POISŤOVNE SA LÍŠIA TÝM, AKÉ ŠKODY ICH POISTENIE KRYJE. PÝTAŤ SA TREBA AJ NA TO, DO AKEJ VÝŠKY

Lacnejšie nie je vždy lepšie poistenie

Poisťovne zaplatia náhradu škôd iba občanom, ktorí v čase poistnej udalosti už mali poistený majetok, teda domácnosť a rodinný dom alebo byt. Už pri uzatváraní poistenia domácnosti alebo bytu sa treba pýtať, koľko poisťovňa v prípade vzniku škody občanovi

Ak je pri škodách spôsobených záplavami nevyhnutné napríklad z hygienických dôvodov začať odstraňovať škody skôr, než príde na obhliadku zamestnanec poisťovne, ľudia by si mali rozsah škôd zdokumentovať. Napríklad ich nafotiť.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – JÁN KROŠLÁK)

Už pri uzatváraní poistenia domácnosti alebo bytu sa treba pýtať, koľko poisťovňa v prípade vzniku škody občanovi zaplatí.

BRATISLAVA. Nedávny výbuch Vojenského opravárenského podniku v Novákoch spôsobil občanom na majetku státisícové škody. Na miesto nešťastia okrem záchranárov, požiarnikov či ministerských úradníkov prišli aj likvidátori poistných udalostí, ktorí zisťovali predbežný odhad škôd na majetku občanov.

Poisťovne zaplatia náhradu škôd iba občanom, ktorí v čase poistnej udalosti už mali poistený majetok, teda domácnosť a rodinný dom alebo byt.

Výška náhrady závisí od toho, čo všetko poistka kryje a v akej výške. Ľudia by si mali už vopred zistiť výšku percentuálneho plnenia pre jednotlivé veci.

Treba sa pýtať aj na to, či základné poistenie domácnosti kryje napríklad cennosti a elektroniku a do akej výšky. Do poistenia domácnosti nepatria veci, ktoré slúžia na podnikanie, napríklad firemné note­booky.

Na akú sumu sa poistiť

Pri uzatváraní poistky je dôležité správne určiť poistnú sumu. Treba si uvedomiť, koľko by dnes stálo kúpiť si všetky veci, ktoré kryje poistka. Prípadne zabezpečiť ich opravu. Ak napríklad 20-ročná spálňa stála v čase kúpy 10-tisíc korún, no v súčasnosti by nábytok do spálne vyšiel na 30-tisíc korún, do poistnej sumy treba zahrnúť aktuálnu cenu. Pravidlo súčasnej hodnoty vecí používa väčšina poisťovní.

Výška poistnej sumy sa môže určiť aj vynásobením poistnej sumy za štvorcový meter a plochou bytu. V Kooperative napríklad poistná suma pre základné poistenie nesmie klesnúť pod 20-tisíc korún.

„Klient by si mal stanoviť skutočnú cenu poisťovacích vecí, teda ani nižšiu, ani zbytočne nadhodnotenú,“ povedala hovorkyňa Allianz-Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Ak si klient poistí veci v domácnosti napríklad na sumu 400-tisíc korún, hoci ich skutočná cena je 800-tisíc korún, pri poistnej udalosti mu poisťovňa vyplatí poistné plnenie len v polovičnej výške.

Niektoré poisťovne umožňujú zvoliť si takzvanú valorizáciu poistnej sumy. „V praxi to znamená, že poistná suma sa bude klientovi zvyšovať ročne v závislosti od miery inflácie,“ povedala hlavná riaditeľka Wüstenrot poisťovne Dana Macková. Spolu s poistnou sumou sa mu však bude zvyšovať aj poistné.

Pri rovnakej poistnej sume sa cena poistenia domácnosti môže líšiť podľa miesta bydliska. Bratislava je napríklad z pohľadu rizika krádeže viac rizikovou oblasťou ako okresné mestá či vidiek. K základnému poisteniu domácnosti si ľudia môžu spravidla pripoistiť napríklad sklo alebo zodpovednosť za škodu, čo zvyšuje cenu poist­ky.

Pri poistení budov rozdiel vo výške poistky nezávisí od miesta, kde stavba stojí, ale od druhu budovy. Sadzby poistného pre drevené stavby sú vyššie ako pri murovaných stavbách.

Rozsah škôd je dobré zdokumentovať

Pri poistnej udalosti je dôležité čo najskôr oznámiť vznik škody poisťovni. „To neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní, aby zabránili zväčšovaniu rozsahu škody,“ povedala Muthová. Podľa poisťovní je podstatné zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. „Odporúčame zdokumentovať rozsah poškodenia fotograficky alebo kamerou,“ povedala Muthová.

Poškodení by sa mali snažiť zachrániť, ak je to možné, aspoň časť z účtov, faktúr či iných dokladov k veciam, ktoré boli poškodené alebo ukradnuté.

Rozdiely v poistení

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia je súbor všetkých hnuteľných vecí, ktoré občan vlastní – od nábytku, cez oblečenie, spotrebnú elektroniku až po veci osobnej spotreby a zásoby potravín. Môžu to byť aj prenajaté veci, ak má klient o tom potvrdenie.

Základné poistenie spravidla kryje riziká ako živelná udalosť, požiar, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím či vnútorný vandalizmus.

Poistenie budov

Pri dome sa poisťuje nehnuteľnosť – múry, strecha, okná podlahy, plot, chodník, stavebný materiál a pod. Poistenie bytu sa vzťahuje na byt s príslušenstvom a nebytové priestory.

Základné poistenie môže zahŕňať poistenie proti živelným rizikám, poškodeniu alebo zničeniu vodou z vodovodného zariadenia, nárazom dopravným prostriedkom, krádeži stavebných súčastí či vandalizmu.


Kedy poisťovňa neuzná škodu

Pri záplavách alebo víchrici: Poisťovňa môže klientovi zaplatiť menej, ak sa pri obhliadke zistia chyby projektu, chybná konštrukcia alebo materiál, ktorý nezodpovedá predpísanej kvalite v projektovej dokumentácii. Poistnou udalosťou nie je, ak vietor odfúkne strechu, ktorá bola schátraná. Za nedostatočné zabezpečenie domácnosti sa napríklad pri víchrici môže považovať otvorené okno.

Pri krádeži alebo vlámaní: Poisťovňa neuzná poistnú udalosť, ak nebola prekonaná prekážka. Pri vyšších poistných sumách poisťovne vyžadujú vyššiu formu zabezpečenia (napr. viacbodový prídavný zámok, funkčný elektronický zabezpečovací systém). Konkrétne zabezpečenie závisí od výšky poistnej sumy.

Pri požiari: Poisťovňa nemusí škodu preplatiť, ak požiar vznikol z hrubej nedbanlivosti alebo bol založený úmyselne poistencom či jemu blízkou osobou. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli vystavením poistnej veci úžitkovému ohňu (krb), alebo teplu.


Ako si vypočítať poistnú sumu

Poistenie domácnosti

Záujemca by si mal spísať všetky hnuteľné predmety, ktoré má v domácnosti s ich približnou hodnotou. Ak ju určí nižšiu, ako je skutočná, pri škode môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia v pomere, v akom je v zmluve uvedená poistná suma k skutočnej hodnote poistených vecí. Pri nadpoistení klient zase platí zbytočne viac. Používajú sa aj zjednodušené metódy na určenie poistnej sumy súboru zariadenia domácnosti, napríklad 5-tisíc korún za každý štvorcový meter.

Poistenie rodinného domu alebo bytu

Poistná suma by mala byť v takej výške, ktorá by stačila na vybudovanie porovnateľnej novostavby vrátane nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie, alebo na kúpu podobného bytu v danej lokalite.


Výška poistky

Pri poistení domácnosti môže poistné­ ovplyvniť aj lokalita. Čím väčšie mesto , tým je vyššie aj poistné­.

Klient si môže poistné znížiť voľbou spoluúčasti alebo platením poistného raz ročne.

Výška poistky závisí tiež od toho, či je domácnosť obývaná trvalo, alebo len rekreačne. Riziko vykradnutia chaty v odľahlej oblasti je totiž vyššie ako v prípade bytu, kde má klient trvalé bydlisko.

Koľko stojí ročné poistenie domácnosti (v Sk)

Ide o základné poistenie trvalo obývanej domácnosti (bez spoluúčasti)

Klient je z Bratislavy/zo Žarnovice

Poisťovňa Poistná suma (v Sk)
200-tisíc 500-tisíc 1 milión
Allianz-Slovenská poisťovňa* 575/575 1300/1150 2340/2070
Kooperativa 520/420 1300/1050 3100/2600
Česká poisťovňa-Slovensko** 576/516 od 1140/od 996 od 2024/od 1823
Union 480/350 1238/882 3120/2230
Wüstenrot poisťovňa*** 660/660**** 1100/1100 2200/2200
Komunálna poisťovňa 580/480 1450/1200 3400/2900
Uniqa poisťovňa***** 500/500 1250/1250 2500/2500
OTP Garancia 400/300 1400/850 3500/2000
Poisťovňa Tatra****** - 1050/1050 2100/2100
QBE poisťovňa 600/400 1500/1000 3000/2000

*Poistné krytie Basic - minimálne poistné **Pri spoluúčasti 500 Sk ***Ak si domácnosť poisťuje klient do 40 rokov (vrátane) a vyberie si balík poistných rizík PLUS ****Pri poistnej sume 300-tisíc Sk *****Pri spoluúčasti 1000 Sk ******Minimálna poistná suma je 300-tisíc Sk, cena poistky je 630 Sk

Koľko stojí ročné poistenie domu a bytu (v Sk)

Ide o základné poistenie bytu alebo rodinného domu (bez spoluúčasti)

Poisťovňa Poistná suma (v Sk)
500-tisíc 1 milión 2 milióny 3 milióny 4 milióny 5 miliónov
Allianz-Slovenská poisťovňa* 575 900 1620 2430 3240 4050
Kooperativa** 660/565 1320/1130 2640/2260 3960/3390 5280/4520 6600/5650
Česká poisťovňa-Slovensko** 400/504 od 700/od 696 od 1400/od 1692 od 2100/od 2092 od 2800/od 2789 od 3500/ od 3486
Union od 450 od 900 od 1800 od 2700 od 3600 od 4500
Wüstenrot poisťovňa 450 900 1800 2700 3600 4500
Komunálna poisťovňa 480 960 1920 2880 3840 4800
Uniqa poisťovňa*** 600 1200 2400 3600 4800 6000
OTP Garancia 400 800 1600 2400 3200 4000
Poisťovňa Tatra 400 800 1600 2400 3200 4000
QBE poisťovňa** 300/450 600/900 1200/1800 1800/2700 2400/3600 3000/4500

*Poistné krytie Optimal - minimálne poistné **Byt/rodinný dom ***Pri spoluúčasti 1000 sk Pozn.: Poisťovne sa líšia rozsahom poistného krytia v rámci základného poistenia a možnými pripoisteniami. Niektoré ponúkajú tzv. poistné balíky. Okrem výšky poistky by sa mal klient zaujímať aj o to, čo všetko mu poisťovňa v prípade škody preplatí. Zdroj: poisťovne

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 17 400
 2. Eilat: Slnko, teplo a zábava 9 181
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 573
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 373
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 771
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 651
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 189
 8. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 758
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 460
 10. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik 1 372

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Fakturant Fico, vojna inštitúcií a klaun Danko (Schutzov týždeň)

Danko rečou v Štátnej dume upozornil na čoraz zrejmejší fakt, že je komplexne mimo reality.

KOMENTÁRE

Pán premiér, pozrite sa aj na východ

V oblasti zamestnanosti sú západné a východné Slovensko rozdielne svety.

SVET

Diktátora drží pri moci boj s teroristami. V Egypte s nimi prehráva

Džihádisti chcú rozvrátiť celý Egypt.

Neprehliadnite tiež

Danko povedal, ako bude fungovať 13. a 14. plat

Je dôležité, aby ľudia dostávali systémové odmeny, povedal predseda parlamentu a SNS.

V Poľsku si už v nedeľu nenakúpite. Ale až od roku 2020

Poslanci dolnej komory poľského parlamentu v piatok schválili návrh zákona, ktorý počíta s úplným zákazom nedeľných nákupov.

Talianska energetická firma Eni bude hľadať plyn pri Cypre

Generálny riaditeľ Eni Claudio Descalzi uviedol, že firma má o región strategický záujem.

ČEZ Slovensko prestane energie dodávať ľuďom, preberie ich RWE

Na základe tendra preberie spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE), člen skupiny innogy, takmer 50-tisíc domácnosti

J&T otvára v Prešove nové obchodné centrum. Aké obchody ponúka

Developerská spoločnosť Petra Korbačku investovala do projektu 50 miliónov eur.