Údaje o otvorených podielových fondoch k 22. 12. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,21197 18031,48 0,07 1,97 2,45 3,19 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5431 11216,65 0,08 1,72 2,66 3,34 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1928 10598,39 0,1 1,9 1,87 3 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0314 3890,54 0,09 2,12 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11385,65 2706,73 0,02 1,99 2,86 3,17 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0331 1711,78 0,12 1,97 2,87 3,29 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1324 1334,8 0,07 2,12 2,5 3,06 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0536 314,07 0,06 2,14 1,05 1,41 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,11 266,76 - 0,03 1,53 1,91 2,42 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0387 228,59 0,1 2,06 2,2 x OTP AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,49 179,44 0,06 1,32 2,37 1,94 ČSOB AM
KBC Multi Cash USD USD 4939,96 105,5 0,12 2,55 4,62 2,83 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 112,11 137,96 0,08 1,98 2,69 3,19 HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,031 104,19 0,05 1,69 2,51 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1109,97 129,41 0,06 1,85 2,73 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,22 84,36 - 0,03 1,4 1,63 2,12 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,67 72,32 0,53 0,89 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,81 202,99 0,12 2,62 4,6 3,06 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,21 17510,39 0,07 0,94 1,61 1,7 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,76 972,24 0,05 1,5 2,69 2,63 HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9557 6517,74 - 0,02 2,09 1,6 4,04 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0556 4658,88 - 1,3 0,33 - 5,56 3,95 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,3004 3542,08 - 0,01 2,47 1,85 4,24 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2944 2382,35 0,05 2,11 - 0,48 2,89 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1141 1606,04 2,08 1,61 4,11 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno- dlhopisový SKK 1,0907 861,65 0,19 0,3 - 6,26 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1614 670,08 0,05 1,9 1,06 3,52 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3286 431,28 - 1,84 - 8,12 - 9,78 - 2,82 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1019,42 492,48 - 0,09 2,08 x x UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,56 373,93 - 0,33 3,53 0,34 2,72 UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2032 493,12 0,11 2,13 1,69 4,41 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22056,37 1800,91 0,05 2,46 - 0,1 3,41 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1114,5 392,6 - 0,01 3,76 - 0,17 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6453 186,87 - 2,06 - 10,4 - 15,76 - 5,17 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,89 306,71 - 0,18 9,84 4,03 10,69 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1579 198,14 0,49 1,26 1,23 2,44 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1146 3297,32 - 0,02 3,57 0,44 x ING Bank
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0252 123,79 0,08 1,82 1,84 x OTP AM
VB - Dollar- Rent USD 1026,41 29,87 0,05 5,32 - 0,63 - 0,09 Ľudová banka
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,4005 135,32 - 0,08 2,26 1,02 6,87 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7492 3007,89 - 2,63 3,18 6 9,15 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6892 2059,31 - 3,73 - 7,38 - 12,99 - 1,19 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4596,98 13179,15 - 2,26 14,46 8,13 x ING Bank
ESPA Stock Europe- Emerging EUR 193,29 383,72 - 1,02 25,2 35,37 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 317,37 255,18 1,85 33,26 48,09 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,3414 43,16 - 0,4 17,65 18,94 13,8 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 271,79 128,84 - 1,25 10,56 5,54 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 190,87 361,22 - 0,74 13,69 13,46 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1219,3 428,96 - 1,09 14,42 14,44 x UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,5071 10,4 - 0,58 10,29 10,29 16,84 SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8872 250,37 - 0,6 - 0,03 1,82 6,88 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1946,39 62,86 - 1,12 30 28,45 55,78 ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 319,48 872,89 0,31 13,78 12,49 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2777 114,62 - 2,08 - 5,29 - 17,5 - 1,74 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 19,51 174,06 - 1,46 30,33 24,43 53,84 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 12,14 89,19 - 0,33 22,01 33,26 35,84 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4333 8,58 - 0,6 11,62 5,8 3,7 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1455,1 68,41 - 3,86 40,53 24,77 59,72 ČSOB AM
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,1689 118,66 - 0,11 18,05 x x ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,403 5,83 - 0,11 18,36 23,33 6,55 SFM Slovakia

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2649 1837,39 - 2,17 4,06 - 2,66 11,5 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15141 1784,07 - 0,56 1 0,32 4,19 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo- dlhopisový SKK 1,3784 1392,93 - 0,45 6,19 4,15 7,41 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13119 1210,84 - 1,53 - 0,97 - 2,56 3,75 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9814 381,12 - 0,15 0,59 - 4,31 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,8988 14,35 - 0,08 10,45 5,37 9 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,2626 14,63 0,02 10,26 9,29 10,61 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced F. SKK 1,0132 282,04 - 0,73 3,12 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,679 1195,52 0,2 2,91 1,75 3,59 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,3912 7,1 - 0,14 12,29 11,92 2,9 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1253 100,63 - 0,36 4,18 2,57 4,79 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1189 92,65 - 1,51 12,25 13 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,044 1,02 - 0,13 6,81 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9808 0,95 - 0,36 4,96 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,083 0,67 - 0,16 9,33 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,0879 0,81 - 0,11 7,97 x x SFM Slovakia
ABN- Europe Opportunities Equity Fund EUR 75,8 60,88 - 0,84 14,17 14,54 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2246 0,43 0,39 13,94 x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz- Balanced Portf. EUR 2,8429 0,64 0,29 3,76 x x SFM Slovakia
VB - Inter- Invest EUR 64,57 140,43 - 0,55 1,59 - 3,67 3,16 Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,16543 3113,15 - 0,8 6,03 7,32 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,079 2865,8 - 0,16 8,02 6,24 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,115 2489,05 - 0,07 8,06 7,14 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1179 1993,78 - 0,2 10,68 9,04 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0265 2704,11 - 0,08 2,1 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0394 1890,22 - 0,17 5,37 3,45 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0255 1737,67 - 0,18 2,37 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0654 1186,86 - 0,07 5,75 4,47 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1624 896,3 - 0,07 10,61 10,04 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03565 509,08 0,07 3,21 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,1 30,09 6,88 4,23 6,94 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,03 264,77 0,15 2,43 2,62 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0521 72,03 - 0,11 6,28 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,059 63,39 - 0,46 8,49 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0311 50,54 0,02 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0133 41,42 0,1 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0425 24,77 - 0,28 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,28 5,7 0,49 12,35 9,96 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1072,77 321,63 - 0,19 5,35 1,35 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 103,13 6,2 - 0,35 9,48 5,29 x HVB Bank

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 21 655
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 12 437
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 836
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 6 031
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 117
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 558
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 900
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 790
 9. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti cez smartfón? 1 724
 10. Inteligencia vo všetkom 1 636

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Kedy spoznáme víťaza francúzskych prezidentských volieb?

Návod k sledovaniu francúzskych volieb.

KOMENTÁRE

Francúzi vo voľbách nerozhodujú len o sebe

Tí, ktorí si už Európu vybrali, si teraz hryzú nechty.

Neprehliadnite tiež

Trump nariadil preskúmať firemné dane a finančné regulácie

Nariadenie sa týka aj presunu daňového sídla do inej krajiny v rámci spojení so zahraničnou firmou.

Analytik: Turisti zabúdajú, po útokoch sa do krajiny vrátia

Francúzsko každoročne navštevujú desiatky miliónov turistov. Podiel cestovného ruchu tvorí až desatinu hrubého domáceho produktu

Čo môže teroristický útok a Le Penová urobiť s francúzskou ekonomikou?

Z doterajších vyjadrení je zrejmé, že Le Penová nie je naklonená Európskej únii. V minulosti už povedala, že chce vystúpiť z eurozóny a znovu zaviesť francúzsky frank.

Fico: Nebolo by férové nechať ovocinárov na kolenách

Predseda vlády Robert Fico navštívil v piatok ovocné sady v Miloslavove.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop