Ekonomické udalosti SR v roku 2007 - 1. časť

Výberová chronológia ekonomických udalostí v SR v roku 2007, ktorá je rozdelená na štyri časti - štyri štvrťroky.

1. štvrťrok 2007

1. januára - Rodičia prvorodených detí dostali zvýšený príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa 11 000 Sk, čo spolu s príspevkom pri narodení predstavuje sumu 15 460 Sk.

1. januára - Podľa novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa rozšíril okruh osôb, ktorým možno poskytovať príspevok na bývanie.

1. januára - Pivovary Topvar, a. s., majú nové vedenie. Generálnym riaditeľom Pivovarov sa stal Imrich Havriš (39).

2. januára - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil pokutu 300 miliónov Sk podnikateľovi Slovnaft, a. s., za zneužitie dominantného postavenia.

4. januára - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) informoval, že cena vodného a stočného spolu tento rok oproti roku 2006 v priemere klesne o 5,2 % na 45,64 Sk za m3 bez DPH. Pre domácnosti sa v priemere zníži o 4,1 % a pre ostatných odberateľov o 6,3 %.

8. januára - Predseda vlády SR Robert Fico označil zmluvu o prenájme Vodného diela (VD) Gabčíkovo medzi Slovenskými elektrárňami (SE), a. s. a Vodohospodárskou výstavbou, š. p. za neplatnú. 9. januára - Predseda vlády SR Robert Fico rokoval s ministrom hospodárstva Ľubomírom Jahnátkom, predsedom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Mariánom Čakajdom a predstaviteľmi rafinérie Slovnaft o najbližších krokoch v súvislosti so zastavenými dodávkami ropy ropovodom Družba.

9. januára - Národná banka Slovenska (NBS) začala predávať pamätné strieborné mince 200 Sk vydané pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala - fyzika, matematika, univerzitného profesora, vynálezcu, priekopníka modernej optiky a fotografie, významného predstaviteľa európskej vedy a techniky 19. storočia.

10. januára - Vo večerných hodinách boli obnovené dodávky ropy prúdiace na Slovensko cez ropovod Družba, ktoré boli zastavené v pondelok 8. januára o 19.54 h.

10. januára - Vláda SR vymenovala Štefana Schmidta za predsedu Rady správcov Národného jadrového fondu (NJF) na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Vo funkcii nahradil Ľuboša Ševčíka.

10. januára - Vláda SR vymenovala do funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP), nominanta vládnej strany Smer-SD a dovtedy poradcu ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivana Bernátka.

10. januára - Vláda SR na návrh ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej odvolala 39 riaditeľov krajských Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), súčasne vymenovala 39 nových.

12. januára Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., dala do prevádzky diaľničné úseky D1 Vrtižer-Hričovské Podhradie v celkovej dĺžke 12,9 km a štvorkilometrový úsek D3 Hričovské Podhradie-Žilina, Strážov. Celý úsek D1 a D3 je dlhý 16,9 km a je v polovičnom profile.

14. januára Dodávka 30 000 ton ropy z Ruska doplnila slovenské zásoby ropy na pôvodnú úroveň.

15. januára - Potravinárska firma Hamé, a. s., Kunovice na Morave vyhrala spor o používaní ochrannej známky Májka na Slovensku. Po takmer piatich rokoch Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici rozhodol, že spoločnosť R.S.K. v Rimavskej Sobote nesmie používať zameniteľné označenie Májka - RISO.

16. januára - Slovak Telekom, a. s., (ST) zrušil zmluvy so Slovenskou poštou o poskytovaní telegrafnej služby.

23. januára - Spoločnosť Slovanet zvíťazila vo výberovom konaní na dodávateľa riešenia komunikačnej siete pre Generálnu prokuratúru SR (GP). Nová sieť vytvorí bezpečné spojenie všetkých okresných a krajských prokuratúr na území celého Slovenska.

25. januára - Slovensko by sa malo sústrediť na plnenie podmienok pre prijatie eura a zároveň na udržanie vysokého ekonomického rastu. Vyplynulo to zo záverov pravidelnej ekonomickej správy Svetovej banky (SB) o desiatich krajinách Európskej únie.

30. januára - Najvyšší súd (NS) SR potvrdil pokutu 5 miliónov Sk pre Slovenské aerolínie (SA), a. s. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR ju udelil spoločnosti ešte v roku 2004 za zneužitie dominantného postavenia.

30. januára - Rakúska spoločnosť Austrian Airlines (AUA) zrušila linkové lety Slovenských aerolínií (SA), ktoré sú jej dcérou.

1. februára - Novým generálnym riaditeľom ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom, významného spracovateľa hliníka na Slovensku patriaceho do finančnej skupiny Penta, je Ján Klimko.

1. februára - Tretí mobilný operátor, spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., spustil komerčnú prevádzku krátko po polnoci. Na slovenský trh tak po troch neúspešných tendroch vstúpil nový operátor.

2. februára - Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek oficiálne vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Petra Hajaša.

5. februára - Európska komisia (EK) podľa jej člena Jána Figeľa pozitívne hodnotila pokrok Slovenska v procese jeho približovania sa krajinám eurozóny. Eurokomisár ocenil skutočnosť, že SR momentálne zažíva obdobie veľmi vysokého ekonomického rastu, upozornil však aj na isté riziká do budúcnosti.

5. februára - Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) ako prvá a zatiaľ jediná slovenská podnikateľská asociácia spustila činnosť vlastného EÚ zastúpenia v Bruseli.

5. februára - Generálnym riaditeľom spoločnosti Kofola, a. s., je Marián Šefčovič.

6. februára - Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať obchodný podiel v spoločnosti Hron - Air, s. r. o., Banská Bystrica. Za 18 % zaplatí podľa rozhodnutia poslancov PSK na zasadnutí v Prešove 1,98 milióna Sk. Obchodný podiel PSK splatí v 6 mesačných splátkach v priebehu roka 2007.

6. februára - Novou predsedníčkou Asociácie faktoringových spoločností (AFS) sa stala Iveta Živicová, riaditeľka odboru obchodného financovania Tatra banky, ktorého súčasťou je aj Faktoring Tatra banky.

6. februára Poslanci NR SR schválili nový zákon o európskom družstve, ktorého cieľom je upraviť možnosť jeho založenia a fungovania na Slovensku.

7. februára - Obchodníkom, ktorí umiestnia na trh zdraviu škodlivú alebo skazenú potravinu, môže dať príslušný kontrolný orgán pokutu do výšky 10 miliónov Sk. Vyplýva to z novely zákona o potravinách, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

8. februára - Akcionári Nafta, a. s., Gbely na mimoriadnom valnom zhromaždení v sídle spoločnosti schválili mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku Nafta, a. s., k 30. júnu 2006 a mimoriadne individuálne účtovné závierky spoločností Nafta, a. s., a Slovenská vrtná spoločnosť, a. s., k rovnakému dátumu. Týmto sa zavŕšil proces zlúčenia spoločnosti Nafta, a. s., so svojimi dcérskymi spoločnosťami, ktoré schválilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti v júni 2006.

8. februára Spoločnosti Tinsel Enterprises Limited a Július Rezeš uzavreli zmluvu o strategickom partnerstve pri správe, vedení a budúcom developmente Grandhotela v Starom Smokovci. Tinsel Enterprises je súčasťou konsolidovaného celku skupiny J&T.

9. februára - Slovenskí hygienici našli v syre Niva Pilos zdraviu nebezpečnú baktériu listéria. Listerióza vlani v Česku usmrtila 13 ľudí a tento rok jedného novorodenca.

9. februára - Cieľom zákona o tripartite, ktorý schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, je zaviesť účinné trojstranné konzultácie medzi zástupcami vlády, zamestnávateľov a zamestnancov na celoštátnej úrovni.

9. februára Parlament zvolil desať členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

9. februára S účinnosťou od tohto dňa došlo k personálnym zmenám v orgánoch Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), a. s., ako aj jeho dcérskych spoločností SPP - distribúcia, a. s., a SPP - preprava, a. s. Rozhodlo o tom mimoriadne valné zhromaždenie SPP a valné zhromaždenia jeho dcérskych spoločností. Tieto zmeny inicioval Fond národného majetku (FNM) SR, ktorý je 51% akcionárom SPP.

12. februára - Slovensko sa v tohtoročnom hodnotení ekonomickej slobody krajín sveta umiestnilo na 40. mieste spomedzi 157 hodnotených krajín. V roku 2006 sa SR umiestnila na 34. mieste. Vyplýva to zo štúdie Index ekonomickej slobody, ktorú každoročne vypracúva americká organizácia The Heritage Foundation v spolupráci s redakciou denníka The Wall Street Journal.

12. februára - Akciová spoločnosť ZTS Výskumnovývojový ústav (VVÚ) Košice sa aktívne zapojila do výstavby najväčšieho urýchľovacieho komplexu pre jadrový výskum na svete vo Švajčiarsku. Spoločnosť sa stala už druhýkrát exkluzívnym dodávateľom robotov pre Európske centrum jadrového výskumu (CERN) v Ženeve.

13. februára - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu podnikateľov Penta Investments Limited a PM Zbrojníky, a. s. Rozhodnutie Odboru koncentrácií PMÚ nadobudlo právoplatnosť 12. februára 2007.

13. februára - Tip Travel - Tatratour sa stal najobľúbenejšou cestovnou kanceláriou (CK) za rok 2006. Na druhom mieste skončil Satur a na treťom Kartago tours.

14. februára - Vláda schválila návrh na vymenovanie Jána Timuľáka za člena Rady správcov (správcov podúčtov) Národného jadrového fondu (NJF) na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

15. februára - Funkcie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura sa oficiálne ujal Igor Barát, ktorý doteraz pôsobil ako hovorca Národnej banky Slovenska (NBS). Na tento post ho vymenovala vláda SR 31. januára 2007.

15. februára - Kompetentné orgány pôsobiace na úseku ochrany spotrebiteľa v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku podpísali memorandum o založení neformálnej organizácie - Fórum na ochranu spotrebiteľov (FOS) v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4).

16. februára - Novým majiteľom nitrianskej mliekarne Friesland sa stala spoločnosť Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok. Finálnu kúpnu zmluvu podpíšu zástupcovia oboch strán po schválení transakcie Protimonopolným úradom (PMÚ) SR.

16. februára - Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade potvrdil rozhodnutie TÚ SR z 29. septembra 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom (ST), a. s., ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom (veľkoobchodný trh č. 11) a uložil jej povinnosti.

19. februára - Viac ako 25 % územia SR a 41 % jej lesov sa pri vyhlasovaní území európskeho významu Natura 2000 a Chránených vtáčích území dostane do oblastí, v ktorých bude obmedzovaná hospodárska činnosť. Rada združení vlastníkov lesov Slovenska preto poslala na generálny direktoriát životného prostredia Európskej komisie v Bruseli sťažnosť.

19. februára - O spätnom odkúpení 49 % akcií spoločnosti Transpetrol rokoval minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek v Moskve s predstaviteľmi spoločnosti Gazprom.

20. februára - Novou predsedníčkou predstavenstva ING Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., je rozhodnutím dozornej rady Tatjana Macúchová.

20. februára - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR sa nestotožnil s právnym názorom Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne.

20. februára - Denník Financial Times nazval Slovensko Detroit Východu. Slovensko, ešte pred desiatimi rokmi biedna krajina, bude už na budúci rok vyrábať najviac osobných vozidiel na obyvateľa na svete.

20. februára - Mimoriadne valné zhromaždenie UniBanky, a. s., schválilo nových členov dozornej rady a definitívne odsúhlasilo spojenie s HVB Bank Slovakia, a. s.

21. februára - Agentúra pre výskum trhu NMS, ktorá je členom profesijného združenia výskumných agentúr v ČR SIMAR, otvorila svoju pobočku na Slovensku. Vedúcim slovenskej pobočky NMS, ktorá má sídlo v Trenčíne, sa stal Daniel Stankovič.

21. februára - Vláda súhlasila s návrhom na uzatvorenie Zmluvy medzi SR a Malajziou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

21. februára - V rámci 16. ročníka stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu Holiday World 2007 (15.-18. februára) v Prahe získalo Slovensko 1. cenu GRAND PRIX.

21. februára - Ministerstvo financií (MF) SR súhlasilo so zámerom ukončenia akcionárskej účasti Slovenskej konsolidačnej, a. s., (SKo) v Poštovej banke, a. s., v ktorej štát prostredníctvom SKo vlastní druhý najväčší podiel, 37,14 %.

22. februára - Keďže má Slovensko nedostatok kapacít na uskladnenie núdzových zásob ropy, bude ich môcť skladovať na území Českej republiky. Vyplýva to z medzivládnej dohody, ktorú podpísali predsedovia Správ štátnych hmotných rezerv oboch krajín v Prahe.

22. februára - Slovensko sa s Líbyou dohodlo na mechanizme likvidácie dlhu pochádzajúceho z čias československej federácie za dodávky vojenskej techniky.

22. februára - Dispečeri letovej prevádzky začali neobmedzený štrajk. S vedením štátneho podniku Letové prevádzkové služby sa nedohodli a budú štrajkovať až dovtedy, kým sa nenaplnia ich požiadavky. Dôvodom na vyhlásenie neobmedzeného štrajku je skutočnosť, že dispečeri nedostali prísľub na splnenie svojej hlavnej požiadavky - odvolanie riaditeľa LPS Romana Bíra.

23. februára - Premiér Robert Fico a generálny riaditeľ talianskej spoločnosti Enel Fulvio Conti sa dohodli na dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Zmluvou o predaji Slovenských elektrární (SE), a. s., talianskemu Enelu a o prenájme Vodného diela (VD) Gabčíkovo sa bude zaoberať pracovná skupina.

26. februára - Medzivládnu dohodu o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísal v Kyjeve minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Makuchom. 26. februára - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o námornej plavbe, ktorou sa implementuje právo Európskej únie (EÚ) do právneho poriadku SR.

26. februára - Štvorhviezdičkový hotel Crowne Plaza v Bratislave získal prvý raz ocenenie najlepší Top biznis hotel a stal sa zároveň absolútny Trend Top hotel Slovenska za rok 2006.

27. februára - Štrajkujúci letoví dispečeri o 14. hodine nastúpili do práce. Naďalej zostávajú v štrajkovej pohotovosti, a to dovtedy, kým nedôjde k splneniu bezpečnostných požiadaviek, ktoré Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR garantovalo.

27. februára - Za účasti 50 expertov sa začalo v bratislavskom hoteli Bôrik spoločné rokovanie medzi predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a SR o návrhu dokumentu Národný strategický referenčný rámec (NSRR) na roky 2007 až 2013 a jeho 11 operačných programoch (OP).

28. februára - Právna analýza zmluvy o predaji Slovenských elektrární (SE), a. s., a prevádzke vodných elektrární na Vodnom diele (VD) Gabčíkovo presvedčila premiéra Roberta Fica o tom, že je dôvod na ukončenie tejto zmluvy a podanie žaloby.

28. februára - Telefónika O2 Slovakia, tretí mobilný operátor v SR, spustila prvé základňové stanice svojej GSM siete. 28. februára - Slovenské elektrárne, a. s., (SE) považujú zmluvu o prevádzke vodných elektrární na Vodnom diele (VD) Gabčíkovo za platnú, sú však pripravené rokovať o jej obsahu s vládnou pracovnou skupinou. Uviedol predseda predstavenstva Slovenských elektrární Paolo Ruzzini.

1. marca - Víťazom prvého ročníka súťaže Podnikateľ roka 2006 Slovenskej republiky sa stal Miroslav Trnka, technický riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti ESET, s. r. o. Súťaž po prvýkrát vyhlasovala na Slovensku spoločnosť Ernst & Young.

1. marca - Spoločnosť SAD Bratislava, a. s., oficiálne zmenila obchodné meno na Slovak Lines.

1. marca - Novým generálnym riaditeľom spoločnosti T-Mobile Slovensko je Milan Vašina.

1. marca - Pozíciu marketingového riaditeľa spoločnosti Kofola Holding prevzal Martin Mateáš, ktorý doteraz pôsobil ako senior brand manager pre značku Rajec.

1. marca - Spoločnosť MOL kúpila 2,6 milióna akcií petrochemickej spoločnosti TVK Tiszaújváros, čo predstavuje 10,68-% podiel na základnom imaní. Po tejto transakcii sa podiel MOL v TVK zvýšil na 86,79 %. Podiel Slovnaftu v TVK ostal nezmenený na úrovni 8,06 %.

 

2. marca - Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku a zavedenie eura v roku 2009 dominovali na stretnutí podpredsedov Národnej rady SR Miroslava Číža (Smer-SD) a Milana Horta (SDKÚ-DS) s poslancami Výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu (EP).

2. marca - Slovenské aerolínie, a. s., (SA) podali na Okresný súd Bratislava I oficiálnu žiadosť o vyhlásenie konkurzu.

5. marca - Najnovšie hodnotenie Konvergentného programu (KP) Slovenska zo strany Európskej komisie (EK) a aktuálny stav príprav na zavedenie eura v SR boli témami stretnutia eurokomisára Jána Figeľa a ministra financií Jána Počiatka, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave.

6. marca Spaľovanie biomasy v jednom zo svojich kotlov spustila spoločnosť Zvolenská teplárenská (ZT). Veľkokapacitná tepláreň je tak na Slovensku prvou, ktorá začala vyrábať teplo z obnoviteľných zdrojov.

6. marca - Zriadenie, postavenie a právomoci Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR ako konzultačného a dohodovacieho orgánu vlády a jej sociálnych partnerov zamestnancov a zamestnávateľov vymedzuje na celoštátnej úrovni zákon o tripartite, ktorý podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. HSR má 21 členov, každý sociálny partner vymenuje po 7 zástupcov.

6. marca - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR požiadali prezidenta SR Ivana Gašparoviča o vrátenie schváleného Zákona o tripartite na opätovné prerokovanie v Národnej rade (NR) SR.

6. marca - Novým predsedom predstavenstva ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia (VZ) stala Zuzana Adamová. 7. marca - Slovensko sa stalo 27. plnoprávnym členom Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Riadiaca rada IEA so sídlom v Paríži totiž na zasadnutí rozhodla pozvať vládu SR k pristúpeniu k dohode o Medzinárodnom energetickom programe.

9. marca - Členka predstavenstva VÚB banky a bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska (NBS) Elena Kohútiková získala ocenenie časopisu Bratislava Leaders Magazine - Žena roku 2006. Kohútiková získala toto ocenenie v kategórii Obchod.

13. marca - Spoločnosť Samsung Electronics LCD Business postaví vo Voderadoch pri Trnave závod na výrobu LCD obrazoviek, kde plánuje obsadiť 1 200 pracovných miest. Podpisom Investičnej zmluvy medzi vládou SR a spoločnosťou Samsung to potvrdili minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek, predseda vlády Robert Fico a prezident spoločnosti Samsung Electronics LCD Business Sang Wan Lee.

14. marca Novým členom Predstavenstva KD Investments, správ. spol., a. s., sa stal Rastislav Podhorec, ktorý tak nahradil Štefana Belingara. Do funkcie ho vymenovala dozorná rada spoločnosti so súhlasom Národnej banky Slovenska (NBS).

16. marca - Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR schválil koncentráciu podnikateľov a.s. Skanska CZ a s.r.o. STAMART MARTIN.

16. marca - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR sa vo veci Zákona o tripartite rozhodli iniciovať podnet na Ústavný súd (ÚS) SR. Dôvodom ich kroku je ustanovenie o extenzii kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

18. marca - Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPG) na svojom 23. valnom zhromaždení (VZ) zvolil nového riaditeľa - stal sa ním Miroslav Kiraľvarga zo spoločnosti U.S. Steel Košice - a tiež nové orgány zväzu.

19. marca - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR vedie správne konanie voči spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST). Dôvodom je, že spoločnosť neumožnila klientom ponechať si čísla pri zmene operátora.

19. marca Na Slovensku vznikne zahraničná pobočka Európskeho hospodárskeho senátu (EHS). Na tlačovej konferencii po rokovaní členov EHS a zástupcov Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to oznámil prezident senátu Bernhard Friedmann.

19. marca - Okresný súd Bratislava I začal konkurzné konanie voči Slovenským aerolíniám (SA) a vyzval veriteľov, aby prihlásili pohľadávky voči spoločnosti do 45 pracovných dní.

20. marca - Začal sa medzinárodný bezpečnostný audit v štátnom podniku Letové prevádzkové služby (LPS).

20. marca - Košické letisko ukončilo všetky prípravy v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Shengenského priestoru. Cestujúci z Európskej únie už nebudú odo dňa vstupu SR do Shengenu podrobovaní pasovej kontrole.

21. marca - Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Branislav Máčaj nevyhovel protestu prokurátora a konštatoval, že rozhodnutím o vydaní povolenia pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., nebol porušený zákon. Rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom.

21. marca - Spoločnosť Telefónika O2 Slovakia rešpektuje rozhodnutie Telekomunikačného úradu (TÚ) SR začať správne konanie. Dôvodom podľa úradu je, že Telefónika O2 nezverejnila včas tarifu (cenník). "

21. marca - Nemecká spoločnosť E.ON oznámila, že v lokalite Malženice pri Trnave investuje 200 miliónov EUR, v prepočte 6,648 miliardy SKK, do výstavby plynovej elektrárne. Po stretnutí s premiérom Robertom Ficom to uviedol predseda predstavenstva spoločnosti E.ON Johanes Teyssn.

22. marca - Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre priemyselný park v Galante podpísal primátor mesta Alexander Mézeš s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Petrom Hajašom.

22. marca - O stave príprav na zavedenie eura na Slovensku a plnení maastrichtských kritérií informoval v Bruseli splnomocnenec slovenskej vlády pre euro Igor Barát.

23. marca - Skupina spoločností SLAVIA CAPITAL podpísala zmluvu o kúpe 71,99 % akcií jednej z najväčších slovenských potravinárskych firiem, a. s. Palma-Tumys, s cieľom postupného odkúpenia ďalších akcií spoločnosti.

23. marca - Slovensko dosiahlo v období rokov 1995 až 2005 podľa údajov Eurostatu zo všetkých členských krajín rozšírenej Európskej únie (EÚ) najvýraznejší pokles daňového zaťaženia v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), a to o 10,2 % HDP.

23. marca Slovenské elektrárne (SE), a. s., podali balík žalôb voči spoločnosti Paroplynový cyklus (PPC), a. s., Bratislava a sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave vo veci vyhlásenia neplatnosti časti stanov spoločnosti PPC.

25. marca Spoločnosť DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED a Július Rezeš uzavreli zmluvu o strategickom partnerstve pri správe a vedení Hotela Slovan v Košiciach, na základe čoho bude developerom a investorom projektu tandem Interhouse Košice, a. s, a J&T Real Estate, a. s.

26. marca - Do funkcie generálnej riaditeľky štátnej príspevkovej organizácie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) vymenoval minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek Zuzanu Rekenovú.

27. marca - Väčšina podnikateľov nebude musieť od 1. júna 2007 vypracúvať registratúrne poriadky. Vyplýva to z novely zákona o archívoch a registratúrach, ktorú poslanci NR SR schválili.

27. marca - Slovensko začína intenzívnu spoluprácu s Európskou komisiou (EK) a Európskou centrálnou bankou (ECB) v súvislosti so záverečnou fázou príprav na vstup do eurozóny. Uviedol to slovenský minister financií Ján Počiatek, ktorý sa v Bruseli stretol s komisárom pre menové a finančné otázky Joaquínom Almuniom.

28. marca - Vláda schválila mená 6 kandidátov na posty členov Rady pre reguláciu. Na 6-ročné funkčné obdobie vláda navrhla Karola Česneka a Františka Janíčka. Funkciu 4 roky bude vykonávať buď Milan Hargaš alebo Ladislav Marič. Kandidátmi na 2-ročné funkčné obdobie sú Vladimír Čepko a Jozef Mikuš.

28. marca - Vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vymenovala zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Predsedníčkou rady ostane ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Podpredsednícke miesto si zachová štátna tajomníčka MPSVR Emília Kršíková. Ďalšie posty v rade obsadia ministri a štátni tajomníci z ostatných rezortov.

28. marca - Novým prezidentom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK) sa stal Tibor Lazarovič.

29. marca - Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu spoločnosti Slovnaft proti Ministerstvu financií (MF) SR, ktoré rafinérii udelilo ešte v roku 2005 pokutu vo výške 1,341 miliardy Sk. Slovnaft s rozhodnutím Krajského súdu nesúhlasí a odvolá sa proti nemu.

29. marca - Novým predsedom Správnej rady Stredoeurópskej Asociácie riadenia a správy spoločností sa stal na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Rudolf Autner zo Slovenskej ratingovej agentúry.

30. marca - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu slovenských podnikateľov ECO-INVEST, a. s., a MäsoSpiš, s. r. o. Rozhodnutie Odboru koncentrácií PMÚ nadobudlo právoplatnosť 29. marca 2007.

30. marca - Novým generálnym riaditeľom Citibank (Slovakia), a. s., pobočky Citi na Slovensku, je Eric Lemmens.

30. marca - Novým predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky, a. s., je Roman Fečík.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 333
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 082
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 053
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 399
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 005
 6. Kam do tepla v januári? 1 700
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 460
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 353
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 142
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 928

Téma: Najdôležitejšie udalosti roka


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Politici neprestanú nepoctivo zavádzať.

KOMENTÁRE

Chceme viac detí v odborných školách? Tak sa o tom bavme

Menej žiakov na osemročných gymnáziách, ale prečo?

Neprehliadnite tiež

Únia začína hovoriť o zdanení plastov, zdražieť môžu nápojové fľaše

V Nemecku sú plastové flaše zálohované. O podobnom opatrení uvažovala SNS na ministerstve životného prostredia v roku 2008.

Poisťovňa Dôvera si vzala úver, časť peňazí dá Pente

Zdravotná poisťovňa Dôvera si v Tatra banke refinancovala osem rokov starú pôžičku. Súvisí s neobvyklou účtovnou transakciou.

Lagardeová: Svetová ekonomika pokračuje v raste

V utorok sa v Davose začne 48. výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra.

Prerušenie financovania federálnych úradov neohrozuje najvyšší rating USA

Agentúra Moody's reagovala na shutdown opatrne, aj keď to ekonomika pocíti.