Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 9. 2006

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19545 18632,66 0,09 0,89 1,16 3,16 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,526 8159,14 0,09 1,17 1,9 3,44 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,177 7293,34 0,07 0,38 0,47 3,01 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0184 3032,43 0,1 1,77 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11240,1 2697,33 0,1 1,27 1,82 3,3 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0195 1730,17 0,1 1,17 2,09 3,29 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1148 1356,47 0,13 0,63 0,94 2,96 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0435 362,97 0,11 -0,21 0,54 1,48 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,08 328,15 0,08 0,86 0,78 2,36 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,024 286,14 0,07 0,3 1,49 x OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 110,54 164,87 0,05 1,06 1,12 3,15 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4869,48 115,6 0,09 2,32 4,17 2,37 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,23 187,85 0,06 1,21 2,03 1,85 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0198 85,84 0,08 1,13 1,57 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1096,77 134,25 0,09 1,12 1,99 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,98 85,96 -0,1 0,96 0,67 2,14 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,65 117,1 0,36 0,36 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 115,12 225,17 0,03 2,29 4,09 2,65 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,03 993,76 0,02 1,31 2,38 2,58 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,5 16675,84 0,01 0,64 1,25 1,64 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0746 6507,9 -0,78 -2,94 -5,58 2,75 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9256 6687,22 0,06 -0,11 -0,09 3,72 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27071 3734,21 0,14 -0,41 -0,8 3,61 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2591 2539,22 -2,72 -4,09 1,96 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0499 1718,3 0,08 -0,05 -0,12 3,97 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1067 962,17 -0,39 -4,82 -7,72 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1392 669,2 0,1 -0,53 -1,83 2,83 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1007,16 570,56 0,04 0,7 x x UniBanka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4499 503,21 -0,25 0,39 -3,68 -0,13 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,641 237,04 0,87 -4,81 -4,5 -6,18 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1817 522,14 0,17 -0,13 -0,38 4,02 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 103,56 373,19 0,19 -2,47 -4,89 1,19 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21463,6 1289,5 0,23 -1,68 -4,12 2,56 ČSOB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9428 341,41 -0,31 -0,03 -4,78 -1,06 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1062,84 396,53 0,31 -3,23 -6,33 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7173 195,81 0,82 -4,63 -3,86 -5,14 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0157 233,98 -0,1 -0,65 -1,65 0,62 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1596 219,32 0,03 0,83 1,8 2,21 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0135 128,11 0,09 0,29 1,01 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1004,15 21 -0,12 -1,67 -2,87 -0,25 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7478 2843,32 -1,27 0,39 10,9 10 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7405 1923,93 -0,27 -6,56 -0,47 0,48 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4458,36 13851,83 0,63 9,61 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 172,41 271,34 -1,51 4,83 43,82 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 259,29 192,77 -0,46 4,07 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 179,56 349,56 -2,25 2,44 15,08 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,94 38,88 -1,01 5,07 9,44 14,6 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 254,98 116,06 -0,97 -1 2,37 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1124,53 405,69 -1,09 -0,11 10,66 x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1763,13 65,46 -1,27 4,55 31,79 49,04 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6823 261,14 -0,16 0,07 7,16 2,1 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8995 258,94 -1,84 -0,55 10,45 7,56 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,26 9,27 -1,51 -4,96 8,67 14,12 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,55 161,73 -0,34 2,09 30,39 48,14 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2907 121,81 0,24 -10,11 -5,09 -1,13 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 297,7 703,54 -0,47 0,45 12,74 x ING Bank
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,35 71,83 -0,29 -1,33 16,55 29,51 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,23 7,95 -0,45 -1,76 2,06 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1249,55 67,38 0,18 3,39 13,24 x ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3529 125,03 -0,23 0,58 4,25 4,36 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3046 2069,96 0,23 -1,67 7,15 12,11 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15338 1939,89 0,17 -0,5 2,38 4,09 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1599 1396,96 0,2 -1,73 3,64 4,27 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3216 1354,65 -0,2 -1,19 2,94 5,59 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9799 420,22 -0,21 -4,12 -6,24 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,67 12,98 -0,27 -2,91 0,55 7,04 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,9 13,14 -0,84 1,2 3,69 9,05 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,9992 271,62 -1,11 x x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6853 1282,48 0,21 1,37 2,91 3,75 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,14 6,72 -0,32 3,29 0,96 1,32 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,092 100,15 -0,89 -2,34 -0,8 4,32 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1179 70,81 1,48 8,93 x x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 2,92 0,48 -0,68 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,89 0,44 -0,34 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 2,95 0,56 -0,34 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 65,4 143,36 0,32 -1,93 -0,18 3,57 Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 69,22 57,19 -1,42 -3,13 10,17 x Across Wealth Manag.
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 2,9 0,24 -0,68 x x x SFM Slovakia
WIOF CEE International Portfolio EUR 2,96 0,15 -0,67 x x x SFM Slovakia,
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,78 0,34 x x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,1348 3200,15 -0,69 2,04 12,26 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0317 2616,21 -0,52 0,01 3,17 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0647 2371,12 -0,38 -0,11 5 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0088 1795,94 -0,3 -0,29 0,88 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,054 1781,02 -0,75 0,31 5,4 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0143 1751,96 -0,04 1,15 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0315 1256,53 -0,17 -0,2 2,19 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0114 1342,72 -0,1 0,87 x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,0953 843,04 -0,56 0,3 7,69 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,01048 469,98 0,07 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,69 28,02 -0,31 -1,22 2,11 5,35 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0112 277,48 0,12 0,71 0,37 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0136 51,18 0,19 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 7,65 4,81 -0,78 -2,42 7,14 x HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0065 19,47 -0,26 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1047,87 321,63 -0,23 -1,4 3,06 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 99,06 5,97 -0,15 -0,1 x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 78,32 288,74 -0,1 x x x Ľudová banka
VB - Modern-Times EUR 37,61 48,37 -0,69 -6,84 4,5 5,3 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,27 28,02 -0,32 -1,17 1,53 x HVB Bank

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 065
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 764
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 882
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 708
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 258
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 127
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 862
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 734
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 360
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 280

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Neprehliadnite tiež

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu

Ekonomika má rásť 3,3-percentným tempom, v budúcom roku ešte zrýchli

Vyplýva to z dát, ktoré zverejnil Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.