Údaje o otvorených podielových fondoch k 13. 10. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20119 18118,24 0,09 1,28 1,56 3,15 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5316 8853,82 0,07 1,54 2,12 3,39 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1828 7964,64 0,09 0,82 0,94 2,97 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0226 3399,33 0,09 1,9 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11291,59 2580,15 0,09 1,54 2,25 3,28 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0238 1574,6 0,05 1,47 2,32 3,27 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1205 1345,26 0,06 1,02 1,49 2,95 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0477 345,33 0,11 0,44 0,6 1,95 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,26 299,1 -0,06 1,02 1,06 2,35 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0284 269,39 0,11 0,39 1,73 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4892,98 105,38 0,09 2,4 4,33 2,53 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 110,99 147,75 0,08 1,37 1,69 3,1 HVB Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 34,31 180,64 0,03 1,21 2,11 1,87 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1101,24 166,58 0,04 1,43 2,22 x ING Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0238 90,19 0,06 1,39 1,99 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,06 84,7 -0,08 1,17 1,11 2,23 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,66 84,15 0,53 0,71 1,03 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 115,66 204,68 0,04 2,44 4,31 2,77 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,25 948,03 0,05 1,39 2,44 2,61 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,67 17017,22 0,04 0,68 1,31 1,64 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0817 5675,74 0,67 -1,03 -4,57 3,81 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9391 6524,38 0,07 1,17 0,58 3,82 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28472 3634,49 0,04 0,93 0,4 3,88 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2759 2351,8 0,02 -0,98 -2,6 2,35 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0789 1621,67 0,09 1 0,7 3,88 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,103 943,89 -0,27 -3,31 -7,21 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1492 669,76 0,06 0,71 -0,61 2,98 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,423 485,17 -1,12 0,25 -6,23 -0,39 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1013,95 512,01 0,44 0,82 x x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6386 223,23 -0,31 -2,35 -8,33 -4,91 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1905 507,8 0,03 0,7 0,41 4,15 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,75 385,3 -0,44 0,62 -2,64 2,05 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21792,6 1300,12 0,26 0,52 -2,09 2,99 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1094,33 398,1 -0,1 0,59 -3,2 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9243 315,34 -1,17 -0,44 -7,22 -1,43 VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7142 193,28 -0,32 -2,26 -7,77 -3,86 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 129,89 291,3 1,39 1,3 1,27 8,25 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0217 215,07 0,11 0,02 -0,97 1,15 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1626 211,69 -0,09 1,03 1,82 2,44 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1126,34 3217,4 0,02 0,7 -2,43 x ING Bank

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7778 3306,72 1,79 2,71 13,61 11,55 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7651 2370,52 1,24 -2,67 2,92 2,32 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4553,77 13935,68 2 0,5 11,26 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 178,4 285,99 3,4 -0,36 41,8 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 284,73 212,17 1,76 12,67 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 190,93 371,11 2,51 6,95 23,24 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,12 40,61 9,28 15,73 14,19 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 262,85 126,34 0,9 -0,3 10,21 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1194,28 405,94 2,25 4,11 19,91 x UniBanka, a.s.
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,703 272,53 1,27 2,24 9,48 3,72 VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1814 62,37 4,27 -1,29 37,66 40,02 ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,93 266,38 0,81 -0,49 13,48 9,31 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,44 9,9 1,78 -3,37 15,05 16,31 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,25 164,73 5,07 -1,03 35,29 42,9 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,3028 127,86 1,07 -5,29 -3,81 0,47 ISTRO AM
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 11,22 104,89 1,81 2,56 29,86 32,51 UniBanka
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 312,15 757,33 1,64 4,65 19,41 x ING Bank
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,31 8,19 0,43 1,76 7,44 2,65 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1342,12 65,17 5,64 6,31 27,87 x ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3513 124,29 -0,44 -0,42 3,16 3,31 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,323 2072,22 2,13 -1,47 6,68 11,33 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16725 1907,32 0,24 0,39 2,86 4,61 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1779 1370,84 0,36 -0,86 3,83 5 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3628 1388,08 0,82 1,43 6,48 6,73 Tatra AM,
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,986 414,87 0,22 -2,37 -5,16 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,76 13,56 0,53 -1,31 4,44 8,03 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,08 13,55 0,66 4,47 8,38 10,44 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund. SKK 1,0091 279,83 1,59 x x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6871 1257,87 -0,55 0,59 3,27 4 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,21 6,82 0,31 4,9 8,81 1,86 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1165 99,2 0,89 -1,51 3,16 4,79 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1336 84,38 1,83 7,36 13,95 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3 0,7 0,67 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,94 0,66 0,34 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,04 0,66 1 x x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 2,98 0,38 0,68 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,71 141,42 0,58 -2,5 1,24 2,69 Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 72,27 61,74 1,5 -1,2 16,04 x Across Wealth Management
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,08 0,26 0,98 x x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portfolio EUR 2,77 0,42 0,36 x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,16801 3204,18 0,7 2,53 14,87 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0577 2695,38 0,77 1,8 6,9 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0916 2398,85 0,78 1,58 7,85 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0262 1811,68 0,48 1,5 3,21 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,09 1852,9 1,02 2,3 10,79 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0207 1824,19 0,17 1,57 x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0194 1363,69 0,24 1,46 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0494 1191,37 0,53 1,37 4,08 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1309 872,49 1,04 2,09 11,68 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,01867 480,53 0,16 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,97 29,06 0,81 1,53 5,61 6,37 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0167 270,12 0,06 1,31 0,9 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0324 55,66 0,7 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,08 5,22 1,76 2,02 14,12 x HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,035 22,16 1,28 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1053,22 321,63 0,46 -1,8 -0,18 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 99,71 6,02 0,91 0,32 x x HVB Bank
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1 12,05 x x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0116 11,2 1,16 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,013 8,1 1,3 x x x ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 2. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 4. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 5. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 6. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 7. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 10. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 931
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 938
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 7 747
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 702
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 359
 6. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 6 102
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 099
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 896
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 863
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 3 847

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ekumenik Trump? To nevie, zato stomiliardový biznis áno (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

DOMOV

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Biskupi ideológii pozornosť nevenujú.

DOMOV

Politici, ktorým zrušia stranu, nebudú môcť ďalej pôsobiť

V zahraničí zákaz znamenal pre niektorých ľudí politický koniec.

Neprehliadnite tiež

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

V Bratislave zvažujú postaviť parkovací dom s parkom na streche

Parkovací dom chce postaviť mestská časť, rekreačná zóna má mať 1423 štvorcových metrov.