Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. 11. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20719 18098,91 0,05 1,68 2,28 3,19 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5376 10529,09 0,07 1,69 2,53 3,38 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1879 9360,91 0,07 1,68 1,77 2,98 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0269 3713,73 0,08 2,01 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11341,57 2510,92 0,08 1,8 2,8 3,18 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0282 1643,48 0,07 1,63 2,59 3,27 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,127 1343,58 0,07 1,5 2,33 3,03 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0522 331,63 0,04 1,6 0,69 2,22 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,87 278,92 0,02 1,45 2 2,42 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0339 252,26 0,07 0,69 2,14 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4916,03 104,43 0,09 2,47 4,49 2,68 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 111,62 140,17 0,07 1,68 2,77 3,15 HVB Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 34,39 182,21 0,06 1,24 2,26 1,9 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0277 98,02 0,04 1,57 2,45 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1105,79 139,74 0,05 1,68 2,56 3 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,2 84,77 0,05 1,21 1,82 2,23 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,67 70,53 0,71 1,07 1,03 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,21 202,15 0,09 2,45 4,46 2,9 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,51 1128,65 0,07 1,4 2,58 2,63 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,89 17362,94 0,03 0,75 1,53 1,66 ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9508 6523,44 0,07 1,85 1,83 4,05 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0823 5200,57 -0,06 -1,2 -2,1 4,87 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,29514 3589,08 -0,02 2,02 1,9 4,2 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2867 2232,14 -0,01 1,34 -0,53 2,74 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1048 1643,33 0,06 1,61 1,85 4,14 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1134 936,86 0,31 -2,45 -3,53 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1549 670,06 0,02 1,36 1,17 3,41 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3925 466,5 -1,35 -2,58 -6,74 -1 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1019,24 491,92 -0,03 1,39 x x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6137 196,27 -0,86 -1,87 -13,61 -5,52 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1978 499,25 0,03 1,37 1,66 4,35 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,29 375,16 0,01 2,92 0,87 2,65 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21940,25 1887,43 0,08 1,7 0,32 3,28 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1107,91 394,03 -0,03 2,69 0,59 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9017 291,82 -1,23 -3,42 -7,72 -2,09 VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6868 196,43 -0,99 -1,66 -13,18 -4,51 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 133,88 279,58 0,68 5,06 5,77 10,31 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0202 201,59 -0,17 0,43 -0,53 1,36 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,16 205,18 -0,15 1,09 1,09 2,45 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1139,21 3229,25 0,09 2,6 0,92 4,44 ING Bank

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7756 3135,1 -0,45 6,39 10,48 11,68 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7365 2221,57 0,75 0,16 -8,28 1,63 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4564,86 13552,4 -2,5 1,94 9,13 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 187,01 329,66 -1,67 16,06 39,67 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 302,48 236,87 1,53 25,67 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 192,86 373,06 -0,07 13,57 19,54 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,2935 42,37 1,58 14,49 20,94 16,71 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 270,12 129,45 0,69 6,77 7,44 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1210,98 411,71 0,32 11,6 17,35 x UniBanka
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6765 261,08 -0,49 2,66 -0,13 3,81 VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1829,72 64,08 -1,35 8,42 27,58 55,52 ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9213 262,23 0,13 3,53 7,72 9,49 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,5081 10,18 0,34 4,41 14,27 18,41 SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 314,52 784,71 0,39 10,81 14,33 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2997 125,23 0,57 3,03 -12,88 0,9 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,49 169,13 -0,64 11,39 24,85 55,73 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 11,72 116,18 0,26 13,68 33,64 35,57 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4222 8,57 3,05 9,11 6,7 5,3 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1422,73 68,56 1,04 15,84 29,03 61,31 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,405 5,81 2,1 20,36 26,58 8,74 SFM Slovakia

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2998 1945,46 -0,94 2,88 -1,19 13,64 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16409 1848,04 0,01 1,73 1,72 4,9 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,16387 1310,16 -0,06 0,93 0,38 5,33 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3706 1396,34 0,29 3,66 5,58 7,59 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,989 392,41 0,01 -0,94 -3,71 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,8721 14,1 1 4,37 6,38 9,69 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,2453 14,38 0,78 9,18 10,34 11,34 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 1,0178 287,36 -0,86 3,78 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6699 1231,61 -0,5 0,94 1,3 3,45 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,3292 7,05 1,25 8,44 11,72 3,53 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1387 101,66 -0,14 2,1 3,94 5,63 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1245 84,54 -0,45 7,77 14,14 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0573 0,91 0,94 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9895 0,87 0,53 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,059 0,55 0,67 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,1069 0,88 1,19 x x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 73,8 62,15 -0,19 7,77 15,42 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,1913 0,37 1 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,93 142,95 0,32 0,17 -0,93 3,58 Ľudová banka
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,8192 0,52 0,08 x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,17169 3183,94 0,09 4,87 12,07 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0704 2767,27 0,25 5,03 7,18 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,106 2452,62 0,24 4,77 8,04 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1057 1916,04 0,36 6,67 10,37 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0358 1846,84 0,13 3,57 4,11 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0256 1975,08 0,07 1,91 x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0248 1425,39 0,08 2,03 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0604 1187,47 0,14 3,49 4,92 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1489 875,19 0,36 6,22 11,23 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,02979 501,73 0,17 2,89 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,11 29,69 0,4 5,42 5,86 7,27 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0211 270,42 0,11 1,66 2,14 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0443 69,3 0,24 4,43 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0504 59,88 0,51 5,04 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0077 31,83 0,07 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,27 5,4 0,73 9,1 12,98 x HVB Bank
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0215 22,75 0,19 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1066,45 321,63 -0,07 0,69 1,42 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 102,01 6,14 -0,16 3,57 5,38 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0314 13,64 0,45 x x x ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 298
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 255
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 9 522
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 994
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 6 796
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 377
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 295
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 260
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 194
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 379

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

EKONOMIKA

Plat bez práce môže fungovať, Slovensku by však nepomohol

Nepodmienený príjem testuje okrem Fínska aj Kanada.

Neprehliadnite tiež

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

V Bratislave zvažujú postaviť parkovací dom s parkom na streche

Parkovací dom chce postaviť mestská časť, rekreačná zóna má mať 1423 štvorcových metrov.