Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 12. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20998 17983,54 0,08 1,78 2,32 3,2 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5407 11019,18 0,05 1,63 2,56 3,37 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1906 10236,5 0,07 1,77 1,67 3 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0297 3775,87 0,09 2,09 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11371,73 2564,3 0,08 1,92 2,77 3,19 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0308 1695,18 0,08 1,74 2,67 3,27 Tatra AM, správ. spol. a. s.
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1306 1342,01 0,1 1,93 2,38 3,12 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0527 321,44 0,11 1,7 1,16 1,64 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,07 270,47 0,06 1,47 1,89 2,44 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový pe¨ľažný SKK 1,0367 235,53 0,1 1,93 2,1 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4929,89 104,85 0,09 2,51 4,56 2,77 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,45 178,5 0,06 1,29 2,32 1,92 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 111,9 138,74 0,14 1,9 2,51 3,18 HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0297 100,49 0,09 1,62 2,39 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1108,37 130,35 0,08 1,75 2,64 2,98 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,27 85,02 -0,08 1,26 1,71 2,24 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,68 76,94 0,71 1,07 1,09 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,58 199,22 0,11 2,58 4,57 3 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,69 1122,1 0,06 1,49 2,68 2,64 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,08 17447,13 0,05 0,81 1,6 1,67 ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9536 6520,21 0,03 1,71 1,55 4,19 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0741 4912,25 -0,39 -2,17 -2,98 4,89 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,29924 3556,35 0,15 2,13 1,77 4,33 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2926 2291,45 0,22 1,6 -0,68 3,06 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1096 1618,71 0,01 1,57 1,55 4,23 Tatra AM
AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0974 875,15 -0,71 -1,41 -4,67 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1599 670,6 0,1 1,72 0,82 3,55 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3826 451,92 -0,7 -4,08 -6,41 -1,47 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1018,84 489,52 0,2 1,85 x x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,201 496,22 0,09 1,8 1,5 4,47 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,87 370,27 0,37 3,24 0,47 2,94 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 22007,07 1797,49 0,11 2,03 -0,45 3,51 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1113,2 393,49 0,22 3,2 -0,41 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6628 190,8 -0,93 -6,9 -14,06 -4,79 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,51 306,38 0,32 5,62 4,8 10,81 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1565 201,64 -0,06 1,29 1,34 2,37 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0235 123,69 0,08 1,73 1,77 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1027,25 29,88 -0,38 0,7 0,32 0,11 Ľudová banka
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1145,03 3288,37 0,21 2,88 0,22 4,87 ING Bank
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3989 136,2 0,08 2,13 2,09 7,53 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7604 3035,94 2 6,83 7,64 9,84 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7129 2117,01 0,48 -2,5 -10,44 0,05 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4732,93 13752,8 3,06 17,56 12,19 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 190,87 380,83 2,22 26,09 35,45 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 303,31 239,91 1,59 30,74 46,27 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,2666 42,16 0,18 15,94 19,18 14,23 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 272,02 130,55 0,64 9,56 7,06 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 186,59 357,72 0,2 13,98 11,88 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1204,45 418,85 1,88 14,2 13,71 x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1936,5 60,93 2,98 26,63 30,28 56,89 ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8955 254,42 -100 -100 -100 -33,33 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,4603 10,16 1,15 9,85 9,5 16,38 SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 312,12 820,4 0,58 10,58 11,34 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2856 118,54 -1,38 -0,04 -15,73 -1,06 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 19,44 179,34 3,46 28,32 26,4 54,95 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 11,88 88,3 2,77 20,61 31,42 34,47 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4295 8,57 0,71 9,93 6,56 4,16 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1483,47 67,14 3,17 35,9 31,75 62,78 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,3445 5,78 0,3 17,1 23,42 7,12 SFM Slovakia, s.r.o.
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3465 122,71 -0,5 3,98 0,27 2,92 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2985 1903,86 1,26 7,85 -0,31 12,89 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15517 1802,14 0,31 1,75 0,93 4,45 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,14473 1239,54 0,45 1,24 -0,93 4,35 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3726 1392,94 0,67 5,67 4,41 7,46 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9857 385,24 0,04 -0,79 -3,64 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,8643 14,19 1 8,24 4,44 8,9 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,1987 14,43 0,64 9,52 8,18 10,54 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European SKK 1,0356 292,6 1,77 5,53 AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6845 1221,11 -0,41 4,89 2,46 3,54 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,3879 7,1 0,68 12,18 12,93 3,45 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1264 100,56 0,56 3,55 3,72 5,27 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1439 88,06 0,49 13,11 16,55 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0227 0,96 0,38 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9795 0,91 0,25 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0635 0,6 0,82 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,0555 0,77 0,53 x x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 74,35 61,08 2,16 13,72 12,94 x Across Wealth Management
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,1665 0,39 0,85 x x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced EUR 2,8167 0,57 0,5 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,32 142,95 0,5 1,18 -2,52 3,21 Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,15853 3124,96 0,64 5,98 8,48 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0738 2816,36 0,67 7,37 6,16 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,1094 2479,64 0,67 7,35 7,03 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1097 1948,06 0,91 10,02 8,83 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0263 2689,84 0,12 1,9 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0382 1873,47 0,45 4,74 3,59 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0251 1722,96 0,29 2,13 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0627 1183,06 0,43 4,98 4,46 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,154 888,87 0,91 9,92 9,95 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03335 504,85 0,22 3,1 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,02 29,64 0,2 6,14 3,62 6,81 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,025 265,63 0,15 1,9 2,05 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0486 68,02 0,59 5,82 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,053 62,91 0,87 7,39 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0103 40,67 0,11 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0258 31,6 0,56 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,09 5,39 0,12 10,67 7,87 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1079,01 321,63 0,63 4,41 1,82 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 103,86 6,25 1,05 8,14 6,26 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,037 15,59 1,13 x x x ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 195
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 7 942
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 343
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 221
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 095
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 299
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 045
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 3 659
 9. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 074
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 911

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kuriózny zločin spred 50 rokov ožíva vďaka novinárovi Romanovi Kaliskému

Vlastnú susedu chcela utopiť v odpadovej šachte, napokon dostala 6 rokov.

ŠPORT

Šupler: Keď sme boli v céčku, každý chcel ísť na MS. Dnes je situácia iná

Je ešte skoro, vraví Šupler o hráčoch do 18 rokov.

DOMOV

Viezli sme sa po trase, po ktorej Remiáš prešiel naposledy

Uplynulo 21 rokov od smrti Remiáša.

TECH

Objavili prepojenie medzi autizmom u vnúčat a fajčením v tehotenstve

Fajčenie môže ohroziť aj vaše vnúčatá.

Neprehliadnite tiež

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.

Švajčiari: štátny vlakový dopravca nás diskriminuje. Súťaž ušil na mieru jednému výrobcovi

Železničná spoločnosť Slovensko chce nakúpiť 25 nových vlakov za 160 miliónov eur.

Trump zrušil Obamov zákaz ťažiť ropu pri pobrežiach

Obama krátko pred svojím odchodom z funkcie zakázal ťažbu pre ochranu životného prostredia.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop