Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 3. štvrťroku 2006

Bratislava 25. decembra (TASR) - Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 3. štvrťroku 2006.

Bratislava 25. decembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 3. štvrťroku 2006:

Júl 2006:

 • 1. júla - Dôchodkové dávky a sociálny dôchodok sa valorizovali o 5,95 %.
  - Platové tarify štátnych zamestnancov sa zvýšili o 5 %. - Platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšili o 6 %.
  - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali v roku 2005 príjem vyšší ako 82 800 Sk, boli od 1. júla povinné platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.
  - Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní umožnila považovať výpomoc rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy za legálnu prácu.
  - Slovenský plynárenský priemysel, a. s., (SPP) právne odčlenil prepravné a distribučné činnosti. Zavŕšil tak tzv. právny unbundling a okrem materskej spoločnosti SPP, a. s., začali na trhu pôsobiť aj jeho 100-% dcérske spoločnosti SPP - preprava, a. s., a SPP - distribúcia.
  - Petrochemické činnosti rafinérie Slovnaft začala vykonávať jej 100-% dcérska spoločnosť Slovnaft Petrochemicals, s. r. o. - Spustil sa Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ktorého cieľom je sprístupniť služby a informácie o službách verejnej správy pre občana, podnikateľa, aj pre samotné orgány verejnej správy na internete.
  - Pre banky a pobočky zahraničných bánk v SR začala platiť povinnosť poskytnúť MF SR a NBS údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov.

 • 3. júla - PMÚ udelil ZSSK Cargo pokutu 75 miliónov Sk za zneužitie dominantného postavenia.

 • 4. júla - Rada PMÚ ako druhostupňový orgán rozhodla, že Ľudová banka, a. s., musí zaplatiť pokutu 100 000 Sk za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ totiž poskytla neúplné informácie.

 • 6. júla - Predseda novej vlády SR Robert Fico uviedol do úradu: ministra financií Jána Počiatka, ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho, ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka.

 • 7. júla - Predseda vlády Robert Fico uviedol do funkcie ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Vieru Tomanovú.
  - Novým riaditeľom kancelárie Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) pre SR, ČR, Maďarsko a Slovinsko so sídlom v Bratislave sa stal Francois Lecavalier. Vo funkcii vystriedal Alexandra Auboecka.

 • 11. júla - Prioritou novej slovenskej vlády bude vstup SR do eurozóny podľa plánu v roku 2009. Uviedol to po zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné otázky (ECOFIN) v Bruseli minister financií Ján Počiatek.
  - Sociálna poisťovňa (SP) prerušila prehodnocovanie kontrolných lekárskych prehliadok. Tento postup zvolila na základe nálezu Ústavného súdu SR, ktorý sa týkal preskúmania a prehodnocovania dôchodkov priznaných podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

 • 12. júla - NBS vstúpila na devízový trh s cieľom zastaviť oslabovanie slovenskej koruny.

 • 13. júla - 10 veľkých firemných zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko začalo testovať mobilné širokopásmové pripojenie k internetu (broadband) prostredníctvom siete 3G s nadstavbou HSDPA. Orange Slovensko je prvým operátorom na svete, ktorý bude mať pokrytie HSDPA zhodné s pokrytím siete 3G.

 • 14. júla - Ponuky do výberového konania na 3. mobilného operátora v SR predložili spoločnosti B Four, a. s., Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., a MOBILKOM - Austria.

 • 19. júla - Vláda vymenovala niektorých štátnych tajomníkov: Štátnymi tajomníkmi MF sa stali Peter Kažimír (Smer-SD) a František Palko (SNS), štátnymi tajomníkmi MP sa stali Marián Záhumenský (Smer-SD) a Viliam Turský (SNS), štátnym tajomníkom MVRR sa stal Martin Glváč (Smer-SD), štátnou tajomníčkou MPSVR sa stala Emília Kršíková (Smer-SD) a štátnym tajomníkom Peter Sika (ĽS-HZDS) štátnym tajomníkom MH sa stal Peter Žiga (Smer-SD)
  - Vláda SR schválila návrh na vymenovanie zástupcov štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva (RHSP) - tripartite. Vládu bude zastupovať podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, ministri hospodárstva Ľubomír Jahnátek, financií Ján Počiatek, zdravotníctva Ivan Valentovič, dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny, výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek, pôdohospodárstva Miroslav Jureňa a životného prostredia Jaroslav Izák.
  - Vláda odvolala Vladimíra Tvarošku z funkcií, do ktorých bol vymenovaný ako štátny tajomník MF, a tiež z funkcie člena Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR, z funkcie alternáta guvernéra v MMF a z funkcie splnomocnenca pre Národný fond pre predvstupové nástroje (PHARE, ISPA, SAPARD a Prechodný fond).

 • 21. júla - Taliansko zrušilo prechodné obmedzenia voľného pohybu pracovných síl platiace pre pracovníkov z 8 nových členských štátov EÚ.

 • 25. júla - Banková rada (BR) NBS rozhodla, že zvýši úrokovú sadzbu pre dvojtýždňové repo tendre o 0,5 p.b. a úrokovú sadzbu pre jednodňové refinančné obchody o 1 %. Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody zostala nezmenená.

 • 26. júla - Vláda SR rozhodla, že ZSSK Cargo sa nebude privatizovať.
  - Vláda vymenovala Dušana Švantnera (SNS) za štátneho tajomníka MDPT.
  - Vláda odvolala bývalého ministra financií Ivana Mikloša z funkcií zástupcu SR v medzinárodných finančných inštitúciách. Novým zástupcom SR v nich bude minister financií Ján Počiatek. Ako zástupca SR bude guvernérom v skupine Svetovej banky, guvernérom Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a guvernérom Európskej investičnej banky (EIB).

 • 27. júla - Slovensko dosiahlo výrazný pokrok v nominálnej konvergencii k ekonomike EÚ oproti situácii spred roka, pričom nominálne približovanie sa realizuje za výraznej podpory reálnej konvergencie. Podľa aktuálneho výhľadu by pri zodpovednej politike a absencii negatívnych šokov v roku 2007 mala byť SR schopná splniť všetky kritériá a zaviesť euro v plánovanom termíne 1. januára 2009. Uvádzalo sa to v pravidelnej štúdii NBS Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky.

 • 28. júla - Bývalý poslanec NR SR Igor Šulaj (Smer-SD) začal vykonávať funkciu generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR. Vystriedal Máriu Machovú, ktorá Daňovému riaditeľstvu SR šéfovala od novembra 2002.

 • 31. júla - Vláda odvolala Rudolfa Sokola z funkcie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). - Vláda schválila svoje programové vyhlásenie, v ktorom okrem iného deklarovala, že zavedie euro v SR v plánovanom termíne 1. januára 2009, zavedie tzv. milionársku daň, presadí príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa minimálne vo výške 15 000 Sk a napr. že chce čiastočne odškodniť klientov nebankových subjektov.

August 2006:

 • 1. augusta - Platnosť nadobudol zákon o sociálnom poistení, podľa ktorého sa sirotské dôchodky začali vyplácať vo výške 40 % z dôchodku zomrelého rodiča. Vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, sa začal vyplácať vdovecký dôchodok v jednotnej výške 2 794 Sk a zrušilo sa tiež obmedzenie výšky vyplácania vdovského a vdoveckého dôchodku.

 • 2. august - Víťazom výberového konania na získanie licencie na prevádzkovanie 3. mobilného operátora v SR sa stala spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.

 • 3. augusta - PMÚ schválil koncentráciu VEOLIA VODA, S.A. a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. 4. augusta - Novým prezidentom prezídia Fondu národného majetku (FNM) SR sa stal Peter Šimko a viceprezidentom Augustín Hambálek. V tajnej voľbe tak rozhodli poslanci NR SR. Na post predsedníčky Dozornej rady FNM SR vymenovali Annu Bubeníkovú.

 • 5. augusta - Spoločnosť GovCo, a. s., Jaslovské Bohunice, zmenila názov na Jadrovú vyraďovaciu spoločnosť, a. s.

 • 9. augusta - Vláda vymenovala Daniela Ácsa za štátneho tajomníka MVRR SR
  - Predsedom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR sa stal Marián Čakajda. - Vláda vymenovala do funkcie štátneho tajomníka MH Ivana Rybárika.
  - Vláda odvolala predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady a Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). V rámci štatutárnych orgánov SPF tak bolo odvolaných 11 členov správnej rady a 7 členov dozornej rady.
  - Na rokovaní s predstaviteľmi Yukos Finance, B.V., holandskej dcéry ruského ropného koncernu Jukos, ich minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek oboznámil s tým, že pre slovenskú vládu nie je akceptovateľná iná alternatíva ako kúpa 49-% balíka akcií Transpetrolu do vlastných rúk.
  - Vláda schválila viazanie výdavkov kapitol ŠR do konca roka 2006 na úrovni 4,3 miliardy Sk. Je to 10 % zo základne pre viazanie, ktorú MF kvantifikovalo na 43,2 miliardy Sk.

 • 14. augusta - PMÚ schválil koncentráciu konzorcia TwoOne a Letiska Košice.

 • 16. augusta - Vláda odporučila prezidentovi prezídia FNM Petrovi Šimkovi spoločne s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym odstúpiť od zmluvy podpísanej so spoločnosťou BTS Holding o privatizácii 66-% podielu bratislavského letiska.

 • 20. augusta - Národné ocenenie Značka kvality prevzali počas veľtrhu Agrokomplex v Nitre zástupcovia 10 firiem za 29 výrobkov. Slovensko na podporu Značky kvality vyčlenilo 20 miliónov Sk.

  22. augusta - Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., spustila technologickú nadstavbu siete UMTS, technológiu HSDPA, ktorá umožní pripojenie mobilným zariadením do internetu rýchlosťou 3,6 Mb/s.

 • 24. augusta - Spoločnosť Orange Slovensko, a. s., spustila technologickú nadstavbu siete UMTS, technológiu HSDPA, ktorá umožní pripojenie mobilným zariadením do internetu rýchlosťou 3,6 Mb/s.

 • 25. augusta - TÚ vydal individuálne povolenie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., na prevádzkovanie 3. mobilného operátora na Slovensku.

September 2006:

 • 1. septembra - Každoročnou valorizáciou sa zvýšila suma rodičovského príspevku o 5,2 % z 4 230 Sk na 4 440 Sk.
  - Valorizoval sa príspevok na zdravotnú starostlivosť z 50 Sk na 60 Sk mesačne.
  - Aktivačný príspevok vzrástol z 1 700 Sk na 1 900 Sk mesačne.
  - Príspevok na bývanie sa zvýšil z 1 360 Sk na 1 460 Sk, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi.
  - Dávka v hmotnej núdzi sa zvýšila u jednotlivca z 1 560 Sk na 1 640 Sk mesačne.

 • 6. septembra - Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., začala ponúkať e-mailové riešenie BlackBerry aj rezidenčným zákazníkom.
  - Vláda rozhodla, že vezme späť návrh na začatie konania na Ústavnom súde (ÚS) SR vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta pri menovaní viceguvernéra NBS medzi vládou a prezidentom. Návrh na ÚS podala bývalá vláda, pretože nesúhlasila s tým, že prezident odmietol vymenovať vtedajšieho štátneho tajomníka MF Vladimíra Tvarošku za viceguvernéra NBS, hoci jeho nomináciu ešte v marci schválila vláda i parlament.

 • 7. septembra - Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR. Podľa novely invalidní občania dostanú späť peniaze, o ktoré prišli pri prehodnocovaní invalidity.

 • 12. septembra - PMÚ zakázal koncentráciu letiska Viedeň, spoločnosti Penta a MDPT a bratislavského letiska.
  - Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA spustila ako 1. operátor na Slovensku službu "triple play" a začala poskytovať internet, televíziu a telefón z jednej zásuvky.

 • 13. september - FNM odstúpil od zmluvy o kúpe 66 % akcií bratislavského letiska konzorciom TwoOne.
  - Vláda schválila Program rozvoja bývania.
  - Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR rozhodlo o pozastavení účinnosti ustanovení zákona o sociálnom poistení, ktorých súlad s Ústavou SR a Listinou základných práv a slobôd spochybnil prezident SR Ivan Gašparovič.

 • 18. septembra - Britský časopis Emerging Markets udelil ocenenie Guvernér centrálnej banky roka za strednú a východnú Európu guvernérovi NBS Ivanovi Šramkovi.

 • 20. septembra - Vláda schválila realokáciu finančných prostriedkov v rámci programu susedstva HU-SK-UA.
  - Vláda rozhodla o zvýšení príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 11 000 Sk, čo spolu s príspevkom pri narodení bude predstavovať sumu 15 460 Sk. Príspevok sa začne vyplácať od 1. januára 2007.
  - Holandsko na základe rozhodnutia vlády čiastočne otvorilo svoj pracovný trh pre občanov nových členských krajín, vrátane Slovenska.

 • 25. septembra - PMÚ schválil koncentráciu spoločností Optifin Invest, s. r. o., a TATRAVAGÓNKA, a. s., ktorá spočívala v získaní priamej kontroly firmou Optifin Invest nad podnikom TATRAVAGÓNKA. 26. septembra
  - Banková rada NBS rozhodla o zvýšení kľúčových úrokových sadzieb o 0,25 % s účinnosťou od 27. septembra.

 • 28. septembra - Slovenské elektrárne (SE), a. s., dostali Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001:2004
  - Vláda schválila žiadosť o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu.

 • 29. septembra - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na základe priaznivej nákazovej situácie na území Európy a SR zmiernila mimoriadne núdzové opatrenia, zavedené kvôli vtáčej chrípke. V rámci nových opatrení ŠVPS povolila konanie výstav, výkonnostných skúšok, súťaží, pretekov a sústreďovanie hydiny, poštových holubov a ostatných vtákov v rámci SR. Zúčastniť sa na nich môžu aj súťažiaci zo zahraničia. Povolenie sa týka tiež účasti slovenských chovateľov na súťažiach v zahraničí.

 • 30. september - Do štátnej pokladnice pribudlo k tomuto dňu takmer 270 miliónov Sk zo zrušenej tzv. trojdane. Išlo o zaplatené nedoplatky na dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, dani z dedičstva a dani z darovania. Podľa nariadenia vlády sa sankcie z nedoplatku trojdane odpustili tým dlžníkom, ktorí dlžnú daň zaplatili do 30. septembra.

bab ku pst vjo mom mia gub gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 6 148
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 155
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 999
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 497
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 483
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 407
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 397
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 190
 9. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni. 949
 10. Kedy sa refinancovanie oplatí? 934

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako mení transplantácia srdca vnímanie okolitého sveta

Transplantácia orgánov sa ukazuje ako otázka niekoľkých rokov. Vhodné srdce pre Jana Škrlanta sa však našlo už po šiestich týždňoch.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

BRATISLAVA

Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

KOMENTÁRE

Macron otvoril témy, riešenia sa budú tvoriť

O žiadne veľké integračné manévre nejde.

Neprehliadnite tiež

Brusel dá na testovanie potravín milión, zákony však meniť nebude

Sťažnosti Slovenska či Česka zobrala Európska komisia na vedomie. Zloženie potravín chce ďalej testovať.

Ľudia sa surfovania v roamingu prestávajú báť

Podiel dovolenkárov, ktorí využívali mobilné dátové služby v roamingu tak často ako doma, sa po zrušení roamingových poplatkov zdvojnásobil.

Chcete vymeniť banku? Ak nedodržíte postup, môžete zostať bez peňazí

Banky sľubujú, že ak k nim chcete prejsť, všetko vybavia za vás. Má to však háčiky.

Štát tvrdí, že neuprednostňuje diaľnice na juhu na úkor iných regiónov

Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd voličov, upozornila opozícia.