Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - DOMÁCE UDALOSTI BRATISLAVA - Poľnohospodárske podniky dosiahli vlani hrubý zisk 544 mil. Sk, čo oproti roku 2000 predstavuje nárast o 1,134 mld. Sk. Najväčší vplyv na hospodárenie mali rast poľn

ohospodárskej výroby, cenový nárast a intenzifikácia výroby. Ako pri príležitosti Krajských informačných dní Ministerstva pôdohospodárstva v Bratislave vo štvrtok ďalej uviedol minister Pavol Koncoš, zlepšenie hospodárenia ovplyvnil aj zánik stratových podnikov, ich reštrukturalizácia, sprístupnenie úverov a finančné prostriedky na kompenzáciu sucha v roku 2000.BRATISLAVA - Na základe pokračujúceho monitoringu Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR prostredníctvom testu v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave vo Zvolene zachytila podozrenie na siedmy prípad BSE na Slovensku. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministertsva pôdohospodárstva (MP) SR Anna Majkútová.BRATISLAVA - Súhrn kúpnych cien za predaj majetku, majetkových účastí štátu a Fondu národného majetku SR (FNM) dosiahol v minulom roku približne 28,6 mld. Sk. Účtovná hodnota majetku určeného na priamy predaj bola na úrovni 17,7 mld. Sk a účtovná hodnota majetku určeného na bezodplatný prevod na obce dosiahla 404 mil. Sk. Vyplýva to z informácie o priebehu a výsledkoch procesu transformácie a privatizácie za rok 2001, o ktorej by mala v najbližšom čase rokovať vláda.BRATISLAVA - Prvé úhrady z výnosov za predaj akcií Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) by mohli byť uvoľnené už koncom apríla. Podmienkou úhrady všetkých položiek je však schválenie návrhu na rozdelenie výnosov z privatizácie SPP vládou a následne aj súhlas parlamentu so zmenou rozpočtu FNM. Rozpočet fondu je totiž potrebné aktualizovať v súvislosti s presnou sumou, ktorá bude zinkasovaná za predaj SPP.BRATISLAVA - Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil už takmer všetky nárokovateľné vklady zo štyroch skrachovaných slovenských bánk. Veritelia, ktorí o vyplatenie náhrady vkladu nepožiadali v riadnom termíne, majú stále možnosť požiadať o výplatu náhrady vkladu dodatočne, najneskôr však do troch rokov od začiatku riadneho vyplácania vkladov. Táto možnosť skončí najprv v AG Banke, kde je posledným termínom podania žiadosti o vyplatenie vkladu 10. január 2003.BRATISLAVA - Ustanovenie modelu trhu s elektrickou energiou s rovnakými pravidlami pre všetkých a čo najväčšia liberalizácia má byť účelom Dohovoru účastníkov trhu o pravidlách. Model počíta medzi účastníkov trhu výrobcov, Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu (SEPS), distribučné sústavy, obchodníkov s elektrickou energiou, oprávnených a chránených odberateľov, systémového operátora a operátora trhu. Na stretnutí potenciálnych účastníkov trhu o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Incos, a.s., Žilina, ktorá návrh Dohovoru vypracovala, Miroslav Pikus.BRATISLAVA - Tendre na predaj majetkových účastí Fondu národného majetku SR (FNM) v bratislavskom Istrocheme a v Závode SNP v Žiari nad Hronom (ZSNP) by mal fond vyhlásiť koncom apríla. Oba predaje sa však uskutočnia bez privatizačných poradcov. Ich výber by totiž vzhľadom na novú legislatívu týkajúcu sa verejného obstarávania trval vyše štyroch mesiacov. Novinárom to vo štvrtok povedal viceprezident FNM Pavol Hulík. V ZSNP bude fond predávať balík 73,9 % akcií a v Istrocheme to bude jeho 91,63-percentný podiel.RUŽOMBEROK/BANSKÁ BYSTRICA - Koruna je neobyčajne pevná, stabilná mena a až príliš silná, čo sťažuje slovenský vývoz. Vyhlásil to vo štvrtok počas prednášky na Katolíckej univerzite v Ružomberku predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Premiér priznal, že SR je zatiaľ "montážnou dielňou", ale podľa jeho slov už nadstavba - veda, výskum a dizajn - prenikajú na Slovensko.PODNIKOVÉ UDALOSTIBRATISLAVA - Podľa neauditovaných výsledkov hospodárenia Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dosiahol na základe slovenských účtovných štandardov (SÚŠ) za rok 2001 zisk pred zdanením 5,9 mld. Sk. Oproti roku 2000 tak vzrástol zisk spoločnosti o 1,5 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.KOŠICE - Najväčší veritelia spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves uprednostňujú iné riešenie situácie v tomto podniku ako konkurz. Ten je podľa nich najnevýhodnejší, pretože sa zväčša končí zastavením prevádzky firmy a rozpredajom jej majetku pod cenu. Po utorkovom stretnutí s veriteľmi na pôde Ministerstva hospodárstva SR to pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ Želby Vojtech Král.KOŠICE - Spoločnosť VSŽ, a.s., dosiahla v roku 2001 čistý zisk 767 mil. Sk. Celkové výnosy boli viac ako 8 mld. Sk, z ktorých finančné výnosy predstavovali 4,46 mld. Sk. Celkové náklady VSŽ v minulom roku boli na úrovni 7,27 mld. Sk a z nich 3,65 mld. Sk predstavujú finančné náklady spoločnosti. Vlastné imanie podniku po koncoročnej výplate dividend dosahuje 7,8 mld. Sk a celkové aktíva sú vo výške 10,8 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom vo štvrtok informoval prezident VSŽ Anton Bidovský.BRATISLAVA - Immorent Slovensko, s.r.o., vlani uzavrela 18 lízingových zmlúv v celkovom objeme 1,535 mld. Sk. Patrí jej tak ôsme miesto medzi lízingovými spoločnosťami. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy spoločnosť uzavrela 12 zmlúv za 828,828 mil. Sk, dosiahla nárast financovaného objemu o vyše 85 %. Agentúru SITA o tom informoval konateľ spoločnosti Ladislav Mihalovič.BRATISLAVA - Poisťovňa Amslico AIG Life ukončila minuloročné hospodárenie podľa predbežných údajov s čistým ziskom 200 mil. Sk, čo je o 44 % viac ako v predchádzajúcom roku. V tomto roku by zisk poisťovne po zdanení mal predstavovať približne 260 mil. Sk. Predpis poistného poisťovne presiahol ku koncu uplynulého roka 2,6 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje 21-percentné zvýšenie. Informovali o tom predstavitelia poisťovne.BRATISLAVA - Kappa Štúrovo, a.s. odhaduje celkové ročné prínosy z modernizácie linky na spracovanie zberového papiera, ktorú vo štvrtok slávnostne otvorili za účasti ministrov životného prostredia krajín Visegrádskej štvorky, vo výške približne 70 mil. Sk. Investičné náklady na rekonštrukciu linky najväčšieho spracovateľa zberového papiera na Slovensku dosiahli 178 mil. Sk. Kappa Štúrovo spracuje ročne približne 120 tis. ton tejto suroviny. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Robert Kiss.BRATISLAVA - ING Nationale-Nederlanden, a.s., Bratislava ukončila minuloročné hospodárenie s hrubým ziskom 193 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje nárast o 114 %. Predpísané poistné vlani medziročne stúplo o 14 % a dosiahlo 1,878 mld. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ pre retailové finančné služby ING na Slovensku a v Českej republike Ewout L. Steenbergen. Na trhu životného poistenia podľa neho poisťovňa získala podiel 13,5 % a v celkovom meradle 6 %.KOŠICE - Spoločnosť VSŽ, a.s., plánuje dosiahnuť v roku 2002 čistý zisk 214 mil. Sk. Tržby a výnosy by mali byť na úrovni vyše 3 mld. Sk a náklady okolo 2,8 mld. Sk. Za prvé dva mesiace tohto roka dosiahli čistý zisk 40 mil. Sk pri objeme tržieb a výnosov 469 mil. Sk a nákladoch 429 mil. Sk. Pri dosahovaní ukazovateľov stanovených pre rok 2002 bude VSŽ, a.s., naďalej pokračovať v orientácii na kľúčové podnikateľské aktivity. K tým patrí prenájom investičného majetku, zhodnocovanie finančných investícií do dcérskych spoločností a predaj nepotrebného majetku. Na tlačovej besede vo štvrtok v Košiciach o tom informoval prezident VSŽ, a.s., Anton Bidovský.BRATISLAVA - Ak by v spoločnosti PPS Detva došlo k vyhláseniu konkurzu, nezamestnanosť v detvianskom regióne by vzrástla približne o 10 percentuálnych bodov na viac ako 33 %. Pre agentúru SITA to povedal predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) Kovo Emil Machyna. Podľa jeho slov by ale vyhlásenie konkurzu manažmentom podniku bolo vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu jedným z možných riešení. Na štvrtkovom výbore budú však odborári rokovať aj o iných možných spôsoboch riešenia situácie. "Uskutočnia sa aj rokovania medzi zväzom a majiteľom spoločnosti, ktorým je DMD Fin, kde navrhneme navýšiť základné imanie podniku, alebo riešenie zadlženosti prostredníctvom úveru," uviedol Machyna. Ako predseda ZO OZ Kovo ďalej povedal, PPS Detva, ktorá patrí k najzadlženejším podnikom v SR, nevykazuje v oblasti obchodu ani stave likvidity také výsledky, aké prezentuje.SVIT - Zisk skupiny firiem Chemosvit v minulom roku dosiahol 167 mil. Sk, z toho v materskej spoločnosti to bolo 130 mil. Sk po zdanení. Tržby za vlastné výrobky a služby skupine boli vlani 5,623 mld. Sk, z toho v materskej firme 3,464 mld. Sk. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ Chemosvit, a.s. Michal Ľach. Zisk spoločnosti Chemosvit je v medziročnom porovnaní o viac ako 3 mil. Sk vyšší, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb stúpli o takmer 200 mil. Sk.ZAHRANIČNÉ UDALOSTIPRAHA - Reálny hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky vzrástol v štvrtom štvrťroku 2001 medziročne o 3,2 %. Miera rastu HDP je v súlade s očakávaniami analytikov, resp. ich mierne prevyšuje. "Mierne spomalenie rastu bolo dôsledkom vývoja externého prostredia a vyššieho porovnateľného základu v poslednom štvrťroku 2000," uviedol Český statistický úřad (ČSÚ). V prvom štvrťroku minulého roku sa HDP v stálych cenách medziročne zvýšil o 3,8 %, v druhom o 3,8 % a v treťom o 3,5 percenta. Za celý rok 2001 stúpol HDP medziročne o 3,6 % po raste o 2,9 % v roku 2000. HDP v bežných cenách vlani stúpol o 9,5 % na 2,1461 bil. CZK. Analytici očakávali v štvrtom štvrťroku rast HDP o 2,8 % a za celý rok 2001 o 3,4 %.BRATISLAVA - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila ratingy Poľska BBB+ pre dlhodobé devízové úvery, A+ pre dlhodobé úvery v poľskej mene a F2 pre krátkodobé úvery. Výhľad ratingov pre dlhodobé úvery je stabilný. Agentúra Fitch o tom informovala na svojej internetovej stránke.VARŠAVA - Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla vo februári nové maximum, čo súvisí s prehĺbením recesie v poľskej ekonomike. Poľské hospodárstvo zaznamenalo vo štvrtom štvrťroku minulého roku rast iba vďaka zlepšeniu údajov v rámci obchodnej bilancie. Miera nezamestnanosti v Poľsku stúpla vo februári na nový povojnový rekord 18,1 % z januárovej úrovne 18,0 %. Vo februári v krajine zaregistrovali 3,3 mil. nezamestnaných. Informoval o tom poľský štatistický úrad GUS.BRUSEL - Vládny deficit v eurozóne dosiahol v minulom roku úroveň 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Informovala o tom európska štatistická kancelária Eurostat. V roku 2000 sa pritom zaznamenal prebytok 0,2 % HDP. Príčinou vývoja v roku 2001 bolo spomalenie ekonomického rastu, ktoré bolo prudšie ako sa očakávalo. Vládne príjmy z daní tak poklesli a sociálne výdavky sa zvýšili.WASHINGTON - Spotrebiteľské ceny v USA sa vo februári zvýšili druhý mesiac za sebou, čo naznačuje, že najväčšia svetová ekonomika rastie a môže dôjsť k zvýšeniu úrokových sadzieb v tomto roku. Index spotrebiteľských cien (CPI) v USA sa vo februári zvýšil podľa očakávaní medzimesačne o 0,2 %, rovnakou mierou vzrástol aj v predchádzajúcom mesiaci. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.gf

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 795
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 5 231
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 078
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 740
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 347
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 082
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 869
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 580
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 142
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 659

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Vitajte vo Wakaliwoode. Africký Tarantino točí filmy ako nikto iný

Ugandský režisér točí legendárne kung-fu komédie. V Afrike a takmer zadarmo.

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Matovič hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

Neprehliadnite tiež

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.