Ekonomické udalosti SR v roku 2007 - 3. časť

III. - Výberová chronológia ekonomických udalostí v SR v roku 2007, ktorá je rozdelená na štyri časti - štyri štvrťroky.

3. štvrťrok 2007 1. júla - Životné minimum sa od 1. júla zvýšilo o 2,9 %. Stanovilo to opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, životné minimum zo 4 980 Sk vzrastie mesačne na 5 130 Sk. 1. júla - Všetky dôchodky na Slovensku sa od 1. júla zvýšili o 6,25 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje. Percento zvýšenia vyplýva z opatrenia rezortu práce, ktorým sa určuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007. 1. júla - Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšila o 7 %. Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov sa zvýšili o 5 %. Platové tarify štátnych zamestnancov sa v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2007 zvýšili o 4 %. 1. júla - Novým členom predstavenstva Istrobanky, a. s., Bratislava, sa stal Gernot Daumann. Do uvedenej funkcie ho vymenovala dozorná rada banky na svojom májovom zasadnutí. 1. júla - Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti GE Money, a. s., JE Pavel Mencl. Zodpovedný bude za riadenie divízie Auto a Sales Finance, ako aj ďalšiu obchodnú stratégiu GE Money. 1. júla Slovenský rodák Martin Kačur, až do roku 2005 riaditeľ medzinárodného letiska v Prahe-Ruzyni, od 1. júla pracuje pre investičnú skupinu Penta. V jej dcérskej spoločnosti Aero Vodochody zastáva post viceprezidenta pre rozvoj letiska. 1. júla - Nové povinnosti správcu pri správe domu zaviedla novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Správca, právnická osoba (PO) alebo fyzická osoba (FO), už spravuje dom samostatne a v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet. 2. júla - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým chce do starobného dôchodkového sporenia zaviesť prvok dobrovoľnosti. Podľa návrhu, ktorý ministerstvo predložilo do pripomienkového konania, by zavedenie dobrovoľnosti nemalo narušiť stabilitu priebežne financovaného systému a zároveň "riešiť situáciu sporiteľov v 2. pilieri, pre ktorých je toto sporenie nevýhodné". 3. júla - Predajca pozemnej techniky v Českej republike a. s. AGROTEC sa stala vlastníkom slovenského predajcu poľnohospodárskej techniky spoločnosti STROJPOL, s. r. o. Kapitálovým vstupom tak rozšírila svoju pôsobnosť aj na slovenský trh. 3. júla - Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým zastavil vyhlásenú verejnú súťaž na informačnú a komunikačnú kampaň o zavedení eura v SR, Ministerstvo financií (MF) SR rešpektuje. 4. júla - Prevádzku civilných podzvukových prúdových lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 34 000 kg a viac alebo s certifikovaným vnútorným usporiadaním miest na sedenie pre viac ako 19 cestujúcich, okrem miest na sedenie pre posádku, upravuje nariadenie vlády SR, ktoré kabinet schválil. 4. júla - V poradí 51. obchod na slovenskom trhu otvorila spoločnosť Tesco vo Veľkých Kapušanoch v Michalovskom okrese. Obchodná prevádzka predstavuje malý formát s predajnou plochou 1 000 štvorcových metrov. 4. júla - Ministerstvo financií (MF) SR odňalo právnickej osobe FORMULA tip, s. r. o., so sídlom v Považskej Bystrici, individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) z dôvodu porušovania ustanovení zákona o hazardných hrách. 4. júla - Na Slovensku sa skončilo prideľovanie nových frekvencií pre analógové televízne vysielanie a utlmilo sa prideľovanie a predlžovanie využívania existujúcich frekvencií, čo je v súlade s plánom postupného zavádzania digitálneho vysielania v SR. 4. júla - Vláda SR s účinnosťou od 15. júla odvolala Dominika Kocingera na jeho vlastnú žiadosť z funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). 4. júla - Správna rada Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Bystríka Berthotyho. Do tejto funkcie bol zvolený Milan Jankura. 4. júla - Novým splnomocnencom vlády SR a vedúcim delegácie vlády SR na rokovania o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bude od 15. júla Gabriel Jenčík. Do tejto funkcie ho vymenovala vláda SR a poverila ho vykonávaním Dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z 19. apríla 1995. 4. júla - Všetky sadzby mýta, ktoré budú platné od 1. januára 2009, sa rozhodnutím vládneho kabinetu oproti pôvodnému návrhu znížili o 20 %. Platiť sa bude aj za vymedzené úseky ciest I., II. a III. triedy. 6. júla - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR uložila Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) pokutu 11,1 milióna Sk za zneužívanie dominantného postavenia v období od 1. mája 2001 do 31. decembra 2001. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a nie je možné sa voči nemu odvolať. 6. júla - Najvyššia miera primeraného zisku pri výrobe elektriny v osobitných formách výroby na základe všeobecného hospodárskeho záujmu bude môcť byť maximálne 8 % z celkových oprávnených nákladov na jej výrobu. Vyplýva to z návrhu výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý predložil úrad do pripomienkového konania. 6. júla - Nízkonákladová letecká spoločnosť SkyEurope Airlines, a. s., prepravila v júni 2007 celkovo 329 783 pasažierov, čo je o 16,4 % viac ako v rovnakom mesiaci 2006. 9. júla - Spoločnosť Asseco Slovakia, a. s., podpísala akvizičnú zmluvu o nadobudnutí 51-% podielu v spoločnosti MPI SLOVAKIA, s. r. o., ktorá je partnerom SAP Slovensko. Ide o ďalšiu z radu významných akvizícií spoločnosti na slovenskom a českom IT trhu. 9. júla - Novým riaditeľom sekcie zahraničného obchodu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je Juraj Šumichrast. Na poste vystriedal doterajšiu riaditeľku Slavomíru Mandzákovú. 11. júla - Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) sa stal Viliam Ostrožlík. Do funkcie ho oficiálne vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič. 11. júla - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa v 1. polroku podieľala na ukončení 31 investičných projektov, čím zabezpečila prílev priamych zahraničných investícií (PZI) v celkovej plánovanej výške 700,3 milióna EUR. Vytvorilo sa tak 6 319 nových pracovných miest s plánovanou expanziou na 7 033. 11. júla - Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska listom požiadala prezidenta SR, aby podpísal novelu zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorú schválila Národná rada (NR) SR. 12. júla - Cieľ dostavby diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc severnou trasou do roku 2010 je realizovateľný. Po rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomírom Vážnym to vyhlásil premiér Robert Fico. 12. júla - Staronovým prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) sa stal Tomáš Malatinský. Vo funkcii ho na ďalšie jednoročné obdobie potvrdilo valné zhromaždenie asociácie, ktoré sa konalo v Bratislave. Malatinský zároveň pôsobí ako prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky. 13. júla - Britský magazín Euromoney vyhlásil za Najlepšiu banku na Slovensku za rok 2007 Tatra banku. Tento finančný ústav získal uvedené ocenenie už desiaty raz. 15. júla Developerom najväčšieho päťhviezdičkového komplexu v Karibskej oblasti bude J&T. Skupina a jej klienti do projektu vstúpili na základe partnerstva uzavretého so spoločnosťami ovládanými Mariom Hoffmannom. 17. júla - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal ostro sledovanú vládnu novelu Zákonníka práce, ktorú po mesiace trvajúcich diskusiách schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 28. júna tohto roka. Od 1. septembra 2007 tak dôjde v pracovnom práve k viacerým zmenám. 17. júla - Zabezpečenie udržateľnosti plnenia maastrichtských kritérií závisí od zdravej hospodárskej politiky. "Udržanie cenovej stability by mali zabezpečiť politici a ďalšie autority," uviedol po stretnutí s ministrom financií SR Jánom Počiatkom komisár Európskej únie pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia. 17. júla - Riaditeľom akvizícií spoločnosti Tesco v Slovenskej republike a v Českej republike sa stal David Nekovář, ktorý pracuje v a. s. Tesco Stores ČR od roku 2003. 18. júla - Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Branislav Máčaj nevyhovel protestu prokurátora, ktorým navrhol zrušiť rozhodnutie predchádzajúceho predsedu TÚ SR o zrušení pokuty pre spoločnosť Slovak Telekom (ST). 18. júla - Predseda vlády SR Robert Fico požiadal premiéra Talianskej republiky Romana Prodiho, aby talianska spoločnosť Enel, ktorá sprivatizovala 66 % Slovenských elektrární (SE), bola konštruktívna pokiaľ ide o rozhovory o výške cien elektrickej energie. Slovenský šéf kabinetu to oznámil na tlačovej besede po stretnutí s Prodim. 19. júla - Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Branislav Máčaj zamietol rozklad spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., a potvrdil pokuty vo výške 1,09 milióna Sk, ktoré jej uložil TÚ. Dôvod uloženej pokuty vo výške 1 milión Sk je, že Telefónica O2 nezverejnila včas tarifu - cenník a ďalšie tri pokuty v úhrnnej výške 90 000 Sk boli za menej závažné porušenia zákona. Rozhodnutie je právoplatné. 19. júla - Dodávky zemného plynu sa od 1. januára 2008 nebudú účtovať v objemových jednotkách - metroch kubických (m3) ako doteraz, ale v jednotkách energetických, teda v kilowatthodinách (kWh), alebo megajouloch (MJ). Na zmenu sa už pripravuje aj Slovenský plynárenský priemysel, a. s., a to úpravou informačných systémov a úpravou fakturačného systému. 19. júla - Novým vedúcim pobočky pre ING Wholesale Banking v SR a generálnym riaditeľom ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Bratislava, sa stal Robert Jan Sunderman. 19. júla Automobilka Kia Motors Slovakia začala sériovo vyrábať nový model auta Sporty Wagon, čo je kombi verzia päťdverového modelu cee'd. Nový model predstavila automobilka v marci tohto roka na 77. medzinárodnom autosalóne v Ženeve. 19. júla - Približne 400 miliónov Sk sa podarilo doteraz získať z predaja majetku skrachovaného nebankového subjektu (NS) Horizont Slovakia, a. s., Košice. 19. júla - Tender na dodávateľa systému elektronického mýta v SR je oficiálne vyhlásený. Potvrdilo to Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. 20. júla Po niekoľkoročnej technickej príprave uviedla a. s. Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v ťažobnom úseku Bane Handlová do skúšobnej prevádzky zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla z banského plynu metán. Je to prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku. 20. júla - Majoritným vlastníkom leasingovej spoločnosti B.O.F., a. s., sa stane Všeobecná úverová banka, a. s. S predávajúcim, spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina, a. s., banka podpísala zmluvnú dokumentáciu o kúpe majoritného akcionárskeho podielu. 22. júla - Makroekonomický vývoj a nastavenie makroekonomických politík na Slovensku v súčasnosti nevytvárajú podmienky, ktoré by mohli v krátkodobom horizonte zhoršiť finančnú stabilitu krajiny. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej Správe o finančnej stabilite za rok 2006. 23. júla - Spoločnosť Citi získala ocenenie Najlepšia firma v riadení likvidity (Best Cash Management House) v krajinách strednej a východnej Európy v rámci Ocenenia pre najlepších (Awards for Excellence) 2007 od časopisu Euromoney. 23. júla - Realizácia budúceho leteckého spojenia medzi Slovenskom a Taiwanom je prvoradým účelom dohody o leteckých dopravných službách, ktorú uzavrela Sekcia civilnej leteckej a vodnej dopravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR so sekciou leteckej dopravy taiwanského ministerstva dopravy. 26. júla Spoločnosť Johnson Controls Trenčín, s. r. o., dostane príspevok 104 miliónov Sk na vytvorenie 520 nových pracovných miest do roku 2009. Zmluvu o tom podpísali generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Ján Sihelský a spoločnosť Johnson Controls. 27. júla - Vlastníkom 51-% podielu spoločnosti MPI Slovakia sa stalo Asseco Slovakia, a. s. Prevzatie kontrolného balíka akcií Assecom odsúhlasilo valné zhromaždenie (VZ) MPI Slovakia. 1. augusta - Vláda SR s pripomienkami schválila Správu o zabezpečovaní úloh katastrálnymi úradmi a správami katastra na Slovensku z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. 1. augusta - Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová podala trestné oznámenie za ohováranie kvôli informáciám, ktoré sa objavili v médiách. Uvádzalo sa v nich, že organizácia, v ktorej kedysi Tomanová pôsobila, dlhuje Sociálnej poisťovni (SP) 17 miliónov Sk. 1. augusta - Novým členom predstavenstva a zároveň viceprezidentom Dexia banky Slovensko, a. s., sa stal Anton Halúska. V Dexia banke bude zodpovedať za oblasť riadenia rizika. 2. augusta - Sieť čerpacích staníc JET od augusta prevádzkuje spoločnosť LUKOIL Slovakia, s. r. o. Stala sa nástupcom spoločnosti ConocoPhilips Slovakia, pôvodného vlastníka a prevádzkovateľa čerpacích staníc. 3. augusta - Slovak Telekom (ST), a. s., podpísal zmluvu so spoločnosťou TRI R, a. s., o predaji akcií firmy TBDS, a. s. (bývalý odštepný závod Rádiokomunikácie a RK Tower, s. r. o.). 6. augusta - Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR schválil koncentráciu nemeckého podnikateľa Scholz AG a dvoch slovenských podnikateľov - Branislava Petra a akciovej spoločnosti Confal. Koncentrácia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Scholz a Branislav Petro nad podnikom Confal, a to na základe Zmluvy o prevode cenných papierov. 6. augusta - V trnavskej automobilke PSA Peugeot Citro‰n Slovakia sa začala 17 dní trvajúca odstávka výroby. 8. augusta - Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR schválil koncentráciu švajčiarskeho podnikateľa Slavia Capital Holding SA a slovenského podnikateľa PALMA TUMYS, a. s. Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Slavia Capital Holding SA prostredníctvom podnikateľa FAME Bratislava, a. s., nad podnikom PALMA TUMYS, a. s., na základe Zmluvy o predaji a kúpe akcií. 8. augusta - Vláda SR na svojom rokovaní rozhodla o vyplatení mimoriadnych dividend spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s., v objeme 16 miliárd Sk. Urobila tak po dohode so zahraničnými spoluvlastníkmi. 8. augusta - Dôchodkový systém na Slovensku je bezpečný. Funguje totiž na základe viacnásobnej kontroly a peniaze sporiteľov sú striktne oddelené od vlastného majetku dôchodkových správcovských spoločností. Zdôraznil to po rokovaní vlády SR guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko. 9. augusta Do funkcie riaditeľky pre rozvoj oddelenia transakčných poradenských služieb spoločnosti Ernst & Young na Slovensku nastúpila Adriana Ďurináková. Jej úlohou bude rozvíjanie poradenských príležitostí v oblasti transakčných služieb na slovenskom trhu a podieľať sa na manažmente týchto projektov. 9. augusta - O zásadných štrukturálnych zmenách, ktorými prešiel dôchodkový systém v SR v uplynulých rokoch, ale aj o pripravovaných zmenách v podobe novely zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení informovala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová delegáciu Medzinárodného úradu práce (MÚP), vedenú riaditeľom odboru sociálneho zabezpečenia MÚP Michaelom Cichonom. 10. augusta - Vzhľadom na neustále medializovanie Centra privátnych sociálnych služieb Privilégium nariadila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová v tejto neziskovej organizácii výkon štátneho dozoru nad poskytovaním sociálnych služieb a následnú finančnú kontrolu. 12. augusta - Slovensko v rámci programového obdobia 2004 až 2006 čerpalo k 31. júlu 2007 záväzok k štrukturálnym fondom (ŠF) na 48,24 %, keď z celkového záväzku 44,7 miliardy Sk, určené pre všetky programové dokumenty, využilo takmer 50 %. Čerpanie záväzku SR k programu pre dopravu a životného prostredie (ŽP) - ISPA, ktorý sa po vstupe SR do EÚ transformoval na Kohézny fond (KF) a uvádza sa ako ISPA/KF, dosiahlo 68,06 %. Čerpanie europeňazí z KF bolo takmer 23 %. Priebežnú štatistku zverejnila centrálna platobná jednotka pre agendu eurofondov - Ministerstvo financií (MF) SR. 13. augusta - Celonárodnú informačnú a komunikačnú kampaň o zavedení eura v SR budú realizovať agentúry Creo/Young & Rubicam, s. r. o., a Mediaedge:cia Slovak Republic, s. r. o., ktoré spoločne podali víťazný návrh. 13. augusta - Novým prezidentom Zväzu výrobcov cementu (ZVC) SR sa stal Roland van Wijnen z a. s. Holcim (Slovensko). Na pozícii šéfa zväzu vystriedal Karola Podhoru z cementárne CEMMAC. 14. augusta Novým predsedom predstavenstva spoločnosti Skanska PS (Pozemné staviteľstvo) je Jiří Čadek. Na pozíciu nastúpil po odchode Igora Zoráda. 15. augusta - Najlepšie slovenské pivá varia v Hurbanove. Také sú závery hodnotiacich komisií v súťaži o najlepšie slovenské fľaškové pivo - Slovenská pivná korunka 2007. Až 7 z 9 ocenení získali značky z portfólia spoločnosti Heineken Slovensko, a. s., ktorej sídlom je Hurbanovo. 15. augusta - Príspevok pri narodení dieťaťa sa od 1. septembra tohto roka zvýši o 100 Sk zo súčasných 4 460 Sk na 4 560 Sk. Príspevky rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri lebo viac detí sa budú zvyšovať pre jednotlivé vekové kategórie detí v priemere o 63 Sk. Vyplýva to z návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý schválila vláda. 15. augusta - Príspevok na pohreb sa od 1. septembra tohto roka zvýši o 100 Sk, a to zo súčasných 2 300 Sk na 2 400 Sk. Vyplýva to z Návrhu nariadenia vlády SR o úprave sumy príspevku na pohreb z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý vláda schválila. 15. augusta - Druhým zástupcom Slovenska v skupine Svetovej banky (SB) bude viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Viliam Ostrožlík. Návrh na jeho vymenovanie za alternáta guvernéra v skupine Svetovej banky, ktorým je minister financií Ján Počiatek, schválila vláda. 15. augusta - Do funkcie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave EXPO Zaragoza 2008 vláda SR vymenovala Dušana Horniaka. Svojím rozhodnutím tiež poverila predsedu vlády, aby Horniakovi odovzdal menovací dekrét. 15. augusta - Zámer urýchliť výstavbu diaľničnej siete v SR a prepojiť Bratislavu s Košicami komunikáciou D1 do roku 2010 nebude možné realizovať financovaním jej výstavby len z verejných prostriedkov a fondov Európskej únie (EÚ). Vláda SR preto chce financovanie výstavby niektorých úsekov nadradených cestných komunikácií prostredníctvom tzv. verejného a privátneho partnerstva (PPP) stanoviť až na sumu vyše 120 miliárd Sk. Vyplýva to z Návrhu urýchlenia postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, ktorý vláda SR s pripomienkami schválila. 16. augusta Celkovo 610 vystavovateľov zo 16 krajín sveta sa prezentovalo na 34. ročníku veľtrhu Agrokomplex, ktorý sa konal v Nitre. 15. augusta - Slovenská softvérová spoločnosť Aston ITM predala gastronomický portál www.menu.sk akciovej spoločnosti ATLAS.SK. Pre tento krok sa tvorca a dlhoročný majiteľ web stránok rozhodol po tom, čo dosiahol plánovaný rast tržieb. 17. augusta - Francúzska reštaurácia hotela Devín v Bratislave sa v rámci Slovenska v roku 2006 opäť stala jednotkou vo svojej kategórii. Potvrdzujú to výsledky súťaže Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR o najlepší hotel a reštauráciu 2006. 20. augusta - Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá má priniesť významné zmeny do systému dôchodkového zabezpečenia, bola predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR. Sociálni partneri hľadajú dohodu na právnej norme, ku ktorej bolo predložených 122 pripomienok. 20. augusta - Návrh štátneho rozpočtu SR na rok 2008 Legislatívna rada vlády (LRV) SR po zapracovaní pripomienok odporučila vláde SR schváliť. Návrh rozpočtu odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a v reforme rozpočtového procesu. 22. augusta - Sadzby dane na tabakové výrobky by sa mali od 1. januára budúceho roka zvýšiť. Dôvodom je postupné približovanie sa minimálnemu daňovému zaťaženiu v Európskej únii (EÚ), na ktoré si Slovensko pri vstupe do únie dohodlo prechodné obdobie. Nové sadzby prináša novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú schválila vláda bez pripomienok. 28. augusta - Prídavok na dieťa sa od 1. septembra nezvýši. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) svoj návrh zvýšiť prídavok o 10 Sk zo súčasných 540 Sk na 550 Sk totiž prehodnotilo vzhľadom na doterajší a predpokladaný vývoj inflácie. 29. augusta - Elektronický zápis do Obchodného registra (OR) už v súčasnosti ušetrí minimálne 4 000 Sk. Vďaka jeho elektronizácii si podnikateľ na Slovensku od augusta ušetrí nielen vybavovačky, ale už aj nemalé finančné prostriedky. V porovnaní s tradičným zápisom spoločnosti, či už akciovky alebo s. r. o., vyjde navrhovateľa elektronická obdoba tohto úkonu približne na polovicu. 30. augusta - Slovenská časť odborného mesačníka Development news sa od septembra po necelých troch rokoch existencie osamostatňuje. 30. augusta - Kia cee'd, rodinné auto vyrábané na Slovensku, získalo päť hviezdičiek v najnovšom bezpečnostnom teste Euro NCAP. Výsledky modelu Kia cee'd v bezpečnosti 5 hviezdičiek v ochrane dospelých (najvyšší možný počet), 4 hviezdičky v ochrane detí a 2 hviezdičky v ochrane chodcov, ho stavajú medzi najbezpečnejšie autá segmentu C. 30. augusta - Pozemnú lanovku zo Starého Smokovca na Hrebienok čaká rekonštrukcia. Doterajšie vozne, ktoré slúžili cestujúcim 37 rokov, nahradia nové, modernejšie. 31. augusta - Odevný závod spoločnosti Ozeta Neo v Tornali zatvoril svoje brány. Aj napriek proklamovanému záujmu zo strany mesta Tornaľa, ktoré chcelo pokračovať vo výrobe a zamestnať asi dve tretiny zamestnancov, o prácu príde všetkých 618 ľudí. 1. septembra - Začala platiť novela Zákonníka práce (ZP), ktorú koncom júna schválil parlament. Prijatiu novely predchádzala niekoľkomesačná diskusia, MPSVR SR ju do pripomienkového konania predložilo vo februári. Premiér Robert Fico označil novelu ZP za "zákon roka". 1. septembra - Novým hovorcom rafinérie Slovnaft, a. s., je Anton Molnár, ktorý pôsobil doteraz ako zástupca šéfredaktora online denníka. 1. septembra - Začína sa v SR vykonávať kontrola originality vozidiel. Pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia bude možné požiadať o kontrolu originality približne na 20 pracoviskách. Maximálna cena kontroly pri osobných autách do 1 300 centimetrov kubických bude 1 500 Sk. 1. septembra - Právnické a fyzické osoby na Slovensku môžu bezplatne čerpať informácie a grafické zobrazenie nehnuteľností z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk. 1. septembra - Nový portál www.edotacie.sk začal ostrú prevádzku. Široká verejnosť tak bezplatne získa informácie z agendy fondov EÚ a národných peňazí SR určených na financovanie projektov v skrátenom (roky 2004 - 2006), aj novom programovom období (2007 - 2013). 1. septembra - Hlavným ekonómom Slovenskej sporiteľne, a. s., Bratislava (SLSP) je Juraj Barta. Na tomto poste vystriedal Juraja Kotiana, ktorý bude v rakúskej Erste Bank zodpovedný za koordináciu analýz finančných trhov v krajinách strednej a východnej Európy. 3. septembra - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ing. Ivan Šramko sa dožíva významného životného jubilea - 50 rokov. 3. septembra - Generálny riaditeľ PSA Peugeot Citro‰n Slovakia Alain Baldeyrou odchádza po piatich rokoch práce na projekte a troch rokoch osobnej prítomnosti na Slovensku pri budovaní trnavskej automobilky do dôchodku. Od 1. októbra ho na poste nahradí 38-ročný Jean Mouro. 3. septembra - Opozičný návrh na odvolanie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej tri ekonomické výbory Národnej rady (NR) SR prerokovali, ale neprijali uznesenie, lebo návrh nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Ide o výbory pre financie, rozpočet a menu, hospodársku politiku a sociálne veci a bývanie. 4. septembra - Vládny kabinet na svojej mimoriadnej schôdzi podporil ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Vieru Tomanovú v jej funkcii. Nesúhlasil totiž s návrhom opozičných poslancov, ktorý jej chcú na pôde Národnej rady (NR) SR vysloviť nedôveru. 4. septembra Poslanci Národnej rady (NR SR) neodhlasovali nedôveru ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Viere Tomanovej. Zo 138 prítomných poslancov hlasovalo za vyslovenie nedôvery 60 predstaviteľov opozície, 78 koaličných poslancov hlasovalo proti. 4. septembra - Novým generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva Privatbanky, a. s., je Ľuboš Ševčík. Na svojom zasadnutí ho vymenovalo valné zhromaždenie Privatbanky. 5. septembra - Na oficiálnu účasť SR na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji sa poskladajú ministerstvá hospodárstva, výstavby, životného prostredia, dopravy, školstva a pôdohospodárstva. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, s ktorým vláda SR súhlasila. 5. septembra - Splnomocnencom vlády SR pre diaľnice a rýchlostné komunikácie bude súčasný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a. s., Igor Choma. Na svojom rokovaní ho do tejto funkcie vymenovala vláda SR. 5. septembra - Slovenská republika je 32. najslobodnejšou ekonomikou sveta. Táto pozícia jej patrí v rámci svetového rebríčka 141 krajín podľa indexu ekonomickej slobody (IES), ktorý bol zostavený podľa hodnotenia 42 ukazovateľov platných na konci roka 2005. Slovensko si oproti rebríčku podľa IES v roku 2006 polepšilo o 7 miest. 6. septembra - Novým marketingovým a produktovým riaditeľom spoločnosti Slovanet sa stal Miroslav Bobošík (1976). 11. septembra - Spoločnosť Broker Service Group, ktorá poskytuje finančné poradenstvo súkromným osobám a firmám, vstupuje v týchto dňoch oficiálne na slovenský trh. Spoločnosť vychádza z know-how v oblasti finančného poradenstva od zakladateľa American Consultant Group. 12. septembra - Nadnárodná skupina Holcim opäť získala titul Líder odvetvia na základe ratingu v Dow Jones indexe trvalej udržateľnosti. Získala ho už tretí rok po sebe ako uznanie za najlepšie výsledky v oblasti trvalej udržateľnosti spomedzi výrobcov stavebných materiálov. 12. septembra - Správu o pripravenosti Slovenska na čerpanie štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu (KF) v programovom období 2007 až 2013, k 15. augustu 2007, vláda SR schválila. 12. septembra - Rozvoj ďalších vzťahov a vzájomná spolupráca boli témou rozhovoru veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Jong-kju Parka s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tiborom Mikušom počas návštevy v Trnave. 13. septembra - Štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat požaduje zvýšenie údajov týkajúcich sa deficitu verejných financií Slovenska za rok 2006. To môže ohroziť prijatie eura v roku 2009. 14. septembra - Osobnosti slovenskej jadrovej energetiky a spoločnosti pôsobiace v tomto rezorte ocenili v Trnave na valnom zhromaždení Slovenského jadrového fóra (SJF). 14. septembra - Rezortné vyznamenania si prevzali ocenení pracovníci všetkých troch železničných podnikov - Železníc Slovenskej republiky, (ŽSR), Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK). 18. septembra - Až 350 pracovníkov zamestnáva nová pobočka najväčšej svetovej telekomunikačnej firmy AT&T, ktorú otvorili v Bratislave. Jej úlohou je poskytovať služby klientom, zabezpečovať správu dát, ako aj celková podpora klientskej základne spoločnosti v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA). 18. septembra - Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) rozšírila členskú základňu najväčšej zamestnávateľskej organizácie - Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Vstup ADSS do únie schválilo prezídium RÚZ, čím sa asociácia stala 20. kolektívnym členom strešnej zamestnávateľskej organizácie. 19. septembra - Slovensko-česká private equity skupina Penta už nie je akcionárom 1. garantovanej. Táto nová skutočnosť v akcionárskej štruktúre 1. garantovanej súvisí s tým, že spoločnosť Tikka Investments Limited predala svoje pohľadávky, ktoré mala voči a. s. Solivary Prešov a Štúdiu Koliba v nominálnej hodnote 710 miliónov Sk. Skupina Penta v tom istom čase odpredala svoj akcionársky podiel v 1. garantovanej. 19. septembra - Maďarská oblasť Zadunajsko pri slovenských hraniciach zažíva za posledný rok boom v predaji nehnuteľností. Slovenskí občania tu nakúpili domy, pozemky či byty ročne v priemere za štvrť miliardy slovenských korún. Na dofinancovanie využívajú hypotéky od maďarských bánk. 19. septembra - Vyše 500 miliónov Sk investuje švédska spoločnosť Swedwood do nového piliarskeho závodu v Krásne nad Kysucou. 19. septembra - Ministerstvo financií (MF) SR bude finančne a odborne podporovať prípravu projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Tie sa spájajú predovšetkým so zámerom vlády urýchliť dostavbu diaľnic v SR. Zadávateľom z okruhu verejnej správy bude pritom MF radiť vo finančnej, ekonomickej, právnej a technickej oblasti. Vyplýva to z implementácie schémy technickej pomoci pre PPP, ktorú schválil kabinet Roberta Fica. 20. septembra - Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek na oficiálnej návšteve Poľskej republiky sa okrem oficiálneho stretnutia s rezortnou ministerkou Grazynou Gesickou zúčastnil na medzinárodnej Konferencii o regionálnom rozvoji v strednej a východnej Európe. 20. septembra - Nový výrobný závod na oceľové lamely otvorila v priemyselnom parku Vráble rak úska spoločnosť Miba. Jeho výstavba si vyžiadala investície 20 miliónov EUR. Spolu 230 pracovníkov bude produkovať ročne 13 miliónov oceľových komponentov pre spojky a brzdy automobilov. 20. septembra - Zo štátneho podniku Sloská plavba dunajská, š. p., a časti rozpočtovej organizácie Štátna plavebná správa vznikne akciová spoločnosť. Vyplýva to z novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorú schválil parlament. 20. septembra - Enterprise Investors (EI), private equity spoločnosť pôsobiaca v strednej a východnej Európe, otvorila svoju pobočku v Bratislave. Ide o prvé zastúpenie firmy na Slovensku. 20. septembra - Požiadavku Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR na doplnenie súčasného stavu zamestnancov o 78 ľudí kvôli novej agende eurofondov vláda SR schválila. Táto požiadavka je pritom nad rámec vládnej úlohy na 20-% zníženie plánovaného počtu zamestnancov v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách s cieľom dosiahnuť úsporu peňazí v štátnom rozpočte (ŠR). 20. septembra - Zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských dopravných firiem v medzinárodnom prostredí má zabezpečiť pristúpenie SR k protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave (CMR), s ktorým vyslovila súhlas vláda SR. 20. septembra - Zmeny najmä v zdaňovaní právnických osôb má priniesť návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý s menšími technickými úpravami schválila vláda. Úpravy základu dane majú podľa predkladateľa materiálu, ktorým je Ministerstvo financií (MF) SR, okrem iného zamedziť daňovým únikom a podporiť zlepšenie platobnej disciplíny daňových subjektov. 20. septembra Parlament opätovne zamietol ústavný zákon o ochrane dôchodkov poslancov opozičných strán, keď ho neposunul do druhého čítania. Zo 134 prítomných poslancov ho podporilo 56 prítomných opozičných poslancov, proti bolo 61 koaličných zákonodarcov, 16 sa zdržalo a jeden nehlasoval. Zákon mal podľa opozície zaručiť garanciu podmienok dôchodkového poistenia aj dôchodkového sporenia, teda prvého aj druhého dôchodkového piliera. 21. septembra - Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., zrušila užšiu nadlimitnú súťaž na dodávku komplexnej služby elektronického mýta v SR. 24. septembra - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili 9. deň septembrovej schôdze prerokovaním Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006. V pléne ju predstavil guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko. 25. septembra - Ročnú kapacitu 350 000 ton pozinkovaného plechu pre automobilový priemysel a stavebníctvo má nová linka, ktorú po 27-mesačnej výstavbe dali slávnostne do prevádzky v košickej hutníckej spoločnosti U.S.Steel. 26. septembra - V záujme zlepšenia dostupnosti literatúry by sa mali od 1. januára 2008 preradiť knihy zo základnej 19-% sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) do zníženej 10-% sadzby, ktorá sa momentálne uplatňuje len na lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorý s pripomienkou schválila vláda SR. 26. septembra - Vykonanie legislatívnych zmien, ktoré sú potrebné v súvislosti s plánovanou realizáciou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP), má zabezpečiť novela zákona o pozemných komunikáciách (cestného zákona). Na svojom rokovaní ju schválila vláda SR. 27. septembra - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na výstavbu určitých úsekov diaľnic prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) odoslalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do Európskeho vestníka (Official Journal). 27. septembra Vyše 200 predstaviteľov spoločností a firiem z oblasti informačných technológii a zástupcov štátnej správy sa zišlo v Bratislave na výročnom stretnutí - IT Summit 2007. 28. septembra - Tridsaťpäť noviniek a množstvo slovenských premiér pripravili na tohtoročný medzinárodný Autosalón Nitra dovozcovia osobných a nákladných automobilov.

ot gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Alarica – new business project in the market of shoes
 5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 688
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 214
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 376
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 130
 5. Kam do tepla v januári? 1 802
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 530
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 400
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 331
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 861

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Neprehliadnite tiež

Štát nakoniec nekúpi podiel v Štvorke, SIM-karty začne predávať aj mimo pôšt

Slovenská pošta mala predkupné právo na 20 percent akcií Swan Mobile, nakoniec ho nevyužije.

Štát chce pri Jaguari stavať hotel, škôlku aj nákupné centrum

V priemyselnom parku pri Nitre vzniknú nielen fabriky, ale aj občianska vybavenosť pre verejnosť.

Jaguar kúpil pozemky pod fabrikou, štátu sa vrátia desaťtisíce

Britská automobilka plánuje neďaleko Nitry spustiť výrobu svojich vozidiel na konci tohto roka.

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké podniky

Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením.

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Mayová predbežne súhlasila, že za odchod z EÚ zaplatí približne 40 miliárd libier.