Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. 7. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokaposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18662 19701,6 -0,03 0,25 0,78 3,12 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1702 7460,65 0,06 -0,14 0,07 3,02 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5158 7388,1 0,01 0,77 1,53 3,43 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0115 2468,46 0,08 x x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11157,59 2709,59 0,04 0,7 1,4 3,23 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0125 1548,15 0,04 0,73 1,71 3,34 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1053 1400,51 -0,04 -0,03 0,43 2,9 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,033 384,43 -0,02 -0,9 -0,13 1,26 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,44 363,13 0,03 0,42 0,32 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,016 347,97 -0,12 -0,1 1,14 x OTP AM
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0026 292,58 -0,04 -0,29 -0,32 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,74 200,65 -0,1 0,49 0,67 3,2 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4826,49 127,91 0,09 2,05 3,77 2,1 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,07 193,07 0,03 1,04 1,88 1,78 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0135 81,24 0,01 0,69 1,22 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,71 87,15 0,03 -0,03 0,31 1,81 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1088,33 136,51 -0,05 0,64 1,56 x ING Bank
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,64 113,33 0,18 0,18 0,36 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 114,03 231,3 0,08 1,99 3,71 2,38 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,54 999,06 0,04 1,15 2,25 2,54 HVB Bank

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0688 7504,46 0,89 -5,24 -4,04 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8972 7161,54 -0,02 -1,54 -1,18 3,24 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,25513 3921,92 -0,72 -1,78 -1,66 3,28 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2493 3395,71 -0,22 -4,03 -4,62 1,59 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,9987 1904,48 0,04 -1,36 -0,96 3,59 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,092 967,04 1,21 -6,05 -6,76 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1303 673,31 -0,1 -1,7 -2,49 2,49 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1001,86 583,27 0,3 x x x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1701 570,19 -0,08 -1,19 -1,09 3,76 ISTRO AM
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4535 528,1 0,22 -1,57 -3,76 -0,44 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6362 252,7 -0,19 -5,58 -10,13 -6,73 VÚB AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 21113,58 2639,02 -0,03 -4,41 -5,31 1,96 ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 101,14 395,49 0,13 -5,59 -6,77 x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9466 385,59 0,18 -1,88 -4,71 -1,33 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1038,06 413,36 -0,46 -7,04 -8,03 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7117 211,85 -0,22 -5,5 -9,33 -5,77 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0124 270,42 0,11 -1,84 -1,03 x VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1475 225,55 0,23 0,24 1,65 1,99 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0073 137,58 0,01 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 980,69 22,87 0,18 -5,2 -4,98 -1,85 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7485 2667,35 0,39 4,18 14,17 11,63 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,742 1804,7 -1,19 -4,97 -2,79 1,98 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4346,62 13077,65 4,3 -1,6 21,6 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 169,4 254,49 2,85 15,43 69,71 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 249,95 183,65 3,34 12,2 x x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,79 37,17 0,8 1,88 12,46 15,82 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 252,9 118,41 0,28 -2,48 5,08 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 174,22 336,87 2,35 1,49 17,26 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1095,93 412,54 0,21 1,01 x x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1678,8 58 1,6 5,63 47,39 54,82 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6727 253,3 -0,18 0,36 4,42 2,53 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,904 264,85 0,61 2,15 13,91 8,98 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,31 8,99 2,48 0,91 19,49 17,28 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 16,7 151,93 3,41 3,21 41,53 51,27 UniBanka
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 287,97 648,02 0,75 0,92 11,36 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2892 121,5 -2,56 -12,87 -6,44 0,56 ISTRO AM
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,22 121,07 -0,87 8,84 24,03 34,13 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,21 7,93 0,45 -4,33 2,31 3,14 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1174,71 62,14 3,39 -5,19 23,09 x ČSOB AM
ČSOB akciový korunový o.p.f. SKK 0,9414 97,98 0,41 x x x ČSOB AM

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14199 2100,56 -0,06 -0,72 2,16 4,05 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2779 2046,2 0,53 -3,31 10,44 14,18 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15154 1474,69 -0,05 -1,14 3,58 4,55 AM Slovenskej sporiteľn
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2937 1388,97 -0,05 -2,98 2,5 5,63 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,974 314,74 0,43 -5,05 -4,9 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,6 12,17 1,41 -4,26 2,27 6,67 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,79 12,89 1,4 -0,17 4,32 8,62 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6589 1287,12 0,91 -0,14 3,26 4 PRVÁ PENZIJNÁ
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,9845 254,98 0,22 x x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,06 6,53 0,33 0,33 0,99 0,44 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8412 108,62 -1,92 -0,65 1,51 ISTRO AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0926 98,92 0,35 -1,59 0,34 4,2 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0586 63,13 1,56 5,84 x x KD Investment
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 0,9994 31,07 0,5 x x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 0,9919 10,05 0,54 x x x ČSOB AM
VB - Inter-Invest EUR 63,74 145,23 -0,2 -5,15 -0,95 3,46 Ľudová banka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 68,2 55,25 -0,26 16,12 x Across Investment Services
ABN-Model Fund 2 EUR 56,22 108,37 0,07 -1,82 1,46 x Across Investment Services
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,81 0,33 0,17 -1,86 0,52 3,63 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,54 0,29 -1,73 6,82 8,47 UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,11736 3285,15 0,34 1,34 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0132 2536,44 0,78 -1,2 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0448 2291,56 0,82 -0,6 4,48 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 0,9914 1797,97 0,44 -2 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0336 1702,98 1,09 -0,4 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0116 1517,53 0,47 -1,44 1,16 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0076 1616,43 0,18 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,005 1350,87 0,24 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,0732 827,23 1,2 0,3 7,32 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,00466 469,3 0,06 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,49 26,16 0,53 -2,27 2,04 5,34 HVB Bank
CI - Success relative (rastový) EUR 7,52 4,55 1,48 -0,53 9,46 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1025,49 321,63 0,1 -4,1 0,86 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 95,5 4,88 0,46 -4,06 x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 77,24 297,85 0,38 x x x Ľudová banka
KBC Master Fund Optimum EUR 891,08 715,22 0,45 -1,33 5,9 9,2 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 36,91 50,03 0,52 -5,16 7,58 6,68 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,08 26,16 0,67 -2,78 1,57 x HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,03 202,18 0,18 x x x Ľudová banka
KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK 882,81 407,87 0,55 -1,49 5,69 6,41 ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 838
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 323
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 4 968
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 421
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 068
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 642
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 553
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 259
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 838
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 503

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové maximum

Index dosiahol nové maximum 13.596,89 bodu.

Fico, Kaliňák či Danko to nie sú. Kto sú najmajetnejší politici na Slovensku

Aktivisti skontrolovali majetok verejných funkcionárov na základe verejných dát katastra nehnuteľností.

Banka JPMorgan Chase v najbližších rokoch investuje 20 miliárd dolárov

Banka chce využiť úspory, ktoré jej prinesie daňová reforma v USA.

Tri mesiace sa bude dať vybrať stavebné sporenie bez dokladovania

Sporiteľne odmietajú zmeny v stavebnom sporení, upozorňujú, že ministerstvo si návrhom protirečí.

SaS: Tisíce exekúcií sú dôsledkom hrubého zlyhania štátu a vlád Roberta Fica

Podľa opozičnej strany je súčasná situácia neakceptovateľná.