Údaje o otvorených podielových fondoch k 1. 12. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Pe¨ľažné

SPORO Korunový pe¨ľažný fond SKK 1,20902 18022,52 0,07 1,74 2,32 3,2 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový pe¨ľažný SKK 1,5399 10871,91 0,06 1,73 2,52 3,37 Tatra AM
VÚBAM - Pe¨ľažný korunový fond SKK 1,1898 10085,83 0,06 1,8 1,58 3 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0288 3730,97 0,09 2,07 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11362,76 2564,3 0,08 1,88 2,73 3,2 ČSOB AM
TAM - Private korunový pe¨ľažný fond SKK 1,03 1650,32 0,09 1,73 2,61 3,27 Tatra AM
IAM KONTO - pe¨ľažný SKK 1,1295 1347,69 0,07 1,89 2,29 3,1 ISTRO AM
PP - Korunový pe¨ľažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0515 324,18 0,04 1,67 0,99 1,65 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108 275,96 0,06 1,5 1,84 2,42 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový pe¨ľažný SKK 1,0357 238,06 0,08 1,91 2,03 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4925,36 104,85 0,1 2,49 4,53 2,75 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 111,74 138,69 -0,01 1,74 2,46 3,17 HVB Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 34,43 178,5 0,06 1,26 2,32 1,91 ČSOB AM
AFCE - Korunový pe¨ľažný SKK 1,0288 99,41 0,01 1,58 2,36 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond pe¨ľažného trhu SKK 1107,48 139 0,08 1,72 2,59 2,99 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,3 85,02 0,15 1,47 1,68 2,33 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,68 73,31 0,18 0,71 1,07 1,09 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,45 199,87 0,08 2,53 4,54 2,99 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,64 1121,35 0,07 1,48 2,66 2,65 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,02 17447,13 0,07 0,77 1,57 1,67 ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9531 6484,46 0,06 1,71 1,57 4,23 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0783 5002,67 0,33 -2,55 -2,59 5,79 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,29728 3565,01 0,07 1,96 1,68 4,39 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2897 2293,28 0,12 1,54 -0,94 3,1 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,109 1636,65 0,05 1,64 1,52 4,26 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky pe¨ľažno-dlhopisový SKK 1,1052 886,87 -0,46 -3,17 -3,54 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1587 670,74 0,04 1,69 0,81 3,47 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3923 457,55 -0,01 -2,95 -5,38 -1,03 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1016,78 487,48 -0,11 1,72 x x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1999 497,26 0,05 1,75 1,45 4,62 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,47 370,05 0,02 2,95 0,22 2,93 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21983,12 1796,77 0,07 1,85 -0,56 3,55 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1110,72 394 0,07 3,01 -0,59 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,669 192,73 -0,84 -4,22 -13,15 -4,78 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,08 279,05 0,42 5,07 4,42 11,18 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1572 202,55 -0,16 1,19 1,7 2,43 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1142,67 3270,41 0,09 2,88 0,07 4,86 ING Bank
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0227 126,96 0,08 1,67 1,69 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1031,19 29,88 0,63 1,68 0,77 0,54 Ľudová banka
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3978 136,33 -0,53 2,04 2,48 7,63 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7455 3016,3 -2,15 0,88 6,67 8,93 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7095 2135,1 -1,91 -4,66 -10,8 -0,03 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4592,37 13317,59 0,01 8,22 9,74 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 186,73 364,9 2 16,42 32,6 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 298,57 235,63 -1,33 22,85 43,59 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,2588 42,2 -0,24 12,07 17,97 14,14 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 270,3 129,15 -0,16 4,65 5,53 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 186,22 354,24 -2,59 8,7 12,7 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1182,25 410,55 -1,89 8,22 11,8 x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1880,47 60,93 2,31 14,19 24,08 56,18 ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8903 252,99 -1,95 -1,02 3,96 6,85 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,421 10,04 -2,25 1,51 8,6 15,19 SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 310,32 824,18 -1,45 8,19 10,49 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2896 120,49 -3,05 -1,19 -14,77 -0,67 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,79 167,65 1,57 13,26 20,37 52,82 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 11,56 81,59 -1,03 9,99 28,44 32,31 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4123 8,52 -1,36 7,21 4,88 3,89 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1437,92 67,14 1,66 22,86 25,23 63,86 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,3316 5,79 -0,79 13,99 22,02 6,89 SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3533 123,42 0,5 2,91 1,87 3,04 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2824 1892,33 0,37 2 -2,02 12,53 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15156 1803,63 -0,46 0,78 0,72 4,4 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1396 1255,74 -0,85 -0,74 -1,4 4,26 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3635 1382,67 -0,1 3,21 3,78 7,16 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9853 389,06 -0,07 -1,13 -3,49 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,8261 14,01 -0,97 5,4 3,97 8,48 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,1592 14,3 -0,94 7,3 8,06 10,35 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 1,0176 287,86 0,28 3,72 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6914 1231,43 0,74 3,84 3,7 3,8 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,365 7,08 0,31 9,61 11,42 3,2 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1201 100,09 -1,3 0,91 2,63 5,16 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1383 85,07 0,93 9,98 17,06 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0112 0,93 -0,95 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9721 0,88 -0,19 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0386 0,54 -0,47 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,0394 0,74 -1,52 x x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 72,78 60 -1,28 5,43 11,1 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,1398 0,37 -1,17 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64 142,95 -0,65 0,02 -3,26 3,03 Ľudová banka
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,8026 0,56 -0,46 x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,15116 3109,37 -1,03 3,23 8,3 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0667 2790,72 -0,3 4,66 5,74 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,102 2464,34 -0,33 4,76 6,6 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0997 1925,29 -0,49 6,05 8,2 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0251 2678,64 -0,1 1,68 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0336 1859,55 -0,16 3,33 3,33 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0221 1716,12 -0,28 1,56 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0581 1177,95 -0,19 3,56 4,21 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1436 877,65 -0,45 6,2 9,31 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03107 501,8 0,1 2,92 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10 29,54 -0,89 4,93 4,17 6,54 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0235 265,96 0,15 1,81 1,85 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0425 66,95 -0,18 3,99 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0439 60,14 -0,38 4,01 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0092 31,87 0,1 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,08 5,34 -1,82 8,02 9,04 x HVB Bank
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0201 22,71 -0,09 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1072,21 321,63 0,25 3,16 1,41 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 102,78 6,18 0,4 6,42 5,47 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0254 13,56 -0,43 x x x ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 295
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 447
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 089
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 319
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 188
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 795
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 731
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 432
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 392
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 968

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

KOMENTÁRE

Ťapákovci uvažujú o lapaní kotlebovcov

Kotlebovcom vraj percentá porastú. Tak radšej seďme a buďme.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

Neprehliadnite tiež

Legendárne Hviezdne vojny majú 40 rokov. Pozrite sa, koľko zarobili

Prvý diel kultovej série Star Wars mal premiéru pred 40-timi rokmi. Vtedy stál 11 miliónov dolárov

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.