Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2006 - aktualizované

Bratislava 31. decembra (TASR) - Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 4. štvrťroku ...

Bratislava 31. decembra (TASR) - Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 4. štvrťroku 2004.

Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2006: Október 2006: 1. októbra - Hrubá mesačná minimálna mzda zamestnanca sa zvýšila zo 6 900 Sk na 7 600 Sk 2. októbra - MH odvolalo Milana Jurášku z postu generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Jej riadením bol poverený doterajší riaditeľ sekcie priamych zahraničných investícií Martin Rybár. - Rafinéria Slovnaft uviedla na trh motorovú naftu s biozložkou MERO (metylester repky olejnej). 3. októbra - Fond národného majetku SR zrušil vypísané tendre na 6 teplárenských spoločností a na DMD Group, a. s. Okrem tendra na DMD Group sa tak zrušil tender na predaj Bratislavskej teplárenskej, a. s., Martinskej teplárenskej, a. s., Teplárne Košice, a. s., Trnavskej teplárenskej, a. s., Zvolenskej teplárenskej, a. s., a Žilinskej teplárenskej, a. s. 8. október - Vláda schválila Návrh aktualizácie NSRR SR na 2007-2013. - Vláda schválila Návrh systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. - Vláda schválila Návrh stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 2013. - Vláda schválila Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 20072013. - Vláda schválila Zdôvodnenie a návrh na vytvorenie OP pre MH -Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Návrh na vytvorenie OP Informatizácia spoločnosti a Návrh na vytvorenie OP Zdravotníctvo. 11. októbra - Vláda vymenovala ministra financií Jána Počiatka za predsedu Úverového a záručného výboru vlády SR, predtým ešte odvolala z tejto funkcie bývalého ministra financií Ivana Mikloša. 13. októbra - Vláda popoludní doručila do NR SR návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009, ktorého súčasťou je vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007. Dodržala tak zákonnú lehotu na predloženie návrhu rozpočtu na nasledujúci rok do parlamentu, ktorá je stanovená na 15. októbra. 16. októbra - Ratingová agentúra Standard & Poor's Ratings Services (S&P) privítala návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila slovenská vláda. Podľa S&P je tento návrh priaznivým signálom vzhľadom na záväzok vstúpiť do eurozóny v roku 2009. Napriek tomu podľa agentúry existujú riziká týkajúce verejných financií.

Jablková šťava JABLOŇA od výrobcu Sadlivia Nitra sa stala najobľúbenejšou biopotravinou roka 2006. 17. októbra - Ratingová agentúra Moodys Investors Service zvýšila rating slovenských štátnych dlhopisov v domácej aj cudzej mene z A2 na A1. 18. októbra - Vláda schválila návrh na vymenovanie Jána Sihelského do funkcie generálneho riaditeľa ÚPSVaR. - Vláda poverila ministra financií Jána Počiatka, aby sa zúčastňoval na rokovaniach Bankovej rady (BR) NBS. Rokovanie BR je neverejné. Podľa zákona o NBS sa na rokovaní BR okrem jej členov môže zúčastniť aj člen vlády poverený vládou. 19. októbra - Poslanec NR SR Zsolt Simon (SMK) vyhlásil, že pravidlá poskytovania podpory v oblasti tabakových kvót boli ministerstvom pôdohospodárstva pod vedením Miroslava Jureňu účelovo zmenené tak, aby vyhovovali jednotlivcom. Zmeny mal iniciovať štátny tajomník MP Marián Záhumenský a profitovať (sumou viac ako 4,4 milióna Sk) mala aj firma Agrocontract, v ktorej je Záhumenský akcionárom a jeho manželka figuruje v dozornej rade. - Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa v reakcii označil Simonovo tvrdenie za diskriminačné a v rozpore so smernicami EÚ. - EK rozhodla o vyčlenení 450 miliónov EUR na reštrukturalizáciu a premenu viníc na roky 2006 až 2007, slovenskí vinohradníci dostanú na 400 ha viníc dotáciu 2 milióny EUR. 20. októbra - Vedením SARIO je poverený Peter Hajaš. - Posledný štátny podnik pre chov koní Národný žrebčín Topoľčianky sa nesmie privatizovať, rozhodla o tom NR SR schválením novely zákona o veľkej privatizácii a zaradila žrebčín do zoznamu neprivatizovateľných podnikov. Pozmeňujúcim návrhom k nemu pribudol aj š. p. Závodisko Bratislava. 23. októbra - Premiér Robert Fico požiadal vo veci Mariána Záhumenského a kauzy tabakové kvóty o stanovisko európsku komisárku pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer-Boelovú. 24. októbra

Parlament schválil zákon o poskytovaní vianočného príspevku dôchodcom 1 500 Sk, 1 750 Sk alebo 2 000 Sk v závislosti od výšky dôchodku. Sociálna poisťovňa začala vyplácať príspevok 1. decembra. 25. októbra - Vláda schválila vládny návrh novely zákona o potravinách s pokutami pre prevádzkovateľa, ktorý ohrozí zdravie ľudí, do 50 miliónov Sk, do 30 miliónov Sk alebo do 1 milióna Sk. 26. októbra - Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval za predsedníčku PMÚ Danicu Paroulkovú. 27. októbra - Premiér Robert Fico oznámil, že na základe rozhodnutia eurokomisárky Fischer-Boelovej nebude žiadať odvolanie štátneho tajomníka Záhumenského. Zsolt Simon podľa neho zneužil právomoc verejného činiteľa, a preto podal na neho trestné oznámenie. - Marián Záhumenský podal trestné oznámenie na exministra Zsolta Simona. 31. októbra - Marián Záhumenský odstúpil z funkcie štátneho tajomníka MP. - Vláda schválila Návrh na zmenu rozpočtu ŠFRB na rok 2006. - Vláda schválila Informáciu MVRR o naliehavej potrebe riešenia legislatívnych zmien týkajúcich sa predpisov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním nehnuteľností pri príprave a realizácii stavieb strategického významu. November 2006: 1. novembra - Novým generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE), a. s., sa stal Paolo Ruzzini. Plánovaná výmene nastala po úspešnom ukončení 1. etapy integrácie SE do skupiny Enel. Ruzzini, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva SE, strieda na poste generálneho riaditeľa Marca Arcelliho. - Cena plynu pre domácnosti sa zvýšila o 4,26 % za kubický meter. 2. novembra - Prvý špeciálny podielový fond (š. p. f.) nehnuteľností v SR bude investovať do komerčných nehnuteľnosti 5 až 20 miliónov EUR. Licenciu na otvorenie Prvého realitného fondu, š. p. f., udelila NBS správcovskej spoločnosti Investičná a dôchodková, a. s. 10. novembra - Ján Oravec sa znovu stal prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS). - Výročnú cenu ZPS za prínos k zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR za rok 2006 získala bývalá viceguvernérka NBS Elena Kohútiková - za dlhodobé pozitívne pôsobenie v oblasti centrálneho bankovníctva v SR, osobné nasadenie pri zakladaní NBS a za dlhoročné pôsobenie v BR NBS, ktorej politika pôsobila stabilizujúco na slovenskú ekonomiku. 13. novembra - Novým predsedom Telekomunikačného úradu (TÚ) SR sa stal Branislav Máčaj. 15. novembra - ŠÚ SR oznámil, že podľa rýchleho odhadu vzrástol v SR v 3. štvrťroku 2006 hrubý domáci produkt (HDP) medziročne o 9,8 %. Išlo o rekordnú hodnotu v histórii SR. Zrýchlenie tvorby HDP súviselo najmä s rastom pridanej hodnoty v priemysle a vyšším objemom daní na produkty. Na strane spotreby bol rast HDP ovplyvnený pokračujúcim zahraničným dopytom a prírastkom zásob materiálu a hotových výrobkov. - Vláda nesúhlasila s poslaneckým návrhom novely zákona o potravinách, ktorý pripravil poslanec NR SR Zsolt Simon. - Vláda udelila Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu výnimku z uznesenia predchádzajúcej vlády SR. Uznesenie sa týkalo zastavenia privatizácie a predaja štátneho majetku. 20. novembra - Novými členmi predstavenstva a. s. Transpetrol sa stali Sergej Zápotocký a Vladimír Balaník, ktorý sa stal zároveň podpredsedom predstavenstva. Predsedom dozornej rady sa stal Dušan Mach, členmi dozornej rady sa stali aj Viliam Križan a Július Rezeš. 23. novembra - Komisárka EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer-Boelová v Skalici oznámila, že znižovanie rozlohy vinohradov by malo zostať na rozhodnutí pestovateľov. Tí, ktorí sa rozhodnú svoje vinohrady vyklčovať, budú finančne odškodnení. 27. novembra - Spoločnosti Pivovar Šariš, a. s., a Topvar, a. s., oznámili, že sa zlúčia. Od 1. januára 2007 bude v SR pôsobiť pivovarnícka spoločnosť Pivovary Topvar, a. s., ktorej 100-% akcionárom bude 2. najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete SABMiller. 30. novembra - Ratingová agentúra Moody's udelila v SR 3 nové národné ratingy, ktoré nadväzujú na júnové predstavenie Národnej ratingovej stupnice v SR. Nové národné ratingy Moody's udelil subjektom: Slovenská pošta, a. s. - dlhodobý Aaa.sk rating výhľad stabilný; Mesto Galanta - dlhodobý rating Aa2.sk, výhľad stabilný, Mesto Nová Dubnica - Aa3.sk, výhľad stabilný. 30. novembra - VÚB banka opäť získala cenu časopisu The Banker a stala sa už po druhý raz Bankou roka na Slovensku. Toto ocenenie od jedného z najvýznamnejších svetových odborných časopisov o bankovníctve a financiách získala VÚB prvýkrát v roku 2004. December 2006: 1. decembra - Sociálna poisťovňa začala vyplácať vianočný príspevok dôchodcom. Riadni aj predčasní dôchodcovia tak v závislosti od výšky dôchodku dostali 1 500 Sk, 1 750 Sk alebo 2 000 Sk. 5. decembra - Podľa konvergenčnej správy Európskej centrálnej banky (ECB) najväčším problémom SR pri snahe prijať euro zostáva inflácia. Ročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HISC) dosiahla v SR 4,3 %. To je výrazne nad referenčnou hodnotou 2,8 %. Krajina, ktorá sa uchádza o vstup do eurozóny, môže mať infláciu maximálne o 1,5 % vyššiu, ako je priemer v 3 krajinách EÚ s najnižšou infláciou. ECB však upozornila, že vývoj inflácie by sa mal posudzovať na pozadí relatívne vysokého rastu HDP. 6. decembra - Vláda schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov ŠFRB. - Vláda schválila Návrh NSRR na roky 2007-2013. - Vláda schválila operačné programy (OP) - OP Informatizácia spoločnosti, OP Technická pomoc, Regionálny operačný program, OP Bratislavský kraj. - Vláda schválila Národný strategický plán rozvoja vidieka, v rokoch 2007 až 2013 bude môcť SR na rozvoj vidieka vyčerpať 2,5 miliardy EUR. - Parlament schválil novelu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej sa od 1. januára zvýši príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 11 000 Sk, čo spolu s príspevkom pri narodení bude predstavovať sumu 15 460 Sk.

Parlament schválil poslaneckú novelu zákona o sociálnej pomoci. - Parlament schválil novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. - Parlament schválil novelu zákona o bankách, podľa nej štát od začiatku budúceho roka začne podporovať hypotekárne úvery pre mladých. Výška príspevku bude podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 predstavovať 1,5 %. Výška štátneho príspevku sa bude určovať každý rok v zákone o ŠR. (Prezident Ivan Gašparovič novelu podpísal 15. decembra, účinnosť nadobudne 1. januára 2007.) - Banky zastúpené Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) a Sociálna poisťovňa (SP) uzavreli dohodu, ktorá umožní bankám verifikovať údaje žiadateľov o spotrebné úvery, pôžičky a hypotéky v registri SP. S overovaním dát začnú skúšobne od 1. februára 2007 a ostrú prevádzku od 1. marca. - Parlament schválil novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá zavádza zníženú DPH 10 % na lieky a niektoré ďalšie zdravotnícke tovary. (Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu 15. decembra, účinnosť nadobudne 1. januára 2007.) - Parlament schválil vládny návrh novely zákona o dani z príjmov. Zavádza tzv. milionársku daň postupným znižovaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zachováva možnosť asignácie dane v súčasnej výške 2 % pre fyzické aj právnické osoby, ale iba na presne vymedzený okruh činností mimovládneho sektora. Účinnosť nadobudne 1. januára 2007.

Minister financií Ján Počiatek predstavil v NR SR štátny rozpočet na budúci rok a začala sa k nemu rozprava v 2. čítaní. 7. decembra

Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorej sa od 1. januára bude za prestup z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) do druhej bude platiť 500 Sk. - Podľa schválenej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení bude Sociálnu poisťovňu (SP) v budúcnosti riadiť namiesto Rady riaditeľov, ktorá je 5-členným kolektívnym orgánom, jediný generálny riaditeľ. 12. decembra

Parlament schválil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte (ŠR) na rok 2007. Podporilo ho 85 zo 150 prítomných poslancov. Proti bolo 65 poslancov, nikto sa nezdržal hlasovania. ŠR počíta so schodkom 38,386 miliardy Sk pri príjmoch 310,471 miliardy Sk a výdavkoch 348,857 miliardy Sk. Deficit verejných financií by mal dosiahnuť 2,9-% podiel na HDP. 13. december - Vláda uvoľnila zo svojej rezervy spolu 9 miliónov Sk pre pozostalých, 3 manželky a 6 detí, po obetiach banského nešťastia v Hornonitrianskych baniach Prievidza. - Vláda schválila Realokáciu finančných prostriedkov v rámci OP Základná infraštruktúra. - Podľa guvernéra NBS Ivana Šramka je posilňovanie slovenskej koruny už príliš silné. Neznamená to však, že centrálna banka bude proti tomuto pohybu intervenovať, uviedol. - Popoludňajšia slovná intervencia guvernéra NBS Ivana Šramka zabránila ďalšiemu posilňovaniu koruny. 14. decembra - Zastupujúcim prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa stal Slavomír Hatina. - Slovenskí farmári oznámili, že prvýkrát v roku 2006 vypestovali na výmere 30 hektárov geneticky modifikovanú kukuricu na komerčné účely. - Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila rating dlhodobých záväzkov SR na úrovni A a rating krátkodobých záväzkov na úrovni A-1. Výhľad ratingov je stabilný. 15. decembra - "Koruna je príliš silná a jej posilňovanie je príliš rýchle," povedal guvernér NBS Ivan Šramko pre agentúru Reuters vo Varšave. Slovenská koruna po týchto vyjadreniach oslabila na 34,900/920 SKK/EUR z úrovne 34,780/820 SKK/EUR pred Šramkovymi vyjadreniami. - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo mieru evidovanej nezamestnanosti na Slovensku, ktorá v novembri dosiahla historicky najnižšiu hodnotu 9,12 %. - Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o bankách. - Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o DPH, ktorá zavádza 10-% DPH na lieky a zdravotnícke tovary. - Ekonomický magazín Finance New Europe vyhlásil Tatra banku za Najlepšiu banku na Slovensku v roku 2006 a udelil jej ocenenie Achievement Award. Tatra banka získala toto ocenenie prvýkrát. 18. decembra - Odchádzajúci predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia Thomas Schmall pre agentúru Reuters povedal, že Volkswagen uvažuje v rokoch 2008 a 2009 o rozšírení palety modelov, ktoré vyrába na Slovensku. Najväčšia európska automobilka by mala o tejto záležitosti rozhodnúť v priebehu 1. štvrťroku 2007. - Vzniklo Občianske združenie (OZ) Sporiteľ. Jeho cieľom je ochrana práv a záujmov účastníkov 2. piliera zapojených do dôchodkového sporenia, čo je viac ako 1,5 milióna ľudí. 19. decembra - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal: zákon o štátnom rozpočte na rok 2007, novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, novelu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, novelu zákona o štátnej službe, novelu colného zákona, novelu zákona o sociálnej pomoci, novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, novelu zákona o dráhach.

V Budapešti pokračovali rokovania, ktorých hlavnou témou bola príprava návrhu dohody o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD) medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). - Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB), a. s., sa stal Dušan Tomašec. Členom predstavenstva banky a námestníkom generálneho riaditeľa je Ladislav Balko. - Schému jednotných agroplatieb budú môcť vybrané krajiny EÚ využívať aj po roku 2008. Okrem Slovenska budú poľnohospodári v ČR, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku a na Cypre do roku 2010 získavať agroplatby podľa plochy, ktorú obhospodarujú (Single Area Payment Scheme - SAPS). Rozhodla o tom Rada pre poľnohospodárstvo EÚ. 20. decembra - Vláda SR schválila novelu zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva, tzv. banský zákon. Prijala aj dodatok k novele banského zákona, ktorý určuje podmienky využívania kyanidu v ťažobnom priemysle. - Vláda SR schválila návrh na presun zdrojov v sume 2,63 milióna EUR, v prepočte 94,3 milióna SKK, v rámci operačného programu (OP) Základná infraštruktúra na roky 2004 až 2006, z technickej pomoci v prospech rozvoja a modernizácie infraštruktúry leteckej dopravy v regiónoch. - Vláda SR na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho odvolala Miroslava Kukučku z funkcie splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti. Jeho nástupcu, hoci materiál predkladaný na vládu obsahoval aj takýto návrh, vláda nevymenovala. - Diplom a medailu za druhé miesto v celoeurópskej súťaži čerstvých syrov získala v Taliansku slovenská bryndza vyrobená v Bryndziarni a syrárni, s. r. o., Zvolenská Slatina. Cenu dostala na salóne gastronomických výrobkov a špecialít v Cremone v konkurencii niekoľkých európskych krajín, vrátane syrárskych veľmocí, ako sú Taliansko, Francúzsko či Rakúsko. 21. decembra - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR oficiálne zaslalo Európskej komisii Návrh Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na roky 2007 až 2013. 22. decembra - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal: novelu zákona o dani z príjmov, novelu Obchodného zákonníka, zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Holandský developer CTP Invest, s. r. o., oznámil, že plánuje v budúcom roku na Slovensku investovať zhruba 150 miliónov EUR. - Posledný burzový deň v roku 2006 na Burze cenných papierov Bratislava (BCPB). - Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ) v Žiline schválili úpravu rozpočtu z 1,98 miliardy na 2,57 miliardy Sk. Dôvodom zvýšenia je prísun pol miliardy korún z Ministerstva hospodárstva SR na regionálny rozvoj v súvislosti s výstavbou automobilky Kia. 27. decembra - Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR schválil koncentráciu talianskych podnikateľov Banca Intesa Spa a Sanpaolo IMI Spa.

Slovenská spoločnosť s belgickým kapitálom Cesam, s. r. o., Bratislava, plánuje rozširovať svoje výrobné priestory v priemyselnom parku vo Vrábľoch. Vo februári budúceho roka by sa mala začať výstavba nového závodu, ktorá by mala trvať približne pol roka. Orientačné náklady na výstavbu nových výrobných priestorov sú vyčíslené na 103 miliónov Sk.

Veterinárne opatrenia na zabránenie šírenia moru včelieho plodu vyhlásila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Nitre v ochranných pásmach Tajná, Čifáre, Telince, Vráble, Horný Ohaj, Nová Ves nad Žitavou a Nevidzany. Ohnisko nákazy bolo zistené v obci Tajná. V ohnisku a ochrannom pásme je zakázané akékoľvek premiestňovanie, predaj a nákup včelstiev. - Zmluvu s ďalším, v poradí už 13. významným investorom o jeho etablovaní sa v Priemyselnom parku (PP) v Kechneci v okrese Košice-okolie podpísal pred vianočnými sviatkami starosta obce Jozef Konkoly. Meno investora zverejnia v januári 2007 na tlačovej konferencii. 28. decembra - Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR schválil koncentráciu slovenských podnikateľov Matador Automotive, a. s., a MATADOR Automotive Vráble, a. s.

bab ku pst vjo mom mia gub gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 4. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 5. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 6. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 7. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Alarica – new business project in the market of shoes
 7. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 8. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 9. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 9 090
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 090
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 062
 4. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 2 112
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 058
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 810
 7. Kam do tepla v januári? 1 591
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 403
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 362
 10. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 955

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť

Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba päť eur.

KOMENTÁRE

Urazili ste môjho priateľa, pán premiér

Viem, nemenovali ste ho. Ale označili ste ho jeho náboženským vyznaním.

Neprehliadnite tiež

Bývalý jazdec formuly 1 Niki Lauda kupuje späť leteckú spoločnosť Niki, ktorú založil

Firma pretekára Laudu Laudamotion zdolala svojich konkurentov v snahe zachrániť leteckú spoločnosť Niki.

Netflix je po prvýkrát ohodnotený na vyše 100 miliárd dolárov

Netflix je čoraz viac populárnejší aj v Európe, európskych divákov je viac ako amerických.

Riaditeľ spišskonovoveského Embraca označil navýšenie platov za nadštandardné

Celkové príjmy zamestnancov spoločnosti vzrastú v tomto roku v priemere o 11 percent.

Únia začína hovoriť o zdanení plastov, zdražieť môžu nápojové fľaše

V Nemecku sú plastové flaše zálohované. O podobnom opatrení uvažovala SNS na ministerstve životného prostredia v roku 2008.

Poisťovňa Dôvera si vzala úver, časť peňazí dá Pente

Zdravotná poisťovňa Dôvera si v Tatra banke refinancovala osem rokov starú pôžičku. Súvisí s neobvyklou účtovnou transakciou.