Apollo Radoslava Miklášová.

Pri zmene zdravotnej poisťovne musí poistenec vrátiť preukaz poistenca a ak mu poisťovňa vydala európsky preukaz, tak aj ten. Najneskôr do ôsmich dní od vzniku nového poistného vzťahu, teda do 8. januára budúceho roku.

Laser, zľavy či očkovanie

Poisťovne lákajú klientov do svojich radov hlavne ponukami služieb nad rámec povinného zdravotného poistenia. Zvyčajne ide o bezplatné očkovanie, preventívne prehliadky, ale aj zľavy pri rekreácii či vitamínové balíčky.

Špeciálny „balíček“ pripravila poisťovňa Union pre študentov. „Študentom prinášame služby, ktoré im uľahčia študentský život, ako napríklad kontaktná osoba na univerzite,“ povedala hovorkyňa poisťovne Union Judita Smatanová.

Zvýhodňovaní sú darcovia krvi, deti, ale aj ženy. Napríklad Dôvera poskytuje mamografné vyšetrenie, ktorá garantuje poistenkám nad 40 rokov, preventívne vyšetrenie prsníkov do 15 dní.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zase uhrádza cytologické vyšetrenie krčka maternice pri každej preventívne prehliadke.

Zmenu poisťovne potom poistenec oznamuje zamestnávateľovi

a svojmu ošetrujúcemu lekárovi prvého kontaktu.

Andrea Devánová, ZP Dôvera
Prihláška

Čo musí obsahovať:

označenie, že ide o prihlášku,

dátum jej podania a čas,

meno, priezvisko, rodné číslo,

adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu poistenca,

obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je v súčasnosti poistenec poistený,

obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,

kópiu občianskeho preukazu, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu,

podpis poistenca či zákonného zástupcu.Zdroj: zákon č. 580/2004 Z.z.


Dôležité termíny:

Do 30. septembra 2008 - poistenec môže podať prihlášku do zdravotnej poisťovne.

Do 10. októbra 2008 zdravotná poisťovňa oznámi úradu prijatie prihlášky, dátum prijatia.

Do 31. októbra 2008 úrad informuje zdravotnú poisťovňu , či poistenec nepodal prihlášku v inej zdravotnej poisťovni.

Do 15. decembra 2008 zdravotná poisťovňa potvrdí prihlášku, ak neodmietla jej potvrdenie (odmietne na základe oznámenia úradu, že poistenec podal prihlášku do inej zdravotnej poisťovne).

Do 20. decembra 2008 (do 5 dní odo dňa potvrdenia prihlášky)zdravotná poisťovňa doručí poistencovi preukaz poistenca.

Od 1. januára 2009 je účinná zmena zdravotnej poisťovne.

Do 8. januára 2009 treba vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia pôvodnej zdravotnej poisťovni, SZČO písomne vykáže príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné.

Zdroj: ZP Apollo
Rozhodnúť sa pomôže online kalkulačka

Ak patríte k tým poistencom, ktorí váhajú,či zostanú verní svojej poisťovni aj v budúcom roku, alebo sa prepoistia,pomôcť vám môže kalkulačka na webe.

Pomôcť v rozhodovaní, či sa prepoistiť, alebo zostať vo svojej terajšej zdravotnej poisťovni, môže poistencom aj takzvaná kalkulačka na výber poisťovne. Tú včera spustil Health Policy Institute (HPI) na webe poistovne.sme.sk.

Niečo napovie aj rating, ktorý inštitút zverejnil tento štvrtok. Najlepšie hodnotenie v ňom získala súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. V porovnaní s minulým rokom poskočila v hodnotení o jednu priečku. Podľa inštitútu je práve Dôvera lídrom na trhu zdravotného poistenia.

Na druhom mieste bola Union, nasledovali Apollo a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP). Na chvoste bola štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Tá rating inštitútu označila za neobjektívny. Európsku zdravotnú poisťovňu inštitút nehodnotil, keďže už nie je na trhu.

Rating 2008

Inštitút hodnotil zdravotné poisťovne na trhu podľa siedmich oblastí a tridsiatich kritérií, ako sú napríklad finančná stabilita, operačné procesy, biznis profil, vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, kvalita poskytovaných služieb, služby klientom a spokojnosť klientov.

„Na rozdiel od minulého roku sme prepracovali metodiku a zobrali do úvahy oveľa viac kritérií,“ povedala Angelika Szalayová z HPI. Do hodnotenia sa tak dostali aj čakacie lehoty, objem hradenia nadlimitných výkonov či manažment pacienta.

Každá oblasť a tiež jej kritériá mali pridelené svoju váhu. Tak na základe dosiahnutých výsledkov v tej–ktorej oblasti získal inštitút rebríček poisťovní. Použili pritom aj telefonický prieskum medzi klientmi zdravotných poisťovní.

Podobné hodnotenie si môže urobiť každý poistenec cez internetovú kalkulačku.

Kalkulačka na poisťovňu

„Poistenec si sám môže povedať, čo je preňho dôležité a môže sa rozhodnúť podľa toho, či zmení svoju poisťovňu,“ povedala Szalayová.

Podľa nej až 80 percent ľudí nemá skúsenosti so zdravotnou starostlivosťou. To, ako sa ich poisťovňa správa, zistia až keď príde k vážnejšiemu zdravotnému problému. „Takto môžu vidieť aj na základe skúseností iných poistencov, čo ich čaká,“ povedala.

Kalkulačka je nástroj pre rozhodovanie. „To, ktorá poisťovňa zvíťazí v individuálnom ratingu, závisí od toho, akú váhu priradí poistenec jednotlivým oblastiam a ich indikátorom,“ vysvetlila.

Pri preklikávaní kalkulačkou môžete teda priradiť „váhu“ jednotlivým oblastiam, potom ich kritériám. Takto prejdete podobným procesom ako inštitút, výsledkom bude váš vlastný rating poisťovní. Práve ten vám môže pomôcť pri rozhodovaní, keďže získate viac informácií o tom, ako si vedie „tá vaša“ poisťovňa.

Napríklad, ak vysoko hodnotíte služby klientom, ale uprednostňujete vyhľadávanie informácií na internete, môže vám vyjsť ako najlepšia zdravotná poisťovňa VšZP, SZP či Dôvera.

Ak si viac ceníte finančnú stabilitu poisťovne či spokojnosť klientov jej poistencov na prvé priečky vášho rebríčka sa dostanú skôr Union či Dôvera.

(zz)
Poisťovne zhodnotil aj štát

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou síce poisťovne zhodnotil, no zoradiť ich odmietol.

Včera zverejnil vlastné hodnotenie zdravotných poisťovní aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa jeho predsedu Richarda Demoviča by najdôležitejším kritériom pre poistencov malo byť to, koľko peňazí dá zdravotná poisťovňa na zdravotnú starostlivosť na poistenca.

Nepriamo tak za najlepšiu označil práve štátnu VšZP. Tá dala na jedného poistenca vlani 17 466 korún (579,8 eur). Nasledovali Spoločná zdravotná poisťovňa s 16 016 korunami (531,6 eur), Apollo 14 774 korún (490,4 eur), Dôvera 13 832 korún (459,1 eur), Union 8 730 korún (289,8 eur).

Tento ukazovateľ hodnotil aj Health Policy Institute (HPI). Neprikladal mu však až takú váhu ako úrad. „Dôležité je to, čo poistenec dostane za svoje peniaze, nie koľko to stálo,“ povedala Angelika Szalayová z HPI.

(zz)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 5. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 6. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 7. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 10. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 929
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 732
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 4 285
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 698
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 312
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 3 261
 7. Kam do tepla v januári? 2 458
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 248
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 104
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 1 260

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou za viac než 300 miliónov eur.

EKONOMIKA

Predaj Telekomu stále nedokončili, štátu chýba sto miliónov eur

Aj zvyšný 49-percentný balík akcií operátora v roku 2015 kúpil nemecký Deutsche Telekom.

DOMOV

Harabin má k prezidentskej petícii bližšie, ako priznáva

Harabin sa zneužitia svojich údajov nebojí.

Neprehliadnite tiež

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou za viac než 300 miliónov eur.

Ekologické parky či hlukové mapy. Agrorezort schválil projekty zelenej infraštruktúry

Regióny môžu žiadať financie celkovo na desať oblastí.

Amazon vybral dvadsať kandidátov na umiestnenie druhej centrály

Výber miest a lokalít odštartoval prvú etapu súboja o tisícky pracovných miest a miliardy dolárov

Prečo zas meškajú tlačivá daňových priznaní a ako tomu predchádzať

Štát roky nerešpektuje vlastné pravidlá, aby zmeny zákonov plánoval dostatočne vopred.

Poplatok za sobáš budú možno platiť aj neveriaci, diskrimináciu odmietajú

Matriky majú s cirkevnými sobášmi viac práce ako s civilnými, tvrdia autori poplatku.