Globalizácia zvýšila frekvenciu a rozsah kríz

Londýn 25. novembra (TASR) - Súčasné ekonomické otrasy súvisia s narušením rovnováhy, ku ktorej došlo na svetových úverových trhoch. Finančný systém zaplavili ...

Londýn 25. novembra (TASR) - Súčasné ekonomické otrasy súvisia s narušením rovnováhy, ku ktorej došlo na svetových úverových trhoch. Finančný systém zaplavili obavy oz nerealizovateľnosti tzv. druhotriednych hypoték a centrálne banky napumpovali miliardy dolárov do úverového systému, aby zaistili jeho funkčnosť.

Čo sa však udialo počas predchádzajúcich kríz a aké z nich plynú ponaučenia?

KRÍZY OVEREND & GUERNEY 1866; BARINGS, 1890: Zlyhanie dôležitej londýnskej banky v roku 1866 viedlo k zásadnej zmene úlohy centrálnej banky pri riešení finančných kríz.

Overend & Guerney bola úverová banka, ktorá poskytovala peniaze pre komerčné a obchodné banky v Londýne svetovom finančnom centre. Keď banka ohlásila v máji 1866 bankrot, mnoho menších bánk sa nemohlo dostať k peňažným prostriedkom a tiež skrachovali napriek tomu, že inak boli solventné.

Po tejto bolestnej skúsenosti sa reformátori, akým bol Walter Bagehot, prihovárali za to, aby Bank of England prevzala na seba novú úlohu "poskytovateľa úverov poslednej inštancie" a aby sa touto jej funkciou počas kríz zabezpečoval dostatok likvidity vo finančnom systéme krajiny. Tým sa malo zabrániť dominoefektu, aby kolaps jednej kľúčovej banky neviedol k pádu ostatných.

Nová doktrína sa uplatnila pri kríze banky Barings v roku 1890. Vtedy sa straty tejto poprednej britskej banky, ktoré vznikli v jej investíciách v Argentíne, pokryli zo zdrojov Bank of England. Úspešne sa tým predišlo dominoefektu v britskom bankovom systéme.

Výsledkom tajných rokovaní centrálnej banky a londýnskych finančníkov bolo zriadenie záchranného fondu v objeme 18 miliónov GBP v novembri 1890. Fond bol vytvorený skôr, ako sa verejnosť dozvedela o stratách Barings.

Bankári tiež vytvorili výbor, ktorý mal za úlohu prerokovať s argentínskou stranou nesplatené dlhy. Juhoamerickú krajinu však zachvátila banková kríza a Argentína nedostala nasledujúcich desať rokov žiadnu pôžičku zo zahraničia.

VEĽKÝ KRACH V ROKU 1929:

Krach na Wall Street v roku 1929, Čierny štvrtok, bol udalosťou, ktorá nasmerovala americkú a aj svetovú ekonomiku do strmého pádu a prispela k veľkej hospodárskej kríze 30. rokov.

Po prudkom špekulatívnom raste cien akcií na sklonku 20-tych rokov sa ich hodnota v priebehu jediného dňa, štvrtka 24. októbra, prepadla o 13 %. Akciová bublina sa nafúkla najmä vďaka rastu nových odvetví, automobilového priemysel či výroby rádií.

Napriek úsiliu kontrolných úradov stabilizovať akciový trh sa cenné papiere znehodnotili nasledujúci utorok, 29. októbra, o ďalších 11 %.

Do chvíle, kým sa trh v roku 1932zastavil na dne, sa hodnota akcií znížila o 90 %. Trvalo 25 rokov, kým akciový index popredných amerických spoločností Dow Jones Industrial Average dosiahol svoju hodnotu z roku 1929.

Dopad krachu na newyorskej burze bol zdrvujúci. Akcie vlastnilo množstvo ľudí, a tak mnohým spotrebiteľom pochádzajúcim zo strednej vrstvy vznikli škody. Spotrebitelia bez prostriedkov obmedzili nákupy predmetov dlhodobej spotreby, ako sú autá a domy. Firmy zas odložili realizáciu investícií a zatvárali závody.

Do roku 1932 sa objem americkej ekonomiky zmenšil o 50 % a tretina práceschopného obyvateľstva bola nezamestnaná. Začal sa rúcať aj celý americký finančný systém. V marci 1933 došlo k pozastaveniu činnosti bankového systému krajiny. Čakalo sa dokiaľ nový prezident Franklin Roosevelt neprevezme úrad a kým nezačne realizovať reformný ekonomický program New Deal.

Mnoho ekonómov, tak pravicových, ako aj ľavicových kritizovalo kroky úradov ako nedostatočné. Americká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby, aby chránila hodnotu dolára a zachovala zlatý štandard. Vláda USA zvýšila clá a dosiahla prebytok štátneho rozpočtu.

Opatrenia programu New Deal zmiernili najhoršie dôsledky hospodárskej depresie. Americká ekonomika sa však z krachu úplne zotavila až počas 2. svetovej vojne. Až masívne výdavky na zbrojenie zlikvidovali nezamestnanosť a podporili rast.

New Deal zaviedol rozsiahlu reguláciu finančných trhov a bankového systému. Bola vytvorená Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Glass-Steagallovým zákonom došlo k rozdeleniu bánk na investičné a komerčné. ŠKANDÁL US SAVINGS & LOANS, 1985: US Savings and Loans (S&L - inštitúcie pre úspory a pôžičky) boli miestne banky, ktoré poskytovali domácnostiam pôžičky a prijímali vklady od retailových investorov.

Na základe deregulácie v 80. rokoch 20. storočia sa mohli angažovať v omnoho komplexnejších, často nerozumných finančných transakciách, čím sa dostávali do konkurencie s veľkými komerčnými bankami.

Do roku 1985 veľa týchto inštitúcií zbankrotovalo. Americká vláda prevzala záruku za mnoho individuálnych účtov v S&L, a preto mala obrovské finančné záväzky, keď došlo k ich bankrotom. Washington vytvoril Resolution Trust Company, spoločnosť, ktorá prevzala a predala všetky aktíva S&L, ktoré mohla. Náklady na urovnanie krízy dosiahli 150 miliárd USD.

Kríza zrejme posilnila väčšie banky, tým, že odstránila ich slabších rivalov a vytvorila základ pre vlnu fúzií a konsolidácie v retailovom sektore bankovníctva v 90. rokoch. KRÍZA V ROKU 1987:

Americké akciové trhy utrpeli doteraz najväčší jednodňový pokles v povojnovej ére 19.októbra 1987. Akciový index Dow Jones Industrial Average sa vtedy prepadol o 22 % a trhy v Európe a Japonsku ho nasledovali.

K prepadu na burze viedlo všeobecné presvedčenie, že akciovým trhom dominuje obchodovanie na základe dôverných, verejne nedostupných informácií, tzv. insider trading, a prevzatia firiem sa uskutočňujú s pomocou požičaných peňazí. Rast amerického hospodárstva sa v tom čase navyše spomaľoval. K tomu všetkému sa pripojili aj obavy o dolár, ktorého hodnota na medzinárodných trhoch klesala. Strach o dolár znásobilo rozhodnutie Nemecka zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu, čím posilnilo hodnotu marky.

Novozavedený elektronický obchodný systém viedol k zosilneniu poklesov na akciovom trhu, pretože požiadavky na predaj sa vykonávali automaticky. Potenciálna hrozba krachu veľkých bánk viedla americkú centrálnu banku - Federálny rezervný systém (Fed) a centrálne banky ostatných štátov k prudkému zníženiu úrokových sadzieb. Uplatnili sa aj tzv. vypínače na limitovanie programovaného obchodovania. Tento nástroj umožnil úradom nakrátko pozastaviť všetky obchody s akciami.

Zdalo sa, že priamy ekonomický dopad krachu na burze bol malý a akciové trhy sa rýchlo zotavili. Nižšie úrokové sadzby, osobitne vo Veľkej Británii, ale mohli v rokoch 1988-89 prispieť k vzniku bubliny na trhu s nehnuteľnosťami. Znížené úrokové sadzby mohli rovnako zapríčiniť, že sa libra dostala pod tlak, čo zas v roku 1992 viedlo k devalvácii britskej meny.

Krach ukázal ako úzko sú previazané globálne akciové trhy a zmeny v hospodárskej politike v jednej krajine môžu potenciálne ovplyvniť trhy po celom svete. USA a Británia sprísnili zákony v oblasti insider trading, zneužívania informácií, ktoré nepoznajú ostatní investori.

LONG-TERM CAPITAL MANAGEMENT, 1998:

Ku kolaps súkromného investičného fondu Long-Term Capital Management (LTCM) došlo v poslednej etape svetovej finančnej krízy, ktorá sa začala v Ázii v roku 1997 a v nasledujúcom roku sa rozšírila do Ruska a Brazílie.

LTCM bol investičný fond na obchodovanie s obligáciami. Založili ho laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu Myron Scholes a Robert Merton. Obaja profesori ekonómie vychádzali z predpokladu, že sa z dlhodobého hľadiska úrokové sadzby rôznych štátnych obligácií budú zbiehať. Investičný fond zarábal na malých rozdieloch v sadzbách. Keď však Rusko vyhlásilo v auguste 1998 bankrot, investori opustili ostatné vládne cenné papiere a zakotvili v bezpečnom prístave, ktorý pre nich predstavovali americké štátne obligácie. Rozdiely medzi úrokovými sadzbami obligácií prudko vzrástli.

Fondu LTCM, ktorý si požičal množstvo peňazí od iných spoločností, hrozila miliardová strata. Nato, aby tomu predišiel, by musel predať americké obligácie, čím by uvrhol úverový trh do chaosu a vynútil by si rast úrokových sadzieb.

Fed dospel k názoru, že firmu je potrebné zachrániť. Ceduľová banka preto zvolala na stretnutie predstaviteľov popredných bánk, z ktorých mnohé investovali do LTCM, a presvedčila ich, aby spoločne poskytli 3,65 miliardy USD na záchranu fondu pred okamžitým kolapsom.

Americká ceduľová banka v októbri 1998 prikročila k núdzovému zníženiu úrokových sadzieb. Krátko nato sa na trh znova obnovila stabilita. LTCM bol zlikvidovaný v roku 2000. DOT.COM KRÍZA, 2000:

Na sklonku 90-tych rokov došlo k oklamaniu akciových trhov rastom internetových spoločností, ako Amazon a AOL, ktoré, ako sa zdalo, budú začiatkom novej hospodárskej éry.

Hodnota akcií týchto firiem prudko vzrástla po ich kótovaní na burze Nasdaq, a to aj napriek skutočnosti, že iba pár z nich v skutočnosti dosiahlo zisk.

Boom vyvrcholil, keď spoločnosť AOL, poskytujúca internetové služby, kúpila v januári 2000 tradičnú mediálnu firmu Time Warner za takmer 200 miliárd USD.

Bublina praskla v marci 2000 a hodnota indexu Nasdaq klesla do októbra 2002 o 78 %.

Prudký pokles mal širší dopad, znížili sa podnikateľské investície a rast amerického hospodárstva sa v nasledujúcom roku (2001) spomalil. Celý proces skomplikovali 11. septembra teroristické útoky v USA, čo vyústilo do dočasného uzatvorenia finančných trhov.

Fed postupne znižoval počas roka 2001 úrokové sadzby zo 6,25 % na 1 %, aby stimuloval ekonomický rast. KRÍZA AMERICKÝCH HYPOTEKÁRNYCH ÚSTAVOV, 2007:

Naplno prepukla v auguste. Zatiaľ nikto nevie povedať, koľko času musí prejsť, aby sme sa z nej dostali; ani koľko bude stáť. Niektorí ekonómovia sa pokúšajú vypátrať jej príčiny a urobiť prvé závery pre prax. Zdá sa, že príčiny krízy sú jasné. Nezodpovedná činnosť hypotekárnych ústavov, ktoré požičiavali veľké sumy osobám s nedostatočnými príjmami, ktoré svoje záväzky po zmene úrokovej sadzby nedokázali plniť. Horšie je, že sa obligácie ústavov v amerických bankách miešali s akciami iných spoločností a banky ich po vysokom ocenení ratingovými spoločnosťami predávali investorom do celého sveta. Bonita balíkov nezodpovedala oceneniu a teraz na to doplácajú americké banky a ich klienti.

POUČENIA:

Medzi hlavné ponaučenia z predchádzajúcich veľkých kolapsov finančných trhov patrí: - Globalizácia zvýšila frekvenciu a rozsah finančných kríz, avšak nie nevyhnutne aj ich ostrosť. - Z hľadiska obmedzenia rozsahu finančných kríz je skorší zákrok centrálnych bánk efektívnejší ako neskoršie nápravné opatrenia. - Je ťažké na začiatku prognózovať, či bude mať finančná kríza ďalekosiahlejšie ekonomické dôsledky.

- Regulačné orgány často nedokážu držať krok s tempom inovácií vo finančnom sektore, ktoré môžu vyvolať krízu.

Informovala o tom britská rozhlasová a televízna spoločnosť BBC na svojej internetovej stránke.

20 jns

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 796
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 14 498
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 663
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 11 653
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 377
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 601
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 399
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 544
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 096
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 912

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

KULTÚRA

Iva Bittová: Nemôžem si dovoliť strácať čas a báť sa

Česká speváčka žije v USA. Koncertuje u nás so skupinou Čikori.

TECH

Vedci sú na stope tajomstvu DNA

Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú nové vedné odbory.

TECH

Na čom hrať hry? Na PC či konzolách?

Porovnávať má zmysel hlavne produkty najväčších hráčov na trhu.

Neprehliadnite tiež

Namiesto sudov potrubie. Na nemeckom festivale stavajú pivovod

Pivovodom je možné prepraviť 400-tisíc litrov piva.

AKTUALIZOVANÉ

British Airways vypadli systémy, tisíce cestujúcich uviazli na letiskách

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.