Údaje o otvorených podielových fondoch k 27. 10. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20375 18092,15 0,08 1,44 1,92 3,18 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,534 9576,49 0,06 1,58 2,31 3,41 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1849 8549,43 0,08 0,94 1,22 2,98 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0244 3516,77 0,09 1,95 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11313,29 2605 0,08 1,64 2,53 3,21 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0256 1586,25 0,07 1,51 2,43 3,28 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1231 1345,94 0,08 1,18 1,71 3 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0503 338,36 0,06 0,74 0,86 2,03 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,52 290,96 0,07 1,18 1,49 2,41 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0308 262,2 0,15 0,62 1,94 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4902,63 105,62 0,11 2,42 4,39 2,59 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash ; 111,21 143,75 0,07 1,35 2,14 3,11 HVB Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 34,33 182,43 0,06 1,18 2,11 1,87 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0254 94,56 0,08 1,45 2,21 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1103,38 136,62 0,11 1,53 2,42 3,01 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,09 84,72 0,03 1,22 1,32 2,22 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,66 77,58 0,53 0,71 1,03 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 115,91 201,31 0,11 2,45 4,39 2,83 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,35 924,78 0,05 1,39 2,49 2,61 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,78 17234,41 0,06 0,76 1,4 1,66 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0784 5427,21 -0,33 -2,19 -3,55 4,6 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9439 6545,16 0,06 1,32 1,24 4,13 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28906 3614,47 0,08 1,29 1,12 4,15 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2806 2268,73 0,1 -0,55 -1,71 2,76 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0884 1630,83 0,07 1,11 1,23 4,17 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1056 940,5 0,26 -3,31 -5,24 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,152 670,69 0,1 0,95 0,16 3,09 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4087 476,86 -0,29 -0,7 -6,99 -0,87 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1015,87 502,95 0,06 0,87 x x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6281 205,62 -0,6 -0,51 -8,67 -5,53 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1938 503,42 0,09 0,96 1,02 4,39 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 106,32 376,82 0,25 1,17 -1,1 2,46 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21838,56 1304,38 -0,05 0,89 -1,04 3,19 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1097,09 395,37 0,05 1,07 -1,8 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9136 302,97 -0,49 -1,22 -7,92 -1,95 VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7032 192,72 -0,45 -0,24 -8,02 -4,53 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 131,42 276,33 0,4 2,15 3,91 9,54 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0203 207,02 -0,05 -0,44 -0,57 1,11 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1594 209,44 -0,16 0,72 1,45 2,32 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0188 126,47 0,08 0,47 1,62 x OTP AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7759 3343,46 -0,12 1,74 15,17 11,02 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7448 2365,69 -0,88 -3,26 0,55 0,81 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4647,06 14141,45 1,33 0,21 14,32 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 187,93 310,96 1,5 5,7 54,55 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 288,63 216,5 1,8 13,1 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 192,11 372,86 0,31 6,02 25,5 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,22 41,73 2,43 8,48 20,92 15,17 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 268,78 128,81 1,64 -0,57 12,59 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1197,28 405,54 0,06 3,84 22,96 x UniBanka
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6944 269,35 -0,14 0,59 8,75 3,14 VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1802,07 64,5 -0,77 -4,74 36,78 50,05 ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9334 265,88 0,3 -0,66 14,68 9,27 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,47 10,03 0,58 -4,67 18,84 16,74 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,21 166,86 0,17 -3,29 35,9 49,82 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2999 125,72 -0,7 -3,6 -3,97 -0,43 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 316,13 776,91 1,02 5,89 22,65 x ING Bank
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 11,45 97,05 0,7 2,51 36,63 32,7 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,36 8,37 1,72 2,16 9,77 3,6 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1359,91 68,02 1,15 3,78 29,59 52,67 ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 4,34 5,85 2,6 14,51 27,65 7,53 SFM Slovakia

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3071 1990,65 -0,15 -2,22 6,24 12,22 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16587 1892,78 -0,11 0,48 3,47 4,58 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,17354 1351,11 -0,14 -0,72 4,59 4,86 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3671 1393,15 0,07 1,48 7,53 7 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9866 393,42 -0,02 -2,4 -4,34 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,8 13,78 0,53 -0,52 7,04 8,61 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,13 13,99 0,49 4,61 10,85 10,7 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. SKK 1,0291 287,5 0,14 5,04 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6778 1245,92 -0,26 0,02 2,39 3,55 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,27 6,95 1,55 4,81 11,6 2,52 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1283 101,04 0,3 -1,03 3,73 5,34 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1366 84,97 0,24 6,47 15,77 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,02 0,79 0,67 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,96 0,76 0,34 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,01 0,46 0,67 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,06 0,69 0,66 x x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 73,14 61,77 0,25 -0,73 20,67 x Across Wealth Management
VB - Inter-Invest EUR 64,59 141,42 0,14 -2,37 1,78 2,63 Ľudová banka
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,13 0,32 0,97 x x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portfolio EUR 2,81 0,46 0,72 x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,17752 3204,89 0,49 2,48 16,51 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0651 2738,62 0,41 1,9 8,82 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0988 2438,48 0,41 1,65 9,68 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0997 1895,22 0,57 2,39 13,28 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0308 1825,61 0,25 1,61 4,55 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0226 1901,11 0,12 1,58 x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0215 1390,14 0,14 1,47 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0544 1192,76 0,28 1,45 5,39 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1403 873,45 0,55 2,02 14,08 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,02319 488,11 0,16 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,05 29,39 0,4 2,45 7,49 6,79 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0184 268,67 0,07 1,39 1,44 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0396 63,68 0,47 3,96 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,045 57,69 1,12 4,5 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0043 37,09 0,16 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,21 5,32 0,98 3,27 17,62 x HVB Bank
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0177 22,66 0,38 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1057,15 321,63 0,02 -2,02 1,04 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 100,42 6,06 0,13 0,64 x x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0226 8,18 0,73 x x x ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 814
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 14 540
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 11 711
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 675
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 398
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 613
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 399
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 559
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 057
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 897

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

KULTÚRA

Iva Bittová: Nemôžem si dovoliť strácať čas a báť sa

Česká speváčka žije v USA. Koncertuje u nás so skupinou Čikori.

TECH

Vedci sú na stope tajomstvu DNA

Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú nové vedné odbory.

TECH

Na čom hrať hry? Na PC či konzolách?

Porovnávať má zmysel hlavne produkty najväčších hráčov na trhu.

Neprehliadnite tiež

Namiesto sudov potrubie. Na nemeckom festivale stavajú pivovod

Pivovodom je možné prepraviť 400-tisíc litrov piva.

AKTUALIZOVANÉ

British Airways vypadli systémy, tisíce cestujúcich uviazli na letiskách

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.