MINISTERSTVO FINANCIÍ VYPRACOVALO NOVÝ ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV. SADZBA MÔŽE KLESNÚŤ NA 16 PERCENT

Sulík: Budem vyčkávať a piť čaj

Je spoluautorom rovnej dane na Slovensku. V talóne má aj reformu odvodov, ktorú politické strany zatiaľ odmietajú. Má namiesto súčasných 70 sociálnych dávok zaviesť iba šesť. Radil dvom ministrom financií. Terajší minister Počiatek mu umožnil, aby priprav

Richard Sulík(Zdroj: SME - PAVOL FUNTÁL)

il nový návrh zákona na zníženie dane z príjmu na 16 percent. Richard Sulík teraz z ministerstva odchádza.


Ste na čele komisie ministerstva financií, ktorá má pripraviť návrh nového zákona o dani z príjmov. Je to paradox, lebo súčasný zákon bol o­ceňovaný pre jednoduchosť a rovnú daň aj v zahraničí. Čo si vynútilo takúto zmenu?

„Nič. Nenachádzame sa v akútnej situácii. Táto komisia napísala nový zákon tak, ako by v ideálnom prípade malo zdaňovanie ľudí a firiem vyzerať.“

V čom ten súčasný nespĺňa kritériá ideálneho zákona?

„Má napríklad viac ako 40 rôznych výnimiek, ktoré by obsahovať nemal.“

Napríklad?

„Nezdaňujú sa rôzne príplatky sudcom a prokurátorom, odmeny pre hasičov, prvých 24 900 korún napríklad pri príjmoch z prenájmu alebo výnosy zo štátnych dlhopisov registrovaných v zahraničí sa nezdaňuje tiež a pod.“

To všetko by sa malo po novom zdaňovať?

„Navrhujeme zrušiť všetky výnimky, ktoré systém komplikujú a väčšina z nich sa dostala do zákona ako výsledok lobizmu. Suma, ktorá sa zrušením výnimiek ušetrí, použije sa na zníženie sadzby dane pre fyzické aj právnické osoby zo súčasných 19 na 16 percent.“

Štát by potom nahradil príjmy, kto­ré by hasičom, prokurátorom, sud­com a ďalším po zrušení výnimiek klesli?

„Nie. Majú dnes neoprávnené výnimky na úkor všetkých ostatných daňovníkov. Na druhej strane by aj oni platili nižšiu 16-percentnú daň. Vo viacerých prípadoch by sa stalo, že by na výplatnej páske vyšlo zhruba podobné číslo ako v súčasnosti. Ak niekto má veľa takýchto výnimiek, príjem mu klesne.“

Čo je podstatou návrhu nového zákona?

„Aby sa do základu dane zahrnul akýkoľvek príjem, a to presne jedenkrát. Aj dnes sa totiž niektoré príjmy zdaňujú dvakrát. Napríklad správcovské spoločnosti dostanú dividendy z držby cenného papiera už zdanené. Keď následne vyplácajú podielnikom peniaze za podielové listy, ktorých súčasťou sú aj dividendy, tak sa zdaňujú druhýkrát. Túto deformáciu takisto navr­hujeme odstrániť.“

Navrhujete zrušiť aj výnimku, ktorá dáva ľuďom možnosť znížiť si daňový základ o 12-tisíc korún, ak si šetria na životnú poistku?

„Áno, je to v návrhu zákona. Táto výnimka je úplne zbytočná. Pred jej zavedením k 1. 1. 2005 bolo uzavretých 3,6 mil. poistiek, teraz je to 3,8 mil. Chápem, že sa to poistencom nebude páčiť, ale kompenzujeme to 16-percentnou sadzbou, ktorá by inak možná nebola.“

Aký by to malo dosah na rozpočet?

„Neutrálny. Vyššie príjmy by sa použili na zníženie sadzby dane.“

Čo sa ďalej má zrušiť?

„Daňové zvýhodnenie lízingu, daňo­vá uznateľnosť opravných položiek, špe­ciálne režimy pre verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, paušálne výdavky pre SZČO by mali klesnúť na 25 percent pre všetkých atď.“

Pre tieto návrhy sa ťažko bude hľadať podpora nielen v koalícii, ale aj opozícii.

„Nebol by som si tým až taký istý, politici budú predsa môcť ponúknuť citeľné zníženie sadzby bez toho, aby rozpočet utrpel. My sme skratka bez akýchkoľvek politických vplyvov a tlakov napísali ideálnu predstavu zákona. Buď sa ho politici chytia, alebo nie.“

Ako sa k tomu projektu postavil minister financií Ján Počiatek?

„Pozdáva sa mu to. Keby bol proti, nezriadi komisiu na prípravu tohto zákona. Informoval ma, že sa o tom rozprával aj s premiérom Ficom. Ten zatiaľ nepovedal áno, ale ani nie.“

Dnes platí, že vlastník domu alebo bytu ho môže predať bez dane, ak tam má trvalý pobyt aspoň dva roky. Alebo nemusí tam bývať, ale mal by ho vlastniť najmenej päť rokov, ak ho chce predať bez zdanenia. Aj to sa má zrušiť?

„Jasné. Ak niekto kúpi dom za štyri milióny a predá ho za päť a zarobí mi­lión, prečo by z toho nemal zaplatiť daň? Bude to však platiť po prechodnom období. Dotkne sa to predajov tých nehnuteľností, ktoré budú zakúpené až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“

Navrhujete zrušiť aj darovanie dvoch percent pre neziskové organizácie?

„Áno.“

Myslíte, že nie sú legitímne dôvody práve na takúto výnimku?

„Dnešná filantropia je falošná. Ide o peniaze, ktoré firmy i ľudia platia na úkor štátu. Ak má nejaká firma základ dane sto miliónov korún, dnes z toho platí daň 19 miliónov a z nej môže neziskovkám poukázať 380-tisíc korún. Po novom by platila len 16 miliónov, takže sa tým vlastne vytvorí trojmiliónový priestor na skutočnú filantropiu.“

Hýbali ste aj s odpisovými sadzbami?

„Áno. Zrušili sme zrýchlené odpisovanie. Má zostať iba jedna odpisová metóda. Odpisovanie sa má robiť po mesiacoch, a nie po rokoch ako teraz. Zostanú len tri odpisové skupiny – 50, 100 a 200 mesiacov. Navyše, firmy nebudú musieť odpisy využiť v plnej mie­re. Väčšiu voľnosť do odpisov navrhujeme aj preto, lebo rušíme opravné položky, prenášanie straty do ďalších rokov či daňové uznávanie pohľadávok.“

Zrušenie prenášania straty podnikateľský sektor veľmi nepodporí?

„Netvrdím, že nad každou jednotlivou zmenou, ktorú návrh nového zákona obsahuje, bude podnikateľský sek­tor jasať. Dôležité je, že ako celok návrh uvítajú, lebo zníženie sadzby to vykompenzuje Aj podnikatelia si za posledné roky prelobovali veci, ktoré ideálny daňový zákon neobsahuje. Štát na­príklad nemá záujem, aby tu dlhodobo existovali podniky s veľkou stratou. “

Aký je ekonomický dôvod, aby paušálne výdavky SZČO klesli až na 25 percent?

„Najväčší problém, pre ktorý sa teraz zamestnávatelia pochytili s ministerstvom práce pri Zákonníku práce, sú takzvané “pro forma“ živnosti. Zamestnávateľ ruší trvalé pracovné pomery, ale tých istých ľudí najíma na rovnaké miesta a uzatvára s nimi zmluvu o dodávke služieb už ako so živnostníkmi. Tento problém sa prejavil najmä vlani, keď paušálne výdavky stúpli z 25 na 40 percent. Výrazne to zvýšilo motiváciu nebyť zamestnaný. Tento nezdravý tlak chceme odstrániť znížením paušál­nych výdavkov. Deväťdesiattri percent reálnych živnostníkov si aj tak vedie účtovníctvo. Paušálne výdavky sa vo väčšej miere využívajú na optimalizáciu daní, teda na zníženie daňovej povinnosti, ako na reálne odbremenenie sa od účtovníctva. Plne chápem, že skutočnému živnostníkovi, využívajúcemu paušálne náklady, sa táto zmena pozdávať nebude, ale dúfam, že nižšia sadzba mu to vynahradí.“

Odštartovali ste projekt, o ktorom sa bude diskutovať. Teraz, keď ho bude treba obhajovať, odchádzate z ministerstva?

„No, úprimne povedané, nemám nádej, že ľavicová vláda takýto zákon presadí.“

Prečo?

„Pretože je výhodný najmä pre úspešných. S tým môže mať ľavicová vláda problém.“

Pravicová vláda by s takýmto zákonom problém nemala? Zasahuje aj do výhod pre podnikateľov.

„Na jednej strane zasahuje, na druhej ponúka nižšiu sadzbu. Pravicová vláda by tento zákon mohla prijať a strana SDKÚ by si ho chcela osvojiť.“

Čo by z toho mala ľavicová vláda, keby váš projekt prijala?

„Bol by to prínos pre zdravý rozum.“

Čo z toho budú mať jej voliči? Politici potrebujú argumenty.

„Fakt, že neviem dostatočne dobre na túto otázku odpovedať, asi potvrdzuje, že si nemyslím, že to prijmú.“

Rušíte aj progresivitu, ktorú ste zaviedli cez takzvanú milionársku daň?

„Sú dve alternatívy. Buď posunúť hranicu klesania nezdaniteľnej časti nižšie, alebo ju celkovo znížiť. Tento bod treba dôkladne prediskutovať. Ak je nezdaniteľná časť sociálny aspekt v daňovom zákone, potom tam nemá čo hľadať a treba ju spolu so sadzbou znižovať. Alebo je to vstupná cena práce, potom ju neznižujme a zároveň obmedz­me jej uplatnenie len na príjmy z práce.“

Ak je SDKÚ ochotná osvojiť si Sulíkov daňový zákon, nie je SDKÚ ochotná osvojiť si aj Sulíka?

„To neviem. Najprv by to musel chcieť aj Sulík.“

A Sulík nechce?

„Nie.“

Prečo vás to neťahá do SDKÚ?

„Pre niektorých ľudí, ktorí tam sú. Nemyslím si, že SDKÚ je skutočne liberálna strana, ktorá bude presadzovať politiku zdravého rozumu. V pravicovom spektre si ešte len hľadá priestor. Okrem toho Mikloš niekoľkokrát odmietol odvodový bonus. Ak niekam pôjdem, tak určite len s odvodovým bonusom.“

Nijaká zo strán neprijíma váš odvodový bonus.

„Ale pociťujem zmenu. To nie je totiž vyslovene pravicový projekt. Je v ňom aj veľa sociálnych a ľavicových aspektov. Viem si predstaviť, že aj Smer by ho prijal. To by tam však nemohli byť ľudia, ktorí nemajú ani potuchu o tom, čo odvodový bonus je. Napríklad ministerka Viera Tomanová ani netuší, o čom to je, hoci sa to týka práve zmien v sociálnom systéme. Exminister Ľudovít Kaník tu zanechal časovanú bombu v priebežnom dôchodkovom systéme a ministerka Tomanová v nemom úžase pozerá na to čudo. Čas uteká, prešiel pomaly rok a výsledkom je analýza, ktorá medzi iným navrhuje zaviesť princíp dôchodok alebo príjem. To si treba predstaviť tak, že dôchodca, ktorý si privyrába, lebo mu dôchodok nestačí, oň príde.“

Vy poznáte riešenie?

„Áno, treba zrušiť zásluhovosť v prvom pilieri. Na to je tu druhý pilier. Práve o tom hovorí odvodový bonus. Menilo by sa to postupne tak, aby sa neznížili záväzky k súčasným dôchodcom.“

Čo si myslíte o hospodárskej politike súčasnej vlády?

„Nie je to také zlé, ako sa mnohí obávali. Ale v zdravotníctve a v prvom pilieri sú beznádejne stratení. Nemajú víziu.“

Prečo odchádzate z ministerstva?

„Čo som chcel, som urobil. Mal som tri ciele. Prvý bol zachrániť rovnú daň, čo sa podarilo. Druhý - pokúsiť sa presadiť odvodový bonus. To nie je priechodné. Treťou aktivitou bolo dopísať tento zákon. Je hotový. Už by som tu nebol vyťažený.“

Čo budete robiť teraz?

„Abwarten und Tee trinken. (Vyčkávať a piť čaj.)“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 2. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 5. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 6. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 7. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 8. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 9. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 10. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 202
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 604
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 553
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 446
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 263
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 845
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 337
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 703
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 948
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 564

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Milan Kňažko: Fico klame, keď tvrdí, že nevedel, kam sa sťahuje

Keď nie ste aktívny v obrane svojich práv, prídete o ne, tvrdí MILAN KŇAŽKO.

DOMOV

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Preverovanie zásielok robí aj pošta. Obálky však neotvárajú.

KOMENTÁRE

Bez Radičovej, bez Kisku a bez obáv: v čom majú Mihál s Beblavým nevýhodu

Postačia úroveň a normálnosť na úspech v politike? Alebo budú práve naopak, hendikepom?

Neprehliadnite tiež

Európska komisia prijala návrh piliera sociálnych práv

Pilier pozostáva z 20 kľúčových zásad a práv na podporu dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.

Prečo by sme Uber či Airbnb mali podporovať?

Európsky parlament odhaduje, že v najbližších rokoch by mohla zdieľaná ekonomika zvýšiť potenciál HDP Európy o 500 miliárd eur ročne.

Richter zavádza 90-ročných dôchodcov, penzie všetkým nezvýši

Minister práce sľubuje, že zvýši penzie najstarším dôchodcom. Viac dostane len každý štvrtý.

Trump sa chystá zredukovať dane najviac v histórii

Šéf rezortu financií uviedol, že prezidentov plán bude najrozsiahlejšou daňovou reformou.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop