Údaje o otvorených podielových fondoch k 15. 12. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,2111 17984,4 0,09 1,86 2,46 3,21 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5419 11097,95 0,08 1,67 2,61 3,36 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1916 10403,39 0,08 1,79 1,79 3 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0305 3829,61 0,08 2,1 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11383,72 2564,3 0,11 1,98 2,85 3,21 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0319 1697,06 0,11 1,84 2,77 3,28 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1316 1336,89 0,09 1,98 2,44 3,09 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,053 318,05 0,03 1,74 1,18 1,61 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,14 268,75 0,06 1,56 2 2,44 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0377 229,04 0,1 1,97 2,17 x OTP AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,47 178,5 0,06 1,29 2,35 1,93 ČSOB AM
KBC Multi Cash USD USD 4934,05 104,85 0,08 2,51 4,57 2,79 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 112,02 138,82 0,11 1,85 2,61 3,19 HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0305 103,68 0,08 1,68 2,46 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1109,31 132,3 0,08 1,8 2,7 2,98 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,23 85,02 -0,1 1,21 1,61 2,16 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,67 70,61 -0,18 0,53 0,89 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,67 200,02 0,08 2,52 4,58 3,01 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,72 1089,36 0,04 1,44 2,7 2,62 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,13 17447,13 0,04 0,82 1,59 1,69 ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,956 6514,3 0,12 1,86 1,64 4,12 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0695 4807,78 -0,43 -0,23 -3,72 4,73 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,30049 3550,02 0,1 2,24 1,91 4,27 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2937 2380,04 0,09 1,71 -0,6 2,94 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1139 1618,75 0,1 1,76 1,62 4,17 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0886 864,87 -0,8 -1,32 -6,07 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1608 670,92 0,08 1,74 0,9 3,53 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3535 439,39 -2,1 -6,36 -8,55 -2,23 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1020,35 492,19 0,15 2,11 x x UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,92 379,5 0,05 3,39 0,58 2,84 UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2019 494,95 0,07 1,88 1,58 4,42 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22044,7 1800,29 0,17 2,25 -0,27 3,44 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1114,66 394,15 0,13 3,41 -0,25 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6589 191,04 -0,59 -7,12 -13,18 -4,73 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 135,13 306,46 0,46 8,26 4,45 10,92 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1522 199,35 -0,37 0,96 0,83 2,24 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1146,2 3298,92 0,1 3,3 0,38 4,77 ING Bank
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0244 123,89 0,09 1,78 1,85 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1025,92 29,88 -0,13 1,23 -0,31 -0,14 Ľudová banka
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,4016 135,53 0,19 2,29 1,64 7,15 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7694 3085,44 1,18 8,73 9,2 10,48 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7159 2139,62 0,42 -2,25 -8,92 0,32 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4703,3 13496,83 -0,63 19,97 10,93 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 195,28 392,33 2,31 27,28 39,99 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 311,62 248,74 2,74 30,45 46,87 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,3588 43,32 2,16 18,12 19,42 14,94 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 275,23 131,39 1,18 11,38 6,76 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 192,3 364,35 3,06 17,08 15,77 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1232,72 428,15 2,35 18,02 16,2 x UniBanka
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8926 253,62 -0,32 2,02 3,96 7,07 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1968,52 60,93 1,65 33,13 31,78 59,8 ČSOB AM
WIOF - European Equity EUR 3,5277 10,47 1,95 11,28 12,71 17,79 SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 318,48 837,84 2,04 13,2 13,34 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2836 117,69 -0,7 -2,34 -13,9 -1,02 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 19,8 177,8 1,85 33,24 28,57 56,58 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 12,18 88,73 2,53 24,8 34,59 35,83 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4479 8,63 0,76 11,78 6,43 4,44 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1513,58 67,14 2,03 48,71 32,74 65,58 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,4079 5,86 1,46 18,49 23,13 7,37 SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3401 121,53 -0,48 2,72 -0,14 2,8 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2929 1887,54 -0,43 7,56 0,68 13,02 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15788 1799,9 0,23 1,92 1,36 4,49 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,14874 1237,39 0,35 1,3 -0,27 4,48 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3846 1403,93 0,87 6,63 5,32 7,82 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9829 382,56 -0,28 -0,12 -3,95 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,9019 14,35 0,97 10,85 6,03 9,31 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,2616 14,65 1,01 10,05 9,66 10,89 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced F. SKK 1,0207 287,64 -1,44 3,9 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6756 1203,47 -0,53 3,8 1,61 3,34 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,396 7,12 0,24 12,45 12,08 3,42 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1294 100,99 0,27 4,88 4,59 5,14 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1361 90,23 -0,68 14,85 15,35 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,048 1 0,84 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9917 0,93 0,41 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,088 0,63 0,8 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,0912 0,79 1,17 x x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 76,44 62,04 2,81 18,44 16,29 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2122 0,41 1,44 x x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,8348 0,6 0,64 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,93 142,95 0,95 2,16 -1,59 3,56 Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,1748 3164,13 1,4 7,05 9,66 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0807 2853,31 0,64 8,33 6,76 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,1158 2496,79 0,58 8,41 7,59 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1201 1979,7 0,94 11,21 9,76 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0273 2695,88 0,1 2,06 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0412 1889,96 0,29 5,4 3,78 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0273 1729,19 0,21 2,43 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0661 1185,57 0,32 5,77 4,72 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1632 893,74 0,8 11,37 10,72 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03491 507,32 0,15 3,2 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,1 29,9 0,8 6,88 4,66 7,13 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0285 260,62 0,34 2,24 2,4 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0533 70,8 0,45 6,65 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0639 63,87 1,04 9,53 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0123 41,38 0,2 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0309 33,23 0,5 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,24 5,5 1,85 12,57 10,46 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1074,82 321,63 -0,39 5,11 1,59 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 103,49 6,22 -0,36 9,28 5,89 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0454 15,72 0,81 x x x ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 530
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 721
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 058
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 842
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 664
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 503
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 316
 8. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 4 962
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 967
 10. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 3 864

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lipšicova advokátka: S takým postupom prokuratúry som sa ešte nestretla

Exposlanec zrazil 72-ročného chodca v septembri. Hrozí mu za to trest na dva až päť rokov väzenia.

KOMENTÁRE

Milosťou pre Kajínka Zeman spochybnil právny štát

Český prezident má stále dosť sily škodiť českej demokracii.

Neprehliadnite tiež

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť domácim meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom neznámy muž meria dusičnany v zelenine a ovocí.

Vláda chce rodinám zaplatiť sťahovanie sa za prácou

Niekoľkotisícový príspevok by mal ľudí motivovať, aby opustili svoje domovy a za prácou sa presťahovali tam, kde je.

Francúzsky miliardár dostal zelenú na prevzatie značky Christian Dior

LVMH je najväčším výrobcom luxusného tovaru na svete.

Vyhlásili tender na obnovu Gabčíkova

Celý projekt obnovy si vyžiada celkovo vyše 144 miliónov eur.