Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - DOMÁCE UDALOSTI BRATISLAVA - Poľnohospodárske podniky dosiahli vlani hrubý zisk 544 mil. Sk, čo oproti roku 2000 predstavuje nárast o 1,134 mld. Sk. Najväčší vplyv na hospodárenie mali rast poľn

ohospodárskej výroby, cenový nárast a intenzifikácia výroby. Ako pri príležitosti Krajských informačných dní Ministerstva pôdohospodárstva v Bratislave vo štvrtok ďalej uviedol minister Pavol Koncoš, zlepšenie hospodárenia ovplyvnil aj zánik stratových podnikov, ich reštrukturalizácia, sprístupnenie úverov a finančné prostriedky na kompenzáciu sucha v roku 2000.BRATISLAVA - Na základe pokračujúceho monitoringu Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR prostredníctvom testu v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave vo Zvolene zachytila podozrenie na siedmy prípad BSE na Slovensku. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministertsva pôdohospodárstva (MP) SR Anna Majkútová.BRATISLAVA - Súhrn kúpnych cien za predaj majetku, majetkových účastí štátu a Fondu národného majetku SR (FNM) dosiahol v minulom roku približne 28,6 mld. Sk. Účtovná hodnota majetku určeného na priamy predaj bola na úrovni 17,7 mld. Sk a účtovná hodnota majetku určeného na bezodplatný prevod na obce dosiahla 404 mil. Sk. Vyplýva to z informácie o priebehu a výsledkoch procesu transformácie a privatizácie za rok 2001, o ktorej by mala v najbližšom čase rokovať vláda.BRATISLAVA - Prvé úhrady z výnosov za predaj akcií Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) by mohli byť uvoľnené už koncom apríla. Podmienkou úhrady všetkých položiek je však schválenie návrhu na rozdelenie výnosov z privatizácie SPP vládou a následne aj súhlas parlamentu so zmenou rozpočtu FNM. Rozpočet fondu je totiž potrebné aktualizovať v súvislosti s presnou sumou, ktorá bude zinkasovaná za predaj SPP.BRATISLAVA - Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil už takmer všetky nárokovateľné vklady zo štyroch skrachovaných slovenských bánk. Veritelia, ktorí o vyplatenie náhrady vkladu nepožiadali v riadnom termíne, majú stále možnosť požiadať o výplatu náhrady vkladu dodatočne, najneskôr však do troch rokov od začiatku riadneho vyplácania vkladov. Táto možnosť skončí najprv v AG Banke, kde je posledným termínom podania žiadosti o vyplatenie vkladu 10. január 2003.BRATISLAVA - Ustanovenie modelu trhu s elektrickou energiou s rovnakými pravidlami pre všetkých a čo najväčšia liberalizácia má byť účelom Dohovoru účastníkov trhu o pravidlách. Model počíta medzi účastníkov trhu výrobcov, Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu (SEPS), distribučné sústavy, obchodníkov s elektrickou energiou, oprávnených a chránených odberateľov, systémového operátora a operátora trhu. Na stretnutí potenciálnych účastníkov trhu o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Incos, a.s., Žilina, ktorá návrh Dohovoru vypracovala, Miroslav Pikus.BRATISLAVA - Tendre na predaj majetkových účastí Fondu národného majetku SR (FNM) v bratislavskom Istrocheme a v Závode SNP v Žiari nad Hronom (ZSNP) by mal fond vyhlásiť koncom apríla. Oba predaje sa však uskutočnia bez privatizačných poradcov. Ich výber by totiž vzhľadom na novú legislatívu týkajúcu sa verejného obstarávania trval vyše štyroch mesiacov. Novinárom to vo štvrtok povedal viceprezident FNM Pavol Hulík. V ZSNP bude fond predávať balík 73,9 % akcií a v Istrocheme to bude jeho 91,63-percentný podiel.RUŽOMBEROK/BANSKÁ BYSTRICA - Koruna je neobyčajne pevná, stabilná mena a až príliš silná, čo sťažuje slovenský vývoz. Vyhlásil to vo štvrtok počas prednášky na Katolíckej univerzite v Ružomberku predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Premiér priznal, že SR je zatiaľ "montážnou dielňou", ale podľa jeho slov už nadstavba - veda, výskum a dizajn - prenikajú na Slovensko.PODNIKOVÉ UDALOSTIBRATISLAVA - Podľa neauditovaných výsledkov hospodárenia Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dosiahol na základe slovenských účtovných štandardov (SÚŠ) za rok 2001 zisk pred zdanením 5,9 mld. Sk. Oproti roku 2000 tak vzrástol zisk spoločnosti o 1,5 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.KOŠICE - Najväčší veritelia spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves uprednostňujú iné riešenie situácie v tomto podniku ako konkurz. Ten je podľa nich najnevýhodnejší, pretože sa zväčša končí zastavením prevádzky firmy a rozpredajom jej majetku pod cenu. Po utorkovom stretnutí s veriteľmi na pôde Ministerstva hospodárstva SR to pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ Želby Vojtech Král.KOŠICE - Spoločnosť VSŽ, a.s., dosiahla v roku 2001 čistý zisk 767 mil. Sk. Celkové výnosy boli viac ako 8 mld. Sk, z ktorých finančné výnosy predstavovali 4,46 mld. Sk. Celkové náklady VSŽ v minulom roku boli na úrovni 7,27 mld. Sk a z nich 3,65 mld. Sk predstavujú finančné náklady spoločnosti. Vlastné imanie podniku po koncoročnej výplate dividend dosahuje 7,8 mld. Sk a celkové aktíva sú vo výške 10,8 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom vo štvrtok informoval prezident VSŽ Anton Bidovský.BRATISLAVA - Immorent Slovensko, s.r.o., vlani uzavrela 18 lízingových zmlúv v celkovom objeme 1,535 mld. Sk. Patrí jej tak ôsme miesto medzi lízingovými spoločnosťami. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy spoločnosť uzavrela 12 zmlúv za 828,828 mil. Sk, dosiahla nárast financovaného objemu o vyše 85 %. Agentúru SITA o tom informoval konateľ spoločnosti Ladislav Mihalovič.BRATISLAVA - Poisťovňa Amslico AIG Life ukončila minuloročné hospodárenie podľa predbežných údajov s čistým ziskom 200 mil. Sk, čo je o 44 % viac ako v predchádzajúcom roku. V tomto roku by zisk poisťovne po zdanení mal predstavovať približne 260 mil. Sk. Predpis poistného poisťovne presiahol ku koncu uplynulého roka 2,6 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje 21-percentné zvýšenie. Informovali o tom predstavitelia poisťovne.BRATISLAVA - Kappa Štúrovo, a.s. odhaduje celkové ročné prínosy z modernizácie linky na spracovanie zberového papiera, ktorú vo štvrtok slávnostne otvorili za účasti ministrov životného prostredia krajín Visegrádskej štvorky, vo výške približne 70 mil. Sk. Investičné náklady na rekonštrukciu linky najväčšieho spracovateľa zberového papiera na Slovensku dosiahli 178 mil. Sk. Kappa Štúrovo spracuje ročne približne 120 tis. ton tejto suroviny. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Robert Kiss.BRATISLAVA - ING Nationale-Nederlanden, a.s., Bratislava ukončila minuloročné hospodárenie s hrubým ziskom 193 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje nárast o 114 %. Predpísané poistné vlani medziročne stúplo o 14 % a dosiahlo 1,878 mld. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ pre retailové finančné služby ING na Slovensku a v Českej republike Ewout L. Steenbergen. Na trhu životného poistenia podľa neho poisťovňa získala podiel 13,5 % a v celkovom meradle 6 %.KOŠICE - Spoločnosť VSŽ, a.s., plánuje dosiahnuť v roku 2002 čistý zisk 214 mil. Sk. Tržby a výnosy by mali byť na úrovni vyše 3 mld. Sk a náklady okolo 2,8 mld. Sk. Za prvé dva mesiace tohto roka dosiahli čistý zisk 40 mil. Sk pri objeme tržieb a výnosov 469 mil. Sk a nákladoch 429 mil. Sk. Pri dosahovaní ukazovateľov stanovených pre rok 2002 bude VSŽ, a.s., naďalej pokračovať v orientácii na kľúčové podnikateľské aktivity. K tým patrí prenájom investičného majetku, zhodnocovanie finančných investícií do dcérskych spoločností a predaj nepotrebného majetku. Na tlačovej besede vo štvrtok v Košiciach o tom informoval prezident VSŽ, a.s., Anton Bidovský.BRATISLAVA - Ak by v spoločnosti PPS Detva došlo k vyhláseniu konkurzu, nezamestnanosť v detvianskom regióne by vzrástla približne o 10 percentuálnych bodov na viac ako 33 %. Pre agentúru SITA to povedal predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) Kovo Emil Machyna. Podľa jeho slov by ale vyhlásenie konkurzu manažmentom podniku bolo vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu jedným z možných riešení. Na štvrtkovom výbore budú však odborári rokovať aj o iných možných spôsoboch riešenia situácie. "Uskutočnia sa aj rokovania medzi zväzom a majiteľom spoločnosti, ktorým je DMD Fin, kde navrhneme navýšiť základné imanie podniku, alebo riešenie zadlženosti prostredníctvom úveru," uviedol Machyna. Ako predseda ZO OZ Kovo ďalej povedal, PPS Detva, ktorá patrí k najzadlženejším podnikom v SR, nevykazuje v oblasti obchodu ani stave likvidity také výsledky, aké prezentuje.SVIT - Zisk skupiny firiem Chemosvit v minulom roku dosiahol 167 mil. Sk, z toho v materskej spoločnosti to bolo 130 mil. Sk po zdanení. Tržby za vlastné výrobky a služby skupine boli vlani 5,623 mld. Sk, z toho v materskej firme 3,464 mld. Sk. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ Chemosvit, a.s. Michal Ľach. Zisk spoločnosti Chemosvit je v medziročnom porovnaní o viac ako 3 mil. Sk vyšší, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb stúpli o takmer 200 mil. Sk.ZAHRANIČNÉ UDALOSTIPRAHA - Reálny hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky vzrástol v štvrtom štvrťroku 2001 medziročne o 3,2 %. Miera rastu HDP je v súlade s očakávaniami analytikov, resp. ich mierne prevyšuje. "Mierne spomalenie rastu bolo dôsledkom vývoja externého prostredia a vyššieho porovnateľného základu v poslednom štvrťroku 2000," uviedol Český statistický úřad (ČSÚ). V prvom štvrťroku minulého roku sa HDP v stálych cenách medziročne zvýšil o 3,8 %, v druhom o 3,8 % a v treťom o 3,5 percenta. Za celý rok 2001 stúpol HDP medziročne o 3,6 % po raste o 2,9 % v roku 2000. HDP v bežných cenách vlani stúpol o 9,5 % na 2,1461 bil. CZK. Analytici očakávali v štvrtom štvrťroku rast HDP o 2,8 % a za celý rok 2001 o 3,4 %.BRATISLAVA - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila ratingy Poľska BBB+ pre dlhodobé devízové úvery, A+ pre dlhodobé úvery v poľskej mene a F2 pre krátkodobé úvery. Výhľad ratingov pre dlhodobé úvery je stabilný. Agentúra Fitch o tom informovala na svojej internetovej stránke.VARŠAVA - Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla vo februári nové maximum, čo súvisí s prehĺbením recesie v poľskej ekonomike. Poľské hospodárstvo zaznamenalo vo štvrtom štvrťroku minulého roku rast iba vďaka zlepšeniu údajov v rámci obchodnej bilancie. Miera nezamestnanosti v Poľsku stúpla vo februári na nový povojnový rekord 18,1 % z januárovej úrovne 18,0 %. Vo februári v krajine zaregistrovali 3,3 mil. nezamestnaných. Informoval o tom poľský štatistický úrad GUS.BRUSEL - Vládny deficit v eurozóne dosiahol v minulom roku úroveň 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Informovala o tom európska štatistická kancelária Eurostat. V roku 2000 sa pritom zaznamenal prebytok 0,2 % HDP. Príčinou vývoja v roku 2001 bolo spomalenie ekonomického rastu, ktoré bolo prudšie ako sa očakávalo. Vládne príjmy z daní tak poklesli a sociálne výdavky sa zvýšili.WASHINGTON - Spotrebiteľské ceny v USA sa vo februári zvýšili druhý mesiac za sebou, čo naznačuje, že najväčšia svetová ekonomika rastie a môže dôjsť k zvýšeniu úrokových sadzieb v tomto roku. Index spotrebiteľských cien (CPI) v USA sa vo februári zvýšil podľa očakávaní medzimesačne o 0,2 %, rovnakou mierou vzrástol aj v predchádzajúcom mesiaci. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.gf

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 268
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 9 187
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 633
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 395
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 030
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 009
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 903
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 796
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 613
 10. Inteligencia vo všetkom 1 551

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko. Le Penová program stavia na kritike.

KOMENTÁRE

Voľby vo Francúzsku. Čo vlastne prospeje ľuďom?

Napäté voľby zakrývali podstatnejšiu tému.

SVET

Macron k politike pristupuje ako k startupu (profil)

Emmanuel Macron bol bankárom aj ministrom hospodárstva.

Neprehliadnite tiež

Medzinárodný menový fond vyzdvihol ekonomické výsledky Slovenska

Išlo predovšetkým o výsledky hospodárenia.

Érsek potápa súťaž na vlaky do Bystrice, obnovuje rýchliky do Košíc cez Zvolen

Ministerstvo dopravy zrušilo vo februári súťaž na vlaky medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Mali priniesť lepšie služby a nižšie ceny

Richter: Máme záujem pracovať so znevýhodnenými skupinami

Minister zdôraznil, že je potrebné sa zamerať na absolventov evidovaných na úradoch práce.

Mihál: Školil som ženy z úradu práce, nik im nevysvetlil nový zákon

Minister práce Ján Richter chce do konca roka nezamestnanosť znížiť na 7-percent.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop