Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 1. štvrťroku 2006

Bratislava 25. decembra (TASR) - Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 1. štvrťroku 2006.

Bratislava 25. decembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 1. štvrťroku 2006:

Január 2006:

 • 1. januára - Slovensko začalo hospodáriť podľa nového štátneho rozpočtu (ŠR) schváleného na rok 2006. Rozpočtovaný schodok bol 57,468 miliardy Sk, celkové príjmy 272,717 miliardy Sk a celkové výdavky 330,185 miliardy Sk.
  - Národná banka Slovenska (NBS) prevzala kompetencie zrušeného Úradu pre finančný trh (ÚFT) a začala vykonávať dohľad nad celým finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
  - Do platnosti vstúpil zákon o kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a zákon o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov.
  - Do platnosti vstúpil zákon o dani z príjmov, podľa ktorého majú nárok na daňové uplatňovanie výdavkov na stravovanie aj živnostníci a podnikatelia.
  - Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa zvýšila dôchodková hodnota na rok 2006 na 214,68 Sk. Spolu s obdobím dôchodkového poistenia a priemerným mzdovým bodom slúži na výpočet starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku.
  - Zlúčením zvolenského Lesníckeho výskumného ústavu, Lesoprojektu a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR vzniklo Národné lesnícke centrum (NLC).

 • 2. januára - Objem dodávok ruského plynu na Slovensko, ktorý k nám prúdi cez Ukrajinu, klesol o 30 %. 3. januára
  - Situácia so zásobovaním plynom na Slovensku sa dostala do normálu potom, čo sa dodávky ruského plynu na Slovensko zvýšili.

 • 9. januára - Kurz koruny voči euru dosiahol 37,370 SKK/EUR a zaznamenal tak historicky najlepšiu hodnotu.
  - Minister dopravy Pavol Prokopovič odporučil vláde SR schváliť konzorcium Two One ako investora pre bratislavské a košické letisko.

 • 10. januára - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR podpísali dohodu o spolupráci.

 • 11. januára - Vláda schválila Energetickú politiku SR.
  - Hoci je SR na najlepšej ceste, aby v súlade s odporúčaním Rady ministrov upravila svoj nadmerný rozpočet do roku 2007, Európska komisia (EK) ju pri hodnotení konvergenčných programov viacerých členských štátov EÚ vyzvala, aby aj vzhľadom na priaznivé hospodárske výsledky zvýšila úsilie o fiškálnu úpravu a posilnila rámec obmedzovania výdavkov.
  - Výsledkom zdravej makroekonomickej politiky a štrukturálnych reforiem v posledných rokoch bol vstup SR do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Vláda by sa teraz mala zamerať na vytvorenie podmienok na hladký prechod na jednotnú európsku menu v januári 2009. Uvádzala to pravidelná hodnotiaca správa Medzinárodného menového fondu (MMF).

 • 16. januára - O privatizáciu 51-% balíka akcií 6 teplárenských spoločností oficiálne prejavilo záujem celkovo 64 subjektov. - Poľský a slovenský minister dopravy otvorili hraničný priechod Skalité - Zwardoň.

 • 17. januára - Slovak Telecom (ST) zaplatil pokutu 20 miliónov Sk, ktorú dostal od Protimonopolného úradu (PMÚ) SR ešte v roku 2004 za zneužitie dominantného postavenia pri zavádzaní služby ADSL.

 • 18. januára - Vláda schválila vládny návrh novely zákona o potravinách.
  - PMÚ potvrdil pokutu vo výške 885 miliónov Sk pre ST za zneužívanie dominantného postavenia.

 • 19. januára - Zástupcovia 4 združení neštátnych vlastníkov lesov založili Radu združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.
  - Koaliční partneri súhlasili s privatizáciou letísk a zároveň rozhodli, že tender na bratislavské a košické letisko bude mať druhé kolo.

 • 23. januára - Majoritný akcionár spoločnosti Slovenské cukrovary, a. s., rakúska skupina Agrana oznámila ukončenie výroby v závode dcérskej spoločnosti Slovenské cukrovary v Rimavskej Sobote, sústredí sa na výrobu v závode v Seredi.
  - Predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE), a. s., sa stal Miroslav Pikus. Vo funkcii nahradil Miroslava Rapšíka.

 • 24. januára - Historicky 1. povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (d.d.s.) si v NBS prevzala Prvá doplnková dôchodková poisťovňa (PDDP) Tatry-Sympatia, člen finančnej skupiny ING v SR.

 • 25. januára - T-Mobile spustil ako prvý v SR službu videotelefonovanie.
  - Vláda schválila zmenu Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk.
  - SR musí intenzívnejšie stimulovať výskum, vývoj a inovácie, riešiť regionálne nerovnosti a štrukturálnu nezamestnanosť. Vyplynulo to z analýzy národných reformných programov, ktorú zverejnila EK v súvislosti s hodnotením pokroku pri napĺňaní Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

 • 26. januára - Vplyvný britský mesačník The Banker, patriaci do vydavateľskej skupiny Financial Times Business Ltd., vyhlásil guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Šramka za Centrálneho bankára roka 2006 v Európe, a to za "starostlivý prístup k plneniu požiadaviek na zavedenie eura" a za posilnenie bankového dohľadu, "ktoré získalo pochvalu MMF".

 • 27. januára - NBS udelila povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) Winterthur d. d. s., a. s. (predtým CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS).
  - Konzorcium TwoOne dodatočne ponúklo za 66-% podiely v letiskách Bratislava a Košice 4,52 miliardy Sk. Dodatočná ponuka konzorcia Abertis bola 3,307 miliardy Sk.
  - Slovak Telekom (ST) podal žalobu, ktorej cieľom bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia Rady PMÚ o pokute 885 miliónov Sk za zneužívanie dominantného predstavenia.

 • 30. januára - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa s odborármi dohodla na raste miezd vo výške 5 %.

 • 31. januára - Konzorciá Cargo Central Europe, Carpatian Cargo, s. r. o., a Rail Cargo Austria AG spolu so slovenskou finančnou skupinou J&T Finance Group, a. s., predložili Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR záväzné ponuky na kúpu 100 % akcií Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a. s.

Február 2006:

 • 1. februára - Vláda schválila investora pre bratislavské a košické letisko, ktorým by sa malo stať konzorcium TwoOne.
  - Začal platiť zákon o verejnom obstarávaní; vymedzuje subjekty uchádzajúce sa o obstaranie tovarov, služieb a prác. 2. februára
  - Parlament schválil novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorá spresnila podmienky určovania poskytovateľa univerzálnej služby.
  - Spoločnosť GPI Slovensko, dcérska firma francúzskej GPI Grouppe Gergonne, sa rozhodla investovať v Liptovskom Mikuláši. Jej hlavným výrobným programom je matricové vysekávanie komponentov z gumy i plastových pien a spracovanie obojstranných technických lepiacich pások. Takéto komponenty dodávajú napr. automobilovému priemyslu, ale aj do obchodnej siete.
  - Novým generálnym riaditeľom banskobystrického štátneho podniku Lesy SR sa stal Igor Olajec, ktorého vybrala výberová komisia zo 6 uchádzačov.

 • 3. februára - Vo Zvolene otvorili závod nemeckej spoločnosti Continental na výrobu brzdových komponentov pre automobily. Investícia za 60 miliónov EUR prinesie prácu 510 ľudom.

 • 7. februára - Vládna koalícia rozhodla, že už nedoprivatizuje 51-% balíky akcií v distribučných energetických podnikoch Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) a Východoslovenská energetika, a. s., (VSE).
  - Vo večerných hodinách bolo uzavreté Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s., v dôsledku stále pretrvávajúceho sneženia.

 • 8. februára - Výberová komisia odporučila vláde schváliť ako preferovaného investora pre ZSSK Cargo konzorcium spoločností Rail Cargo Austria AG a J&T Finance Group, a. s.
  - Mikuláš Dzurinda potvrdil stopnutie privatizácie do predčasných volieb.

 • 10. februára - MDPT podpísalo zmluvu o privatizácii 66 % bratislavského a rovnakého podielu košického letiska s konzorciom TwoOne.
  - Konzorcium Cargo Central Europe oznámilo, že je ochotné výrazne zvýšiť ponuku na kúpu ZSSK Cargo.

 • 13. februára - Predstavitelia ZOCR a Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu (OZ POCR) podpísali 2-ročnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

 • 15. februára - Vláda schválila žiadosť o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Diaľnica D3 Hričovské Podhradie Kysucké Nové Mesto, I. úsek Hričovské Podhradie Žilina, Strážov.
  - Vláda schválila novelu zákona o verejných prácach.

 • 16. februára - Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon na kontrole otvorených chovov hydiny na farmách v Tešedíkove a Kráľovom Brode konštatoval, že všetky chovy hydiny na Slovensku sú zabezpečené na 100 % proti styku s divo žijúcim vtáctvom a nemôže dôjsť k ich nákaze vírusom vtáčej chrípky.

 • 17. februára - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyčlenilo 500 miliónov Sk na podporu tvorby pracovných miest pre mikro a malých zamestnávateľov, samosprávy, mimovládny a neziskový sektor.
  - Na dunajskom ramene v Petržalke objavili Bratislavčania ďalšiu mŕtvu labuť. Vzorky z uhynutej labute veterinári odoslali do Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene, kde vykonali testy na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky.

 • 20. februára - Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon potvrdil, že nebezpečný vírus vtáčej chrípky sa doteraz na Slovensku nevyskytol.

 • 21. februára - Na území SR je podozrenie na výskyt vtáčej chrípky. Vzorky z 2 nájdených uhynutých divo žijúcich vtákov obsahovali vírus H5, zatiaľ nebolo jasné, o aký kmeň ide. Podozrenie sa týkalo uhynutého potápača bieleho, nájdeného v areáli Slovnaftu v Bratislave - Vlčom hrdle, a sokola sťahovavého z Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy pri Gabčíkove.
  - Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR prijalo opatrenia v súvislosti s podozrením na výskyt vtáčej chrípky v SR.

 • 22. februára - Vláda dnešným dňom definitívne stopla prijímanie privatizačných rozhodnutí v tomto volebnom období. Neprijímať rozhodnutia o privatizácii po 22. februári 2006 odporučila aj prezidentovi prezídia Fondu národného majetku (FNM) SR.
  - Vláda schválila návrh novely zákona o cestnej doprave a správnych poplatkoch, ktorý upravuje financovanie výkonov vo verejnom záujme autobusovej dopravy po fiškálnej decentralizácii. - Vláda schválila návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja.

 • 23. februára - Na Slovensku sa potvrdila prítomnosť vtáčej chrípky. Laboratórne testy potvrdili, že dva uhynuté vtáky boli infikované nebezpečným vírusom H5N1.

 • 23. februára - Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon varoval pred "kurínovou turistikou" v súvislosti s potvrdenou prítomnosťou vtáčej chrípky na Slovensku. Do chovov mali chodiť iba tí, ktorí tam museli.

 • 28. februára - Banková rada (BR) NBS rozhodla, že od 1. marca zvýši kľúčové úrokové sadzby o 50 bázických bodov.

Marec 2006:

 • 1. marca - Vláda schválila Správu o postupnosti krokov pri riešení problémov bezdomovcov, ktorá analyzovala činnosť rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a obrany, zameranú na nevyhnutné opatrenia a pomoc bezdomovcom na území SR v dôsledku mrazivého počasia.

  2. marca - Za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) aj za predsedu Regulačnej rady ÚRSO bol znovu zvolený Karol Dvorák, opätovne zvolili aj dovtedajšieho podpredsedu Jána Klepáča.

 • 6. marca - Vytvorením prvého účtu začala v Bratislave činnosť J&T BANKA, a. s., Pobočka zahraničnej banky.

 • 8. marca - Vláda schválila návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Vladimíra Tvarošku za viceguvernéra NBS. - PMÚ udelil spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, a. s., pokutu 12,5 milióna Sk za zneužitie dominantného postavenia na trhu.
  - Slovak Telecom sa premenoval Slovak Telekom, a. s. Novou značkou, pod ktorou bude ponúkať produkty a služby pevnej siete, je T-Com.

 • 14. marca - Staronovým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sa na 3 roky stal Ivan Oravec.

 • 15. marca - Parlament schválil novelu zákona o bankách; má zvýšiť transparentnosť a podporiť konkurenciu v bankovom sektore, ktorá by sa mala odraziť v znížení bankových poplatkov.
  - Vláda schválila Správu o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia.
  - Vláda schválila opatrenia na zefektívnenie systému verejného obstarávania, najmä v oblasti využívania spoločného verejného obstarávania a elektronického verejného obstarávania.
  - Vláda schválila Správu o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. decembru 2005.
  - Vláda schválila návrh štatútu MVRR SR.
  - Vláda schválila návrh na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na rok 2006.

 • 16. marca - Parlament rozhodol, že nebude pokračovať v rokovaní o zákone o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov.
  - Parlament schválil návrh na vymenovanie štátneho tajomníka MF Vladimíra Tvarošku za viceguvernéra NBS.

 • 20. marca - Krajský súd v Bratislave rozhodol, že Železnice SR (ŽSR) majú zaplatiť viac ako 674 miliónov Sk spoločnosti Noram Corporation Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, s ktorou viedli spor o náhradu škody v súvislosti s platnosťou zmluvy na dodávku integrovaného komunikačného systému.

 • 25. marca - Odborári sa dohodli s vedením popradského závodu Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) na zvýšení základnej tarifnej mzdy vodičov z 51,90 na 59,20 Sk. Zamestnanci tak odstúpili od hrozby ostrého štrajku.

 • 27. marca - Elene Kohútikovej sa skončilo 2. funkčné obdobie členky Bankovej rady NBS. Skončila tak zároveň i na poste viceguvernérky NBS.

 • 31. marca - Prezident Ivan Gašparovič podpísal zákon o pestovaní geneticky modifikovaných (GM) rastlín, ktorý by mal odstrániť nedostatky v oblasti GM rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 8 882
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 377
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 475
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 373
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 5 999
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 467
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 910
 8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 087
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 2 899
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 666

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Sládok: Kvalitu vieme zaručiť len po bránu pivovaru

Pivná kultúra Slovákov sa zlepšuje, ale pomalým tempom, myslí si skúsený sládok.

DOMOV

Z Petrohradu do Pekingu. Podpredsedníčka úradu zo Smeru spoznáva svet za štátne

Vitteková išla na kontrolnú cestu do Číny, hoci nie je inšpektorka.

KOMENTÁRE

Kazašský lovec pôjde radšej do hôr ako na otcov pohreb

Bashahan, kazašský lovec, ktorý používa na lov orly skalné.

Neprehliadnite tiež

Dopyt po starších bytoch v okrajových častiach Bratislavy stúpol

Jednotková cena starších bytov v Bratislave sa znížila.

Otcovia dostanú po narodení dieťaťa platené voľno. Koľko bude trvať?

Voľno pre otcov sa snaží presadiť Európska komisia, už o ňom hovorí aj premiér Fico.

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop