Údaje o otvorených podielových fondoch k 28. 7. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19036 19336,88 0,07 0,42 0,91 3,17 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1731 7540,65 0,06 -0,07 0,23 3,05 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5193 7286,25 0,11 0,84 1,65 3,45 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0136 2718,14 0,07 x x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11185,55 2648,99 0,07 0,82 1,58 3,27 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0148 1595,1 0,15 0,81 1,84 3,32 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1098 1394,9 0,09 0,14 0,64 2,99 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0399 378,06 0,16 -0,27 0,18 1,49 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,69 352,12 0,06 0,47 0,49 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0197 326,39 0,07 0,07 1,37 x OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 110,06 193,06 0,08 0,55 0,87 3,23 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4840,43 127,55 0,09 2,15 3,91 2,19 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,12 192,75 0,06 1,1 1,94 1,81 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1092,13 128,59 0,1 0,88 1,79 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,85 86,42 0,15 0,54 0,7 2,11 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,65 119,06 0,18 0,53 0,53 1,03 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 114,4 224,83 0,11 2,11 3,89 2,48 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,72 1002,13 0,07 1,18 2,29 2,56 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,23 16309,09 0,02 0,58 1,17 1,63 ČSOB AM
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5,55 3,52 0,18 2,02 3,35 1,7 UniBanka

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,094 7386,06 0,18 -2,13 -2,27 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9096 6992,17 0,12 -1,02 -0,68 3,54 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,2622 3832,97 0,11 -1,38 -1,28 3,48 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2552 3177,26 0,18 -3,7 -4,28 1,89 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0255 1796,06 0,18 -0,82 -0,41 3,9 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1002,86 583,58 -0,07 x x x UniBanka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4529 520,03 -0,52 0,27 -4,28 -0,2 Tatra AM
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1771 549,71 0,17 -0,76 -0,57 4,04 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6427 255,85 -0,2 -2,81 -7,95 -5,99 VÚB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 102,76 389,21 0,69 -4,28 -5,33 x UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21341,7 1915,14 0,28 -3,4 -4,2 2,43 ČSOB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9477 376,36 -0,47 0,04 -5,08 -1,11 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1056,24 406,68 0,48 -5,47 -6,37 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7191 199,08 -0,22 -2,55 -7,07 -5,01 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0187 258,94 0,57 -1,03 -1,34 x VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1555 225,14 0,21 0,68 1,55 2,19 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0098 131,92 0,08 0,14 0,94 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 990,95 22,3 0,34 -3,75 -3,33 -0,1 Ľudová banka
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1091,09 3172,84 0,67 -4,57 -5,28 x ING Bank
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3637 136,76 0,1 -1,79 1,03 6,92 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7496 2833,17 3,28 3,44 11,18 10,97 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7443 1919,27 2,1 -4,93 -3,9 1,56 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4521,12 1373,04 3,59 -0,2 19,51 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 171,71 256,46 4,83 6,09 60,7 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 257,04 189,51 3,6 12,7 x x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,81 37,58 3,25 1,87 7,93 16,08 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 249,99 117,35 1,59 -3,42 0,35 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 177,01 340,88 2,57 3,59 14,85 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1106,13 410,1 4,06 0,78 x x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1770,54 60,65 4,19 1,83 49,6 57,87 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6828 259,13 3,3 1,88 4,97 2,78 VÚB AM
WIOF - European Equity EUR 3,27 9,17 1,55 -1,51 11,99 14,26 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,29 160,41 5,75 -3,25 40,8 55,88 UniBanka
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 291,22 657,79 1,29 1,83 10,42 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2851 120,12 0,6 -11,82 -8,36 1,19 ISTRO AM
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,09 119,41 3,7 2,54 19,13 30,98 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,19 7,86 0,92 -3,95 -2,67 2,63 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1277,17 66,9 5,82 1,12 26,45 x ČSOB AM
ČSOB akciový korunový o.p.f. SKK 0,963 102,41 3,65 -3,7 x x ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 3,77 4,92 2,72 3,57 -0,79 5,45 SFM Slovakia

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14793 2010,65 0,79 -0,39 2,02 4,21 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3027 2063,96 3,45 -3,66 9,49 14,41 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15538 1461,25 1,34 -1,02 2,88 4,62 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3036 1344,92 1,56 -3,23 2,28 5,67 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9823 317,84 0,2 -3,93 -4,98 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,63 12,39 1,68 -3,2 0,83 6,73 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,86 13,19 1,03 1,56 3,9 9,22 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,694 1309,59 1,34 1,39 4,08 4,36 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,06 6,57 1,66 -1,92 0,78 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8457 108,99 0,26 -0,73 -1,47 1,71 ISTRO AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0949 97,59 0,77 -1,43 0,5 4,24 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0956 65,81 2,29 7,89 x x KD Investments
VB - Inter-Invest EUR 64,32 143,4 1,31 -3,28 -0,89 3,81 Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 68,22 55,44 3,63 -3,49 13,21 x Across Investment Services
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio SKK 2,9 0,11 1,4 x x x SFM Slovakia
ABN-Model Fund 2 EUR 56,54 108,13 0,6 -0,93 1,8 x Across Investment Services
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio SKK 2,88 0,12 1,05 x x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio SKK 2,91 0,35 1,39 x x x SFM Slovakia
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,85 0,28 1,04 -1,02 0,69 4,46 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,58 0,31 2,23 -1,72 6,02 9,43 UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,12094 3259,34 1,69 1,36 12,09 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0209 2582,02 1,11 -1,15 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0525 2305,43 1,05 -0,78 4,79 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0013 1797,17 0,77 -1,25 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0391 1744,99 1,44 -1,05 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0121 1655,15 0,14 x x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,0221 1316,02 0,79 -0,87 2 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0098 1354,7 0,2 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,079 828,05 1,34 -0,53 7,24 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,00649 472,71 0,06 x x x AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0067 290,77 0,15 0,01 0,05 x ČSOB AM
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,55 26,69 0,53 -1,75 1,06 5,77 HVB Bank
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0067 40,96 1,11 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 7,49 4,61 0,94 -1,58 5,49 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1042,11 321,63 0,79 -3,21 2,49 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 98,04 5,34 1,4 -2,11 x x HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0033 15,01 1,24 x x x ČSOB AM
VB - Quartett-Ertrag EUR 77,29 288,74 0,45 x x x Ľudová bank
KBC Master Fund Optimum EUR 892,17 699,09 0,98 -1,05 4,35 9,46 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 36,63 48,11 1,58 -6,58 2,92 5,93 Ľudová banka

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 8 277
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 035
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 402
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 262
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 265
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 118
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 636
 8. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 210
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 199
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 877

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ako sa pije a žije v banskom kraji, keď bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

KOMENTÁRE

Danko ukazuje ďalšie svoje limity

U Danka sa hrdosť stratila v bozkoch na výložkách.

Neprehliadnite tiež

Bývalé vedenie Rapid life viaceré zistenia nútenej správkyne odmieta

Právny zástupca bývalého vedenia je presvedčený, že správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť.

Siemens nebude štátnym ruským firmám dodávať zariadenia na výrobu elektriny

Siemens zastavuje dodávky energetických zariadení ruským firmám

Česi vyviezli vlani zbrane za rekordnú sumu. Najviac ich smerovalo do Iraku

Česko vyviezlo minulý rok zbraní a vojenského materiálu za 698,92 milióna eur.

Pellegrini pri živnostníkoch cúvol: Ďalšie e-schránky na dane sú zbytočné

Keď návrh videli Pellegriniho ľudia minulý mesiac, výhrady nemali. Teraz vicepremiér povinnú on-line komunikáciu cez daňový web kritizuje.