AKTUALIZOVANÉ 14:46

Nezamestnanosť v SR dosiahla nové minimum

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v druhom štvrťroku znížila na 11,1 percenta.

(Zdroj: TASR - ILUSTRAČNÉ)

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v druhom štvrťroku znížila na 11,1 percenta. Bola tak najnižšia od konca roka 1996. Informoval o tom dnes Štatistický úrad. V druhom kvartáli vlaňajška bolo nezamestnaných 13,5 percenta Slovákov. Ľudí bez práce ubudlo vďaka pokračujúcemu rýchlemu rastu ekonomiky a odchodu Slovákov do zahraničia.

Počet nezamestnaných sa v apríli až júni znížil na 291.200 z 303.000 ľudí v prvých troch mesiacoch roka. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška počet ľudí bez práce klesol až o 18,5 percenta.

Trh práce podľa ekonómov potiahol silný ekonomický rast krajiny. Hrubý domáci produkt (HDP) v druhom štvrťroku podľa spresnených údajov štatistikov medziročne stúpol o 9,4 percenta, čo bol tretí najvyšší kvartálny prírastok v histórii.

Slovákov pracuje v zahraničí viac

Počet zamestnaných Slovákov v cudzine sa do konca júna zvýšil medziročne o necelú pätinu na 174.700 osôb. Pracovali hlavne v susednom Česku, Veľkej Británii, Maďarsku a Rakúsku. Zamestnali sa najmä v priemysle, stavebníctve, hoteloch a reštauráciách.

Miera nezamestnanosti sa v prvom polroku znížila vo všetkých krajoch. Najviac, o 5,6 percentuálneho bodu na 16,5 percenta, klesla v Košickom kraji. Najvyššia bola v Banskobystrickom kraji. V Bratislavskom kraji, kde je dlhodobo najmenej ľudí bez práce, miera nezamestnanosti klesla o pol percentuálneho bodu na 4,2 percenta.

Nezamestnanosť sa znížila vo všetkých odvetviach s výnimkou školstva, najviac tých osôb, ktoré naposledy pracovali v priemysle.

Zamestnanosť v druhom kvartáli medziročne naopak vzrástla, a to o 1,9 percenta na zhruba 2,34 milióna ľudí. Počet pracujúcich v hospodárstve tak bol zhruba na úrovni posledného vlaňajšieho kvartálu.

Najviac zamestnaných pracuje v službách

Z celkového počtu zamestnaných pracovala v prvom polroku v službách viac ako polovica ľudí, priemysle 29,5 percenta, stavebníctve desať percent zamestnancov a v pôdohospodárstve a rybolove 4,2 percenta osôb.

Podľa odlišnej metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera nezamestnanosti ku koncu júna dosiahla 8,33 percenta, v júli následne spadla na historické minimum 8,3 percenta.

Rozdiely v údajoch medzi Štatistickým úradom a úradmi práce vyplývajú z odlišných spôsobov stanovenia počtu nezamestnaných. Prieskumy štatistikov sú založené na vybranej vzorke bez ohľadu na to, či sú osoby bez práce registrované. Úrady práce vychádzajú z počtu registrovaných nezamestnaných, ktorí sú navyše v danom období schopní nastúpiť do zamestnania.

Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v prvom polroku 2007 v jednotlivých krajoch:

Kraj
Počet nezamestnaných
Miera nezamestnanosti v percentách
Zmena miery nezamestnanosti oproti 1. polroku 2006 v bodoch
Bratislavský
14.200
4,2
-0,5
Trnavský
20.100
7,0
-2,0
Trenčiansky
18.100
6,2
-1,9
Nitriansky
38.100
11,1
-2,7
Žilinský
33.700
10,2
-2,6
Banskobystrický
63.800
19,9
-2,0
Prešovský
52.400
14,0
-5,3
Košický
56.900
16,5
-5,6
Spolu za Slovensko
297.100
11,3
-2,9

Priemerná mzda v 2. štvrťroku stúpla na 19.598 Sk

Priemerná hrubá mzda na Slovensku v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 6,7 percenta na 19.598 korún. Po započítaní inflácie sa reálna mzda zvýšila v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška o 4,1 percenta, informoval dnes Štatistický úrad. V prvom štvrťroku mzdy stúpli o 7,1 percenta na priemerných 18.511 korún, reálne sa zvýšili o 4,2 percenta.

Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu mali naďalej zamestnanci vo finančnom sprostredkovaní, kde dosiahla 44 550 Sk. Vyššia mzda ako v priemere za celé hospodárstvo bola tiež vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody, a to 29 461 Sk, vo verejnej správe a obrane 25 296 Sk, v nehnuteľnostiach a prenájom, kde bola 23 257 Sk, v ťažbe nerastných surovín to bolo 22 260 Sk, v odvetví dopravy, pošty a telekomunikácií 21 122 Sk a v priemyselnej výrobe 19 671 Sk. Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v hoteloch a reštauráciách, ktorá bola na úrovni 13 754 Sk, ďalej to bolo v pôdohospodárstve a rybolove 14 269 Sk a v ostatných spoločenských službách pri priemernej mesačnej mzde 14 330 Sk.

Od januára do konca júna sa zvýšili mzdy vo všetkých krajoch. Najrýchlejšie rástli platy v Trnavskom kraji, kde stúpli o 9,7 percenta na priemerných 18.009 korún. "Rast miezd ťahá hlavne Trnavský, Žilinský a Nitriansky kraj, a to vďaka rozvoju priemyselnej výroby," povedal dnes Ivan Chrappa z odboru štatistiky a miezd ŠÚ. Práve neďaleko Trnavy a Žiliny rozbehli produkciu napríklad automobilky PSA a KIA Motors, ktoré patria medzi lídrov exportu Slovenska.

Najvyššie mesačné mzdy s náskokom niekoľko tisíc korún poberali ľudia tradične v Bratislavskom kraji (25.224 Sk). Naopak najmenej sa zarábalo v Prešovskom kraji (13.994 korún).

Vývoj priemernej nominálnej mzdy v prvom polroku 2007 podľa regiónov:

Kraj
Priemerná mesačná mzda (v Sk) Medziročný nárast (v percentách)
Bratislavský
25.224 5,6
Trnavský
18.009 9,7
Trenčiansky
16.468 7,2
Nitriansky
15.536 7,8
Žilinský
16.542 7,9
Banskobystrický
15.698 6,4
Prešovský
13.994 6,4
Košický
17.965 5,2
Spolu za Slovensko
19.056 6,9

Najrýchlejšie rástli nominálne mzdy v zdravotníctve

Najrýchlejší relatívny rast nominálnej mzdy bol v zdravotníctve a sociálnej pomoci, kde sa mzdy zvýšili o 15,2 %, ťažbe nerastných surovín o 12,2 % a v pôdohospodárstve a rybolove o 10,1 %. Vyšší prírastok ako v priemere za hospodárstvo bol aj v doprave, poštách a telekomunikáciách o 9,1 %, školstve o 7,5 %, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 7,4 % a v stavebníctve o 7,2 %. Najpomalšie rástla mzda zamestnancov v hoteloch a reštauráciách a vo finančnom sprostredkovaní zhodne o 4,9 %. "Po zohľadnení vývoja inflácie bola reálna mzda vyššia vo všetkých odvetviach," uvádza ŠÚ.

V podnikateľskej sfére priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla v podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 8,4 % na 22 409 Sk, v príspevkových organizáciách o 8,1 % na 16 694 Sk a v rozpočtových organizáciách o 7,2 % na 19 269 Sk. V podnikoch do 19 zamestnancov klesla priemerná nominálna mesačná mzda o 1,8 % na 17 132 Sk.

Slovenská ekonomika potvrdila rýchly rast aj v druhom štvrťroku

Slovenská ekonomika aj v druhom tohtoročnom štvrťroku potvrdila, že patrí k najvýkonnejším spomedzi štátov Európskej únie. Rast hrubého domáceho produktu krajiny zrýchlil na 9,4 percenta z deviatich percent v prvom kvartáli. Hospodárstvo podporil hlavne export. Analytici sa zhodli, že štruktúra HDP je zdravá.

"Pretrvávajúci vysoký rast HDP nevyvoláva inflačné tlaky ani riziká pre bežný účet platobnej bilancie," povedala novinárom šéfka úradu Ľudmila Benkovičová. Štatistici ešte v auguste odhadli medziročný rast HDP za druhý štvrťrok na 9,2 percenta.

Výkon ekonomiky sa tak priblížil k rekordnému rastu z tretieho kvartálu minulého roka, keď HDP stúpol reálne o 9,8 percenta. Od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 hrubý domáci produkt vykázal tretí najvyšší medziročný prírastok.

Prehrievanie ekonomiky zatiaľ nehrozí

Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Šramka rýchly rast HDP a miezd netlačí na infláciu. "Vyzerá to, že ten rast je stále vybalansovaný a z jeho štruktúry nevyplývajú nejaké priame riziká inflačných tlakov alebo rizika spojené s prehrievaním ekonomiky," povedal ČTK Šramko. Udržanie nízkej inflácie je jednou z podmienok, ktorú musí krajina splniť pred zavedením eura. Spoločnú európsku menu plánuje prijať od januára 2009.

Analytici ocenili "zdravú" štruktúru HDP. "Rast bol vyrovnaný, ekonomiku ťahal tak domáci, ako aj zahraničný dopyt," uviedla Mária Valachyová zo Slovenskej sporiteľne. Upozornila na vplyv letných dovoleniek v slovenských automobilkách, na koniec roku predpokladá rast HDP o 8,9 percenta. Zrýchlenie rastu spotreby domácností môže podľa nej viesť centrálnu banku k opatrnosti. Očakáva však, že NBS ponechá úrokové sadzby nezmenené do konca roka.

Ostražitosť NBS a ponechanie sadzieb očakáva aj Lucia Štekláčová z ING Bank napriek tomu, že sa očakávali aj vyššie hodnoty domáceho dopytu a rastu miezd.

Spotreba domácností zrýchlila tempo medziročného rastu v druhom kvartáli na 7,3 zo 6,5 percenta v prvom štvrťroku tohto roka. Prírastok investícií dosiahol 6,3 percenta, zatiaľ čo prvé tri mesiace to bolo 7,7 percenta. Zahraničný dopyt vzrástol o 18 percent, a prevýšil tak rast dovozu, ktorý predstavoval 14,1 percenta.

V bežných cenách výkon ekonomiky v druhom štvrťroku dosiahol 450,12 miliardy Sk, čo medziročne znamená nárast o 11,5 percenta.

Výsledky ovplyvní aj tohtoročná úroda

Štatistici ponechali napriek výkonnosti ekonomiky v prvom polroku svoj doterajší odhad celoročného rastu HDP na 8,8 percenta. "V treťom štvrťroku očakávame dosť zložitý vývoj vzhľadom na vysokú bázu z vlaňajška," vysvetlil generálny riaditeľ sekcie národných účtov a cien Pavol Baláž. Tohtoročné výsledky ekonomiky ovplyvní tiež poľnohospodárska úroda, ktorá aj vzhľadom na nepriaznivé počasie zrejme nesplní očakávania úradu, dodal.

Podľa guvernéra NBS bude výkon ekonomiky naďalej vysoký, aj keď sa tempo rastu bude postupne spomaľovať. "Ten rast vyzerá byť udržateľný, samozrejme nie až v takýchto číslach, pretože predpokladáme, že v roku 2007 by sme mali dosahovať maximálne rasty. Závisí to od toho, akým spôsobom sa budú vyvíjať aj zahraničné investície a ostatné faktory," povedal. Pre tento rok odhadla centrálna banka rast HDP na 8,9 percenta, na budúci rok očakáva 7,5-percentný prírastok.

Ekonomika Európskej únie spomalila v druhom štvrťroku rast na 2,8 percenta v 3,3 percenta v prvom kvartáli. Okolité krajiny, ktoré doposiaľ zverejnili údaje o HDP, zaznamenali spomalenie výkonu. Poľsko vykázalo za obdobie od apríla do júna pokles tempa rastu na 6,7 zo 7,4 percenta v predchádzajúcom štvrťroku a Maďarsko rástlo zrejme najpomalšie. Tamojšia ekonomika si polepšila len o 1,4 percenta oproti 2,7 percenta v prvom kvartáli. Údaje za Česko zatiaľ nie sú k dispozícii, štatistici ich zverejnia v piatok. Analytici očakávajú v druhom štvrťroku zvoľnenie tempa rastu HDP na 5,7 percenta zo 6,1 percenta v prvom štvrťroku.

Medziročný rast ekonomiky Slovenska v jednotlivých štvrťrokoch 2000-2007 v percentách:

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. štvrťrok
9,0
6,7
4,9
5,3
3,8
3,6
2,6
0,2
2. štvrťrok
9,4
6,7
5,4
5,4
3,6
4,1
1,5
1,2
3. štvrťrok
9,8
6,3
5,2
4,2
5,0
1,9
1,3
4. štvrťrok
9,6
7,5
5,8
5,0
3,7
7,1
0,2

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 909
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 510
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 483
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 246
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 634
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 581
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 247
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 899
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 668
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 721

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Krajina, ktorá neexistuje, ale funguje. Vitajte v Náhornom Karabachu

Nad arménskou krajinou pri Náhornom Karabachu vedie supermoderná lanovka. A z nej vidíme aj kus histórie.

DOMOV

Kotlebov neúspešný kandidát si našiel cestu do parlamentu

Anton Čulen bude poslaneckým asistentom Natálie Grausovej.

KOMENTÁRE

Môže sa zo Slovenska stať slabý kus stáda pre Putina?

Slovensko neutečie pred nevyhnutnosťou viac investovať do armády.

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop