Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 16. júla (SITA) -


DOMÁCE UDALOSTI


BRATISLAVA - Rast priemyselnej produkcie v máji ešte zrýchlil svoje tempo. Kým v apríli vzrástla produkcia v priemysle na medziročnej báze o 14,9 %, v máji jej rast dosiahol 17,4 %. Ako ďalej vyplýva z predbežných údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ), májový vývoj súvisel so zvýšením produkcie v priemyselnej výrobe o 18,7 %, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 8,4 % a v ťažbe nerastných surovín o 2,9 %.


BRATISLAVA - O priznaní odmeny generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne (SP) by mala od začiatku budúceho roka rozhodovať dozorná rada poisťovne. V súčasnosti patrí takáto kompetencia vláde. Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení by sa súčasne mala zo zákona vypustiť veta o tom, že sa "pri priznaní odmeny zohľadní plnenie strategických zámerov činností Sociálnej poisťovne a hospodárenie Sociálnej poisťovne". Mzda šéfa SP je mesačne šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, čo v súčasnosti predstavuje 112 566 Sk. Odmenu môže generálny riaditeľ poisťovne dostať raz ročne do výšky 12-násobku jeho mesačnej mzdy.


BRATISLAVA - Ministerstva hospodárstva SR (MH) v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS) prijalo doteraz 1 876 projektov v celkovej hodnote 33,6 mld. Sk. Celkovo sa v programe SOP PS zo štrukturálnych fondov Európskej únie vyčlenilo 8,7 mld. Sk. "V rámci tohto programu je zazmluvnených takmer 97 % finančných prostriedkov," uviedol Dárius Bošjak z Odboru pre vzťahy s verejnosťou a komunikácie MH. SOP PS bol určený na programovacie obdobie rokov 2004 až 2006, no proces čerpania finančných prostriedkov bude pokračovať až do konca roka 2008.


BRATISLAVA - Občianska konzervatívna strana (OKS) spolu s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika a Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v utorok iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa má zároveň novelizovať aj zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Iniciátori hromadnej pripomienky žiadajú vypustiť z navrhovanej novely zákona tie ustanovenia, ktoré umožnia sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri tento pilier opustiť a nechať si vyplatiť nasporenú sumu. Vypustiť tiež požadujú návrh na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov na sociálne poistenie, ako aj návrh na zrušenie platieb štátu do druhého piliera za rodičov na materskej dovolenke a za osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie. Informoval o tom člen Republikovej rady OKS Juraj Petrovič. Hromadnú pripomienku môžu občania podporiť do 23. júla tohto roka.


BRATISLAVA - Legislatívna rada vlády (LRV) na svojom utorňajšom zasadnutí bez pripomienok vyjadrila súhlas k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca ministra spravodlivosti Michal Jurči. Novelou chce ministerstvo zdravotníctva okrem iného znížiť objem prostriedkov, ktoré môžu poisťovne použiť na vlastnú správu, a stanoviť im povinnosť použiť kladný výsledok hospodárenia na úhradu zdravotnej starostlivosti. Viaceré štátne inštitúcie v pripomienkovom konaní upozornili na možný rozpor novely s Ústavou SR a medzinárodnými dohodami. Proti novele vystupujú aj súkromné zdravotné poisťovne.


BRATISLAVA - Zdravotné poisťovne sú pripravené žalovať SR kvôli ochrane investícií. Ako na utorňajšej tlačovej besede uviedol prezident Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) SR Igor Dorčák, ak by súkromné zdravotné poisťovne vláda vytlačila zo systému verejného zdravotného poistenia, ich škody by sa pohybovali vo výške zhruba 30 mld. Sk. ZZP tak reagovalo na utorňajšie zasadnutie LRV, ktorá odsúhlasila návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Novelou chce ministerstvo zdravotníctva okrem iného znížiť objem prostriedkov, ktoré môžu poisťovne použiť na vlastnú správu, a stanoviť im povinnosť použiť kladný výsledok hospodárenia na úhradu zdravotnej starostlivosti. Viaceré štátne inštitúcie v pripomienkovom konaní upozornili na možný rozpor novely s Ústavou SR a medzinárodnými dohodami.


BRATISLAVA - Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 nepredpokladá v priebehu tri a pol roka dokončenie úplného prepojenia Bratislavy s Košicami po diaľnici D1 cez Žilinu. Ako vyplýva z navrhovaného plánu, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a medzitým už prešiel pripomienkovým konaním, motoristi by mohli začať jazdiť medzi Bratislavou a Košicami po D-jednotke súvisle najskôr až v roku 2013. Až v rokoch 2012 a 2013 by malo byť totiž podľa programu odovzdaných do užívania ešte desať úsekov na D1 v dĺžke 108,31 kilometra. Vláda by mala rokovať o diaľničnom programe najskôr v auguste po skončení letnej dovolenky.


BRATISLAVA - Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v stredu oficiálne vymenoval do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) doterajšieho člena Bankovej rady NBS Viliama Ostrožlíka. Ako pri tejto príležitosti prezident uviedol, pozícia viceguvernéra centrálnej banky je v súčasnosti mimoriadne dôležitá, najmä kvôli prístupovému procesu Slovenska do eurozóny. "Európa a Európska únia bude sledovať vašu prácu a prácu kolektívu NBS," povedal Gašparovič. V ďalších rokoch bude pritom podľa neho dôležité najmä to, ako bude Slovensko plniť svoje konsolidačné úlohy, pretože zadlžovanie by krajine neprospelo. "Verím, že aj v tom bude NBS pomáhať vláde SR a že splníme všetky kritériá Maastrichtu," dodal prezident.


BRATISLAVA - Slovensko sa postupne približuje k splneniu maastrichtských kritérií. Ako vyplýva z aktuálnej správy o plnení národného plánu zavedenia eura, krajina v súčasnosti plní kritérium pre dlh verejnej správy a dlhodobé úrokové miery, pozitívne sa však vyvíjajú aj ostatné sledované ukazovatele. Podiel hrubého verejného dlhu na hrubom domácom produkte (HDP), ktorý podľa kritérií nesmie byť vyšší ako 60 %, by mal pritom ku koncu tohto roka podľa očakávaní rezortu financií klesnúť na 30,7 %. Dlhodobé úrokové miery boli v apríli tohto roka na úrovni 4,53 %, kým predpokladaná referenčná hodnota, ktorú úrokové miery vládnych alebo obdobných dlhopisov nemôžu prekročiť, je vo výške 5,91 %.


BRATISLAVA - Zamestnávatelia zo strednej Európy odmietajú návrhy na daňovú harmonizáciu v rámci Európskej únie (EÚ). Podľa spoločného vyhlásenia šiestich zamestnávateľských organizácií Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Slovenska ale i Chorvátska musia byť totiž základnými črtami európskej daňovej politiky podpora slobodnej súťaže daňových systémov, eliminácia daňových bariér v medzinárodnom obchode a maximálna efektívnosť zdanenia pri čo najmenšom zaťažení podnikateľského prostredia. "Vidiac daňovú politiku ako kľúčový nástroj zabezpečenia vysokého ekonomického rastu, podpory vzdelania, inovácií, či rastu zamestnanosti, podporujeme vytvorenie efektívnych a konkurenčných daňových systémov v rámci jednotlivých krajín Európskej únie," konštatuje sa ďalej v stanovisku, ktoré poskytol tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošťák. Okrem slovenskej RÚZ sa pod vyhlásenie podpísala chorvátska Hrvatska Udruga Poslodavaca, rakúska Industriellenvereinigung, slovinská Združenje Delodajalcev Slovenije, maďarská Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.


BRATISLAVA - Medziročná inflácia v júni zrýchlila oproti máju o 0,2 percentuálneho bodu na 2,5 %. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v júni vzrástli o 0,3 %. V priemere za prvých šesť mesiacov tohto roka tak spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne stúpli o 2,6 %, čo bolo o 0,1 percentuálneho bodu menej ako bola priemerná medziročná inflácia za prvých päť mesiacov tohto roka. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).


BRATISLAVA - Vláda plánuje na zasadnutiach v auguste tohto roka začať prijímať také opatrenia, ktoré umožnia urýchlenie dostavby diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc už v roku 2010. Informoval o tom vo štvrtok premiér Robert Fico po stretnutí s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomírom Vážnym. Podľa premiéra je potrebné, aby funkciu stavebného dozoru pre vybrané úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií malo ministerstvo dopravy. Išlo by o osobitný režim územného plánovania a stavebného konania. R. Fico vyslovil presvedčenie, že tento zákon môže byť vypracovaný spôsobom, aby mohol nadobudnúť účinnosť začiatkom roku 2009. K urýchleniu výstavby diaľnic, ale aj rýchlostných ciest má podľa premiéra prispieť ich financovanie prostredníctvom projektov súkromno-verejného partnerstva.


BRATISLAVA - Návrh rezortu práce a sociálnych vecí na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie, ktorý obsahuje predložená novela zákona o sociálnom poistení, podľa SDKÚ-DS ohrozuje strednú vrstvu na Slovensku. Ako na tlačovej besede upozornila podpredsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radičová, vláda tak za bohatých považuje všetkých, ktorých hrubá mzda bude v januári 2008 viac ako 28 140 Sk. Ide o súčasnú hranicu maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na nemocenské poistenie. Ľudia, ktorí zaplatia vyššie odvody, však podľa Radičovej nedostanú ani o korunu vyššie nemocenské dávky, či dávky v nezamestnanosti. "Ministerstvo týmto návrhom mení odvodový systém na daň, čo znamená zrušenie rovnej dane a zvyšovanie daní," zdôraznila.


BRATISLAVA - Slovensko sa bude súdiť s Európskou komisiou, ktorá ho chce finančne potrestať za to, že v čase vstupu do Európskej únie (EÚ) malo mať nadbytočné zásoby konzervovaných potravín a ryže. Podľa rozhodnutia komisie by SR za to mala zaplatiť do rozpočtu Spoločenstva viac ako 3,6 milióna eur. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) Michal Jurči.


BRATISLAVA - Prezident SR Ivan Gašparovič v piatok podpísal vládnu novelu Zákonníka práce. Od začiatku septembra tohto roka sa tak zavedie vyplácanie odstupného súčasne s čerpaním výpovednej lehoty pri prepustení zamestnanca z organizačných dôvodov. Zamestnanec bude mať v tomto prípade nárok na odstupné vo výške dvojmesačnej mzdy aj vtedy, ak využije dvojmesačnú výpovednú lehotu. V súčasnosti si môže zamestnanec vybrať, či využije dvojmesačnú výpovednú lehotu bez odstupného, alebo požiada o dvojmesačné odstupné bez využitia výpovednej lehoty. Do Zákonníka práce sa vracia možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rozsahom do 10 hodín týždenne na obdobie jedného roka. Zároveň sa zvyšuje rozsah práce, ktorú je možné vykonávať na základe dohody o vykonaní práce, zo súčasných 300 hodín na 350 hodín ročne.


BRATISLAVA - Slováci, podobne ako občania ostatných štátov Európskej únie (EÚ), považujú nezamestnanosť za najväčší problém, ktorému musí ich krajina čeliť. Toto je jeden z výsledkov prieskumu verejnej mienky Eurobarometer 67, ktorý na piatkovej tlačovej besede prezentovalo Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Na Slovensku prieskum uskutočnila spoločnosť TNS AISA SK od 13. apríla do 1. mája 2007, pričom na anketové otázky odpovedalo 1 106 respondentov starších ako 16 rokov. Problém s nezamestnanosťou označilo za jeden z dvoch najdôležitejších problémov 36 % slovenských respondentov a 34 % opýtaných v EÚ. Ešte na jar 2006 označilo nezamestnanosť ako najväčší problém 61 % Slovákov.


BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) zatiaľ neuvažuje o zmene cien zemného plynu pre domácnosti už počas tohto roka aj napriek tomu, že cena ropy Brent, ktorá vstupuje do výpočtu cien plynu, od začiatku roka rastie. "Nepredpokladáme zmeny cien zemného plynu v priebehu roka, pravdaže, pokiaľ budú trhové podmienky relatívne stabilné. Ceny plynu sú posudzované z dlhodobejšieho pohľadu a momentálny rast cien ropy sa do určitej miery kompenzuje posilňovaním koruny v posledných dňoch," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SPP Dana Kršáková.


BRATISLAVA - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) počíta na najbližšie tri roky s neustálym poklesom počtu poistencov. Ako sa uvádza v návrhu jej rozpočtu na budúci rok, počet poistencov by v roku 2008 mal klesnúť o 166 tis. na 2,8 miliónov. V ďalších rokoch by sa pokles mal spomaľovať, na rok 2009 o 50 tisíc a o rok neskôr VšZP uvažuje s poklesom o 30 tisíc poistencov. Ako však poisťovňa v materiáli upozorňuje, návrh rozpočtu môžu ovplyvniť pripravované zmeny - možné zlúčenie VšZP so Spoločnou zdravotnou poisťovňou alebo zníženie maxima výdavkov, ktoré poisťovne môžu použiť na vlastnú správu.


PODNIKOVÉ UDALOSTI


BRATISLAVA - Akciová spoločnosť Emerson, Nové Mesto nad Váhom, ktorá sa zaoberá najmä produkciou elektromotorov pre bielu techniku, utŕžila počas hospodárskeho roka 2005/2006 z predaja vlastných výrobkov a služieb 4,466 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 15 %. Pri výrobnej spotrebe v objeme 3,856 mld. Sk, ktorá sa medziročne zvýšila o 631,4 mil. Sk, vygenerovala pridanú hodnotu vo výške 616,4 mil. Sk. Spoločnosť tak vykázala v období od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006 čistý zisk vo výške 182,3 mil. Sk, kým v predchádzajúcom období bola jeho výška 152 mil. Sk. Tento výsledok ovplyvnila aj strata z finančnej činnosti v objeme 32,3 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou v Obchodnom vestníku.


BRATISLAVA - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nitre (ZVS) vyhlásila víťazov tendrov na zhotovenie projektov a na realizáciu výstavby vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v okolí miest Galanta a Šamorín. Ako ďalej vyplýva z Úradného vestníka Európskej únie, víťazom tendra na vybudovanie vodárenskej infraštruktúry v Galante a okolitých obciach, v hodnote 1,337 mld. Sk bez DPH, je Združenie aglomerácia Galanta pozostávajúce zo spoločností Zipp Bratislava, s.r.o. Bratislava a Vodohospodárske stavby -ekologický podnik, a.s. Bratislava. Víťazom druhého tendra na vybudovanie a rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v Šamoríne a okolí, v hodnote 1,286 mld. Sk bez DPH, sa stalo Združenie aglomerácia Šamorín, zložené z firiem Zipp Bratislava, s.r.o. Bratislava, Váhostav-SK, a.s. Žilina a Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s. Bratislava.


BRATISLAVA - Spoločnosť Asseco Slovakia, a.s., dodávateľ IT riešení, technológií a služieb, získala 51 % podiel v spoločnosti MPI Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním poradenských služieb v oblasti implementácie ekonomického informačného systému SAP a jeho zavádzaním a predajom. Ako v pondelok informovala spoločnosť Asseco Slovakia, akvizičná zmluva bola podpísaná 6. júla 2007. Celá transakcie ešte podlieha schváleniu Protimonopolného úradu SR.


BRATISLAVA - Bratislavská spoločnosť Real Estate Assets, s.r.o. plánuje v Nitre investovať 3 mld. Sk. Investície sa týkajú lokality bývalého nitrianskeho pivovaru Corgoň, ktorý v roku 2006 odkúpila spoločnosť od Heinekenu. Informovala o tom v utorok spoločnosť Real Estate Assets. "Realizáciou projektu vzniknú na ploche takmer 5 hektárov nové priestory pre kongresové a hotelové centrum s wellnessom, bývanie a občiansku vybavenosť, administratívu, kultúru a oddych," oznámila spoločnosť.


BRATISLAVA - Slovenské elektrárne, a.s. (SE) naďalej pokračujú s rekonštrukciou jadrovej elektrárne V2 Jaslovské Bohunice. Elektrárne totiž pripravujú modifikáciu blokových transformátorov a príslušenstva súvisiacich so zvýšením výkonu obidvoch blokov elektrárne V2. "V procese zvyšovania výkonu, certifikovaného a povoleného Úradom jadrového dozoru SR, treba vymeniť pôvodné transformátory za nové s vyšším výkonom," uviedol pre agentúru SITA hovorca SE Juraj Kopřiva.


KOŠICE - Nových sto pracovných miest vytvorila dánska spoločnosť Blika, a.s., v svojom závode v priemyselnom parku v Trebišove. Ako na tlačovej besede informoval generálny riaditeľ spoločnosti Blika Michael Gotfredsen, spoločnosť do Trebišova presťahovala kompletnú výrobu kovových skriniek vhodných pre priemysel a rôzne výrobné a opravárenské prevádzky, ako aj pre športoviská, školy i iné verejné budovy. Podľa jeho slov v Trebišove postupne vybudujú aj samostatné vývojové stredisko. "V Dánsku ostane len sklad pre odberateľov zo severských krajín," dodal.


BRATISLAVA - Strojárska spoločnosť Kinex - KLF, a.s. so sídlom v Kysuckom Novom Meste, ktorá sa zaoberá predovšetkým výrobou ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov, utŕžila vlani za predaj vlastných výrobkov a služieb 1,583 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 11,8 %. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených firmou v Obchodnom vestníku, medziročne vzrástla aj výroba podniku, a to o 1,1 % na 1,486 mld. Sk. Pri výrobnej spotrebe vo výške 1,121 mld. Sk, ktorá v medziročnom porovnaní klesla o 0,6 %, vygenerovala firma pridanú hodnotu na úrovni 366,3 mil. Sk. V roku 2005 ju pritom evidovala v objeme 347,6 mil. Sk. Spoločnosť v minulom roku mierne zhoršila svoje hospodárenie, keď vykázala kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 25,2 mil. Sk, kým v predchádzajúcom roku zaknihovala čistý zisk v objeme 36,5 mil. Sk.


BRATISLAVA - V Bardejove vďaka nemeckému investorovi vznikne 800 nových pracovných miest. Ako pre agentúru SITA uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Bardejov René Semanišin, nemecká spoločnosť Kamax plánuje v prvej etape zamestnať 200 ľudí. V priemyselnom parku Sever bude firma vyrábať špeciálne skrutky pre automobilový priemysel. Mesto zatiaľ nekonkretizovalo koľko nemecká strojárska spoločnosť preinvestuje. "Investícia je rozdelená do viacerých etáp, v súčasnosti prebieha výstavba prvej etapy, a tak nie je možné čiastku presne špecifikovať," vysvetlil Semanišin.


BRATISLAVA - Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR (PMÚ) schválil koncentráciu cyperského podnikateľa Penta Investments Limited a slovenskej Privatbanky. Ako ďalej informovala hovorkyňa úradu Alexandra Bernáthová, koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly Penty nad Privatbankou, a to na základe dvoch zmlúv o kúpe akcií. Úrad dospel k záveru, že koncentrácia oboch spoločností nevytvára ani neposilňuje dominantné postavenie na trhu a neprekryjú sa ani ich podnikateľské aktivity. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť koncom júna tohto roka.


BRATISLAVA - Pivovarnícka spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. so sídlom v Hurbanove zvýšila v prvom polroku tohto roka predaj svojho piva v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 10 %, keď odbyt presiahol 875 tis. hektolitrov (hl) piva. Ako ďalej informoval manažér slovenského Heinekenu pre vonkajšie vzťahy Roman Krajniak, za prvé dva kvartály roku 2007 pritom slovenský trh s pivom zaznamenal len 6-percentný nárast predaja. "V každom z prvých šiestich mesiacov roku 2007 zvyšovala spoločnosť Heineken Slovensko svoj trhový podiel, ktorý ku koncu prvého polroku dosiahol 41,5 %," doplnil R. Krajniak.


BRATISLAVA - Talianska banka Intesa Sanpaolo schválila v utorok nomináciu Ignacia Jaquotota, ktorý je v súčasnosti zástupcom generálneho riaditeľa a podpredsedom predstavenstva VÚB banky, na nového šéfa slovenskej banky. Po piatich rokoch totiž z VÚB odchádza Tomas Spurny, ktorý už od augusta bude pôsobiť v ČR vo finančnej skupine PPF. Ignacio Jaquotot plánuje pokračovať v nastolenom trende a možnosť stáť na čele VÚB považuje za obrovskú výzvu. Informovala o tom hovorkyňa VÚB Alena Walterová.


BRATISLAVA - Slovensko-česká investičná skupina Penta, ktorá prejavila záujem poskytovať služby mobilného virtuálneho operátora v krajinách Visegrádskej štvorky (V4), začne s ich poskytovaním pravdepodobne už na jeseň tohto roka v Poľsku. "Pôvodne sme chceli ako prvé spustiť poskytovanie služieb mobilného virtuálneho operátora na Slovensku. Spustenie služby sme podmieňovali s rokovaniami so slovenskými operátormi, na základe ktorých to však nevyzerá, že službu spustíme v priebehu tohto roka," povedal pre agentúru SITA hovorca Penta Investments Martin Danko.


BRATISLAVA - Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. Blatné (STS), ktorej hlavnou činnosťou je predaj reklamného priestoru a príprava vysielacieho programu pre TV Markíza, vykázala vlani čistý zisk 436,8 mil. Sk, čím si oproti predchádzajúcemu roku polepšila v percentuálnom vyjadrení o 22,9 %. Ako ďalej vyplýva z informácií poskytnutých spoločnosťou agentúre SITA, firma vlani utŕžila z predaja vlastných výrobkov a služieb 3,958 mld. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 7,3 %. Spoločnosť zaznamenala najvýraznejšie výnosy z domácej reklamy 2,378 mld. Sk, výnosy zo zahraničnej reklamy tvorili 79,3 mil. Sk, výnosy z refakturácie nákladov 1,649 mld. Sk, výnosy z audiotexu a teletextu 21,2 mil. Sk, výnosy z barteru 37,3 mil. Sk a iné výnosy predstavovali 109,2 mil. Sk. Zľavy z poskytnutej reklamy, znížili výnosy z nej o 317,1 mil. Sk.


BRATISLAVA - Spoločnosť Markíza - Slovakia, spol. s r.o., ktorá vlastní licenciu na televízne vysielanie TV Markíza, hospodárila v minulom roku so stratou 6,1 mil. Sk, pričom v roku 2005 bola spoločnosť po zdanení zisková 159,8 mil. Sk. “Rozdiel vo výsledku hospodárenia bol spôsobený tým, že v roku 2006 nemala Markíza - Slovakia žiadne výnosy z podielu v Slovenskej televíznej spoločnosti, s.r.o. (STS),” uviedla pre agentúru SITA konateľka spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Radka Doehring. Výnosy z dlhodobého finančného majetku pritom tvorili v roku 2005 sumu 158,7 mil. Sk. Firma vlani utŕžila za vlastné výrobky a služby 1,845 mld. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 7,1 %. Tržby spoločnosti vyplývajú so vzájomnej zmluvy s STS, ktorá pre TV Markíza vyrábala program a pochádzali z prevodu práv súvisiacich s vysielaním.


BRATISLAVA - Letisko Košice - Airport Košice, a.s. utŕžilo v minulom roku celkovo 221,7 mil. Sk, z toho za predaj vlastných výrobkov a služieb 156 mil. Sk. Tržby spoločnosti za predaj vlastných výrobkov a služieb tak medziročne vzrástli o 8,2 %. Pri výrobnej spotrebe vo výške 40,4 mil. Sk vygenerovala spoločnosť pridanú hodnotu v objeme 126,5 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 18,6 %. Letisko zaznamenalo aj tržby z predaja tovaru vo výške 65,7 mil. Sk. Obchodná marža firmy dosiahla úroveň 11 mil. Sk. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených v účtovnej závierke za minulý rok, spoločnosť vykázala stratu vo výške 29,4 mil. Sk. Rok predtým pritom spoločnosť zaznamenala kladný výsledok hospodárenia v objeme 408 tis. Sk.


ZAHRANIČNÉ UDALOSTI


BRATISLAVA - Štandardizovaná miera nezamestnanosti v 27 členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v máji stagnovala v medzimesačnom porovnaní na úrovni 5,5 %. Z medziročného hľadiska sa znížila o 0,5 percentuálneho bodu. Ako ďalej vyplýva zo správy OECD, v eurozóne miera nezamestnanosti v máji poklesla medzimesačne o 0,1 percentuálneho bodu na 7 %, pričom medziročne sa znížila o 0,9 percentuálneho bodu.


BERLÍN - Dovoz do Nemecka zaznamenal v máji výrazný pokles v porovnaní s vývozom, čo spôsobilo nárast obchodného prebytku v krajine na najvyššiu úroveň, evidovanú od novembra minulého roka. Sezónne očistený obchodný prebytok tak v sledovanom mesiaci stúpol na 17,6 mld. eur z 15,8 mld. eur, zaznamenaných v apríli. Vyplýva to z údajov Spolkového štatistického úradu, zverejnených v pondelok. Ekonómovia pritom očakávali nárast obchodného prebytku na 16 mld. eur.


LONDÝN - Svetový dopyt po rope bude do roku 2012 rásť rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. V pondelok o tom informovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA), ktorá vo svojej najnovšej strednodobej predpovedi uvádza, že dopyt po rope by mal v rokoch 2007 až 2012 rásť v priemere o 2,2 % ročne. Agentúra, ktorá je poradcom 26 priemyselne vyspelých krajín sveta, vo februári pôvodne predpovedala priemerný ročný rast dopytu po čiernom zlate na úrovni 2 %. Výhľad IEA sa tak zhoduje s nárastom cien ropy na vyše 75 USD za barel, ktoré sa blížia k rekordnému maximu 79 USD za barel.


BRUSEL - Európska únia (EÚ) v utorok definitívne schválila vstup Cypru a Malty do eurozóny 1. januára budúceho roku. Ministri financií členských krajín EÚ na rokovaní hlasovali v prospech vstupu týchto dvoch stredomorských krajín do 13-člennej Európskej menovej únie. Ministri taktiež stanovili konverzný kurz pre cyperskú libru na úrovni 0,585274 CYP/EUR. Maltské líry sa budú vymieňať za eurá v pomere 0,429300 MTL/EUR.


BUDAPEŠŤ - Maďarská ropná a plynárenská skupina MOL oznámila, že nemá záujem o fúziu s rakúskou konkurenčnou spoločnosťou OMV a taktiež odmietla tvrdenie, že zničila akcionársku hodnotu agresívnym spätným odkupovaním akcií v snahe ubrániť sa nepriateľskej ponuke od OMV. Generálny riaditeľ spoločnosti MOL Gyorgy Mosonyi tvrdí, že fúzia by znížila konkurenciu v sektore a nezvýšila by efektívnosť, keďže obe firmy majú dominantné postavenie na stredoeurópskych trhoch. Zároveň dodal, že spojenie firiem sa nemôže uskutočniť na princípe rovnosti, pretože OMV je čiastočne vlastnená štátom. "Nemáme záujem o konštruktívne rozhovory o fúzii, ktoré sa ukázali skôr ako rozhovory o prevzatí. Keďže sme súkromná spoločnosť a OMV je z časti vlastnená štátom, nemôžme hovoriť o rovnej fúzii," povedal Mosonyi reportérom na tlačovej konferencii.


BRUSEL - Ministri financií členských krajín Európskej únie (EÚ) v utorok vyzvali Českú republiku, aby sprísnila svoju fiškálnu politiku. V opačnom prípade sa krajine nepodarí do roku 2008 znížiť deficit verejných financií pod stanovenú hranicu, ako sa zaviazala. Ministri sa tak zhodujú s odporúčaním Európskej komisie (EK), ktorá uviedla, že Praha nemusí v budúcom roku splniť cieľ zníženia deficitu pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to i napriek dobrému rozpočtovému výsledku v roku 2006. Rozhodnutie ministrov je súčasťou rozpočtovej disciplinárnej procedúry EÚ zameranej na podporu eura.


BRATISLAVA - Letecké spoločnosti v štátoch Európskej únie budú povinné uvádzať presné a jasné údaje o cenách leteniek, aby nezavádzali cestujúcich. Túto požiadavku obsahuje návrh nariadenia o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb, ktorý v stredu schválil Európsky parlament v prvom čítaní. Ako ďalej informoval poslanec Európskehho parlamentu Milan Gaľa, toto opatrenie má aktualizovať pravidlá prevádzkovania leteckých služieb zakotvené v legislatíve z roku 1992. Mnohí prevádzkovatelia leteckých spoločností totiž uvádzajú ceny svojich leteniek bez letiskových či iných poplatkov a daní, čím cestujúcim dávajú neúplné údaje.


ŠTRASBURG - Portugalský minister financií Fernando Teixeira dos Santos odmieta obavy niektorých ekonómov zo silnej hodnoty európskej meny. Euro v stredu počas obchodovania na londýnskom devízovom trhu posilnilo na takmer 1,38 USD/EUR a voči americkému doláru tak zaznamenalo nové rekordné maximum. Prudké zhodnotenie eura podporené pochybnosťami o sile americkej ekonomiky vyvoláva obavy niektorých politikov, a to predovšetkým francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Ten navrhuje, aby ministri financií 13 krajín eurozóny stanovili spoločnú devízovú politiku a zobrali tak moc z rúk Európskej centrálnej banky.


BRATISLAVA - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenskej republiky v prvom kvartáli medziročne stúpol o 9 %. Vyplýva to z druhého odhadu štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostatu na základe údajov neočistených od sezónnych vplyvov. V medziročnom porovnaní bol rast slovenského HDP tretí najvyšší spomedzi všetkých štátov EÚ, od ktorých získal Eurostat údaje. Za prvé tri mesiace tohto roku posilnila najviac ekonomika Lotyšska, a to o 11,2 %. Na druhom mieste skončilo Estónsko s 9,8-percentným rastom HDP. V medzikvartálnom porovnaní slovenská ekonomika posilnila o 2,4 %, čo je štvrtý najvyšší ekonomický rast v rámci EÚ. Oproti predošlému štvrťroku posilnila najviac ekonomika Írska, a to o 4,7 %, nasledovaná Gréckom s 3,2 % a Lotyšskom s 2,6 %.


BRATISLAVA - Spoločnosť Central European Media Enterprises Ltd. (CME), oznámila akvizíciu 20 % podielu v TV Markíza. Podľa zverejnených informácií CME, celková kúpna cena podielu predstavuje sumu 1,9 mld. Sk. CME informovala, že touto transakciou sa stáva 100-percentným vlastníkom spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom licencie na vysielanie TV Markíza. "Zvýšenie vlastného podielu v našich kľúčových televíznych spoločnostiach zostáva i naďalej hlavným strategickým cieľom CME. TV Markíza je vynikajúca televízna stanica a som veľmi rád, že sme dokončili ďalší dôležitý krok pri realizácii našej stratégie," priblížil ciele spoločnosti CME jej generálny riaditeľ Michael Garin.


BRATISLAVA - Holandský odvolací súd v Amsterdame vo štvrtok rozhodol, že ruský správca konkurznej podstaty nemá právo prevziať akcie Transpetrolu. Informovala o tom v piatok spoločnosť Jukos Finance B.V. Holandská spoločnosť TMF Nederland B.V. spravujúca Yukos Finance B.V. nemusí vydať akcie Transpetrolu v prospech predstaviteľov Jukos Finance B.V. dosadených správcom konkurznej podstaty Eduardom Rebgunom. Súd vyjadril pochybnosť, či títo zástupcovia zastávajú svoje posty oprávnene. "Výmenu manažmentu Yukos Finance B.V. vykonanú Eduardom Rebgunom musí preskúmať súd v riadnom konaní. Tento proces momentálne prebieha pred obvodným súdom v Amsterdame," uvádza sa v správe.


BRATISLAVA - Skupina UniCredit založila dcérsky lízingový holding UniCredit Global Leasing S.p.A. Skupina tak chce spojiť svoje národné lízingové spoločnosti v Nemecku, Taliansku a Rakúsku, ako aj spoločnosti strednej a východnej Európy do vlastného lízingového dcérskeho holdingu. Nový holding bude fungovať v rámci korporátnej divízie skupiny UniCredit. Skupina transformovala lízingové prevádzky aby si udržala vedúce postavenia na európskom trhu. Informovala o tom vedúca oddelenia marketingu slovenskej spoločnosti UniCredit Leasing Sabina Vomáčková.


CHICAGO - Americké komoditné burzy Chicago Board of Trade (CBOT) a Chicago Mercantile Exchange (CME) vo štvrtok ukončili vzájomnú fúziu a vytvorili tak najväčšiu a najdiverzifikovanejšiu finančnú burzu na svete. Po úplnej integrácii bude nová burzová spoločnosť obchodovať s opčnými a futures kontraktmi vo všetkých kľúčových oblastiach, od akciových indexov, úrokových sadzieb a devízových kurzov po komodity, akými sú napríklad bravčové mäso, pšenica, či zlato. Obchodovať sa bude na jednej platforme a jednom parkete.


Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 7. Detské zúbky sú veda
 8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 787
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 162
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 679
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 137
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 299
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 256
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 031
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 995
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 828
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 751

Téma: Medzinárodný menový fond


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domáce výrobky už nebudú neznáme. Tesco im venuje regál

Projekt na podporu domácich výrobcov už ohlásil aj obchodný reťazec Kaufland.

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní na Slovensku vyhýbať ťažšie

Ministerstvo financií vysvetľuje, že zmenou chce zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky.

Silné euro znepokojuje šéfa Európskej centrálnej banky

Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny a brzdiť prebiehajúce zotavovanie jej ekonomiky.

Diaľnica z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu bude meškať, priznali diaľničiari

Diaľničiari nie sú spokojní s postupom prác na vonkajších objektoch stavby.