Údaje o otvorených podielových fondoch k 11. 8. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19218 19105,11 0,11 0,55 1,06 3,18 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5216 7575,54 0,07 0,98 1,75 3,44 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1745 7352,32 0,05 0,09 0,38 3,04 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0152 2853,41 0,08 x x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11203,35 2597,64 0,08 0,95 1,66 3,31 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0162 1640,67 0,08 0,89 1,91 3,3 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1105 1384,98 0,05 0,24 0,68 2,94 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0415 374,18 0,06 -0,4 0,45 1,5 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,76 343,28 0,07 0,52 0,57 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0212 306,53 0,04 0,14 1,44 x OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 110,14 188,16 0,08 0,63 0,91 3,17 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4851,48 125,29 0,13 2,24 4,03 2,26 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,16 191,24 0,06 1,12 2 1,82 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0171 84,37 0,06 0,86 1,47 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1093,67 130,47 0,11 0,94 1,86 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,84 86,13 -0,05 0,36 0,73 2,15 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,65 118,29 0,36 0,53 x UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 114,64 231,51 0,14 2,18 4,01 2,53 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,81 989,44 0,07 1,21 2,33 2,57 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,34 16381,74 0,05 0,61 1,2 1,63 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0902 7010,99 -0,37 -4,07 -2,59 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9121 6816,55 0,2 -0,77 -0,56 3,55 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26627 3802,96 0,12 -0,91 -0,91 3,57 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2566 2809,45 0,08 -3,36 -4,08 1,9 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,027 1734,16 0,13 -0,73 -0,36 3,85 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,117 980,68 0,01 -4,92 -5,13 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,136 670,35 0,18 -1,09 -1,95 2,74 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1008,27 585,43 0,39 x x x UniBanka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,424 504,49 -1,85 -2,14 -4,92 -1,16 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6278 243,97 -1,55 -6,65 -5,81 -6,5 VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1778 534,75 0,07 -0,61 -0,52 4 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 103,03 381,4 0,08 -3,41 -5,08 x UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21336,2 1896,2 0,08 -3,08 -4,27 2,38 ČSOB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9291 354,01 -1,64 -2,3 -5,69 -1,99 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1056,77 399,24 0,01 -4,86 -6,08 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7012 193,43 -1,77 -6,62 -5,61 -5,41 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0065 248,25 -0,98 -2 -2,14 x VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1531 222 -0,14 0,03 1,25 1,99 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,011 129,05 0,07 0,18 1 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 993,06 21 -0,31 -3,24 -2,95 0,07 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7257 2740,13 -2,97 -0,56 7,61 8,8 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7165 1816,58 -2,28 -8,53 -2,94 0,28 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4399,05 13546,57 -1,19 -3,52 13,9 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 176,38 270,34 3,15 6,31 59,55 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 255,4 189,1 0,23 8,35 x x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,82 37,66 -0,52 2,69 5,82 16,21 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 251,66 118,03 -0,9 -2,18 0,82 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 177,52 341,57 0,72 2,37 13,8 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge EUR 1098,68 401,62 -0,91 -0,75 x x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1819,59 63,87 1,94 6,22 50,9 56,53 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6665 253,6 -1,94 -0,72 5,29 1,36 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8818 260,19 -2,34 -2,1 7,77 7,18 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,24 9,09 -1,22 -5,54 9,46 14,67 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,84 165,94 1,25 0,85 45,4 x UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2769 116,57 -3,35 -14,35 -8,22 0,24 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 292,56 668,47 0,1 0,21 12,47 x ING Bank
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 9,98 77,01 -1,38 -1,09 16,05 x UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,19 7,84 -1,35 -3,95 -2,23 2,81 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1237,52 70,11 -2,31 -0,19 21,09 x ČSOB AM
ČSOB akciový korunový o.p.f. SKK 0,9494 101,3 -1,09 -5,06 x x ČSOB AM

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14149 1973,51 -0,38 -1,16 1,93 3,88 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2929 2047,86 -0,4 -4,19 10,96 13,21 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,14057 1414 -0,82 -2,74 2,62 3,89 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3008 1343,67 -0,13 -2,85 1,72 5,37 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9794 425,63 -0,24 -4,93 -5,1 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,65 12,58 0,27 -3,44 1,11 7,09 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,87 13,08 0,34 0,86 3,89 9,3 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6669 1282,86 -0,54 -0,65 2,06 3,53 PRVÁ PENZIJNÁ
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 1,0099 269,32 -0,18 x x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,08 6,6 -0,32 1,32 -0,65 1,12 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0935 97,89 -0,54 -2,03 0,35 4,17 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0752 65,92 -1,13 3,74 x x KD Investments
VB - Inter-Invest EUR 64,34 143,36 -4,72 -0,74 3,72 Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 67,57 55,04 -1,56 -3,95 10,21 x Across Investment
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 2,91 0,15 0,34 x x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,89 0,17 0,35 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 2,92 0,37 x x x x SFM Slovakia
ABN-Model Fund 2 EUR 56,61 108,13 -0,18 -0,94 2,39 x Across Investment
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 2,91 0,07 0,34 x SFM Slovakia
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,84 0,28 -0,17 -1,52 0,86 x UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,12381 3234,25 0,04 1,34 12,38 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0218 2596,22 0,06 -1,37 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0524 2318,81 -0,09 -1,37 4,86 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0019 1793,25 0,12 -1,45 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0406 1751,01 0,05 -1,29 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0129 1700,51 0,07 1,29 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0235 1265,82 0,11 -1,17 2,31 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0098 1356,37 0,01 0,98 x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,0791 835,19 -0,18 -1,16 7,21 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,00908 472,1 0,2 x x x AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0071 287,11 -0,01 0,12 0,03 x ČSOB AM
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,55 26,71 -0,21 -2,55 1,6 5,68 HVB Bank
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0047 48,54 -0,16 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 7,46 4,6 -0,67 -3,99 5,37 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1044 321,63 0,46 -2,92 2,68 x HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0015 16,82 0,04 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 98,46 5,86 0,65 -1,49 x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 77,51 288,74 0,09 x x x Ľudová banka
VB - Modern-Times EUR 36,57 48,37 -0,44 -8,64 3,74 6,74 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,13 26,71 -0,22 -3,08 1 x HVB Bank

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 4. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 5. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 6. Kam do tepla v januári?
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 8. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 9. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 250
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 911
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 702
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 988
 5. Kam do tepla v januári? 2 485
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 379
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 359
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 223
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 312
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 100

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

DOMOV

Dobré ráno: Kto je Harabin a kto ho chce za prezidenta

Konšpirácie už nestačia, Harabina chcú za prezidenta

KOMENTÁRE

Profesionálni kresťania objavili novú diskrimináciu

Úrady si účtujú poplatok za akýsi administratívny úkon.

KOMENTÁRE

Harabin je šašo, nebezpečný bude Kotleba

Kotleba nemá čo prehrať, s hanbou neodíde, môže len oživiť svoj kapitál.

Neprehliadnite tiež

PSD2: Bez zvolenia banky nič neprevedú

Históriu transakcií uvidia tretie strany aj bez autorizácie klienta.

PSD2: Treba ustrážiť, komu dávate súhlas a na čo

Osobné údaje klientov budú môcť noví hráči speňažiť, napríklad podľa histórie transakcií môžu lepšie cieliť reklamu.

Vďaka PSD2 vzniknú k účtom lepšie aplikácie

Európska smernica: cez nové aplikácie budete môcť obsluhovať účty vo viacerých bankách naraz

Swan oslobodil svoju mobilnú sieť od Číňanov

V prospech čínskej štátnej banky bola doteraz založená celá mobilná sieť Štvorky aj príjmy od jej zákazníkov.

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.