Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 9. 2006

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19545 18632,66 0,09 0,89 1,16 3,16 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,526 8159,14 0,09 1,17 1,9 3,44 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,177 7293,34 0,07 0,38 0,47 3,01 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0184 3032,43 0,1 1,77 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11240,1 2697,33 0,1 1,27 1,82 3,3 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0195 1730,17 0,1 1,17 2,09 3,29 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1148 1356,47 0,13 0,63 0,94 2,96 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0435 362,97 0,11 -0,21 0,54 1,48 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,08 328,15 0,08 0,86 0,78 2,36 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,024 286,14 0,07 0,3 1,49 x OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 110,54 164,87 0,05 1,06 1,12 3,15 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4869,48 115,6 0,09 2,32 4,17 2,37 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,23 187,85 0,06 1,21 2,03 1,85 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0198 85,84 0,08 1,13 1,57 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1096,77 134,25 0,09 1,12 1,99 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,98 85,96 -0,1 0,96 0,67 2,14 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,65 117,1 0,36 0,36 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 115,12 225,17 0,03 2,29 4,09 2,65 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,03 993,76 0,02 1,31 2,38 2,58 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,5 16675,84 0,01 0,64 1,25 1,64 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0746 6507,9 -0,78 -2,94 -5,58 2,75 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9256 6687,22 0,06 -0,11 -0,09 3,72 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27071 3734,21 0,14 -0,41 -0,8 3,61 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2591 2539,22 -2,72 -4,09 1,96 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0499 1718,3 0,08 -0,05 -0,12 3,97 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1067 962,17 -0,39 -4,82 -7,72 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1392 669,2 0,1 -0,53 -1,83 2,83 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1007,16 570,56 0,04 0,7 x x UniBanka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4499 503,21 -0,25 0,39 -3,68 -0,13 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,641 237,04 0,87 -4,81 -4,5 -6,18 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1817 522,14 0,17 -0,13 -0,38 4,02 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 103,56 373,19 0,19 -2,47 -4,89 1,19 UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21463,6 1289,5 0,23 -1,68 -4,12 2,56 ČSOB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9428 341,41 -0,31 -0,03 -4,78 -1,06 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1062,84 396,53 0,31 -3,23 -6,33 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7173 195,81 0,82 -4,63 -3,86 -5,14 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0157 233,98 -0,1 -0,65 -1,65 0,62 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1596 219,32 0,03 0,83 1,8 2,21 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0135 128,11 0,09 0,29 1,01 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1004,15 21 -0,12 -1,67 -2,87 -0,25 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7478 2843,32 -1,27 0,39 10,9 10 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7405 1923,93 -0,27 -6,56 -0,47 0,48 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4458,36 13851,83 0,63 9,61 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 172,41 271,34 -1,51 4,83 43,82 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 259,29 192,77 -0,46 4,07 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 179,56 349,56 -2,25 2,44 15,08 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,94 38,88 -1,01 5,07 9,44 14,6 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 254,98 116,06 -0,97 -1 2,37 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1124,53 405,69 -1,09 -0,11 10,66 x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1763,13 65,46 -1,27 4,55 31,79 49,04 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6823 261,14 -0,16 0,07 7,16 2,1 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8995 258,94 -1,84 -0,55 10,45 7,56 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,26 9,27 -1,51 -4,96 8,67 14,12 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,55 161,73 -0,34 2,09 30,39 48,14 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2907 121,81 0,24 -10,11 -5,09 -1,13 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 297,7 703,54 -0,47 0,45 12,74 x ING Bank
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,35 71,83 -0,29 -1,33 16,55 29,51 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,23 7,95 -0,45 -1,76 2,06 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1249,55 67,38 0,18 3,39 13,24 x ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3529 125,03 -0,23 0,58 4,25 4,36 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3046 2069,96 0,23 -1,67 7,15 12,11 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15338 1939,89 0,17 -0,5 2,38 4,09 AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1599 1396,96 0,2 -1,73 3,64 4,27 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3216 1354,65 -0,2 -1,19 2,94 5,59 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9799 420,22 -0,21 -4,12 -6,24 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,67 12,98 -0,27 -2,91 0,55 7,04 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,9 13,14 -0,84 1,2 3,69 9,05 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,9992 271,62 -1,11 x x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6853 1282,48 0,21 1,37 2,91 3,75 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,14 6,72 -0,32 3,29 0,96 1,32 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,092 100,15 -0,89 -2,34 -0,8 4,32 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1179 70,81 1,48 8,93 x x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 2,92 0,48 -0,68 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,89 0,44 -0,34 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 2,95 0,56 -0,34 x x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 65,4 143,36 0,32 -1,93 -0,18 3,57 Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 69,22 57,19 -1,42 -3,13 10,17 x Across Wealth Manag.
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 2,9 0,24 -0,68 x x x SFM Slovakia
WIOF CEE International Portfolio EUR 2,96 0,15 -0,67 x x x SFM Slovakia,
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,78 0,34 x x x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,1348 3200,15 -0,69 2,04 12,26 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0317 2616,21 -0,52 0,01 3,17 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0647 2371,12 -0,38 -0,11 5 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0088 1795,94 -0,3 -0,29 0,88 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,054 1781,02 -0,75 0,31 5,4 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0143 1751,96 -0,04 1,15 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0315 1256,53 -0,17 -0,2 2,19 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0114 1342,72 -0,1 0,87 x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,0953 843,04 -0,56 0,3 7,69 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,01048 469,98 0,07 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,69 28,02 -0,31 -1,22 2,11 5,35 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0112 277,48 0,12 0,71 0,37 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0136 51,18 0,19 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 7,65 4,81 -0,78 -2,42 7,14 x HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0065 19,47 -0,26 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1047,87 321,63 -0,23 -1,4 3,06 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 99,06 5,97 -0,15 -0,1 x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 78,32 288,74 -0,1 x x x Ľudová banka
VB - Modern-Times EUR 37,61 48,37 -0,69 -6,84 4,5 5,3 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,27 28,02 -0,32 -1,17 1,53 x HVB Bank

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 343
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 085
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 077
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 159
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 023
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 969
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 135
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 404
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 186

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.