Údaje o otvorených podielových fondoch k 20. 4. 2007

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,22712 17973,22 0,05 2,03 3,45 3,09 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,2077 14250,61 0,05 2,01 2,86 2,86 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5634 12194,72 0,04 1,98 3,56 3,19 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0444 3966,74 0,07 2,04 4 x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11523,26 2985,72 0,06 1,94 3,57 3,03 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0473 1642,84 0,04 2,19 3,74 3,16 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1482 1352,23 0,04 2,32 3,47 3,03 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0694 269,13 0,07 1,88 2,49 2,28 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer S.F. - Slovak Short Term SKK 109,39 230,42 0,04 1,81 2,96 2,38 UniCredit Bank
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0535 191,32 0,06 2,35 2,79 x OTP AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0439 178,28 0,04 1,88 3,32 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro EUR 34,86 169,96 0,06 1,6 2,8 2,14 ČSOB AM
HVB SKK Cash SKK 113,67 122,63 0,04 2,29 3,69 3,02 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 5016,78 106,88 0,09 2,44 4,93 3,32 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1124,11 138,05 0,05 1,99 3,48 2,89 ING Bank
ESPA Cash Emerging - Markets EUR 113,92 133,62 0,8 x x x AM Slovenskej sporiteľne
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,44 80,6 0,08 0,92 2,1 1,97 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,71 39,43 0,18 0,88 1,42 1,02 UniCredit Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,92 18741,54 0,03 1,01 1,71 1,71 ČSOB AM
PIA - Dollar Cash (plne rastový) USD 118,59 220,19 0,03 2,43 4,91 3,5 HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9764 6374,94 0,11 1,73 3,03 3,71 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0572 3350,09 0,7 -2,29 -3,51 3,94 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,3169 3416,03 0,05 2,24 3,49 3,95 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,311 2382,66 0,05 2,48 1,71 2,55 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1454 1579,79 0,16 1,46 2,6 3,65 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,074 744,81 0,35 -2,6 -6,27 2,04 AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1734 665,24 0,01 1,95 2,82 3,08 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,2805 461,28 0,15 -9,36 -9,13 -3,54 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1036,94 500,61 0,19 2,14 2,98 x UniCredit Bank
Pioneer S.F. - Slovak Bond SKK 108,3 345,98 -0,04 2,12 2,95 2,37 UniCredit Bank
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2187 451,72 0,02 2,18 3,13 4,07 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22312,15 1311,98 0,01 2,12 3,01 3,08 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1124,95 343,6 -0,08 2,59 3,55 4,07 Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6146 154,03 -0,1 -13 -13,91 -6,88 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,72 353,85 0,25 2,93 4,69 10,16 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1539 165,8 0,08 -0,63 0,14 2,42 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1155,49 3401,34 -0,17 2,51 3,36 4,16 ING Bank
VB - Dollar-Rent USD 1037,43 25,69 0,54 2,85 2,21 0,72 Ľudová banka
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0377 112,13 0,06 1,94 2,38 x OTP AM
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3571 126,62 0,04 3,95 5,15 7,24 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7797 3199,09 1,44 0,37 1,38 9,14 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6782 2024,51 1,18 -9,74 -13,05 -3,31 Tatra AM
ESPA Stock Europe - Property EUR 334,75 282,55 -1,34 18,06 29,06 x AM Slovenskej sporiteľne
ING Višegrád Equity SKK 4894,08 13368,21 1,61 6,71 4,53 35,65 ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 225,12 503,58 -0,35 21,58 24,16 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock America USD 286 142,13 1,02 8,15 6,02 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,6259 45,31 1,21 12,28 19,53 13,39 SFM Slovakia
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,2961 603,1 0,33 18,14 x x ČSOB AM
ESPA Stock Europe EUR 200,47 367,19 1,75 4,68 10,42 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1311,86 631,54 1,99 9,63 12,31 x UniCredit Bank
WIOF - European Equity EUR 3,698 11,17 1,11 7,19 1,59 15,2 SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8896 248,14 0,33 -4,41 -6,24 5,58 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 2106,65 61,23 0,86 16,01 9,82 45,06 ČSOB AM
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 13,44 114,05 0,75 18,21 19,57 34,44 UniCredit Bank
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 329,49 993,1 0,58 5,29 9,65 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2519 87,66 -1,91 -16,59 -19,62 -5,91 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 20,61 211,99 0,59 13,37 7,85 42,92 UniCredit Bank
KD Russia SKK 1,0668 145,34 -0,56 6,45 2,35 x KD Investments
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4888 8,43 1,13 7,28 7,74 3,37 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1658,64 59,95 2,99 23,37 24,94 54,51 ČSOB AM

Zmiešané

VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0428 2757,51 0,22 2,1 3,7 x VÚB AM
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2601 1642,66 -0,28 -3,74 -7,02 8,53 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16133 1603,78 0,3 -0,5 -0,21 3,48 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0518 1851,24 0,51 3,11 4,64 x VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,4093 1363,59 0,74 3,15 4,32 7,03 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13671 984,95 0,59 -3,28 -4,39 2,52 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Balanced Euro EUR 6,4642 15,31 0,6 5,97 10,5 10,11 SFM Slovakia
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9818 331,61 0,22 -0,51 -2,64 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 4,0234 14,84 0,4 6,44 5,32 8,19 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. SKK 1,0345 286,45 -0,51 0,66 x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,5094 6,91 1,03 8,99 12,84 3,92 SFM Slovakia
KD Prosperita SKK 1,3297 125,34 -0,14 17,27 24,62 x KD Investments
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1395 105,11 0,75 4,67 3,42 5,82 Investičná a Dôchodková
WIOF Conservative SKK Fund SKK 96,4899 58,54 -0,15 x x x SFM Slovakia
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,1005 1,55 0,35 3,35 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,962 1,19 0,26 0,41 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,1522 1,04 0,38 5,42 x x SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6978 1057,89 -0,35 0,93 0,71 4,12 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2947 0,8 -0,03 6,28 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,1585 0,95 0,39 3,9 x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,21425 3270,42 0,93 3,63 5,17 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,1009 3011,7 0,42 3,79 5,22 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,14 2625,56 0,41 4,18 5,38 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1479 2221,37 0,6 4,97 6,64 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0535 1805,07 0,27 2,46 3,81 x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0838 1135,05 0,29 3,07 4,31 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1956 970,83 0,54 5,42 6,78 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,05109 664,91 0,17 2,89 x x AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0475 448,03 0,18 2,93 4,32 x ČSOB AM
Success absolute (rastový) EUR 10,18 31,66 0,3 1,7 3,46 5,72 HVB Bank
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0766 144,07 0,2 4,05 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0907 91,09 0,37 5,54 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0517 87,97 0,13 3,74 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0776 62,08 0,53 6,15 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,028 56,8 0,08 2,52 x x ČSOB AM
Success relative (rastový) EUR 8,52 6,27 0,59 4,8 6,5 x HVB Bank
PIA - Guarantee Basket 2013 EUR 105,35 5,58 0,15 5,05 5,55 x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 81,86 261,93 -0,26 1,66 x x Ľudová banka
ESPA Alternative Multistrategie EUR 119,51 158,38 x x x x AM Slovenskej sporiteľne
PIA - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1098,13 321,63 0,3 3,9 1,68 x HVB Bank

Pozn. *čistá hodnota v % (v mil. v mene)

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu.

Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na

vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty

podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú

bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 4. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 6. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 389
 2. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 10 577
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 123
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 862
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 497
 6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 357
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 951
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 786
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 4 193
 10. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 176

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

V politike, tak ako v hazarde, je výsledok vopred jasný

Neschopnosť vykázať herne z Bratislavy nám ponúka príležitosť prelustrovať, aké osoby sú v pozadí hazardu.

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

SVET

‘Na Ukrajine bojujú nadrogovaní zombíci‘ je hoax

Rusi uviedli, že tam bojujú bojovníci s nadľudskými schopnosťami.

Neprehliadnite tiež

Brusel rozdá stámilióny eur na energetické projekty, dva sú zo Slovenska

Peniaze z Bruselu získala firma Eustream na plynové prepojenie s Poľskom a na vypracovanie štúdie realizovateľnosti plynovodu Eastring.

Richter chce viac kontrolovať firmy, ktoré zamestnávajú cudzincov

Minulý týždeň médiá informovali o skúsenostiach srbského novinára, ktorý sa zamestnal v Samsungu. Pracoval bez povolenia a za mizerný plat.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršila

Spotrebitelia vnímajú negatívnejšie najmä očakávanú infláciu, zhoršilo sa však ich hodnotenie väčšiny oblastí.

Rusko sa stalo najväčším svetovým producentom ropy

Rusko v decembri pumpovalo na trh v priemere 10,49 milióna barelov ropy denne.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop