Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 11. 2006

názov fondu menahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20542 18137,94 0,14 1,52 2,08 3,21 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5354 9870,26 0,09 1,62 2,4 3,4 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1859 8776,16 0,08 1,01 1,29 2,99 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0252 3590,54 0,08 1,96 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11322,43 2605 0,08 1,69 2,59 3,2 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0266 1582,08 0,1 1,52 2,5 3,28 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1247 1341,59 0,14 1,27 1,86 3,02 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0499 333,9 -0,04 0,59 0,61 2,04 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,72 286,32 0,19 1,34 1,66 2,47 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0322 258,69 0,14 0,62 2,02 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4906,35 105,62 0,08 2,43 4,41 2,62 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 111,35 142,4 0,13 1,53 2,28 3,15 HVB Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 34,34 182,43 0,03 1,18 2,14 1,87 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0265 95,83 0,11 1,52 2,28 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1104,1 136,47 0,07 1,54 2,46 3,01 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,13 84,72 0,1 1,35 1,53 2,32 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,67 82,03 0,18 0,71 0,89 1,09 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,01 202,6 0,09 2,48 4,46 2,86 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,42 924,07 0,08 1,42 2,56 2,63 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,79 17234,41 0,01 0,75 1,48 1,65 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0824 5349,52 0,37 -3,11 -3,02 4,24 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9469 6530,7 0,15 1,39 1,39 4,29 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,29161 3595,89 0,2 1,5 1,35 4,3 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2836 2234,74 0,23 -0,22 -1,42 3 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0979 1633,99 0,23 1,3 1,43 4,34 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1068 938,68 0,11 -4,21 -5,01 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1534 671,06 0,12 1,04 0,43 3,25 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,413 476,87 0,31 0,03 -6,01 -0,41 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1018,7 504,23 0,28 1 x x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,625 203,75 -0,49 0,56 -9,85 -5,85 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1956 502,56 0,15 1,08 1,22 4,49 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 106,79 376,53 0,44 1,65 -0,63 2,79 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21892,58 1623,69 0,25 1,22 -0,8 3,46 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1103,12 395,72 0,55 1,64 -1,29 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9163 302,22 0,3 -0,58 -6,85 -1,51 VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6986 194,63 -0,65 0,62 -9,34 -4,92 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 131,97 277,85 0,42 1,59 3,9 9,57 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0203 204,06 -0,72 -0,98 1,31 VÚB AM.
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,16 207,53 0,05 0,92 1,05 2,08 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0195 126,63 0,07 0,49 1,56 x OTP AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7748 3311,29 -0,14 -0,32 11,07 10,13 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7347 2332,51 -1,36 -4,47 -4,83 -0,48 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4575,33 13722,9 -1,54 -1,63 7,07 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 184,83 306,26 -1,65 0,26 39,19 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 291,67 220,07 1,05 12,89 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 190,69 369,47 -0,74 5,59 18,9 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,199 41,57 -0,5 7,94 17,29 14,77 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 264,82 126,83 -1,47 -2,46 7,62 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1192,46 405,43 -0,4 1,79 17,05 x UniBanka
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6835 264,43 -1,57 -1,31 3,4 2,13 VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1814,92 64,5 0,71 -8,49 26,77 46,76 ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9164 260,76 -1,82 -3,59 8,76 7,91 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,4537 9,99 -0,47 -6,15 12,87 16,29 SFM Slovakia
IAM - Globálny technologický SKK 0,2986 124,95 -0,43 -2,23 -8,15 -2,05 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 311,68 767,39 -1,41 4,32 16,52 x ING Bank
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,28 167,14 0,38 -5,68 26,42 46,84 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 11,44 85,14 -0,09 -0,78 31,19 31,63 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,3258 8,24 -1,45 0,68 4,3 2,56 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1363,2 68,02 0,24 0,49 22,8 51,57 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,2864 5,66 -1,24 13,4 22,82 6,8 SFM Slovakia

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3069 1981,41 -0,02 -3,78 1,64 11,09 VÚB AM.
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16412 1883,27 -0,15 0,14 2,47 4,42 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,16769 1329,99 -0,5 -1,5 2,42 4,36 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3649 1390,03 -0,16 0,75 5,71 6,61 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9886 393,25 0,2 -2,51 -4,51 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,803 13,78 0,08 -0,96 4,77 8,5 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,1325 14,01 0,04 4,29 8,93 10,44 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 1,0119 282,82 -1,67 3,23 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6795 1245,25 0,1 0,14 1,39 3,41 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,2669 6,94 -0,09 4,37 9,63 2,49 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1257 100,72 -0,23 -2,34 2,08 5,5 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1292 84,46 -0,65 4,16 14,41 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0093 0,8 -0,35 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9595 0,77 -0,02 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0147 0,48 0,16 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,0476 0,69 -0,41 x x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 73,03 61,6 -0,15 -3,3 16,59 x Across Wealth Managem.
VB - Inter-Invest EUR 64,69 141,42 0,15 -2,93 0,02 2,44 Ľudová banka
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,1196 0,33 -0,33 x x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,7949 0,46 -0,54 x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,16898 3190,14 -0,73 0,61 13,48 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0606 2732,76 -0,42 1,03 5,98 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0958 2431,98 -0,27 0,97 7,02 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0922 1884,81 -0,68 1,16 8,94 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0301 1827,29 -0,07 1,2 3,2 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0237 1924,85 0,11 1,62 x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0221 1397,22 0,06 1,48 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0544 1189,95 1,16 4,1 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1345 866,25 -0,51 0,96 10,05 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,02521 497,18 0,2 2,52 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,98 29,2 -0,7 1,84 5,83 6,22 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,019 268,89 0,06 1,4 1,51 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,035 64,24 -0,44 3,5 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0384 57,72 -0,63 3,84 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0054 37,13 0,11 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,07 5,23 -1,71 1,64 12,71 x HVB Bank
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0139 22,58 -0,37 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1062,67 321,63 0,52 -1,88 1,43 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 101,28 6,1 0,86 0,55 x x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0146 8,12 -0,78 x x x ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 16 876
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 581
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 3 561
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 002
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 164
 6. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 093
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 040
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 854
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 329
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 144

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

V nemocnici ho nesledovali, ako mali. Mal len tri roky a zomrel na cukrovku

Úrad pred dohľad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

DOMOV

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer stratil takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

KOMENTÁRE

Čo čakať od Beblavého a štefunkovcov? Viac Európy

Môžeme očakávať, že budeme počuť viac kritiky Fica.

Neprehliadnite tiež

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu

Ekonomika má rásť 3,3-percentným tempom, v budúcom roku ešte zrýchli

Vyplýva to z dát, ktoré zverejnil Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.

Razenie tunela Čebrať na diaľnici D1 by sa mohlo obnoviť v januári 2018

Odhaduje to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin.