Údaje o otvorených podielových fondoch k 2. 3. 2007

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,22016 17929,89 0,04 2,16 2,9 3,1 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,2012 12831,38 0,08 2,13 2,34 2,9 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5532 11581,03 0,06 1,87 3,04 3,19 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0393 3916,59 0,09 2,15 3,91 x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11466,32 2804,69 0,06 2,11 3,28 3,11 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0403 1701,72 0,07 2,14 3,21 3,16 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,141 1350,41 0,09 2,48 2,96 2,98 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0637 283,85 0,07 2,04 1,73 2,17 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,79 236,96 1,68 2,39 2,38 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0474 208,37 0,09 2,36 2,58 x OTP AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,7 179,49 0,06 1,43 2,63 2,04 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0386 128,68 0,06 1,92 2,95 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash USD USD 4984,43 106,51 0,1 2,45 4,81 3,12 ČSOB AM
HVB SKK Cash SKK 112,88 125,99 -0,04 2,16 3,13 3,08 HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1117,77 143,78 0,06 2,01 3,06 2,9 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,45 84,23 0,25 1,1 2,12 1,99 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,7 39,83 0,18 0,88 1,24 0,96 UniBanka
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,65 17563,02 0,05 0,97 1,61 1,72 ČSOB AM
Pioneer Funds Austria - Dollar Cash (plne rastový) USD 117,94 217,28 0,14 2,49 4,9 3,33 HVB Bank
ESPA Cash Emerging - Markets EUR 109,32 124,85 -0,95 x x x AM Slovenskej sporiteľne

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9742 6378,55 0,26 2,59 2,49 3,97 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0455 3738,09 -0,49 -3,46 -7,07 3,82 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,30829 3443,03 0,02 3,11 2,42 3,94 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3018 2416,71 0,02 3,39 0,32 2,58 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1467 1614,18 0,18 2,47 2,38 3,94 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0845 815,82 -0,17 -2,39 -7,46 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1673 666,2 0,05 2,57 1,79 3,15 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3334 506,69 0,64 -8,26 -7,08 -2,93 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1031,65 502,73 -0,19 2,47 2,88 x UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,85 359,23 0,15 4,34 1,42 2,39 UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2115 475,87 0,08 2,7 2,3 4,12 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22143,59 1464,55 0,06 3,4 0,85 3,13 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1116,69 352,53 0,09 5,39 0,98 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6543 178,17 0,68 -8,04 -11,52 -5,64 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1554 179 0,07 -0,34 0,43 2,53 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1148,09 3327,74 0,06 4,7 1,14 4,24 ING Bank
VB - Dollar-Rent USD 1038,56 27,65 0,93 3,31 1,33 -0,16 Ľudová banka
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0329 116,98 0,08 2 2,25 x OTP AM
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,4087 132,15 0,14 2,65 1,83 6,59 Investičná a Dôchodková
WIOF - USD International Bond USD 3,3478 3,19 0,78 3,33 4,95 0,08 SFM Slovakia

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7452 3230,8 -5,14 -1,61 1,64 6,8 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6756 2204,58 -4,67 -9,01 -14 -3,81 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4517,3 12068,94 -4,89 1,32 -0,84 33,31 ING Bank
ESPA Stock Europe - Property EUR 325,47 257,06 -6,56 24,94 28,53 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 211,84 432,1 -5,75 21,01 22 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock America USD 272,04 135,43 -3,93 5,66 3,42 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,3244 43,3 -3,93 8,65 14,71 9,57 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe EUR 188,05 349 -5,44 2,37 7,74 x AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,2418 441,46 -5,72 20,02 x ČSOB AM
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1212,31 465,23 -5,35 6,63 7,96 x UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,4646 10,4 -4,29 4,67 -0,16 11,96 SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,876 250,53 -3,31 -4,41 -2,63 4,69 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1904,7 61,54 -6,55 6,65 3,93 40,6 ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 318,22 961,84 -3,51 6,39 6,93 x ING Bank
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 12,3 94,32 -5,31 18,5 17,7 29,65 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,281 112,65 1,74 -3,1 -13,38 -3,42 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,85 152,85 -7,19 7,04 1,84 39,9 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,374 8,22 -5,04 5,98 3,22 1,22 SFM Slovakia
KD Russia SKK 1,02 132,86 -6,22 4,78 2,6 x KD Investments
WIOF - US Value Equity USD 4,3085 5,65 -3,99 7,71 16,13 4,26 SFM Slovakia

Zmiešané

VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0315 2766,37 -0,25 1,66 2,92 x VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15532 1679,37 -1,18 0,34 -0,13 3,38 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2438 1654,5 -4,5 -4,44 -8,11 7,76 VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,031 1796,46 -0,62 1,84 2,89 x VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3776 1340,7 -1,85 4,02 3,22 6,24 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,12978 1083,26 -2,48 -2,4 -3,93 2,29 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,977 362,05 -0,33 -0,51 -4,72 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,9009 14,49 -2,74 6 2,12 6,92 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,2453 14,68 -2,77 4,96 6,94 8,72 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund SKK 0,9862 275,33 -4,81 -2,4 x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,3772 6,89 -2,7 7,21 10,37 1,74 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6442 1119,22 -1,4 -2,23 -1,79 2,98 PRVÁ PENZIJNÁ
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1193 103,37 -1,37 1,59 0,93 4,19 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1991 103,78 -1,82 8,85 14,76 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0321 1,35 -2,04 3,13 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative SKK Fund SKK 96,4466 40,92 0,21 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,942 1,08 -1,1 1,45 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0708 0,86 -2,24 5,16 x x SFM Slovakia
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2046 0,63 -3,06 7,54 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,06 0,85 -3,71 3,38 x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,18168 3109,19 -3,42 3,42 5,85 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0783 2903,57 -2,1 3,97 3,93 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,1153 2461,75 -2,29 4,35 4,09 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1138 2075,9 -3,03 4,88 5,25 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0431 1789,62 -1,02 3,09 2,7 x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0694 1148,21 -1,27 3,49 3,08 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1598 864,45 -3,27 5,29 5,43 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,04114 576,59 -0,12 3,11 x x AM Slovenskej sporiteľne
Success absolute (rastový) EUR 10,04 31,04 -2,24 3,29 1,72 5 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0376 331,22 -0,07 2,73 3,2 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0578 114,18 -1,44 4,56 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0582 79,54 -3,09 4,87 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0361 59,28 -1,46 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0387 54,94 -3,37 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,022 46,92 0,07 x x x ČSOB AM
Success relative (rastový) EUR 8,21 5,9 -4,76 6,49 3,66 x HVB Bank
Guarantee Basket 2013 EUR 102,95 5,47 -1,19 3,77 2,1 x HVB Bank
Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1074,02 321,63 -0,84 2,26 -0,42 x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 81,96 283,64 -1,54 4,54 x x Ľudová banka
ESPA Alternative Multistrategie EUR 118,93 154,57 x x x x AM Slovenskej sporiteľne

Pozn. *čistá hodnota v % (v mil. v mene)

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu.

Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na

vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty

podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú

bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 13 602
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 11 023
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 10 171
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 736
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 308
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 629
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 527
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 408
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 254
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 862

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne. Príbeh najlepšieho cyklistu planéty.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.

Neprehliadnite tiež

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.